Danas conference center
Download
1 / 15

DANAS CONFERENCE CENTER - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

DANAS CONFERENCE CENTER. PIJAĆA VODA – STRATEŠKI RESURS SRBIJE. Septembar 2010. COCA-COLA HELLENIC. Poslujemo u 28 zemalja od Irske do najdaljeg istoka u Rusiji Osvežavamo više od 540 miliona potrošača Zapošljavamo 4 4 800 ljudi Raspolažemo sa 7 7 fabrika

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DANAS CONFERENCE CENTER' - lilika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Danas conference center

DANAS CONFERENCE CENTER

PIJAĆA VODA –

STRATEŠKI RESURS SRBIJE

Septembar 2010


Danas conference center

COCA-COLA HELLENIC

 • Poslujemo u 28 zemalja od Irske do najdaljeg istoka u Rusiji

 • Osvežavamo više od 540 miliona potrošača

 • Zapošljavamo 44 800 ljudi

 • Raspolažemo sa 77 fabrika

 • Proizvodimo više od 500 kombinacija proizvoda i pakovanja


Danas conference center

Subotica

Fresh & Co.

Novi Sad

Beograd

Paraćin

Čačak

Niš

Vlasinka

Rosa

Priština

Podgorica

COCA-COLA HELLENIC POSLUJE LOKALNO

 • 3 punionice, 9 prodajnih regija

 • 16 proizvodnih linija

 • 1340 zaposlenih

 • 250 000 sati treninga

 • ISO 9001

 • ISO 14001

 • ISO 22000

 • OHSAS 18001

 • PAS 220

 • Raznovrstan i balansiran portfolio

 • 4000 poslovnih partnera

 • Investitor godine 2005.


Po tovanje eksternih standarda i politika kompanije
POŠTOVANJE EKSTERNIH STANDARDA I POLITIKA KOMPANIJE

 • Nalazimo se na listi FTSE4Good

 • Izveštavamo u skladu sa Protokolom o emisiji gasova sa efektom staklene bašte

 • Uključeni smo u DJSI Europe and World Index sa ukupnim

  rezultatom 68/69

 • “London Benchmark Group”

 • Izveštavanje po GRI – Global Reporting Initiative

 • UNGC Izveštavanje– “Notable Reporter”

 • Standardi sistema upravljanja kvalitetom, bezbednošću hrane, zaštitom životne sredine i bezbednošću i zdravljem na radu

 • Kodeks poslovnog ponašanja/”Senior Officer Ethics”

 • Razvoj dobavljača

 • Politika kvaliteta, Politika zaštite životne sredine

 • Politika ljudskih prava, Politika jednakosti

 • Politika zaštite i bezbednosti na radu

 • Politika o HIV-u i SIDA-i

 • Odgovoran marketing prema školama

 • Revizija CSR procesa


Coca cola hellenic politike ivotne sredine
COCA-COLA HELLENIC POLITIKE ŽIVOTNE SREDINE

 • Politika zaštite životne sredine

 • Politika o klimatskim promenama

 • Politika upravljanja ambalažnim otpadom i recikliranja PET materijala


Danas conference center

“WALK THE TALK”

- Coca-Cola Hellenic je među prvih 15 kompanija ispunila zahteve ISO 14001

- 90% ambalaže u procesu proizvodnje se reciklira

- Upotreba hemijskih supstanci smanjena za oko 50 %

- Svi rashladni uređaji koriste eko freon R134A.

- Unutrašnji transport pogonima na struju ili putem prirodnog gasa


Danas conference center

Coca-Cola Hellenic se fokusira na uticaje naživotnu sredinu ključne za njeno poslovanje

 • Potrošnja vode

 • Potrošnja energije

 • Emisija u vazduh, vodu i zemljište

 • Upravljanje otpadom


Danas conference center

- 25%

MJ/lpb

Indikator potrošnje

vode

L/lpb

2002

0.82

2002

2003

3.2

0.79

3.1

2003

2004

0.73

2.9

2004

2005

0.70

2.8

2005

2006

0.65

2006

2.6

2007

0.60

2007

2.58

2008

0.59

2008

2.48

2009

0.57

2.40

2009

34%

Indikator čvrstog

otpada punionice

8%

Indikator recikliranja

čvrstog otpada

%

g/lpb

14.0

2002

2002

57%

12.9

2003

2003

61%

2004

13.9

2004

65%

2005

14.5

2005

70%

2006

12.9

2006

77%

2007

12.3

2007

75.4%

2008

12.9

76.2%

2008

Ključni indikatori životne sredine 2002-2009

-31%

Energetski

indikator

- 34%

CO2 Ratio

gCo2/lpb

2003

104

106

2004

89

2005

83

2006

2007

78

2008

75

2009

71


Klju ni indikatori ivotne sredine 2002 200 9 coca cola hellenic srbija
Ključni indikatori životne sredine 2002-2009Coca-Cola Hellenic Srbija

