Johdanto kest v n kehitykseen ja yhteiskuntavastuuseen osa b yhteiskuntavastuun osa alueet
Download
1 / 49

- PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

JOHDANTO KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN JA YHTEISKUNTAVASTUUSEEN osa b) Yhteiskuntavastuun osa-alueet. Intensiivitoteutus CSR1LH001:42 tammikuu 2011 Harkki, Harmaala, Jallinoja, Jokinen. SISÄLTÖ. Yhteiskuntavastuu yhteiskuntavastuun ajureita yhteiskuntavastuun osa-alueet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lilika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Johdanto kest v n kehitykseen ja yhteiskuntavastuuseen osa b yhteiskuntavastuun osa alueet

JOHDANTO KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN JA YHTEISKUNTAVASTUUSEENosa b) Yhteiskuntavastuun osa-alueet

Intensiivitoteutus CSR1LH001:42

tammikuu 2011

Harkki, Harmaala, Jallinoja, Jokinen


Sis lt
SISÄLTÖ

 • Yhteiskuntavastuu

  • yhteiskuntavastuun ajureita

  • yhteiskuntavastuun osa-alueet

   • taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen

  • yritysvastuun kannustimet


Johdanto kest v n kehitykseen ja yhteiskuntavastuuseen osa b yhteiskuntavastuun osa alueet

Yhteiskuntavastuu- kestävää kehitystä organisaatiotasollaYhteiskuntavastuun sis lt n liittyv t ohjeistukset
Yhteiskuntavastuun sisältöön liittyvät ohjeistukset

 • Global Compact –aloite (1999)

  • http://www.unglobalcompact.org/

 • OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille (1976, 2000)

 • EU:n vihreä kirja (2001)

 • Kansainvälisen kauppakamarin elinkeinoelämän peruskirja kestävän kehityksen edistämiseksi (1991)

  • http://www.iccfin.fi/

 • WBCSD:n ohjeistus

  • http://www.wbcsd.org/templates/TemplateWBCSD5/layout.asp?MenuID=1

 • Kansainvälisen kauppakamarin lahjonnan vastaiset ohjeet

 • Corporate Governance – suositus

 • (Hiukan lisätietoja dian muistiinpano-osioissa!)

LiisaRohweder, 2004


Poliittiset p t kset ohjaavat yritysten toimintaa esim ilmastonmuutos
Poliittiset päätökset ohjaavat yritysten toimintaa – esim. ilmastonmuutos

 • Kansainväliset sopimukset

  • Esim. YK:n ilmastosopimus (1992 puitesopimus)

  • ja Kioton pöytäkirja (2005 voimaan)

   • EU:lle – 8 % päästötavoitteet (vuoden -90 tasosta)

 • EU:n

  • Ilmastopoliittiset päätavoitteet vuoteen 2020

   • -20 % tai -30 % jos päästään kansainväliseen sopimuksen

   • Suomelle +/- tavoitteet (vuoden -90 tasosta)

 • Suomen ilmasto- ja energiastrategia (2008)

 • Valtionneuvoston hyväksymä ilmastopoliittinen tulevaisuusselonteko (10/2009)

Ilmasto.org


Lue lis ohjeistuksista
Lue lisää ohjeistuksista:

 • Yritysvastuu-kirjan 5. luku käsittelee näitä ohjeistuksia.

 • Elinkeinoelämän keskusliiton edeltäjäorganisaatio Teollisuus ja työnantajat julkaisi vuonna 2001 oppaan nimeltään Yrityksen yhteiskuntavastuu.

 • Sen sivuilta 11 – 20 (alaluvuista 2.1 ja 2.3) voit lukea keskeisimmistä edellä mainituista ohjeistuksista tarkemmin.


Johdanto kest v n kehitykseen ja yhteiskuntavastuuseen osa b yhteiskuntavastuun osa alueet

Yhteiskuntavastuulle

on nyt kysyntää…

YHTEISKUNNAN JA TALOUSELMÄN

ODOTUKSIA

Sir NICHOLAS STERN, World Bankin ekonomisti:

”Ilmastonmuutoksen huomiotta jättäminen tulee aiheuttamaan vakavia taloudellisia seuraamuksia.

Kaikkien yhteiskunnan toimijoiden on tiedostettava vastuunsa.”

