Stav registru kloubn ch n hrad v esk republice
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Stav registru kloubních náhrad v České republice. P. Vavřík. NRKN - Národní registr kloubních náhrad „jak to probíhalo ?“. 2001 - zahájen zkušební provoz registru náhrad kyčlí od 1.1. 2002 – plnohodnotný sběr dat

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lilika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Nrkn n rodn registr kloubn ch n hrad jak to prob halo
NRKN- Národní registr kloubních náhrad„jak to probíhalo ?“

 • 2001 - zahájen zkušební provoz registru náhrad kyčlí

 • od 1.1. 2002 – plnohodnotný sběr dat

 • 2004 - legislativní podmínky fungování registru – přístupová práva, ochrana dat, začlenění do zdravotnické dokumentace

 • 2005 – zpracování výstupů

 • 2006 – start přípravy registru náhrad kolena


Registr kloubn ch n hrad
Registr kloubních náhrad

Registr kloubních náhrad je zřízen Ministerstvem zdravotnictví České republiky na základě zákona č. 156/2004 Sb jako součást Národního zdravotnického informačního systému.


Um st n a p stup kde ho najdu a kde se p ihl s m
Umístění a přístup„kde ho najdu a kde se přihlásím ?“

on – line webové stránky:

Koordinačního střediska rezortních

zdravotnických informačních systémů

 • https://snzr.ksrzis.cz/snzr/rkn/

část veřejná

část pro oprávněné uživatele


Struktura zen registru kdo to vede
Struktura řízení registru„kdo to vede…..“

 • řídí Rada NRKN

 • spravuje Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

 • provozuje KSRZIS

 • Odborný garant ČSOT

„a kdo mi poradí…..“


Registr n hrad ky le mus m to tam pos lat
Registr náhrad kyčle„musím to tam posílat ?“

Dle vyhlášky MZd ČR č. 552/2004 je pořizování dat do tohoto registru povinnou součástí zdravotnické dokumentace při provedení operace totální náhrady kyčelního kloubu.


Registr n hrad ky le stav k 12 4 2006 co tam u m me
Registr náhrad kyčle stav k 12.4.2006„ co tam už máme ……?“

 • zapojeno 67 pracovišť

 • 185 oprávněných uživatelů

 • celkem 23587 záznamů primoimplantace

 • 2648 záznamů revizních operací


Po izov n dat a jak se to tam d v
Pořizování dat„ …a jak se to tam dává ?“


Po izov n dat na to nem m as
Pořizování dat„..na to nemám čas!“V stupy z registru

veřejné – ročenka- obecné, souhrnné údaje

uživatelské – odborné, souhrnné, anonymní

odborné, vlastní, konkrétní

nezpracované – rychlé přehledy

zpracované – dynamické výstupy

formát Excel

formát Bussines Objects

Tvorba výstupů vlastních

Výstupy z registru


V stupy z registru nezpracovan p ehledy zjist te mi kolik jich vlastn bylo
Výstupy z registru nezpracované přehledy„zjistěte mi kolik jich vlastně bylo?“


Dynamick v stupy p eddefinovan
Dynamické výstupy předdefinované

 • Křivky přežití – cementové, hybridní, bezcementové

 • Obecné údaje – složení souboru dle věku, pohlaví, dg

 • Počty primoimplantací a revizí

 • Zprac. souboru primoimplantací a revizí – podle vztahu v registru, podle příčiny apod.

 • Údaje pro pracoviště- počty revizí vlastních a cizích primoimplantací


Dynamick v stupy demo bo jak je to s tou ivotnost doopravdy
Dynamické výstupy demo BO„jak je to s tou životností doopravdy“

 • Křivky přežití – cementové, hybridní, bezcementové


Dynamick v stupy demo bo jak jsme na tom
Dynamické výstupy demo BO„jak jsme na tom ?“

vlastní

 • Skladba implantátů podle typu fixace

všechna pracoviště


Dynamick v stupy demo excel
Dynamické výstupy demo Excel

pracoviště uživatele


Dynamick v stupy demo excel n jak to p ehledn zpracuj
Dynamické výstupy demo Excel„nějak to přehledně zpracuj“


Dynamick v stupy demo bo koho jsme revidovali a co n m v me
Dynamické výstupy demo BO„koho jsme revidovali a co něm víme ?“

 • informace o struktuře revizí zohledňující zda primoimplantace je či není vedena v registru

 • informace o struktuře všech revizí bez ohledu zda je primo. vedena


Dynamick v stupy demo bo aby se n m pacienti neztr celi
Dynamické výstupy demo BO„aby se nám pacienti neztráceli“

 • informace o zemřelých - propojení s registrem zemřelých ÚZIS

 • informace o pacientech revidovaných jinde


Hlavn probl my registru
Hlavní problémy registru

 • neúčast některých pracovišť

 • neúplná a pozdě dodaná data

 • chybné údaje

 • personální změny ve vedení KSRZIS

 • finance


Perspektivy registru
Perspektivy registru

 • příprava výroční zprávy za rok 2005

 • příprava registru náhrad kolena

 • registr kyčlí specifikace a zpřesňování připravených dynamických výstupů - podskupiny dle dg, věku, pohlaví

 • zkvalitnění katalogu implantátů

 • zadávání snímáním čárových kódů

 • zavedení sledování cervikokapitálních protéz

 • „čištění“ registru od nesprávných záznamů