7 zad v n definice projektu
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

7. Zadávání (definice) projektu. Zadávání (vznik) projektu Zadání projektu Formalizované zadání projektu Zadávací list projektu. Zadávání (vznik) projektu - 1. Zadávání je cesta (často strastiplná) od nápadu / myšlenky / požadavku až ke schválení projektu vedením organizace

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - gene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
7 zad v n definice projektu
7. Zadávání (definice) projektu

 • Zadávání (vznik) projektu

 • Zadání projektu

 • Formalizované zadání projektu

 • Zadávací list projektu


Zad v n vznik projektu 1
Zadávání (vznik) projektu - 1

 • Zadávání

  • je cesta (často strastiplná) od nápadu / myšlenky / požadavku až ke schválení projektu vedením organizace

  • v jeho průběhu se provádí

   • konkretizace a upřesňování

   • zdůvodňování, zdůvodňování, zdůvodňování…

   • přesvědčování o potřebnosti dosažení cílů (projektu) – interní marketing

Někdy též boj proti zahájení neefektivnícha nesmyslných projektů


Zad v n vznik projektu 2
Zadávání (vznik) projektu - 2

 • Rozdílné přístupy

  • Postup zadávání (vzniku) projektu závisí na způsobu chápání projektu v organizaci

   • Projekt jako realizace dílčího záměru, prosazeného uvnitř (částí) organizace – ad hoc změna („klasický“ přístup)

   • Projekt jako nástroj realizace změny v organizaci – řízená změna v organizaci


Zad n projektu 1
Zadání projektu - 1

Zadání projektu se v průběhu zadávací fáze upřesňuje, předělává, ruší, rozšiřuje, zužuje…Postup je ukončen formalizovaným zpracováním následujících bloků:

 • CO – název projektu, kdo požaduje, cíle a výstupy

 • KDY – zahájení a ukončení

 • JAK – koncepce řešení, hlavní milníky a aktivity

 • ZDROJE – rozpočet, projektový tým, spolupracující strany (interní, externí)

  +

 • OKOLÍ – vazby, dopady, omezení, rizika, podmínky realizace, prostředí podniku

  • KDO náklady zaplatí (komu to půjde do nákladů..)

  • KDO výstupy převezme do rutinního provozu

  • (PROČ) – poslání projektu


Zad n projektu 2
Zadání projektu - 2

 • Význam

  • Definuje projekt

  • Umožňuje navrhovaný projekt vidět v kontextu ostatních projektů a podnikových aktivit (podklad pro koordinaci projektů - multiprojektové řízení)

  • Je prostředkem, umožňujícím zúčastněným stranám projekt stejně chápat

  • Pomáhá předcházet nedorozuměním

  • Je to základní materiál pro manažerské rozhodnutí, zda projekt realizovat

   Při procesním řízení podniku je zadání projektu dílčím výstupem z procesu řízení změn

   • Používané názvy pro zadání projektu - Zadávací list projektu, Project Charter, Rámec projektu


Formalizovan zad n projektu 1
Formalizované zadání projektu - 1

 • Poslání projektu – PROČ z pohledu celého podniku

  • Vyjadřuje smysl projektu v kontextu strategie podniku. Poslání je většinou dosaženo několika koordinovanými projekty

 • Cíl projektu – měřitelné konkrétní PROČ

  • Změny, které chceme realizací projektu dosáhnout. Základní důvod pro existenci projektu a vynaložení peněz, času a zdrojů – Čeho má projekt dosáhnout

   Cíle projektu

  • Srozumitelné pro všechny

  • Jednoznačné – bez možnosti různých výkladů

  • Jsou výzvou (motivující)

  • Akční (dokonavé sloveso)


Formalizovan zad n projektu 2
Formalizované zadání projektu - 2

 • Charakteristiky cíle projektu - SMART

  • Specific – specifický (pro banku, resp. její oblast)

  • Measurable - měřitelný (upřednostňujeme numerické hodnoty, ale přijatelné jsou také jinak měřitelné hodnoty, např. zařazení mezi TOP 100)

  • Achievable – dosažitelný, splnitelný

  • Relevant – podstatný / Result oriented

  • Trackable – sledovatelný / Time framed – časově ohraničený


Formalizovan zad n projektu 3
Formalizované zadání projektu - 3

 • Výstupy – CO bude realizováno

  • Konkrétní výstupy, které musí být vytvořeny k dosažení cíle. Každý výstup by měl být definovaným způsobem realizován (kvalita), otestován a předán.

