slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kasal, Kalive-in, Kasama PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kasal, Kalive-in, Kasama

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Kasal, Kalive-in, Kasama - PowerPoint PPT Presentation


 • 259 Views
 • Uploaded on

Kasal, Kalive-in, Kasama. Si Edwin at si Lorna ay magkasintahan ng tatlong taon na. Si Edwin ay isang cigarette vendor sa may Ermita at nag-aaral naman sa hapon. Si Lorna naman ay labing pitong taong gulang na tumutulong sa gawaing bahay.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kasal, Kalive-in, Kasama' - lila-ford


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kasal, Kalive-in, Kasama

Si Edwin at si Lorna ay magkasintahan ng tatlong taon na. Si Edwin ay isang cigarette vendor sa may Ermita at nag-aaral naman sa hapon.

Si Lorna naman ay labing pitong taong gulang

na tumutulong sa gawaing bahay.

Sa pagdaan ng mga buwan, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagbunga ng sanggol ang minsang ginawa ng dalawang magkasintahan.

Lumapit si Edwin at Lorna sa iyo upang humingi ng payo.

Ano ang maipapayo mo upang magkaroon sila ng katiwasayan at kaluwagan ng loob?

Christian Living IV

LCLE module

Mr. John Vincent N. Co

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Next Page

slide2

worksheet #1

Ano ang iyong payo sa dalawang magkasintahan?

Bilugan ang iyong sagot.

Magli-live in

Magpapakasal sa

simbahan

Ang aking payo

Iba pang

kasagutan

Magpapakasal sa

huwes

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Next Page

slide3

worksheet #2

1

Ano ang napili mong payo sa dalawang magkasintahan? Bakit?

______________________

______________________

______________________

3

Mayroon ka bang nakikitang hindi

magandang maidudulot ng iyong

payo sa dalawang magkasintahan?

________________________

________________________

________________________

2

4

Ano sa tingin mo ang positibong

maidudulot ng iyong payo?

________________________

________________________

________________________

Saan mo ibinatay ang desisyon?

________________________

________________________

________________________

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Next Page

slide4

Ngayon naman upang maibahagi natin ang pananaw hinggil sa tulong na ipinagkaloob natin sa dalawang magkasintahan, bumuo tayo ng grupo na may tatlong (3) miyembro. Magkakaroon po tayo ng pagbabahaginan. Upang lalo tayong matulungan sa ating pagbabahaginan, narito ang mga gabay sa pagbabahagi.

worksheet #3

 • Pareho ba ang iyong sagot?
 • ____________________
 • Sang-ayon ka ba sa ibinahagi ng inyong ka-grupo? Bakit?
 • _____________________________________
 • _____________________________________
 • Sa iyong palagay, sang-ayon ba sila sa iyong ibinahagi? Bakit?
 • _____________________________________
 • _____________________________________
 • 4. Pagkatapos mong marinig ang sagot ng mga ka-miyembro mo, nais mo bang baguhin ang iyong kasagutan?
 • Kung nais mong baguhin, bakit? Kung hindi naman, bakit din?
 • ________________________________________________________________________________________
 • ___________________________________________
 • ____________________________________________

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Next Page

slide5

Upang lalo nating matulungan si Edwin at Lorna, tingnan natin ang website kung saan makikita natin ang mga mahahalagang bagay tungkol sa kasal (religious/church marriage). I-click lang ang website:

http://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_marriage

Upang malaman naman natin ang sinasabi ng Bib lia tungkol sa kasal, i-click lang ang website:

http://www.jesuschristsavior.net/love.html (Gen. 2:24)

Or

http://www.usccb.org/nab/bible/mark/mark10.htm (Mark 10: 6-12)

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Next Page

slide6

worksheet #4

Pagkatapos ninyong makita ang mga sumusunod na website, muling mag-usap ng inyong grupo at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Maaari ninyong balikan yung mga website kung kinakailangan.