Kansainvälistähuomiotasaanutilmastoraporttivuonna 2006


Johdanto kest v n kehitykseen ja yhteiskuntavastuuseen osa b yhteiskuntavastuun osa alueet

Yhteiskuntavastuulle

on nyt kysyntää…

YHTEISKUNNAN JA TALOUSELMÄN

ODOTUKSIA

JORMA OLLILA, Shellin ja Nokian hallituksen puheenjohtaja:

”Kestävä kehitys on niin mutkikas ongelma, että täytyy kokeilla kaikkia tapoja vaikuttaa asenteisiin ja etsiä jopa radikaaleja keinoja muutoksen aikaansaamiseksi.”

HS Helmikuu 2007


Johdanto kest v n kehitykseen ja yhteiskuntavastuuseen osa b yhteiskuntavastuun osa alueet

"Omistaja-arvon tärkeys ei ole kadonnut, vaan asia nähdään nyt laajemmin. Yhteiskuntakelpoinen yritys on tehokkaampi ja menestyy. Näin se luo omistajille arvoa"

"Aiemmin ajateltiin, että hyvän yritysjohdon ainoa tehtävä on miellyttää kansainvälisiä sijoittajia. Mutta ei yritystä voi kehittää vuosi-neljännesten eikä lyhytaikaisten omistajien ehdoin. Nyt ollaan terveemmällä pohjalla.“

Metson toimitusjohtaja Tor Bergman,

Talouselämä 6.6.2002


Johdanto kest v n kehitykseen ja yhteiskuntavastuuseen osa b yhteiskuntavastuun osa alueet

Corporate sustainability: nähdään nyt laajemmin. Yhteiskuntakelpoinen yritys on tehokkaampi ja menestyy. Näin se luo omistajille arvoa"

A new paradigm

“In order to survive a company must make profits, but to sustain its profit-making activities it has to benefit the community in which it operates”

Corporate Sustainability is no longer just about giving money to worthy causes. It is about becoming a “sustainable” business

Corporate Sustainability is a business approach to create long term shareholder value by embracing opportunities and managing risks deriving from economic, environmental and social developments.

PricewaterhouseCoopers


Johdanto kest v n kehitykseen ja yhteiskuntavastuuseen osa b yhteiskuntavastuun osa alueet

Yrityksen arvon mittaaminen nähdään nyt laajemmin. Yhteiskuntakelpoinen yritys on tehokkaampi ja menestyy. Näin se luo omistajille arvoa"

tulevaisuudessa

 • Yrityksenarvonmittaamiseenkäytetäänjatkossayhäenenevissämäärinuusia, kutenesim. Sosiaalisiamittareita, jottayrityksenarvonmäärittäminentarkentuu.

 • Myösyrityksenhallitustenvastuutayritysvastuuseenliittyvissäasioissa on lisättysekäEuroopassaettäPohjois-Amerikassa.

 • Suurinosamonikansallisistayrityksistäjulkaiseetaloudelliseninformaationlisäksirelevanttejatietoja mm. ympäristövastuista, henkilöstöstä, etiikasta ja yhteiskunnallisestavaikuttavuudesta.


Yritystoiminnan vastuullisuuteen vaikuttavia tekij it
Yritystoiminnan vastuullisuuteen vaikuttavia tekijöitä nähdään nyt laajemmin. Yhteiskuntakelpoinen yritys on tehokkaampi ja menestyy. Näin se luo omistajille arvoa"


Yhteiskuntavastuu riski vai mahdollisuus
Yhteiskuntavastuu nähdään nyt laajemmin. Yhteiskuntakelpoinen yritys on tehokkaampi ja menestyy. Näin se luo omistajille arvoa" – riskivaimahdollisuus?

Kansainvälistyminen

Markkinatjakilpailijat

Kilpailuetu

Sitoutuminenyrityksen

yhteiskuntavastuuseen

Omistajien

tuotto-odotukset

Sidosryhmienodotukset

läpinäkyvyydelle

Riskien

hallinta

Muutokset

lainsäädännössä

Vapaaehtoisetaloitteet

Edelläkävijäratkaisut


Yrityksen johtaminen
Yrityksen johtaminen nähdään nyt laajemmin. Yhteiskuntakelpoinen yritys on tehokkaampi ja menestyy. Näin se luo omistajille arvoa"