 • Činnosti

  • Které musí být vykonány + zdroje, které budou k dispozici, pro dosažení výstupů

 • Koncepce řešení (strategická)

  • V souladu

   • se strategií organizace, skupiny apod.

   • S mezinárodními aliancemi, resp. řešeními

  • Pilotní v dané oblasti (obchodní, IT…)


Formalizovan zad n projektu 4
Formalizované zadání projektu - 4

 • Klíčové faktory úspěchu

  (pro projekt jako celek s určením jejich priorit – podklad pro pozdější zásadní rozhodování)

  • je jich jen několik

  • jsou měřitelné

  • Odsouhlasené zadavatelem, resp. Zákazníkem

 • Omezení - limity, které projekt nesmí překročit (vnitřní podmínky)

  • Termíny (nová služba bude nabízena nejpozději 1.1.)

  • Zdroje (požadavek na zahraniční specialisty nepřevýší 50 čld)

  • Parametry (Maximální množství kyanidu v odpadní vodě nepřevýší …)

  • Vazby na ostatní činnosti v podniku (musí skončit před zavedením xzy do výroby..)

 • Kritické předpoklady – vnější podmínky, které musí nastat, aby bylo dosaženo cíle projektu


 • Formalizovan zad n projektu 5
  Formalizované zadání projektu - 5

  Měřitelné parametryCíle a výstupy musí mít měřitelné parametry (jinak nelze zjistit jejich dosažení!)

  U měřitelných parametrů se definuje

  • Metrika – množství, čas, finance

  • Způsob zjištění a zdroj dat (z existujících reportů např. denní výkaz, nutné udělat zvláštní sestavy, přímé měření, zpráva z objednaného průzkumu spokojenosti zákazníků..)

   • Náklady a potřebné zdroje na zjišťování indikátorů je nutné zahrnout do rozpočtu projektu

   • Nelze-li indikátor vyhodnotit (nebo jeho vyhodnocování je příliš drahé) je nutné ho změnit


  Formalizovan zad n projektu 6
  Formalizované zadání projektu - 6

  • Metrika

   • přesně vymezený finanční či nefinanční ukazatel, nebo hodnotící kritérium

   • jsou objektivně měřitelné

   • v čase zachovávají konzistenci

   • jsou srozumitelné a dostupné

  • Popis metriky obsahuje

   • název a identifikace

   • Definice (včetně algoritmu)

   • Vlastník

   • výchozí a cílová (požadovaná) hodnota

   • zdroj dat pro měření

   • Způsob měření


  Zad vac list projektu 1 project charter r mec projektu
  Zadávací list projektu – 1Project Charter / Rámec projektu

  • Název projektu / priorita

  • Zadavatel projektu

  • Hlavní cíle (výstupy) projektu

  • Zahájení / ukončení projektu

  • Očekávané přínosy

  • Kritické faktory úspěchu

  • Hlavní vazby(identifikace všech klíčových známých vazeb na ostatní projekty, aktivity apod. v organizaci)

  • Strategická koncepce řešení


  Zad vac list projektu 2 project charter r mec projektu
  Zadávací list projektu – 2Project Charter / Rámec projektu

  • Dopady projektu(…v průběhu implementace, po nasazení do provozu. Sumarizace dopadů na IT, na obchodní procesy, organizační strukturu, využití zdrojů ..)

  • Rozpočtový limit

   • Nakupované výkony

   • Investice

  • Rizika projektu

  • Omezení projektu

  • Milníky projektu

  • Požadavky na personální zdroje (a nositele know-how)

  • Organizace projektu (sponzor, řídící komise, projektový vedoucí, tým)