exportn a strukturovan financov n obchodu n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Exportní a strukturované financování obchodu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Exportní a strukturované financování obchodu - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Exportní a strukturované financování obchodu. leden 2005. Exportní financování Financování obchodních pohledávek. Exportní a strukturované financování obchodu. V jakých situacích klient využije exportní financování:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Exportní a strukturované financování obchodu' - lieu


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
exportn financov n
V jakých situacích klient využije exportní financování:

Účastní se výběrového řízení na získání zakázky v zahraničí, kde je požadováno předložení nabídky financování

Připravuje dodávku do zahraničí a zahraniční partner požaduje odklad plateb

Připravuje vývoz do teritoria, kde je nedostatek úvěrových zdrojů, resp. jsou dražší

Chce eliminovat svá platební rizika vyplývající z obchodního kontraktu

Nechce zvyšovat svou angažovanost u banky dodavatelským úvěrem

Potřebuje profinancovat výrobu pro vývoz

Exportní financování
exportn financov n1
Využití finančních produktů banky k úspěšné realizaci vývozního kontraktu:

Vývozní odběratelský úvěr/vývozní dodavatelský úvěr – profinancování obchodní transakce úvěrem poskytnutým po vzniku pohledávky

Předexportní financování – profinancování výroby pro vývoz – financování do vzniku pohledávky

Neplatební záruky spojené s realizací obchodní transakce

Exportní financování
slide5

Exportní financování

 • Definice vývozního odběratelského úvěru
 • Okamžité vyplacení prodávajícího (vývozce) zahraničním kupujícím (dovozcem), jemuž byly na dovoz zboží a služeb poskytnuty potřebné finanční prostředky bankou prodávajícího formou zbožového bankovního úvěru.
 • účelovost, vazba na konkrétní obchodní případ
 • pravidla „OECD CONSENSU“ při využití prvků státní podpory vývozu
    • pojištění EGAP
    • refinancování ČEB (využití v odůvodněných případech)
slide6

Exportní financování

 • Výhody vývozního odběratelského úvěru:
 • VÝVOZCE: - okamžitá výplata při dodávce - vyloučení zahraničních platebních rizik - konkurenceschopnost obchodní nabídky - nízké náklady - nezvyšuje se úvěrová angažovanost - využití prvků státní podpory vývozu
 • DOVOZCE: - rozložení splátek jistiny do období návratnosti projektu
slide7

Exportní financování

VÝVOZNÍ ODBĚRATELSKÝ ÚVĚR(Mezibankovní úvěrová dohoda)

2) obchodní kontrakt

Český vývozce

Kupující

zboží

Dokumenty

Splátky úvěru

3) interní úvěrovásmlouva

5)Smlouva o realizaci

exportního odběr. úvěru

(Společné prohlášení)

Výplata z úvěru(max.85%)

Splátkyúvěru

Banka kupujícího(dlužník)

4) Úvěrová dohoda

(dílčí, individuální)

6) Pojištění úvěrového rizika

1) rámcová úvěrová linka

Před čerpáním úvěru se uzavírají smlouvy:

1) v některých případech existuje mezibankovní rámcová úvěrová linka mezi ČSOB a zahraniční bankou dovozce (uzavřena předem)

2) obchodní kontrakt o dodávce mezi vývozcem a dovozcem

3) interní úvěrová smlouva mezi dovozcem a jeho bankou

4) dílčí (individuální) úvěrová dohoda mezi ČSOB a zahraniční bankou dovozce

5) smlouva o realizaci export. odběratel. úvěru (Společné prohlášení)

(závazek vývozce splnit některé povinnosti vůči ČSOB)

6) pojistná smlouva mezi ČSOB a EGAP

slide8

Exportní financování

VÝVOZNÍ ODBĚRATELSKÝ ÚVĚR(Přímý úvěr kupujícímu)

1) obchodní kontrakt

Kupující(dlužník)

Český vývozce

zboží

Dokumenty

3) Úvěrová dohoda

2) Zajištění záruky

4) Smlouva o realizaci export. odběr. úvěru

Společné prohlášení

Výplata z úvěru(max.85%)

Banka kupujícího(ručitel)

Splátky úvěru

5) Pojištění úvěrového rizika

2) záruka

Před čerpáním úvěru se uzavírají smlouvy:

1) obchodní kontrakt mezi vývozcem a dovozcem

2) smlouva o zajištění úvěru mezi dovozcem a jeho bankou (ručitelem) a vystavení záruky v/p ČSOB

3) úvěrová dohoda mezi ČSOB (věřitelem) a zahraničním dovozcem (dlužníkem)

4) smlouva o realizaci export. odběratel. úvěru (Společné prohlášení)

(závazek vývozce splnit některé povinnosti vůči ČSOB)

5) pojistná smlouva mezi ČSOB (pojištěným) a EGAP (pojistitelem)

slide9

Exportní financování

 • Teritoriální zaměření
 • financování vývozu do rizikovějších teritorií, zejména do bývalých SZ a rozvojových zemí Zkušenosti ČSOB zejména se:
   • Ruskem a zeměmi SNS
   • Zeměmi jihovýchodní Evropy a Slovenskem
   • Zeměmi Blízkého a Středního východu
   • Zeměmi jihovýchodní Asie (např. Filipíny)
   • Latinskou Amerikou (zejména Kuba)

Délka financování

 • střednědobý až dlouhodobý úvěr (obvykle na 2 – 5 let, v odůvodněných případech na dobu delší)
 • možnost i krátkodobého financování (v závislosti na komoditě a konkrétních požadavcích)
exportn financov n2
ČSOB – leader na trhu exportního financování:

dlouhodobá přítomnost na trhu – od poloviny 90. let

úvěrové portfolio k 31.12.2004 - cca 4 mld CZK

počet realizovaných úvěrových případů v portfoliu – cca 70

průběžný počet rozpracovaných úvěrových případů –

cca 50

financování vývozů z ČR i SR (ve spolupráci s EGAP a Eximbankou SR)