Markkinoinnin

johtaminen

Henkilöstö-

johtaminen

Liiketoiminnan

johtamis-

järjestelmä

Ympäristö-

johtaminen

Johtamis-

järjestelmän

ydin

Talouden

johtaminen

Laatu-

johtaminen

Työterveys

ja -turvallisuus


Yritysten vastaus haasteeseen

Toiminnan tehostaminen nähdään nyt laajemmin. Yhteiskuntakelpoinen yritys on tehokkaampi ja menestyy. Näin se luo omistajille arvoa"

Yritysten vastaus haasteeseen

Edelläkävijyys

Perustaso

Kehittäminen

Lain

täyttäminen

Ympäristö

ISO14001, EMAS

Elinkaari-

analyysit

Vapaaehtoiset

ohjelmat

Holistisempi näkemys

Ekotehokkuus

Taloudellinen

Corporate Governance

OHSAS18001

AA1000,

SA8000

Sosiaalinen

Sidosryhmä-

vuorovaikutus

GRI


Investment in sustainability depends on chosen strategy
Investment in sustainability depends on chosen strategy nähdään nyt laajemmin. Yhteiskuntakelpoinen yritys on tehokkaampi ja menestyy. Näin se luo omistajille arvoa"

Innovation and leadership. New products, solutions and new markets. Value from emerging social & environmental trends.

Opportunities

High

New

Markets

Product responsibility. High quality, eco-efficient, safe products and services. Creation of customer loyalty

Market

Share

Risk

Cost

Reduction

Production Efficiency. Reducing cost and risk through process improvements in production.

Risk

Right to

Operate

Compliance. Achieving threshold regulation, access to markets and customers.

Low

Low

High

Return


Yritysten n kemyksi vastuullisesta toiminnasta
Yritysten näkemyksiä vastuullisesta toiminnasta nähdään nyt laajemmin. Yhteiskuntakelpoinen yritys on tehokkaampi ja menestyy. Näin se luo omistajille arvoa"

 • Vastuullinen yritystoiminta on yrityksen liiketoimintaa tukevaa, omaehtoista vastuullisuutta, joka määräytyy yrityksen arvojen ja tavoitteiden perusteella ja ottaa huomioon keskeisten sidosryhmien vaatimukset. Sen sisältö ja painotukset vaihtelevat yrityksittäin. (EK:n vastuullinen yritystoiminta -työryhmä)

 • Vastuuta itsestä ja muista! (Tapiola)

 • Eettisesti hyväksyttävä ja yhtiön arvojen mukainen toimintatapa auttaa saavuttamaan tavoitteemme olla alan kiinnostavin yhtiö niin työnantajana, yhteistyökumppaninakuin sijoituskohteena. (UPM Oyj)

 • Yrityksen on välttämätöntä käyttäytyä vastuullisesti menestyäkseen ja säilyttääkseen sidosryhmien luottamuksen. Viime kädessä kysymys on siitä, kuinka vetovoimainen ja hyvin hoidettu yritys on, mitkä ovat sen päämäärät ja kuinka onnistuneesti eri sidosryhmien tarpeet on toiminnassa tasapainotettu. (Neste Oil Oyj)

 • Tavoittelemme vastuullista liiketoimintaa tuottavasti. (Fortum Oyj)

 • (Lisää esimerkkejä dian muistiinpano-osiossa.)


Tarkastelu vaihtelee n k kulmasta riippuen
Tarkastelu nähdään nyt laajemmin. Yhteiskuntakelpoinen yritys on tehokkaampi ja menestyy. Näin se luo omistajille arvoa"vaihteleenäkökulmastariippuen

 • Yhtiötaso

 • yhtiön arvo

 • johdon ja johtamisen uskottavuus

 • riskienhallinta

 • sidosryhmäsuhteet

 • Liiketoimintayksikkö

 • arvo- / toimittajaketjut

 • paikallinen maine

 • kustannukset

 • tuotto-odotukset

 • Toiminnallinen

 • toiminnan tehokkuus

 • kustannukset

 • sakot & maksut

 • lupaehdot

 • emissiot/tapahtumat

 • onnettomuudet


Yhteiskuntavastuun osa alueet
Yhteiskuntavastuun nähdään nyt laajemmin. Yhteiskuntakelpoinen yritys on tehokkaampi ja menestyy. Näin se luo omistajille arvoa"osa-alueet


Johdanto kest v n kehitykseen ja yhteiskuntavastuuseen osa b yhteiskuntavastuun osa alueet

Taloudellinen nähdään nyt laajemmin. Yhteiskuntakelpoinen yritys on tehokkaampi ja menestyy. Näin se luo omistajille arvoa"

vastuu


Taloudellinen vastuu
Taloudellinen vastuu nähdään nyt laajemmin. Yhteiskuntakelpoinen yritys on tehokkaampi ja menestyy. Näin se luo omistajille arvoa"

 • Yrityksen taloudellinen vastuu liittyy kannattavaan taloudelliseen toimintaan, riskienhallintaan ja hallintokäytäntöihin.