 • 1. Alin ang katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos? Bakit?
 • ______________________________________________
 • Bakit hindi katanggap-tanggap ang iba pang
 • pinagpipilian?
 • _________________________________________________
 • _________________________________________________
 • Ano dapat ang batayan o pangunahing kadahilanan ng
 • pagpapakasal?
 • __________________________________________________
 • __________________________________________________
 • Base dito, karapat-dapat nga bang magpakasal sina
 • Edwin at Lorna? Bakit?
 • __________________________________________________
 • __________________________________________________
 • __________________________________________________

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15

Next Page

slide7

Upang higit na malaman kung wasto ang ating mga kasagutan, i-click ang mga sumusunod na website:

http://www.newadvent.org/cathen/07695a.htm (impediments of Marriage)

http://en.wikipedia.org/wiki/Canonical_impediment

http://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_marriage (minister of marriage)

http://www.fatheralexander.org/booklets/english/marriage.htm#_Toc518828317 (significance of marriage)

worksheet #5

 • Ano ang “matter” at “form” ng Kasal? Sino ang ministro ng Kasal?
 • _____________________________________
 • _____________________________________
 • Base dito, maaari nga bang magpakasal sila Edwin at Lorna? Bakit?
 • _____________________________________
 • _____________________________________
 • Ano ngayon ang ipapayo mo sa kanila?
 • _____________________________________
 • _____________________________________
 • _____________________________________
 • _____________________________________
 • Ano ang mga epekto/bunga ng kasal?
 • _____________________________________
 • _____________________________________
 • Ano ang ibig sabihin ng impediment?
 • _____________________________________
 • Magbigay ng (3) tatlong uri ng impediment at ipaliwanag.
 • _____________________________________
 • _____________________________________
 • _____________________________________
slide8

worksheet #6

Pagkatapos nating sagutan ang mga

talaan. Panoodin natin ang isang

pelikula patungkol sa buhay mag-asawa

at sa mga gustong magpakasal.

 • Ano sa inyong palagay ang mga naging problema ng mga pangunahing tauhan sa palabas?
 • _____________________________________________________
 • 2. Paano nila ito nalampasan? Magbigay ng konkretong halimbawa batay sa palabas?
 • _____________________________________________________
 • _____________________________________________________
 • 3. Pag-ibig nga ba ang batayan ng kanilang pagpapakasal? Ipaliwanag.
 • _____________________________________________________
 • _____________________________________________________
 • 4. Masarap ba o mahirap ang pagpapakasal? Kung masarap bakit? Kung mahirap naman bakit din?
 • _____________________________________________________
 • _____________________________________________________
 • Ano ang iyong natutunan sa napanood ninyong palabas?
 • _____________________________________________________
 • _____________________________________________________

Video presentation: Kasal, Kasali, Kasalo

Starring:

Judy Ann Santos &

Ryan Agoncillo

Pagkatapos nating panoorin. Sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa palabas na Kasal, Kasali, Kasalo. I-click lang para lumabas ang mga tanong pagkatapos mapanood ang palabas.

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

Next Page

slide9

Katulad ng mag-asawa sa pelikula, nais ko ring mapagtibay ang aming kasal. Matutulungan mo ba ako?

http://www.fatheralexander.org/booklets/english/marriage.htm#_Toc518828319

(christian attitude towards marriage)

Madali yan kapatid, i-click mo lang ang website na ito. Tungkol ito sa wastong pananaw ng sakramento ng kasal. Nawa makatulong ito sa iyo.

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Next Page

slide10

Pagbabahaginan: (kumuha ng isang kapartner na kung saan magbabahaginan kayo batay sa mga sumusunod na katanungan)

 • Batay sa inyong natutunan, ano ang mga bago at pinakamahalagang kaalaman sa Sakramento ng Kasal?
 • _______________________________________________________________
 • _______________________________________________________________
 • Anu-ano sa inyong palagay ang mga katangiang dapat magkaroon ang mag-aasawa o ang mag-asawa?
 • _______________________________________________________________
 • _______________________________________________________________
 • Sang-ayon ba kayo sa turo ng simbahan tungkol sa kasal? Kung sang-ayon bakit? Kung hindi naman, bakit?
 • ________________________________________________________________________
 • ________________________________________________________________________

worksheet #7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15

Next Page

slide11

SHORT QUIZ

Mayroon tayong maikling pagsusulit

upang makita nating ang ating paglago sa pag-aaral ng Sakramento ng Kasal.

