zku enosti z iatul bibliometrie ve vysoko kolsk ch knihovn ch n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zkušenosti z IATUL Bibliometrie ve vysokoškolských knihovnách PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zkušenosti z IATUL Bibliometrie ve vysokoškolských knihovnách

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
lillian-buchanan

Zkušenosti z IATUL Bibliometrie ve vysokoškolských knihovnách - PowerPoint PPT Presentation

95 Views
Download Presentation
Zkušenosti z IATUL Bibliometrie ve vysokoškolských knihovnách
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zkušenosti z IATUL Bibliometrie ve vysokoškolských knihovnách Lenka Němečková (Ústřední knihovna ČVUT) BibliothecaAcademica 2014, 15. 10. 2014

 2. IATUL 2014Measures for Success: Library Resources and Effectiveness under Scrutiny • 35. ročník • Helsinki (Espoo), Finsko, Aalto University, 2. – 5. 6 2014 • Web konference: http://web.lib.aalto.fi/iatul2014/ • Sborník: http://docs.lib.purdue.edu/iatul/2014/ Bibiliotheca Academica 2014

 3. IATUL 2014Zaměření konference • Hodnocení kvality a efektivity knihoven • Interní hodnocení • Výzkum informačních potřeb uživatelů a jejich pohledů na knihovní služby • Úloha akademických knihoven v budoucnosti • Nové role a kompetence knihovníků • Posun knihovnické profese • Nastavení služeb v kontextu informačních potřeb uživatelů • Bibliometrické metody pro nastavení i hodnocení efektivity služeb knihoven Bibiliotheca Academica 2014

 4. (1/5) Bibliometrie jako nástroj akvizice • Cecilia HeymanWidmark(Royal Institute of Technology Library, Švédsko) • Specifika knihovny KTH: • Akvizice na principu tzv. „Demad-DrivenAcquisition“ • Pokrytí jen jádra oborů, důraz na služby dodávání dokumentů (MVS, EDD) • Rušení oborových knihovníků (na tuto otázku padly na IATUL 2014 různé názory) • Knihovna jako centrální informační uzel instituce, služby plně integrované do informačního systému instituce • Citační analýza z WoS za 3 roky • Cíl: mají uživatelé přístup k časopisům, které pro své publikace využívají? • Sekundární porovnání vůči DOAJ • Výsledek: největší mezery v medicínských a zemědělských oborech • Hodnocení metody: nepříliš náročná, dobrý zdroj informací pro „Demand-Driven Acquisition“ vedle hodnocení statistik EIZ Bibiliotheca Academica 2014

 5. (2/5) Bibliometrie k hodnocení využití EIZ • BesaHysa (Polytechnic University, MultimediaLibrary, Albánie) • Citační analýza, dotazník, analýza využití EIZ • Zdroj: doktorské dizertace (81), články (231) • Výsledek – největší citovanost • časopisecké články a konferenční materiály • materiály IEEE • databáze IEEE/IET ElectronicLibrarynejoblíbenější • Ovlivnění výsledků • EIZ byly nejvíce využívané autory z oboru elektrotechnického a počítačového inženýrství • Výsledky budou využity k formulaci knihovní politiky pro tvorbu fondů Bibiliotheca Academica 2014

 6. (3/5) Potřebuje akademická knihovna specialisty na bibliometrii? • Sabrina Petersohn (GESIS – Leibniz Institute ofSocialSciences, Německo) • Analýza: weby knihoven, odborné články, konferenční materiály, blogy, e-mailové diskuze, materiály ze seminářů k bibliometrii • Náplň práce bibliometrů? • Rozhovory s 28 knihovníky (Velká Británie, Německo) • Výsledek • Tyto práce se často duplikují (knihovna vs. jiná odd. rektorátu) • Mnoho specialistů na bibliometrii mimo knihovny, není jisté, zda je prostor k masivnějšímu rozvoji bibliometrické praxe v knihovnách • Bibliometrie v  akademických knihovnách je založena na osobním zájmu individuálních zaměstnanců (spíše nadšenci) • Překážky • Nízká znalost a zkušenost pracovníků, tzv. bibliometrickágramotnost („bibliometricalliteracy“) Bibiliotheca Academica 2014

