PERANAN
Download
1 / 44

PERANAN DAN TUGAS GURU PRASEKOLAH - PowerPoint PPT Presentation


 • 544 Views
 • Updated On :

PERANAN DAN TUGAS GURU PRASEKOLAH. PERANAN DAN TUGAS GURU PRASEKOLAH PENGURUSAN KURIKULUM PRASEKOLAH PENGURUSAN KOKURIKULUM PENGURUSAN MURID PENGURUSAN PRASARANA PENGURUSAN KEWANGAN PENGURUSAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID PENINGKATAN PROFESIONALISME.

Related searches for PERANAN DAN TUGAS GURU PRASEKOLAH

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PERANAN DAN TUGAS GURU PRASEKOLAH' - liesel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

PERANAN

DAN

TUGAS

GURU PRASEKOLAH


 • PERANAN DAN TUGAS GURU PRASEKOLAH

 • PENGURUSAN KURIKULUM PRASEKOLAH

 • PENGURUSAN KOKURIKULUM

 • PENGURUSAN MURID

 • PENGURUSAN PRASARANA

 • PENGURUSAN KEWANGAN

 • PENGURUSAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID

 • PENINGKATAN PROFESIONALISME


1 PENGURUSAN KURIKULUM PRASEKOLAH

1.1 MENYEDIAKAN RANCANGAN TAHUNAN

Mengadakan perbincangan untuk memilih dan menyusun tema

Memilih dan menyusun Hasil Pembelajaran berdasarkan KSPK

Merancang cadangan aktiviti berdasarkan HP dan Tema


1 PENGURUSAN KURIKULUM PRASEKOLAH

1.2MENYEDIAKAN RANCANGAN HARIAN

Menyediakan rancangan pelajaran harian berdasarkan jadual waktu

Merancang aktiviti dan teknik P&P berdasarkan HP dan tema

Membina BBM yang sesuai

Menyediakan lembaran kerja

Mencetak dan menghantar kepada Guru Besar untuk semakan dan pengesahan


1 PENGURUSAN KURIKULUM PRASEKOLAH

1.3 PELAKSANAAN P&P PRASEKOLAH

Menjalankan set induksi

Melaksanakan langkah-langkah P&P yang telah dirancang

Memberi latihan berdasarkan kemahiran yang diajar

Menilai keberkesanan sesi P&P terhadap murid

Membuat pemulihan, pengukuhan dan pengayaan

Membuat refleksi


1 PENGURUSAN KURIKULUM PRASEKOLAH

1.4 MEMBUAT PENTAKSIRAN MURID

Mengenalpasti murid yang hendak dinilai

Memerhati perlakuan/ tingkahlaku murid

Menentukan jenis rekod

Membuat catatan dan melengkapkan rekod

Kemaskini rekod

Simpan dalam fail peribadi murid


2. PENGURUSAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH

2.1 MERANCANG TAKWIM TAHUNAN

Membina takwim tahunan Prasekolah selaras dengan takwim sekolah, daerah dan negeri.

Cetak dan pamerkan di papan kenyataan kelas

Hantar salinan kepada Pengetua/Guru Besar

Melaksanakan aktiviti yang dirancang

Membuat laporan aktiviti yang telah dilaksanakan dan hantar ke PPD


2 PENGURUSAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH

2.2 PENGURUSAN SUKAN DAN MOTIVASI MURID

Mesyuarat penetapan syarat dan pertandingan di peringkat PPD

serta perlantikan jawatankuasa pelaksana

Penyediaan murid-murid mengikut acara yang dipertandingkan

Melaksanakan aktiviti yang dirancang

Mesyuarat penambahbaikan


2 PENGURUSAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH

2.3 MERANCANG DAN MELAKSANA AKTIVITI REKREASI

Merancang tempat dan tarikh lawatan.