 • Jos yrityksen talous ei ole kunnossa eikä yritys ole kilpailukykyinen, sillä ei ole edellytyksiä huolehtia sosiaalisesta ja ympäristövastuustaan.

 • Taloudellinen vastuu pohjautuu pitkälti lainsäädäntöön, joka vaihtelee maittain. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tuli vuonna 2002 voimaan Sarbanes-Oxley -laki, joka edellyttää kaikkia Yhdysvalloissa listattuja pörssiyhtiöitä määrittelemään toimintaperiaatteensa taloudellisista, ympäristö- ja yhteiskuntanäkökohdista.

Taloudellinen

vastuu


Taloudellinen suorituskyky ja hyvinvoinnin mittaaminen
Taloudellinen suorituskyky ja hyvinvoinnin mittaaminen nähdään nyt laajemmin. Yhteiskuntakelpoinen yritys on tehokkaampi ja menestyy. Näin se luo omistajille arvoa"

 • Kolmoistilinpäätöstarkastelu: ympäristötilinpäätös, taloudellinen tilinpäätös ja sosiaalinen tilinpäätös.

  • pääoman tuotto, omavaraisuus, liikevaihdon kasvu, jalostusarvo.

  • työpaikat, investoinnit, verot ja sosiaalivakuutusmaksut, tutkimus- ja teknologiapanostus.

 • Vaatimusten täyttämiseksi yritykset ovat koonneet toimintaohjeensa koko toiminnan kattavaksi, yksityiskohtaiseksi menettelyohjeeksi (code of conduct).

 • Lisäksi vastuullisuus näkyy voitonjakopolitiikassa.

 • Taloudellisen vastuun yksi keskeinen työkalu on myös yrityksen riskienhallinta.

Taloudellinen

vastuu


Taloudellisen vastuun n kyminen yrityksen tilinp t ksess
Taloudellisen vastuun näkyminen yrityksen tilinpäätöksessä

Taloudellinen

vastuu

 • Euroopan yhteisöjen komission suositus 2001/453/EY

 • KILA:n yleisohje 24.10.2006

 • KPL 3:1§:n 5 momentti: kun ympäristöasiat liittyvät olennaisesti yrityksen taloudelliseen tulokseen, toimintakertomuksen tulee sisältää kuvaus niistä

 • Ympäristöasioiden selvittäminen yhdenmukaisella tavalla helpottaa tilinpäätösten vertailua.

 • Sovellettu IFRS:ää niiltä osin kuin tarpeen.


Vastuullisuus voitonjaossa
Vastuullisuus voitonjaossa tilinpäätöksessä

Taloudellinen

vastuu

Erityisessä tarkkailussa on yritysten voitonjako: heruuko siitä jotain myös ”yleiseen hyvään”, vai kasvattaako se vain omistajiensa varallisuutta?

Varsinkin taantuman aikaan yrityksen voitto jätetään monesti yrityksen käyttöön ”toiminnan kehittämisrahaksi”  työpaikkojen turvaaminen.

Viisaat yritykset osaavat kuitenkin aina jakaa voitostaan myös työyhteisönsä ulkopuolisille vaikka todellinen voitto ei suuri olisikaan.

Yritys muokkaa näin mainettaan myönteiseen suuntaan  positiivista kilpailuetua yritykselle.


Taloudellinen vastuu1
Taloudellinen vastuu tilinpäätöksessä

 • Taloudellinen vastuu on sekä toiminnan liiketaloudellisesta kestävyydestä huolehtimista että yrityksen sidosryhmiin kohdistuvien taloudellisten vaikutusten huomioimista.

 • Esimerkkeinä sidosryhmiin kohdistuvista vaikutuksista ovat suorat rahavirtavaikutukset, kuten palkkojen maksu työntekijöille ja verojen maksu yhteiskunnalle.