-40%

-50%

+140%

-80%


Danas conference center

VODA KAO STRATEŠKI RESURS

 • Kvalitet vode:važeća zakonska regulativa, zahtevi Coca-Cola sistema

  • Zaštita izvora vode: kaptiranje izvora, zone sanitarne zaštite, infrastruktura (bunari, povezivanje sa gradskom mrežom)

  • Obrada vode: multibarijerni sistem

  • Kontrola kvaliteta vode: interna i eksterna

 • Kapacitet:količine potrebne za proizvodnju

 • Zaštita ekosistema:sistemi za preradu otpadnih voda

 • Zaštita prirodnih resursa:praćenje potrošnje, programi za uštedu vode

  Analiza rizika

  Plan aktivnosti

  Saradnja (institucije države, lokalna zajednica, NVO...)


Danas conference center

OBRADA VODE I KONTROLA KVALITETA

 • Obrada vode (proizvodnja bezalkoholnih pića)

 • Principi Dobre proizvođačke prakse, zahtevi TCCC, inženjerske specifikacije CCH

 • Kontrola kvaliteta vode:program hemijske, fizičko-hemijske, senzorne i mikrobiološke kontrole kvaliteta:

  • Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće

  • Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za prirodnu mineralnu vodu, izvorsku vodu i stonu vodu

  • Specifikacije TCCC

  • Analize sirove, prečišćene i flaširane vode(interne laboratorije,

   ovlašćene certifikovane laboratorije u zemlji, TCCC referentna

   laboratorija u Briselu, Institut Fresenius)


Program za u tedu i za titu vode
PROGRAM ZA UŠTEDU i ZAŠTITU VODE

COCA-COLA zavisi od vode i vodenih eko sistema i zato oseća dužnost da se prema ovom resursu odnosi odgovorno

Program za uštedu vode primenjuje se od 2002.

Postignuta je ušteda za 50 % u periodu 2002-2010.

 • Aktivnosti:

 • Cilj za uštedu vode uključen je u poslovni plan i postavlja se svake godine

 • Redovno praćenje i izveštavanje

 • Ponovna upotreba vode gde je moguće

 • Optimizacija CIP-a

 • Postavljanje merača protoka

 • Automatizacija pranja

 • Sprečavanje curenja

 • Trening zaposlenih

 • Tretman otpadnih voda

 • Učešće u projektima volontera (čišćenje reka i rečnih obala)

 • Dan Dunava


Sistem za p reradu otpadnih voda
SISTEM ZA PRERADU OTPADNIH VODA

 • Kapacitet: 600m3/dan

 • Površina: 1600m2

 • Više nivoa obrade vode

  • Pretretman: uklanjanje mehaničkih nečistoća i masnoća

  • Neutralizacija

  • Biološki tretman (aeracija, biološka oksidacija, biodegradacija, sedimentacija): odvija se u dve faze

  • Dezinfekcija

  • Stabilizacija

  • Filtracija kroz kvarcni pesak i aktivni ugalj

 • Redovne analize otpadnih voda (interne i eksterne) – provera pre ispuštanja


Zeleni dunav
ZELENI DUNAV”

 • “NAŠE REKE SU ODGOVORNOST SVIH NAS!”

- Partnerstvo privatnog i civilnog sektora

- MoU između Coca-Cola HBC i ICPDR-a potpisan u junu 2005

- Predviđen širok spektar aktivnosti

- Projekti na zaštiti reke u šest zemalja

PODIĆI SVEST JAVNOSTI O JEDNOM OD NAJZNAČAJNIJIH EKOSISTEMA U EVROPI


Da li ste znali da
DA LI STE ZNALI DA...

...u trinaest država podunavskog regiona, živi preko preko 220 miliona stanovnika

...samo u dunavskom basenu, živi oko 90 miliona stanovnika

...što predstavlja oko 25% stanovništa Evropske unije.

Zato je Dan Dunava međunarodni praznik za sve ove ljude!