 7. (4/5) Knihovník budoucnosti? • GunillaWidén (AboAkademi University, Finsko) • Průzkum generace „Digital Natives“ • Průzkum mezi 14 vedoucími finských akademických knihoven • Cíl • Identifikovat hlavní výzvy/trendy v akademických knihovnách • Definovat nové kompetence akademických knihovníků • Ukázat pohled studentů na to, co by měl knihovník znát a poskytovat uživatelům • Výsledné dovednosti • znalost IT (počítačová gramotnost), znalost prostředí univerzity, znalost charakteristiky práce a výzkumného cyklu v daných oborech, znalost bibliometrie, pedagogické schopnosti, komunikační dovednosti, jazykové dovednosti, správa elektronických dokumentů/kolekcí • Co si myslí studenti? • znát oblasti pořádání a vyhledávání informací, obecné knihovní služby, rešeršní služby, výuku zaměřit na fondy / informační zdroje a knihovní služby Bibiliotheca Academica 2014

 8. (5/5) Altmetrics? • Dr. Kim Holmberg (University ofWolverhampton, Velká Británie) • Průnik Bibliometrie, Scientometrie a Webometrie • Přinese viditelnost na sociálních sítích zvýšení citovanosti? • Na co vlastně zviditelnění publikace na sociálních sítích poukazuje? • Jsou něčím na první pohled atraktivní • Humorný název, obsah • Kontroverzní / chybné tvrzení • Altmetrics neměří využití pouze VaV sférou, ale komunitou soc. sítí • Dále v sekci Altmetrics • Studie směřující k nalezení vztahu mezi vysokým Altmetrics a mírou citovaností ve WoS – nepotvrzeno Bibiliotheca Academica 2014

 9. Jak tedy dopadla „Bibliometrie do VŠ knihoven“? • Nástroj akvizice („Demand-DrivenAcquisition“), pro identifikaci informačních potřeb uživatelů, podklad pro tvorbu akviziční politiky • Nástroj pro hodnocení využívání EIZ a tvorbu akviziční politik • Osobní zájem individuálních zaměstnanců, otázka nadšenců, bez perspektivy rozvoje. Bibliometrické analýzy většinou nejsou realizované v knihovně, ale vedením univerzity. • Altmetrics jako alternativní začínající metoda, je nutné prozkoumat její objektivitu a kde je její přínos / místo, zatím ji nelze brát příliš vážně Bibiliotheca Academica 2014

 10. Novinky a nabídky z IATUL • Změna názvu • International Association of University Libraries (IATUL) • Živě diskutované omezení jen na knihovny vzdělávacích institucí, podmínku je PhD program • Rozšíření do Střední a Východní Evropy • Nyní je v hledáčku ČR • Mezinárodní program • IATUL International Study Programme • http://www.iatul.org/news/default.asp?post=565 • Editace a korektury odborného textu pro členy IATUL zdarma • ATE – Academic Translation and Editing (http://quickedit.de/) • IATUL SpecialInterest Group InformationLiteracy (SIG IL) • http://www.iatul.org/groups/informationliteracyspecialinterestgrouplinks.asp Bibiliotheca Academica 2014

 11. IATUL 2015StrategicPartnershipfor Access and Discovery • Hannover, Německo, 28. 6. – 2. 7. 2015 • Webová stránka:http://www.iatulconference2015.org/ • Call forPapers: bude vyhlášen v říjnu, uzávěrka 1.12.2014 Bibiliotheca Academica 2014

 12. Děkuji Fondu zahraničních cest AKVŠ! Bibiliotheca Academica 2014

 13. Děkuji za pozornost!Dotazy? lenka.nemeckova@uk.cvut.cz, tel.: 22435-9938 Ústřední knihovna ČVUT, http://knihovna.cvut.cz/