Sidosryhmiin kohdistuvat taloudelliset vaikutukset voivat myös olla välillisiä. Välillisiä vaikutuksia voi hahmottaa pohtimalla esimerkiksi oman toimialan kansantaloudellista merkittävyyttä, omien innovaatioiden laajempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta tai toimintojen sijoittamis-päätöksiin liittyviä taloudellisia vaikutuksia.

Välillisiä vaikutuksia kartoitettaessa voidaan myös pohtia tavarantoimittajille suunnattujen ostojen työllistämisvaikutusta kyseisissä yrityksissä ja tästä työllistämisestä edelleen syntyviä palkkatuloja ja verotuloja kuntaan.


Taloudellisen vastuun sis lt
Taloudellisen tilinpäätöksessävastuunsisältö

 • Taloudellinen kasvu ja kannattavuus on saavutettava eettisesti hyväksyttävällä tavalla

 • Taloudellinen välitön vastuu

  • kannattavuus, kilpailukyky, tehokkuus  on varaa hoitaa muuta vastuullisuutta

 • omistajien tuotto-odotuksiin vastaaminen

 • suorat rahavirtavaikutukset: palkat, verot, osingot

 • kuluttajansuojassa mukana ”kuluttajan talouden turvaaminen”

 • Taloudellinen välillinen vastuu

  • kansantaloudellinen merkittävyys

  • investointipäätösten ja tuotantohyödykkeiden hankinnan alueelliset vaikutukset

 • Taloudellisen vastuun perustana kirjanpito- ja raportointivelvollisuus

  • Osakeyhtiölaki, Kirjanpitolaki, vero- ja arvopaperimarkkinalainsäädäntö

 • Kolmoistilinpäätös(Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet v. 2003,

  Euroopan komission kehotus v. 2002) ympäristö- ja sosiaalisten

  näkökohtien saaminen mitattaviksi


 • Johdanto kest v n kehitykseen ja yhteiskuntavastuuseen osa b yhteiskuntavastuun osa alueet

  Sosiaalinen tilinpäätöksessä

  vastuu


  Sosiaalinen vastuu
  Sosiaalinen vastuu tilinpäätöksessä

  • Yrityksen sosiaaliseen vastuuseen kuuluvat puolestaan henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä huolehtiminen, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, tuotevastuu- ja kuluttajansuojakysymykset sekä hyvät toimintatavat yritysverkostossa sekä lähiyhteisö- ja yhteiskuntasuhteissa.


  Sosiaalisen vastuun sis lt
  Sosiaalisen tilinpäätöksessävastuunsisältö

  • Välitön sosiaalinen vastuu

   • työntekijöitä kohtaan (henkilöstöpolitiikka ja toimet  työturvallisuus ja –hyvinvointi, osaamisen kehitys)

   • vastuu palveluista ja tuotteista (tuoteturvallisuus- ja tuotevastuulait 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa)

  • Välillinen sosiaalinen vastuu

   • vastuu toimintaympäristöä kohtaan (yhteisyöhankkeet lähiympäristön kanssa tai esim. hyväntekeväisyys kauemmas)

   • yhteiskunnan hyvinvointi, koko arvoketjun mittainen tarkastelu (vastuu tuontikaupassa)

   • vastuu alihankkijoiden henkilöstöpolitiikasta ja tuotevastuusta (kumppanit ja vastuu tuontikaupassa)

   • Pitkät perinteet (hyvinvointiyhteiskunta/vanhat tehdaspaikkakunnat)

   • Minimivaaatimuksena lainsäädäntö, YK:n ja ILO:n säännöt


  Elinkeinoel m n keskusliiton n kemys sosiaalisesta vastuusta suomalaisissa yrityksiss
  Elinkeinoelämän keskusliiton näkemys sosiaalisesta vastuusta suomalaisissa yrityksissä

  • Sosiaalinen vastuullisuus tarkoittaa 

   • avointa toimintaa  

   • huolehtimista henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta  

   • huolehtimista tuoteturvallisuudesta  

   • huolehtimista kuluttajansuojasta   

   • yhteistyötä lähiympäristön kanssa

   • hyviä toimintatapoja ja yhteistyötä yritysverkostoissa   

   • yleishyödyllisten toimintojen tukemista   

  Sosiaalinen

  vastuu


  Johdanto kest v n kehitykseen ja yhteiskuntavastuuseen osa b yhteiskuntavastuun osa alueet

  • Ympäristö: vastuusta suomalaisissa yrityksissä

  • Ekologinen

  • vastuu


  Ymp rist vastuu
  Ympäristövastuu vastuusta suomalaisissa yrityksissä

  • Ympäristövastuu on vastuuta ekologisesta ympäristöstä. Keskeisiä kysymyksiä yritysnäkökulmasta ovat tehokas ja säästäväinen luonnonvarojen käyttö, vesien, ilman ja maaperän suojelu, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, ilmaston muutoksen torjunta sekä vastuu koko tuotteen elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista ja toiminnan arvoketjusta.