Memohon kebenaran membuat lawatan dari JPN/PPD

Memberi taklimat kepada ibu bapa

Mengedarkan surat kebenaran ibu bapa/ penjaga

Menghantar surat makluman ke tempat lawatan

Menguruskan pengangkutan

Menyediakan laporan dan dokumentasi


3 PENGURUSAN PRASARANA

3.1 MEWUJUDKAN SUASANA KELAS YANG KONDUSIF

Menyenaraikan pusat pengajaran dan pembelajaran yang perlu diwujudkan

Menyediakan pelan lantai kelas prasekolah

Membuat susun atur perabot dan peralatan di setiap pusat pembelajaran

Melabelkan pusat-pusat pembelajaran

Menyediakan risalah tentang peralatan dan fungsi setiap pusat pembelajaran

Memastikan keselamatan, kebersihan dan keceriaan setiap pusat pembelajaran


3 PENGURUSAN PRASARANA

3.2 MEWUJUDKAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN

BILIK DARJAH YANG SELAMAT

Menyenaraikan pusat pengajaran dan pembelajaran di luar kelas Prasekolah

Menetapkan lokasi setiap kawasan P&P yang dirancang

Memastikan semua peralatan di kawasan luar kelas berfungsi dan selamat digunakan

Melaporkan kerosakan kepada pihak pentadbir

Melabelkan semua peralatan


4 PENGURUSAN KEWANGAN( ABM Kew)

4.1 MEMBUAT ANGGARAN BELANJA MENGURUS

(ABM PERUNTUKAN TAHUNAN PRASEKOLAH)

Peruntukan berdasarkan takwim/program prasekolah

Berbincang dengan Guru Besar

Membuat pembentangan ABM dalam Mesyuarat Pengurusan Prasekolah di peringkat sekolah

Menyimpan salinan ABM , satu salinan di pejabat dan satu salinan di bilik prasekolahPERANCANGAN TAHUNAN

PERANCANGAN DAN AKTIVITI PRASEKOLAH BESTARI

AKTIVITI JANGKA PANJANG 2010

 • Majlis Hari Lahir Setiap Bulan

 • Program 1 Keluarga 1 Bunga (Projek WARIS)

 • Program Inklusif Bacaan

 • Program Intensif Bacaan

 • Program Bestari

 • Program Bahan Terbuang

 • Projek Taman Herba dan Sayuran

 • Projek Keceriaan Dalaman

 • Projek Keceriaan Dalaman

 • Program Celik Huruf/ Sentuhan Minda – Projek PPM

 • Disediakan Oleh : Disemak oleh:

 • (PN RASHIDAH MOHD ABDUL RAHMAN) (PN HJH RAZIAH BT MANSOR)

 • Guru Prasekolah Bestari Guru Besar

 • SK Ampangan SK Ampangan

PRASEKOLAH BESTARI SK AMPANGAN

AMPANGAN SEREMBAN NEGERI SEMBILAN


PERANCANGAN TAHUNAN

PERANCANGAN DAN AKTIVITI PRASEKOLAH BESTARI

AKTIVITI JANGKA PENDEK 2010

 • Pertandingan Tulisan Cantik

 • Pertandingan Mereka Kad Ucapan

 • Pertandingan Menghasilkan Kolaj

 • Pertandingan Menguli Doh

 • Pertandingan Mengeja Betul

 • Pertandingan Kira Cepat

 • Pertandingan Mewarna 1 Malaysia

 • Lawatan Sambil Belajar Ke Balai Bomba

 • Lawatan

 • Hari Keluarga Prasekolah

 • Konvokesyen Prasekolah

 • Sambutan Hari Kanak-kanak

 • Program Menabung

 • Program Simpanan Wang – Tabung Haji / BSN

 • Disediakan Oleh : Disemak oleh:

 • (PN RASHIDAH MOHD ABDUL RAHMAN) (PN HJH RAZIAH HJ MANSOR)

 • Guru Prasekolah Bestari Guru Besar

 • SK Ampangan SA Ampangan

PRASEKOLAH BESTARI SK AMPANGAN

70400, AMPANGAN, SEREMBAN NEGERI SEMBILAN


SENARAI AKTIVITI TAHUN 2010

PRASEKOLAH BESTARI SK AMPANGAN

70400, AMPANGAN, SEREMBAN NEGERI SEMBILAN

5


PERUNTUKAN KEWANGAN PRASEKOLAH

Anggaran perbelanjaan peruntukan wang perkapita 2010 adalah seperti berikut:

Peruntukan seorang murid setahun = RM 100.00

Jumlah peruntukan setahun = RM 100.00 x 25 org murid

= RM 2500.00

 • Jumlah peruntukan setahun adalah seperti berikut:

 • Peruntukan makan dan minum = RM 7500.00

 • Peruntukan Perkapita = RM 2500.00

 • JUMLAH KESELURUHAN = RM 10000.00

 • Disediakan oleh, Disahkan oleh,

 • (Pn Rasidah bt Mohd Abd Rahman) (Hjh Raziah bt Mansor)

 • Guru Prasekolah, Guru Besar.

