Organizace k fortis sobota 3 11 2012 lelekovice
Download
1 / 37

ORGANIZACE ČK Fortis , sobota 3.11.2012, Lelekovice - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

ORGANIZACE ČK Fortis , sobota 3.11.2012, Lelekovice. Přednášející: Michal Zedníček - Pešni. Organiza ční struktura. Organizační struktura Junáka. Junák je PO -občanské sdružení, registrované u MV Junák deleguje právní subjektivitu nižším organizačním jednotkám.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ORGANIZACE ČK Fortis , sobota 3.11.2012, Lelekovice' - lihua


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Organizace k fortis sobota 3 11 2012 lelekovice
ORGANIZACEČK Fortis, sobota 3.11.2012, Lelekovice

Přednášející: Michal Zedníček - Pešni


Organiza n struktura
Organizační struktura


Organiza n struktura jun ka
Organizační struktura Junáka

 • Junák je PO -občanské sdružení, registrované u MV

 • Junák deleguje právní subjektivitu nižším organizačním jednotkámSt edisko
Středisko

 • Základní organizační jednotka

 • Má právní subjektivitu

 • Poskytuje organizační a materiální zázemí pro činnost oddílů

 • Oblasti: výchova, organizace, provoz, hospodaření

JUNÁK

KRAJ

OKRES

STŘEDISKO


St edisko1
Středisko

 • Minimálně 3 výchovné jednotky – 2 oddíly mladších členů a 1 kmen nebo klub

 • Oddíl mladších členů – 12 členů

 • R-kmen – 8 členů

 • Klub dospělých – 5 členů

JUNÁK

KRAJ

OKRES

STŘEDISKO


St edisko2

!

Středisko

 • Svaz skautů a skautek ČR,13. JS HIAWATHA Brno

 • Junák – svaz skautů a skautek ČR,středisko “HIAWATHA“ Brno

 • JUNÁK – svaz skautů České republiky,13. středisko Hiawatha

 • Směrnice pro označování OJ

JUNÁK

KRAJ

OKRES

STŘEDISKO


St edisko3
Středisko

JUNÁK

Střediskový sněm

KRAJ

OKRES

STŘEDISKO


St ediskov sn m
Střediskový sněm

 • Nejvyšší orgán střediska

 • Všichni činovníci střediska

 • Sněm volí:

  • Vedoucího střediska a jeho zástupce

  • Volené členy střediskové rady

  • Členy revizní komise

JUNÁK

KRAJ

OKRES

STŘEDISKO


St ediskov rada
Středisková rada

JUNÁK

Střediskový sněm

KRAJ

Vedoucí střediskazástupce

Volení členové SR

OKRES

Vůdci oddílů

STŘEDISKO


St ediskov rada1
Středisková rada

 • Řídící orgán střediska

 • Řídí středisko mezi sněmy

 • Členové:

  • Vedoucí střediska (statutární orgán) a jeho zástupce

  • Volení členové SR

  • Vedoucí oddílů

JUNÁK

KRAJ

OKRES

STŘEDISKO


Vedouc st ediska statut rn org n
Vedoucí střediska(statutární orgán)

 • Řídí středisko spolu se svým týmem (zpravodajové)

 • Plná právní odpovědnost

 • Rozhoduje o všem- bez rozporu s vyššími nařízeními (Stanovy, sněm ZOJ, rada ZOJ)

 • Jmenovává a odvolává vedoucí a zpravodaje

 • Pokud odvolal zpravodaje nebo není zpravodaj, přebírá veškeré jeho práva a povinnosti


St ediskov rada2
Středisková rada

JUNÁK

Střediskový sněm

KRAJ

Vedoucí střediskazástupce

Volení členové SR

OKRES

Zpravodajové

Vůdci oddílů

STŘEDISKO


Zpravodajov st ediska
Zpravodajové střediska

 • Tým šéfa střediska

 • Mají na starost konkrétní oblast

 • Hospodář, zpravodaj výchovný, tiskový, organizační, zahraniční…

 • Nejsou členy SR

  (nejsou-li členy z jiné funkce)

JUNÁK

KRAJ

OKRES

STŘEDISKOSt ediskov rada3
Středisková rada

JUNÁK

Střediskový sněm

KRAJ

Revizní komise

Vedoucí střediskazástupce

Volení členové SR

OKRES

Zpravodajové

Vůdci oddílů

STŘEDISKO


Revizn komise st ediska
Revizní komise střediska

 • Kontrolní orgán střediska

 • Kontroluje hospodaření

 • V jejím čele je předseda

 • Má alespoň jednoho dalšího člena

JUNÁK

KRAJ

OKRES

STŘEDISKO


St edisko4
Středisko

 • Základní organizační jednotka

 • Nejvyšší orgán – střediskový sněm

 • Řídící orgán – středisková rada

 • Statutární orgán – vedoucí střediska

 • Kontrolní orgán – revizní komise stř.

