1 / 14

Istenünk, sok-sok feszültség, nehézség és kérdés között élünk. Nem tudjuk, mit hoz a holnap.

Istenünk, sok-sok feszültség, nehézség és kérdés között élünk. Nem tudjuk, mit hoz a holnap. Add meg nekünk, hogy egyedül benned bízzunk, és meghalljuk szavad. Kérünk téged az előttünk álló adventi napok békességéért. Add, hogy keressünk és megtaláljuk az alkalmakat,

liko
Download Presentation

Istenünk, sok-sok feszültség, nehézség és kérdés között élünk. Nem tudjuk, mit hoz a holnap.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Istenünk, sok-sok feszültség, nehézség és kérdés között élünk. Nem tudjuk, mit hoz a holnap. Add meg nekünk, hogy egyedül benned bízzunk, és meghalljuk szavad. Kérünk téged az előttünk álló adventi napok békességéért. Add, hogy keressünk és megtaláljuk az alkalmakat, perceket, amikor a te szavadra figyelhetünk. Ámen.

 2. Nem lesz egyedül szívem többé,glóri’, halleluja! Velem van az én Uram mindörökké,glóri’, halleluja! Jézus, Hajnalcsillag, glóri’, halleluja!Jézus, Hajnalcsillag, glóri’, halleluja!

 3. Vigadjatok az ÚRban, ti igazak! Az igaz emberekhez illik a dicséret. Adjatok hálát az ÚRnak citeraszóval, tízhúrú lanttal zengjetek neki! Énekeljetek neki új éneket, szépen zengjenek hangszereitek! Mert az ÚR igéje igaz, mindent hűségesen cselekszik. Féljen az ÚRtól az egész föld, rettegjen tőle a világ minden lakója, mert amit ő mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott. Semmivé teszi az ÚR a nemzetek tervét, meghiúsítja a népek szándékait. De az ÚR terve örökké megmarad, szívének szándéka nemzedékről nemzedékre. Boldog az a nemzet, amelynek Istene az ÚR, az a nép, amelyet örökségül választott. Letekint a mennyből az ÚR, és lát minden embert. Lakóhelyéből rátekint a föld minden lakójára. Ő formálta mindnyájuk szívét, ismeri minden tettüket. Nem a nagy sereg segíti győzelemre a királyt, nem a nagy erő menti meg a hőst. Csalódik, aki lovaktól vár segítséget, mert nagy erejük nem ment meg. Maradjon velünk, URam, szereteted, mert mi is benned reménykedünk! 33.zsoltár

 4. Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő,Beteljesült már az idő.Törd át az ég zárt ajtaját,Vár a világ sóvárgva rád. Megnyílt az ég harmatozva,Megváltónkat hogy lehozza.Ég felhői, nyíljatok szét,Hozva Jákób fejedelmét!

 5. Föld, virulj ki, hadd fakadjon Viruló zöld völgyön-halmon!Nyílj ki, földnek szép Virága,Dávid háza nagy Királya! Ó,fényes Nap,Ó, szép Csillag,Téged vágyunk mi látni csak.Kelj fel napunk,fényességed Űzze el a sötétséget!

 6. MINDENNEK RENDELT IDEJE VAN…

 7. ADVENTUS DOMINI= AZ Úr eljövetele, érkezése

 8. Jézus mondja : „Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja: sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem csak az Atya egyedül. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!” Máté 24: 36.44

 9. ANGYALOK

 10. Jöjj, népek Megváltója! Így kér a föld lakója, Jöjj, lelkünk drága fénye, Szívünk édes reménye!Te érkezel Atyádtól Mennybéli palotádból, Hogy itt megvívj miértünk, És légy mi pajzsunk, vértünk.

 11. Ím, készen vár a jászol, A szív többé nem gyászol, Az éjszaka világos, Az ösvény barátságos.Ó, szállj közénk, Királyunk! Íme, eléd kiállunk: A sötétség elmúljon, A hit fénye ragyogjon!

 12. Fenn a mennyben az Úr minden győztesnek ád,Aki Jézussal járt, s benne hitt,Ragyogó koronát, fehér égi ruhát,Hárfa húrjait pengethetik. Igen, ott minden kész, igen ott minden kész,Minden győztesnek jár örök rész.Boldog véghetetlen öröm vár odafenn,Jézusért én is elnyerhetem.

 13. Szép napot!

More Related