  Johdanto kest v n kehitykseen ja yhteiskuntavastuuseen osa b yhteiskuntavastuun osa alueet

  Ympäristövastuullisuuden kehittymisestä Suomessa vastuusta suomalaisissa yrityksissä

  Ennätysnopea teollistuminen synnytti ongelmajätteiden käsittelytarpeen sotien jälkeen:

  Ongelmajäteyhtiö VA-HO Oy 1964

  Suomalaisten yritysten ympäristövastuu laajamittaiseksi lainsäädännön kautta 1979 alkaen:

  Ekokem Oy Ab 1979

  1990-lukua on pidetty yritysten ympäristöherätyksen vuosikymmenenä. Yritykset vastasivat markkinoiden ja kiristyvän lainsäädännön haasteeseen omaksumalla ennakoivan otteen ympäristöasioihin.

  Monenlaisia ohjelmia käynnistettiin, hallintajärjestelmiä otettiin käyttöön ja toiminnan ympäristövaikutuksia alettiin seurata systemaattisesti ainakin suuremmissa yrityksissä.

  • Ympäristö:

  • Ekologinen

  • vastuu

  Liinpää, Linna ja Wiiala 2.11.2009


  Ymp rist vastuullisuuden historiaa lains d nn n kehittymisen kautta
  Ympäristövastuullisuuden historiaa lainsäädännön kehittymisen kautta

  • Ympäristö:

  • Ekologinen

  • vastuu


  Ekologisen vastuun sis lt
  Ekologisen kehittymisen kauttavastuunsisältö

  • Ekologinen välitön vastuu

   • yrityksen omat ympäristövaikutukset paikallisesti ja globaalisti veteen, ilmaan, maaperään, luonnon monimuotoisuuteen jne

  • Ekologinen välillinen vastuu

   • yhteistyökumppanien ympäristövaikutukset

   • luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja ympäristönsuojelun edistäminen esim. osallistuminen luonnonsuojeluhankkeisiin

  • Suhtautuminen muuttunut

   • lainsäädännön noudattamisesta omaehtoisuuteen

   • 1960-luvulta 2000-luvulle


  Ekologinen vastuu
  Ekologinen vastuu kehittymisen kautta

  • Ekologinen vastuu koostuu

   • ympäristölle aiheutuvien vaikutusten minimoinnista ja

   • ennaltaehkäisystä sekä

   • vahinkojen/vaikutusten korjaamisesta ja maksamisesta.

  • Minimitaso määritellään ympäristölainsäädännöllä.

  • Hallintaan kehitetty eri työkaluja, kuten ISO-standardeja ja ympäristömerkkejä.

  • Tiukempien määräysten ennakoinnilla yritykset hakevat kilpailuetua.

  • Ekologinen vastuu ja taloudellinen vastuu kulkevat usein kohti samaa tavoitella, varsinkin jos yritykselle aiheutuu säästöjä.

  • Toisaalta liiketoiminta voi estyä kokonaan ympäristövaikutusten takia vrt. kaivosteollisuus, rakentaminen, metsäteollisuus.

  • Ympäristö:

  • Ekologinen

  • vastuu


  Yritysvastuun kannustimet
  Yritysvastuun kannustimet kehittymisen kautta


  Yritysvastuun kannustimet1
  Yritysvastuun kannustimet kehittymisen kautta

  Eettiset kannustimet

  Sidosryhmälähtöiset kannustimet

  Julkishallinnolliset kannustimet

  Taloudelliset kannustimet

  Taloudelliset arvot

  Eettiset arvot


  Yritysvastuun kannustimet2
  Yritysvastuun kehittymisen kauttakannustimet

  Korkea

  Vähenevät resurssit

  • Recent PwC CEO survey finds that 79 % of CEO's believe sustainability is critical to profitability.

