15 skl d n rychlost ii n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kinematika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Kinematika - PowerPoint PPT Presentation


  • 97 Views
  • Uploaded on

15. SKLÁDÁNÍ RYCHLOSTÍ II. Kinematika. Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0215. C . V různoběžných směrech: Úkol 1: Kapky deště padají rychlostí 8m/s. Urči směr a velikost jejich rychlosti, pokud dopadnou na okýnko automobilu jedoucího rychlostí 90km/h.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kinematika' - lillith-frost


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
15 skl d n rychlost ii
15. SKLÁDÁNÍ RYCHLOSTÍ II.

Kinematika

Mgr. Jana Oslancová

VY_32_INOVACE_F1r0215

skl d n rychlost

C. V různoběžných směrech:

Úkol 1: Kapky deště padají rychlostí 8m/s.

Urči směr a velikost jejich rychlosti, pokud dopadnou na okýnko automobilu jedoucího rychlostí 90km/h.

Urči, jaký úhel svírají stopy po kapkách se svislým směrem.

skládání rychlostí
skl d n rychlost1

Řešení 5: vk = 8m/s, va = 90km/h = 25m/s

skládání rychlostí

va= 25m/s

v =

vk = 8m/s

v

v = 26m/s

tg  = va/vk

 = 72°

skl d n rychlost2

Úkol 2: Na obou březích řeky jsou proti sobě dvě mola. Jarka vyrazí z prvního mola ve směru kolmo ke břehu rychlostí 2m/s. Proud vody v řece teče rychlostí 1m/s. Jakou rychlostí poplave a jak ji proud vychýlí z jejího směru?

skládání rychlostí
skl d n rychlost3

Řešení 2:

skládání rychlostí

v =

v = 2,236m/s

vJ

v

vp

tg  = vp/vJ

 = 26,5°

skl d n rychlost4

Úkol 3: Kolik metrů musí Jarka dojít k protějšímu molu po vystoupení z řeky, jestliže řeka, kterou přeplavala, je široká 100m?

skládání rychlostí
skl d n rychlost5

Řešení 3: Proud odnese Jarku xmetrů vedle mola:

skládání rychlostí
  • Využijeme podobnosti trojúhelníků:
  • poměr (rychlost proudu je poloviční než rychlost Jarky  proud Jarku posunul o 50m)
  • přes úhel  (x = 100tg  = 100vp /vJ= 100/2 = 50m)

x

vp=1m/s

100m

s

vF=2m/s

v

skl d n rychlost6

Úkol 4: Za jak dlouho Jarka řeku přeplave (vystoupí z vody)? Porovnej s časem, jak dlouho by jí to trvalo, kdyby ji neunášel proud a plavala by v klidné vodě?

skládání rychlostí
skl d n rychlost7

Řešení 4:

v klidné vodě:

v řece:

skládání rychlostí

t = s/v

t = 100/2 = 50s

50m

s = 111,8m

v = 2,236m/s

t = s/v

t = 111,8/2 = 50s

100m

s

Zatímco Jarce trvá 50s překonat 100m ve směru svého pohybu, proud ji za těchto 50s posunul o 50m ve svém směru.

princip nez vislosti pohyb

Koná-li hmotný bod současně dva nebo více pohybů, je jeho výsledná poloha taková, jako kdyby konal jednotlivé pohyby po sobě, a to v libovolném pořadí.

Výsledná poloha Jarky z příkladu je dána posunem o 100m kolmo k břehu a posunem o 50m ve směru proudu. Výsledná poloha, kde vystoupí z řeky, na pořadí posunů nezávisí.

Princip nezávislosti pohybů
princip nez vislosti pohyb1

Dva pohyby ve vzájemně kolmých směrech si neovlivňují navzájem dobu, za kterou těleso urazí vzdálenosti v daných směrech.

Doba pohybu Jarky nezávisí na tom, jestli ji proud odnáší bokem nebo plave v klidné vodě přímo, směr proudu ji v tomto případě nebrzdí, protože nepůsobí proti ní. Pouze ji u toho posune ve svém směru.

Princip nezávislosti pohybů
princip nez vislosti pohyb2

Úkol 5: Vysvětli hráči začátečníkovi, jak na šachovnici táhnout koněm na označené políčko.

Princip nezávislosti pohybů
skl d n rychlost8

Úkol 6: Jakým směrem by Jarka z předchozí úlohy měla v řece plavat, aby doplavala přímo k molu? Rychlost Jarky je stále 2m/s.

skládání rychlostí
skl d n rychlost9

Řešení 6: Musí vyrazit částečně proti proudu. Známe velikost i směr proudu, ale u výsledné rychlosti známe pouze směr a u Jarčiny rychlosti pouze velikost. Načrtneme si vyřešenou situaci:

skládání rychlostí

v

vJ

?

vp

skl d n rychlost10

Řešení 6: Musí vyrazit částečně proti proudu. Známe velikost i směr proudu, ale u výsledné rychlosti známe pouze směr a u Jarčiny rychlosti pouze velikost. Načrtneme si vyřešenou situaci:

skládání rychlostí

sin  = vp/vJ

 = 30°

výsledná rychlost:

v =

v = 1,73m/s

v

vJ

vp

skl d n rychlost11
skládání rychlostí

Úkol 7: Doplave Jarka ke břehu dříve, poplave-li šikmo proti proudu a vyplave přímo u mola?

skl d n rychlost12

Řešení 7: t = s/v

t = 100/1,73 = 57,8s

Čas je delší, protože dráha, kterou Jarka plave ve svém směru svou rychlostí, je delší.

100m

v= 1,73m/s

skládání rychlostí

sp

sJ

vJ

skl d n rychlost13

Bonusový domácí úkol:

Dva vodáci chtějí táhnout kanoe korytem řeky. Každý stojí na jednom břehu, oba mají 20m dlouhé lano. Adam potáhne rychlostí 4km/h. Jakou rychlostí musí ve stejný okamžik potáhnout Béďa, aby loď vyplula středem řeky? Jakou rychlostí loď vypluje? Řeka je široká 20m.

skládání rychlostí
odkazy obr zk

Mostní jeřáb: http://www.krantechnik.cz/editor/image/stranky3_galerie/tn_zoom_obrazek_43.jpg

Šachový kůň: http://stdobry.cz/index/index/sachy/kun.png

Ostatní: Klipart Microsoft Office

Odkazy obrázků