 • Prasekolah Bestari, Sek.Keb.Ampangan

 • Sek.Keb.Ampangan, 70400 Seremban


PERINCIAN PERBELANJAAN PERUNTUKAN KEWANGAN PRASEKOLAH UNTUK AKTIVITI DAN PERTANDINGAN

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

(Pn Rasidah bt Mohd Abd Rahman) (Hjh Raziah bt Mansor)

Guru Prasekolah, Guru Besar.

Prasekolah Bestari, Sek.Keb.Ampangan

Sek.Keb.Ampangan, 70400 Seremban

18

PRASEKOLAH BESTARI SK AMPANGAN

70400, AMPANGAN, SEREMBAN NEGERI SEMBILAN


PERANAN DAN TUGAS AKTIVITI DAN PERTANDINGAN

PEMBANTU PENGURUSAN MURID PRASEKOLAH


STATUS AKTIVITI DAN PERTANDINGAN

PEMBANTU PENGURUSAN MURID PRASEKOLAH

 • PPM N17

 • PPM KONTRAK

 • PPM SAMBILAN


PERATURAN AKTIVITI DAN PERTANDINGAN

AHAD/ISNIN – KHAMIS/JUMAAT

8 JAM BERKERJA (RUJUK BSM)

(RUJUK SURAT SIARAN BHGN SEKOLAH KP(BS/PSR)PRA/8502/10/11(2) TARIKH 18 JAN 2006

MASA BERTUGAS

PAKAIAN : RASMI DAN PENGGUNAAN ‘APRON’ DIWAJIBKAN

PERKHIDMATAN : RUJUK PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 9 TAHUN 2003

PENGESAHAN KESIHATAN :

SIHAT TUBUH BADAN

(SUNTIKAN 2YK KESIHATAN DIWAJIBKAN)

– RUJUK PEKELILING PRASEKOLAH DAN ARAHAN BERKAITAN

JABATAN PELAJARAN PAHANG


FUNGSI DAN PERANAN AKTIVITI DAN PERTANDINGAN

PEMBANTU PENGURUSAN MURID

 • PembantuPengurusanMuridjugabertanggungjawabdalammengawasidanmembantukanak-kanaksemasamenjalankanaktiviti-aktivitiprasekolahsamaadadidalamataudiluarbilik

 • PembantuPengurusanMuridadalahjugasebagaicontohikutandanpenggantiibubapakepadakanak-kanak

 • Perananutamapembantupengurusanmuridialahmembantu guru prasekolahdanmenjadifasilitatordalammenjalankanhal-hal yang berkaitandenganasuhandanbimbingan


TUGASAN PPM AKTIVITI DAN PERTANDINGAN

 • Meliputi :-

 • BIDANG TUGAS :-

 • A. PengurusanPentadbiran

 • B. Pengurusan Hal EhwalMurid

 • C. PengurusanPengajaran & Pembelajaran

 • D. PengurusanMakanan


 • PERLAKSANAAN TUGASAN PPM AKTIVITI DAN PERTANDINGAN

 • 1. Tugasanharian

 • 2. Tugasanmingguan

 • 3. Tugasanbulanan

 • 4. Tugasansemasacutisekolah

 • 5. Program/projekkhas

 • 6. Arahantugasolehpentadbiransekolah.