Exportní financování
exportn financov n3
Komplexní obsluha obchodního případu:

ČSOB:

Od obchodního záměru vede klienta nejkratší cestou k realizaci

Navrhuje optimální strukturu bankovních služeb a pojistných nástrojů k:

Minimalizaci rizika

Komplexnímu finančnímu zajištění obchodního případu

Nejčastější související služby:

Neplatební záruky

Předexportní financování

Dokumentární platební styk

Bezplatné poradenství během přípravy obchodního případu

Exportní financování
exportn financov n4
Uzavřené rámcové úvěrové dohody na financování českého exportu v teritoriu SNS:

Ruská Federace:

Vněštorgbank, Moskva - EUR/USD 50 mil.

Alfa-Bank, Moskva - EUR/USD 30 mil.

v přípravě

Bank Moskvy - EUR 30 mil.

Kazachstán:

Halyk Bank - USD/EUR 15 mil.

Uzbekistan

NBU - USD/EUR 20 mil.

Exportní financování
exportn financov n5
Shrnutí:

Vývozní odběratelský úvěr je výhodná a bezpečná forma financování vývozu klienta-vývozce

Vývozce dostává zaplaceno ihned po dodávce

Dovozci se poskytuje odklad splátek jistiny (první splátka 6 měsíců od ukončení dodávek, resp. uvedení investice do provozu) a rozložení splátek do období návratnosti projektu

Komplexní nabídkaslužeb ČSOB – „ušijeme financování na míru“, dovedeme klienta k bezpečné realizaci obchodního případu

Exportní financování
financov n obchodn ch pohled vek
Financování obchodních pohledávek
 • Výhody pro dodavatele:
 • Zvýšení konkurenční schopnosti obchodní nabídky
   • Odklad platby pro bonitní odběratele
 • Zlepšení finančních ukazatelů dodavatele
   • Okamžité získání likvidních prostředků
financov n obchodn ch pohled vek1
Financování obchodních pohledávek
 • Charakteristiky:
 • Pohledávky z tuzemského i zahraničního obchodního styku
 • Výplata po vzniku/uznání pohledávky
 • Odkup/převzetí pohledávky za nominální hodnotu sníženou o diskont
 • Pohledávka za bonitním odběratelem
   • Směnečná
   • Účetní (faktura)
 • Krátkodobá až dlouhodobá splatnost pohledávky
financov n obchodn ch pohled vek obecn sch ma transakce
Financování obchodních pohledávek (obecné schéma transakce)

kontrakt

Dodavatel

Odběratel

dodávka

uznání

postoupené

pohledávky

proplacení

dodavateli

postoupení

pohledávky

Smlouva o odkupu/

postoupení pohledávky

plnění závazku z pohledávky

financov n obchodn ch pohled vek2
Financování obchodních pohledávek
 • Formy:
 • Bezregresní odkup pohledávek (Forfaiting)
   • odkup směnečných pohledávek
   • odkup účetních pohledávek
 • Odkup pohledávek s regresem
financov n obchodn ch pohled vek3
Financování obchodních pohledávek
 • BEZREGRESNÍ ODKUP POHLEDÁVEK
 • Odkup směnečných pohledávek
 • Odkup platebního nároku z pohledávky s odloženou splatností bez zpětného postihu
 • Pohledávky kryté
    • Směnkou cizí vystavenou dodavatelem a ..akceptovanou bonitním odběratelem
    • Směnkou vlastní vystavenou bonitním odběratelem
 • Operativní nástroj
 • Dodavateli odpadají starosti s inkasem pohledávek
 • Operace nevstupuje do úvěrové angažovanosti banky za dodavatelem
financov n obchodn ch pohled vek4
Financování obchodních pohledávek
 • ODKUP POHLEDÁVEK S REGRESEM
 • Příklad: Cizí směnka s pojistkou EGAP
 • směnka vystavena exportérem, akceptována zahraničním dovozcem
 • pojištění typu B nebo C u EGAP
 • beneficientem pojistného plnění ČSOB
 • odkup pohledávky do výše pojistného plnění
 • zachována možnost zpětného prodeje pohledávky resp. zpětný postih vývozce z titulu směnečného zákona
dlouhodob rating z 2004
Dlouhodobý rating(září 2004)

Moody‘sS&PFitch

ČSOB A1 BBB + A+

KB A1 BBB + A+

ČS A2 BBB+A-

Česká republika A1 A- A-

Poznámka: Dlouhodobý rating ČSOB od Moody’s je na stejné úrovni jako dlouhodobý rating České republiky(tj. nejvyšší možný).

kontakty exportn a strukturovan financov n obchodu
KontaktyExportní a strukturované financování obchodu

Sekretariát fax: 26135 9878 tel.: 26135 9321

Ing. Miroslav Klíma, CSc.

ředitel tel. : 26135 9320

Exportní financování

Ing. Jiří Komeda, manažer tel.: 26135 9325 e-mail : jkomeda@csob.cz

Ing. Zdeněk Pazderník, manažer tel.: 26135 9327 zpazdernik@csob.cz

Ing. Dagmar Dvořáková, manažer tel.: 26135 9323 dadvorakova@csob.cz

Ing. Jiří Lomitzki, manažer tel.: 26135 9326 jlomitzki@csob.cz

Financování obchodních pohledávek

Ing. Dana Feixová , manažer tel.: 26135 9331 dfeixová@csob.cz