I-click lang po ang

Quiz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Next Page

slide12

Ay sa wakas, natapos na nating sagutan ang pagsusulit

Ngayon ay sabay-sabay natin pakinggan ang kanta tungkol sa pagmamahal at namnamin ang ibig sabihin nito.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15

Next Page

slide13

LOVE NEVER FAILS

(Amy Sky with Jim Brickman)

LOVE, LOVE IS PATIENT, LOVE IS KIND LOVE DOES NOT WORRY, DOES NOT BOAST IT IS NOT PROUD, IT IS NOT RUDE IT IS NOT EASILY ANGERED LOVE KEEPS NO RECORD OF WRONGS LOVE NEVER FAILS, NEVER FAILS I PROMISE YOU, MY LOVE WILL NEVER FAIL AND I WILL GIVE TO YOU FAITH, HOPE AND LOVE LOVE DOES NOT LIE IN EVIL LOVE, I'LL ALWAYS PROTECT ALWAYS TRUST, ALWAYS HOPE AND IT WILL PUSH ME LOVE REJOICES IN TRUTH BUT, THE GREATEST OF THESE IS LOVE.

1 Corinthians 13: 4-11

i-click ang button na ito upang marinig ang kanta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15

Next Page

slide14

REFLECTION LOG:

 • Alin sa mga binanngit ng awitin (bibliya) ang sa iyong palagay ay pinakamadalas nakakaligtaan ng mga mag-asawa? Ipaliwanag.
 • _____________________________________________________________________
 • _____________________________________________________________________
 • _____________________________________________________________________
 • _____________________________________________________________________
 • 2. Mayroon ka bang kakilalang mag-asawa na sa iyong palagay ay nagsasabuhay ng mensahe ng awitin. Bahagyang ikuwento.
 • _____________________________________________________________________
 • _____________________________________________________________________
 • _____________________________________________________________________
 • _____________________________________________________________________
 • _____________________________________________________________________
 • 3. Naayon pa ba ang kantang ito sa kultura nating mga Pilipino at sa panahon? Ipaliwanag.
 • _____________________________________________________________________
 • _____________________________________________________________________
 • _____________________________________________________________________
 • _____________________________________________________________________

worksheet #8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

Next Page

slide15

Upang mapalaganap natin ang tunay na kahulugan ng kasal batay sa turo ng simbahan at matulungan na rin ang ibang tao para maunawaan at mahikayat ang mga di pa ikinakasal, sundin natin ang mga sumusunod.

 • Bumuo ng pangkat na may (5) limang mag-aaral.
 • Sa bandang ibaba, mayroong apat na sitwasyon. Ang bawat pangkat ay pipili lamang ng dalawa.
 • Pag – usapan ang dalawang sitwasyon na inyong napili.
 • Ang dalawang sitwasyon na inyong napili ang kinakailangan ninyong bigyan ng tugon sa pamamagitan ng pagsulat ng payo.
 • Mga Sitwasyon:
 • May isang taon nang kasal si Lena at Leo sa simbahan. Nalaman ni Lena na mayroong naunang asawa si Leo na kasal din sa simbahan. Ano ang maipapayo sa kay Lena at?
 • Nakilala ni Sister Nene si Fr. Henry sa isang seminar sa simbahan. Madalas silang lumalabas. Napagpasyahan ni Sr. Nene na lumabas sa pagkamadre upang pakasalan na si Fr. Henry dahil lubos silang nagmamahalan. Ano ang maipapayo mo kay Sr. Nene?
 • Si Edna ay ninang ni Albert sa binyag. Niligawan ni Albert ang kanyang ninang dahil naging mabait sa kanya ito at tutal wala pang asawa si Edna. Ano ang maipapayo mo kay Albert?
 • Mayaman ang pamilyang pinanggalingan nina Rheal at Rhona. Ipinagkasundo silang dalawa na ikasal sa simbahan ng kanilang magulang. Ano ang maipapayo mo sa kanila?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Next Page