1. TUGASAN HARIAN AKTIVITI DAN PERTANDINGAN

 • Mencatatkehadiransertamengambilrekodkehadiranmuriddipejabat

 • Membukakelasdanmemastikankelasselamat

 • Menyediakanpersiapanminumpagi

 • Menyambutkedatanganmurid

 • Mengawaldanmengurusmuridsebelumkelasbermula

 • Membantumencatatkehadiranmuridsetiaphari

 • persekolahan

 • Memasakmakanan

 • Membantu guru dalam P&P


 • Menyedia AKTIVITI DAN PERTANDINGAN dan menghidangmakanan

 • Mengawasimuridmakan/gosokgigi (rehat)

 • Membantu guru dalam P&P

 • Membantu guru mengurusmuridketikapulang

 • Membantumengawasimurid yang pulanglewat

 • Membersihkanlantaikelasprasekolah

 • Membersihkantandas dan longkangsekitarkelasprasekolah


B. TUGAS MINGGUAN PPM AKTIVITI DAN PERTANDINGAN

 • Menyapusawang

 • Mencucikipasangin

 • Mencucitingkap

 • Mengemaskinistokbahanbasah dan kering

 • Mengemastamanpermainan

 • Mencucipetisejuk

 • Mencucitempatambilwuduk

 • Membantumenguruskanprosespembekalan

 • dan pembelian


C. TUGAS BULANAN PPM AKTIVITI DAN PERTANDINGAN

 • Mengemaskinistokinventori

 • Mencuciakuarium

 • Membantumenyediakanpenyataperbelanjaan


 • CUTI PTGHN SEM PERTAMA AKTIVITI DAN PERTANDINGAN

 • (1 Minggu -MAC)

 • Kewangan

 • Inventori

 • Maklumat murid

 • / data

 • - Keceriaan

 • CUTI AKHIR

 • (7 Minggu - NOV)

 • Kewangan

 • Inventori (MASUK 3 PERKARA)

 • Maklumat /

 • Data

 • Keceriaan

 • Latihan

 • Dalam Cuti

TUGASAN SEMASA CUTI

TUGAS PPM SEMASA CUTI PERSEKOLAHAN

 • CUTI SEM 1

 • (2 Minggu – MEI)

 • BBM

 • Keceriaan

 • Latihan dalam

 • cuti

 • Program Pra

 • Bengkel Peng.

 • P&P

 • CUTI PTGHN SEM. KEDUA

 • (1 Minggu - OGOS)

 • Inventori

 • Keceriaan

 • Program Pra

 • Kewangan


PROGRAM / PROJEK KHAS PPM AKTIVITI DAN PERTANDINGAN

 • MENANAM BUNGA

 • MENANAM POKOK HERBA

 • JAHITAN

 • MEMBINA ALAT BANTU MENGAJAR

 • KITAR SEMULA

 • LANSKAP

 • MELABEL

 • MURAL

 • KECERIAAN


Lanskap
LANSKAP AKTIVITI DAN PERTANDINGAN


Menanam bunga
MENANAM BUNGA AKTIVITI DAN PERTANDINGAN


Melabel
MELABEL AKTIVITI DAN PERTANDINGAN


Jahitan
JAHITAN AKTIVITI DAN PERTANDINGAN


Menanam pokok herba
MENANAM POKOK HERBA AKTIVITI DAN PERTANDINGAN


Mural
MURAL AKTIVITI DAN PERTANDINGAN


Keceriaan
KECERIAAN AKTIVITI DAN PERTANDINGAN


Kitar semula
KITAR SEMULA AKTIVITI DAN PERTANDINGAN


Membina bahan bantu mengajar
MEMBINA BAHAN BANTU MENGAJAR AKTIVITI DAN PERTANDINGAN


 • ARAHAN DARIPADA PENTADBIR AKTIVITI DAN PERTANDINGAN

 • CONTOH:-

 • -MENGHADIRI MESYUARAT/TAKLIMAT

 • LAWATAN

 • PROGRAM SEKOLAH (SUKAN,HARI GURU)

 • PROGRAM KESIHATAN MURID ( CERAMAH)

 • LATIHAN KEBAKARAN


 • KESIMPULAN AKTIVITI DAN PERTANDINGAN

 • GURU PRASEKOLAH BERADA DI KELAS PRASEKOLAH 4 JAM,

 • TIDAK PERLU DILIBATKAN SEBAGAI GURU PENGGANTI

 • DI SEKOLAH RENDAH

 • PIHAK PENTADBIR SEKOLAH HENDAKLAH SENTIASA

 • MEMANTAU TUGAS PPM

 • PPM ADALAH AKS/ STAF SOKONGAN YANG MELAKSANAKAN

 • TUGAS DI PRASEKOLAH.


SEKIAN, TERIMA KASIH AKTIVITI DAN PERTANDINGAN

44

44

44


ad