statistic n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Statistic ă PowerPoint Presentation
Download Presentation
Statistic ă

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Statistic ă - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Statistic ă. CURSUL I. Bibliografie. + Orice manual/ tratat recomandat la secţiunea Bibliografie de pe site. Tematica orientativă a prelegerilor (1). Statistica – noţiuni fundamentale Prelucrarea primară a datelor Indicatorii tendinţei centrale (1) Indicatorii tendinţei centrale (2)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Statistic ă


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
statistic

Statistică

CURSUL I

bibliografie
Bibliografie
 • + Orice manual/ tratat recomandat la secţiunea Bibliografie de pe site
tematica orientativ a prelegerilor 1
Tematica orientativă a prelegerilor (1)
 • Statistica – noţiuni fundamentale
 • Prelucrarea primară a datelor
 • Indicatorii tendinţei centrale (1)
 • Indicatorii tendinţei centrale (2)
 • Indicatorii variaţiei (simpli şi sintetici)
 • Analiza dispersională.
 • Analiza formei seriilor
tematica orientativ a prelegerilor 2
Tematica orientativă a prelegerilor (2)
 • Sondajul statistic (1)
 • Sondajul statistic (2)
 • Serii cronologice (1)
 • Serii cronologice (2). Teoria indicilor (1)
 • Teoria indicilor (2)
 • Analiza statistică a legăturilor dintre variabile
 • Test 2
istoria statisticii n rom nia
Istoria statisticii în România
 • În România, nu se poate vorbi despre o statistică organzată înainte de secolele XVIII-XIX.
 • În aprilie 1859, Al. I. Cuza aprobă înfiinţarea unui birou de statistică în Ţara Românească, sub conducerea lui Dionisie Pop Marţian.
 • În luna iulie a aceluiaşi an, a Direcţiei de Statistică din Moldova, sub conducerea lui Ion Ionescu de la Brad.
 • La 4 august 1859, cele două direcţii se reunesc sub denumirea Oficiului Statistic pentru Principatele Unite având la conducere pe Dionisie Pop Marţian.
 • Pe scheletul acelei instituţii s-a constituit şi consolidat Instituţia Statisticii Publice ce avea să poarte numele de Institutul Central de Statistică, Direcţia Centrală de Statistică, Comisia Naţională pentru Statistică sau Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice.
 • În prezent denumirea este: Institutul Naţional de Statistică ( http://www.insse.ro ).
ce este statistica
Ce este statistica?
 • Conform DEX, Statistica are următoarele accepţiuni:
  • Evidenţă numerică, situaţie cifrică referitoare la diverse fenomene, numărotoare;
  • Culegere prelucrare şi valorificare a unor date legate de fenomene generale;
  • Ştiinţă care culege, sintetizează, descrie şi interpretează date referitoare la fenomene generale.
etapele cercet rii statistice
Etapele cercetării statistice
 • Observarea statistică a fenomenului studiat
 • Prelucrarea şi modelarea datelor culese
 • Analiza şi interpretarea datelor culese
elemente fundamentale
Elemente fundamentale
 • Obiectul de studiu al Statisticii îl reprezintă analiza datelor ce descriu comportamentul fenomenului studiat
 • Fenomenele studiate trebuie să fie bine localizate în spaţiu şi timp
 • Datele ce descriu fenomenul pot fi cantitative sau calitative
 • Rezultatele trebuie ancorate (validate) într-un sistem teoretic
tipuri de metode statistice
Tipuri de metode statistice
 • Statistica descriptivă / analiza primară a datelor statistice (clasificări, reprezentări grafice, tendinţa centrală, analiza dispersională)
 • Statistica inferenţială (extinderea rezultatelor obţinute prin cercetări parţiale, verificarea ipotezelor statistice, elemente de prognoză)
no iunile de baz a statisticii 1
Noţiunile de bază a statisticii (1)
 • Unitatea statistică reprezintă elementul de bază supus analizei statistice. Există unităţi simple (de ex.: persoane, obiecte etc.) şi unităţi complexe (de ex.: gospodăria).
 • Populaţia statistică este compusă dintr-o mulţime finită de unităţi statistice.
 • Variabila (caracteristica) statistică este o aplicaţie definită pe populaţia studiată şi cu valori într-o anumită mulţime.
no iunile de baz a statisticii 2
Noţiunile de bază a statisticii (2)
 • Parametrul statistic este o ilustrare (de obicei cantitativă) a stării variabile statistice
 • Estimatorul este o funcţie statistică utilizată pentru aproximarea unui parametru necunoscut la nivelul unei populaţii statistice
 • Eşantionul statistic o mulţime de dimensiuni reduse a unităţilor statistice dintr-o populaţie
tipuri de variabile statistice
Tipuri de variabile statistice

În funcţie de natura mulţimii în care ia valori funcţia definită pe populaţia studiată există:

 • Variabile numerice (cantitative) şi nenumerice (calitative)
 • Variabile discrete (mulţimea este una numărabilă) sau continue
 • Variabile binare/ alternative (mulţime cu două elemente) şi variabile cu mulţimi asociate compuse din mai mult de două elemente
teoria scal rii
Teoria scalării

Variabilele statistice pot fi măsurate pe patru scale de măsurare:

 • Scala nominală
 • Scala ordinală
 • Scala de interval
 • Scala de raport
metode de observare statistic
Metode de observare statistică
 • În funcţie de periodicitate avem: observări curente şi periodice
 • În funcţie de volumul unităţilor statistice observate avem: cercetări exhaustive (de tip recensământ) şi cercetări selective (sondaje sau anchete statistice)
 • În funcţie de modalitatea de declanşare a evenimentului avem: observări clasice şi observări provocate (proiectarea experimentelor)
 • În funcţie de modul de administrare: observări directe şi observări indirecte (din surse publicate anterior: anuare, buletine, rapoarte etc.)