Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
580 M (69%) pels ex- funcionaris PowerPoint Presentation
Download Presentation
580 M (69%) pels ex- funcionaris

580 M (69%) pels ex- funcionaris

107 Views Download Presentation
Download Presentation

580 M (69%) pels ex- funcionaris

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Estudi territorial del pagament de pensions als funcionaris i militars jubilats de l’Estat espanyol Anàlisi dels pagaments del mes de setembre de 2.012 Font: http://www.clasespasivas.sgpg.pap.meh.es/sitios/clasespasivas/es-ES/EstadisticasInformes/Paginas/EstadisticasInformes.aspx (Ministeri d’Hisenda)

 2. Cada mes l’estat espanyol dona 838 milions d’EUR en pensions als que han estat els seus més fidels servidors: els ex-funcionaris i els ex-militars. Les “Clases Pasivas” 580 M (69%) pels ex-funcionaris 235 M (28%) pels ex-militars 24 M (3%) per callar boques

 3. Com n’estan molt orgullosos, ens faciliten les dades territorialitzades: Doncs ara hi farem una mirada, acolorint a cada mapa amb un color més fosc els cinc territoris més beneficiats i en color clar els més perjudicats. Queden fora d’aquesta coloració Ceuta i Melilla doncs, tot i les seves dades escandaloses, representen un pes molt petit d’aquesta distribució econòmica.

 4. L’1,2% de la població de l’estat espanyol cobra una pensió d’ex-funcionari o ex-militar jubilat. El desequilibri territorial és evident al constatar que hi ha territoris on aquest rati és en torn del 2% (Castella-Lleó/Madrid) quan a d’altres no arriba ni a l’1% (País Basc/Catalunya). Beneficiaris per territori

 5. Descobrim també que les pensions no són a tot arreu iguals. La mitja a l’estat espanyol és de gairebé 1.400 EUR/mes, però trobem que hi ha territoris on arriba als 1.500 EUR/mes (Canàries / Andalusia) quan a d’altres amb prou feina és de 1.300 EUR/mes (Madrid / Catalunya). EUR per pensió

 6. Pensions per cada pensionista Una nova sorpresa la tenim quan saben que de mitjana hi ha un 5% més de pensions que de pensionistes! Especialment afortunats són els que viuen a Madrid i Castella-Lleó. Els menys beneficiats són els de les illes Canàries i, un cop més, de Catalunya.

 7. euros per pensionista Com que hi ha pensionistes que cobren més d’una pensió, revisem la mitjana de cada pensionista: 1.459 EUR. Però a Canàries, Andalusia o Castella-Lleó cada funcionari o militar jubilat rep prop dels 1.550 EUR mentre al País Basc o Catalunya es queda amb poc més de 1.350 EUR.

 8. És evident que uns territoris apareixen sovint com a millor col·locats en aquests ratis (Castella-Lleó/Madrid) i que n’hi ha d’altres que sempre ocupen els darrers llocs (País Basc/Catalunya). Comparem la situació a Castella-Lleó, bressol del que queda de l’imperi espanyol, amb Catalunya, la seva darrera colònia: I això ... per què?

 9. Perquè som idiotes! • Des de fa 500 anys, els catalans hem estat uns idiotes. Es tracta, doncs, de deixar de ser catalans? No, sinó de deixar de ser idiotes. Joan Sales (Barcelona 1912-1983) Les metròpolis, sense vergonya, extrauen tant com poden dels pobles que tenen sotmesos. Els castellans, amb la ocupació ho han pogut fer al llarg de molts anys de connivència amb l’estat espanyol, primer remunerada amb càrrecs i desprès amb pensions. Doncs ja ho heu vist: l’espanyol no és l’estat dels catalans, és un estat que ens va a la contra i que mira d'extraure‘ns fins la darrera gota de sang que ens quedi, també la dels avis, per tal d’anar ells be. Finalment, un darrer mapa. Si es repartissin els recursos d’aquestes pensions entre tots els habitants de cada territori, quants EUR li tocarien a cada persona cada mes? Quants a cada castellà, quants a cada català?

 10. Si les pensions que reben els ex-funcionaris i ex-militars castellans les repartissin entre tots els habitants del seu territori, tots i cada un dels castellans rebrien 34 EUR, cada mes de cada any. Cada català es quedaria amb només 10 EUR. EUR/mes per habitant

 11. Si les pensions que reben els ex-funcionaris i ex-militars castellans les repartissin entre tots els habitants del seu territori, tots i cada un dels castellans rebrien 34 EUR, cada mes de cada any. Cada català es quedaria amb només 10 EUR. Encara penses que l’espanyol és el teu estat? EUR/mes per habitant

 12. Catalunya, comtat gran, qui t'ha vist tan rica i plena! Ara el rei Nostre Senyor declarada ens té la guerra. Bon cop de falç bon cop de falç defensors de la terra bon cop de falç. Lo recomte d'Olivars sempre li burxa l'orella: -Ara és hora, nostre rei, ara és hora que fem guerra.- Bon cop de falç bon cop de falç defensors de la terra bon cop de falç. Contra tots els catalans, ja veieu quina n'han feta: Seguiren viles i llocs fins al lloc de Riudarenes; Una església n'han cremat que Santa Coloma es deia, mataren un sacerdot, mentre que la missa deia; mataren un cavaller, a la porta de l'església, en Lluís de Furrià, els àngels li fan gran festa. Bon cop de falç bon cop de falç defensors de la terra bon cop de falç. El pa que no era prou blanc deien que era massa negre: El donaven als cavalls sols per desolar la terra. Del vi que no era bo, n'engegaven les aixetes, i el tiraven pels carrers sols per regar la terra. Al davant dels seus parents deshonraven les donzelles. I mataven els seus pares si del mal donaven queixa. Bon cop de falç bon cop de falç defensors de la terra bon cop de falç. En donen part al Virrei, del mal que aquells soldats feien: -Llicència els he donat jo, molta més se'n poden prendre.- Bon cop de falç bon cop de falç defensors de la terra bon cop de falç. En vista de tot això s'és avalotat la terra: Comencen de llevar gent i enarborar les banderes. Han entrat a Barcelona mil persones forasteres; entren com a segadors, com érem en temps de sega. Anaren a la presó: Donen llibertat als presos. El bisbe els va beneir amb la mà dreta i l'esquerra: -On és vostre capità? On és la vostra bandera?- Varen treure el bon Jesús tot cobert amb un vel negre: Aquí és nostre capità, aquesta és nostra bandera, a les armes, catalans, que el Rei ens declara guerra! Bon cop de falç bon cop de falç defensors de la terra bon cop de falç. S. Estralau