Download
strategi pengajaran dan pembelajaran prasekolah n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRASEKOLAH PowerPoint Presentation
Download Presentation
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRASEKOLAH

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRASEKOLAH

1677 Views Download Presentation
Download Presentation

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRASEKOLAH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRASEKOLAH

 2. PENGELOLAAN AKTIVITI

 3. KAEDAH • KELAS BAGAIMANA PENGELOLAAN KELAS PRASEKOLAH ? • KAEDAH • INDIVIDU • KAEDAH • KUMPULAN

 4. NYANYIAN DAN GERAKAN SOAL JAWAB BERCERITA

 5. KAEDAH KELAS Semua murid menjalankan aktiviti yang sama serentak Pemupukan kemahiran bersosial Pemupukan kemahiran berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif Pemupukan nilai murni seperti kerjasama, hormat menghormati, keadilan dan semangat bermasyarakat

 6. AKTIVITI YANG BOLEH DIJALANKAN • CIRCLE TIME • LAWATAN LUAR • BERSOAL JAWAB • BERCERITA • NYANYIAN/ GERAKAN

 7. CIRCLE TIME CONTOH Penutup Menunjuk hasil kerja murid Perbualanpagi Rumusan selepas pembelajaran Penerangan /arahan guru sebelum aktiviti dijalankan

 8. SEBELUM SEMASA SELEPAS PERKARA YANG PERLU DIFIKIRKAN Penyediaan : bahan, pusat pembelajaran Dapatan Suara guru Jelas, mudah difahami Kedudukan guru, murid

 9. LAWATAN CONTOH • SELEPAS • Bercerita • Merekod • Buku skrap • SEBELUM • Tentukan tempat • Sediakan peralatan • Tentukan tugasan • untuk murid • SEMASA • Mengawasi disiplin murid • Faktor keselamatan • Murid menjalankan tugasan seperti :- • Mengutip, daun,rumput, batu, • - bawa masuk ke dalam kelas

 10. NYANYIAN DAN GERAKAN SOAL JAWAB BERCERITA

 11. Bercerita

 12. KAEDAH INDIVIDU • MURID MENJALANKAN TUGASAN • YANG DIBERI SECARA • BERSENDIRIAN.

 13. AKTIVITI INDIVIDU • Murid berpeluang menjalankan aktiviti • yang diminati bersendirian mengikut • keupayaan masing-masing. • Banyak berinteraksi dengan bahan • Murid berpeluang mendapat perhatian • secara personal daripada guru

 14. AKTIVITI YANG BOLEH DIJALANKAN • Melukis gambar • Menyusun gambar bersiri • Menggunting/menampal • Menguntai manik/bunga • Mengenakan butang baju • Membaca buku kecil/kad bacaan • Main doh/suai pasang • Membasuh tuala/ sapu tangan/peralatan mainan/peralatan makan

 15. KEBAIKAN KAEDAH INDIVIDU • Menumpukan kebolehan Istimewa yang ada padanya bagi • meningkatkan Kefahaman tentang sesuatu konsep • Murid bebas mencuba dan meneroka dengan gaya tersendiri • Mengaplikasikan kemahiran berfikir seperti membuat • Perbandingan, menganalisis dan menyelesaikan masalah 4. Murid secara aktif membuat aktiviti seperti binaan dari bongkah, bermain dengan doh atau bermain suai pasang • Peluang untuk mengukuhkan nilai murni seperti berdikarai, kerajinan dan sayangkan hak sendiri serta menghormati hak orang lain 6. Murid mendapat perhatian secara personal daripada guru dan boleh membuat keputusan.

 16. KAEDAH KUMPULAN • KUMPULAN KECIL • BILANGAN AHLI YANG KECIL • MURID MENJLNKAN TUGAS BERSAMA • UNTUK MENGHASILKAN SATU HASIL • PEMBELAJARAN SECARA KOLABORATIF • ATAU USAHA SAMA

 17. Proses penerapan nilai murni APAKAH KEBAIKAN KAEDAH KUMPULAN? Proses pemupukan kemahiran sosial dan penyelesaian masalah Pembelajaran melalui rakan sebaya

 18. AKTIVITI YANG BOLEH DIJALANKAN • Main doh , Main pondok, Main bongkah • Main permainan tradisioanl • Cantuman puzzle • Berkebun • Penerokaan • Permainan bahasa/matematik • Kolaj/capan/renjisan/cetakan/melukis/ • Pertandingan: menyusun • huruf/perkataan/gambar bersiri

 19. PERMAINAN BAHASA / MATEMATIK CONTOH Memancing kad huruf / perkataan Domino Dam Mencatat nombor kereta Cantuman huruf / perkataan

 20. PERTANDINGAN CONTOH Menyusun huruf / perkataan Gambar bersiri Membetuk dari bahan Seperti : manik, kulit kerang

 21. Tugasan Kumpulan • Mengelolakan aktiviti kelas melalui ‘circle time’ dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris daripada tunjang-tunjang yang terdapat di dalam KSPK • Buat simulasi berdasarkan aktiviti tersebut

 22. “Didiklah anak-anak kamu supaya mereka boleh hidup di zaman yang amat berlainan sekali dari zaman kamu” (Riwayat oleh Syaidina Umar r.a)

 23. SEKIAN TERIMA KASIH