 • Zpravodajové

JUNÁK

KRAJ

OKRES

STŘEDISKO


Okres
Okres

 • Vyšší organizační jednotka

 • Nejvyšší orgán – okresní sněm

 • Řídící orgán – okresní rada Junáka

 • Statutární orgán – předseda ORJ

 • Kontrolní orgán – okresní RK

 • Zpravodajové ORJ

JUNÁK

KRAJ

OKRES

STŘEDISKO


Kraj

 • Vyšší organizační jednotka

 • Nejvyšší orgán – krajský sněm

 • Řídící orgán – krajská rada Junáka

 • Statutární orgán – předseda KRJ

 • Kontrolní orgán – krajská RK

 • Zpravodajové KRJ

JUNÁK

KRAJ

OKRES

STŘEDISKO


St edn org ny jun ka
Ústřední orgány Junáka

JUNÁK

Valný sněm

KRAJ

OKRES

STŘEDISKO


Valn sn m jun ka

!

Valný sněm Junáka

 • Nejvyšší orgán 1x/3 roky

 • Schvaluje Stanovy Junáka

 • Volí:

  • Náčelní/ka CHK, DK; místonáčelní/ka CHK, DK

  • Náčelnictvo Junáka – 5 členek, 5 členů

  • Ústřední revizní komisi Junáka – 7 členů

  • Rozhodčí a smírčí radu Junáka – 5 členů

 • (volby)

JUNÁK

KRAJ

OKRES

STŘEDISKO


St edn org ny jun ka1
Ústřední orgány Junáka

JUNÁK

Valný sněm

KRAJ

NJ

OKRES

STŘEDISKO


N elnictvo jun ka
Náčelnictvo Junáka

 • Vrcholný orgán mezi sněmy

 • Legislativní orgán

 • V čele náčelník ChK a náčelní DK

 • Schvaluje řády

 • Jmenuje Výkonnou radu Junáka

 • (parlament)

JUNÁK

KRAJ

OKRES

STŘEDISKO


St edn org ny jun ka2
Ústřední orgány Junáka

JUNÁK

Valný sněm

KRAJ

NJ

OKRES

VRJ

STŘEDISKO


V konn rada jun ka
Výkonná rada Junáka

 • Řídící (výkonný) orgán

 • V čele Starosta Junáka

  (statutární orgán Junáka)

 • Místostarostové

 • Zpravodajové (hospodaření, organizace, vzdělávání…)

 • (vláda, ministři)

JUNÁK

KRAJ

OKRES

STŘEDISKO


St edn org ny jun ka3
Ústřední orgány Junáka

JUNÁK

Valný sněm

KRAJ

ÚRKJ

NJ

OKRES

VRJ

STŘEDISKO


St edn revizn komise jun ka
Ústřední revizní komise Junáka

 • Kontrolní orgán

 • Kontroluje hospodaření

 • V čele předseda

 • (NKÚ)

JUNÁK

KRAJ

OKRES

STŘEDISKO


St edn org ny jun ka4
Ústřední orgány Junáka

JUNÁK

Valný sněm

KRAJ

RSRJ

ÚRKJ

NJ

OKRES

VRJ

STŘEDISKO


Rozhod a sm r rada jun ka
Rozhodčí a smírčí rada Junáka

 • Řeší spory uvnitř organizace

 • Dbá na soulad předpisů

 • Výklad Stanov

 • (Ústavní soud)

JUNÁK

KRAJ

OKRES

STŘEDISKO


Org ny oj
Orgány OJ

 • Nejvyšší orgán – sněm OJ

 • Řídící (výkonný) orgán – rada OJ

 • Statutární orgán

 • Kontrolní orgán – RK OJ

JUNÁK

KRAJ

OKRES

STŘEDISKOSyst m skautsk ch p edpis1
Systém skautských předpisů

Stanovy Junáka,

usnesení valného sněmu

Valný

sněm

Řády,

Usnesení náčelnictva

Náčelnictvo

Směrnice

Výkonná rada

Pokyny

Starosta, zpravodajové

Vyhlášky

Kraje

Okresy

Střediska


Stanovy jun ka

!

Stanovy Junáka

 • Nejvyšší předpis

 • Definuje základní principy fungování a směřování organizace

 • Schvaluje Valný sněm 3/5 většinou

 • (Ústava)


Řády

 • Schvaluje Náčelnictvo Junáka

 • Mají konkrétní zaměření

  • Organizační řád a systemizace Junáka

  • Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka

  • Krojový řád

  • Hospodářský řád

 • (zákony)ad