  Lisääntyvä lainsäädännöllinen ja sidosryhmäpaine

  Alhainen

  Aika

  • Yritysvastuunkannustimiaovat mm:

  • kilpailuedunsaavuttaminenkestävien/vastuullistentuotteiden ja palveluidenkautta

  • lainsäädännöstä ja sidosryhmienpainostuksestaaiheutuvienriskienhallinta


  Johdanto kest v n kehitykseen ja yhteiskuntavastuuseen osa b yhteiskuntavastuun osa alueet

  Yritysvastuun kehittymisen kauttakannustimet

  Demand for transparency

  by stakeholders

  Demand for

  product information by

  end-customers

  Demand for recycled

  raw-materials

  End-user demand

  for more environmentally

  advanced products

  Demand for material

  flow information

  Market drivers

  Sustainability

  Management

  Compliance to

  reporting requirements

  Compliance to

  product regulations

  Compliance to

  EU- regulations

  Compliance air

  pollution regulations

  Fiscal pressure on

  waste producers

  Regulatory

  Drivers


  Yritysvastuun taloudelliset kannustimet
  Yritysvastuun taloudelliset kehittymisen kauttakannustimet

  • Yritys on taloudellinen toimija

  • Kysyntätekijät

   • uudet asiakastarpeet, uudet niché-markkinat, markkinoiden oletettu kehitys; jopa pienet segmentit voivat olla kaupallisesti kiinnostavia

  • Imagotekijät

  • Kannattavuustekijät

   • materiaali- ja energiatehokkuus - kustannussäästöt

   • tuotteiden haitallisuuden vähentäminen

   • henkilöstön työturvallisuus

   • investointitarpeen ennakointi pitkällä aikavälillä

   • henkilöstön yleinen hyvinvointi


  Yritysvastuun sidosryhm l ht iset kannustimet
  Yritysvastuun sidosryhmälähtöiset kannustimet kehittymisen kautta

  • Sidosryhmät ovat yhä kiinnostuneempia yritysten vastuun kannosta.

   • tiedonsaantimahdollisuudet lisääntyneet

   • sidosryhmien vaikutusmahdollisuudet lisääntyneet

  • Yritys haluaa ottaa huomioon yleisen moraalin vaatimukset ja toimia kuten kunnon ”yrityskansalainen” (corporate citizenship).


  Yritysvastuun julkishallinnolliset kannustimet
  Yritysvastuun julkishallinnolliset kannustimet kehittymisen kautta

  • Saastuttaja maksaa –periaatteen vieminen lainsäädäntöön; ulkoiskustannusten sisäistäminen

  • Hallinnollinen ohjaus (eli lait, asetukset) on vastuullisen toiminnan perusedellytys.

  • Suomessa on lainsäädännön avulla toteutettu kaikki kestävään kehitykseen liittyvät keskeiset kansainväliset sopimukset ja EU:n säädökset.

   • osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalainsäädäntö

   • kirjanpito- ja verolainsäädäntö

   • teollisuusoikeus- ja kilpailulainsäädäntö

   • ympäristölainsäädäntö

   • työ- ja sosiaalilainsäädäntö

   • tuoteturvallisuus- ja kuluttajansuojalainsäädäntö

   • kansainvälisen kaupan säännöt

 • Taloudellinen ohjaus (verot)

 • Informatiivinen ohjaus

 • Lainsäädäntö vaihtelee alueittain; ongelma globaalissa kaupassa.

 • Trade Related Environmental Measures (TREM) ovat ristiriidassa vapaakauppasopimusten kanssa.


 • Yritysvastuun eettiset kannustimet
  Yritysvastuun eettiset kannustimet kehittymisen kautta

  • Eettisen vastuun kantaminen perustuu yrityksen omiin arvoihin ja haluun kantaa vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä.

  • Yrityksellä on kannattavan liiketoiminnan rinnalla myös muita päämääriä, joita se haluaa edistää (=esim. luonnonsuojelun edistäminen, eläinkokeiden vastustaminen).

  • Tavoitteena voi olla myös muuttaa sidosryhmien näkemyksiä jostain tietyistä asioista.

  • Taloudelliset ja eettiset arvot ohjaavat toimintaa.

  • Yhä useampi yritys allekirjoittaa eettiset arvot, jolloin niistä voi tulla myös yrityksen päämääriä.  Kiitos
  Kiitos! kehittymisen kautta

  • Jatka kokeeseen vielä myös osa c.