Ambassadeurs van de Koning
Download
1 / 27

Ambassadeurs van de Koning - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Ambassadeurs van de Koning. Visie tiener- en jeugdwerk Jozua 2008/2009. Elke jongere ontdekt (zijn of haar positie binnen) Gods Koninkrijk. Ambassadeurs van de Koning. In drie delen. Elke jongere… (Rob Veenstra) Jouw/uw positie (Niels Noordermeer) Ambassadeur zijn (Jasper Rozendaal).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ambassadeurs van de Koning' - lidia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ambassadeurs van de koning

Visie tiener- en jeugdwerk Jozua 2008/2009

Elke jongere ontdekt (zijn of haar positie binnen) Gods Koninkrijk

Ambassadeurs van de Koning


Ambassadeurs van de koning

In drie delen

 • Elke jongere… (Rob Veenstra)

 • Jouw/uw positie (Niels Noordermeer)

 • Ambassadeur zijn (Jasper Rozendaal)

Ambassadeurs van de Koning


Ambassadeurs van de koning

Het hart van God

‘Ik heb niet namens mezelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, heeft me opgedragen wat ik moest zeggen en hoe ik moest spreken. Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent. Alles wat ik zeg, zeg ik zoals de Vader het mij verteld heeft.’

Johannes 12 vers 49 en 50

Ambassadeurs van de Koning


Ambassadeurs van de koning

Het hart van God

Honderd schapen – één verloren –

op zoek naar dat ene schaap

Tien muntstukken – één verloren –

alles aan de kant om te zoeken

Twee zonen – één verloren –

groot feest bij terugkomst

Ambassadeurs van de Koning


Ambassadeurs van de koning

Het hart van God

‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.” Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.’ Lucas 15 vers 4 t/m 7

Ambassadeurs van de Koning


Ambassadeurs van de koning

Het hart van God

‘En als een vrouw tien drachmen heeft en er één verliest, steekt ze toch de lamp aan, veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft? En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: “Deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme gevonden die ik kwijt was.” Zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt.’ Lucas 15 vers 8 t/m 10

Ambassadeurs van de Koning


Ambassadeurs van de koning

Het hart van God

‘Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. “Vader,” zei zijn zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.” Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren.’

Lucas 15 vers 20 t/m 24

Ambassadeurs van de Koning


Ambassadeurs van de koning

Het hart van God

Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem.

Ambassadeurs van de Koning


Ambassadeurs van de koning

Het hart van God

Jason Upton - Haylie

“We are crying for a nation broken down”

Ambassadeurs van de Koning


Ambassadeurs van de koning

Niet om te oordelen

Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis is. Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden.

Johannes 12 vers 46 en 47

Ambassadeurs van de Koning


Ambassadeurs van de koning

Elke jongere…

Is het ook jouw, uw verdriet dat er tienduizenden mensen in Dordrecht verloren zullen gaan, wanneer God zich niet over hen ontfermt?

Ambassadeurs van de Koning


Ambassadeurs van de koning

Visie tiener- en jeugdwerk Jozua 2008/2009

Elke jongere ontdekt (zijn of haar positie binnen) Gods Koninkrijk

Ambassadeurs van de Koning


Ambassadeurs van de koning

Marktplaats

Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. En, dat gij zonen zijt, God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader. Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon; indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenamen door God. Gal. 4:5-7

Ambassadeurs van de Koning


Ambassadeurs van de koning

Testament

 • Testament = verbond waarin beloften staan beschreven, een wilsbeschikking

 • Niet te ontkrachten(Gal. 3:15)

 • Erfenis

 • Erfenis is geldig bij overlijden van de erflater (Hebr. 9:17)

 • Erfgenamen

Ambassadeurs van de Koning


Ambassadeurs van de koning

Hoe worden wij erfgenamen?

 • Bekering (Luc. 24:46-47, Hand. 2:38)

 • Geloof in het volmaakte werk van Jezus Christus (Rom. 3:21-30)

 • De Heilige Geest komt in ons wonen en we zijn verzegeld (Ef. 1:13-14)

 • [Doop in geest en water] (Gal. 3:27)

 • In Jezus

Ambassadeurs van de Koning


Ambassadeurs van de koning

Wat is onze erfenis/positie?

 • Verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonde (Kol. 1: 13-14)

 • Rechtvaardig en er is geen veroordeling meer (Rom. 5:1, 8:1)

 • Levend gemaakt, omdat God genade heeft geschonken en we daardoor voor eeuwig bij Hem zullen zijn (Ef. 2:5)

Ambassadeurs van de Koning


Ambassadeurs van de koning

Wat is onze erfenis/positie?

 • Met vrijmoedigheid en vertrouwen hebben we in Jezus toegang tot God (Ef. 3:12)

 • Een burger van een rijk in de hemel, en wij hebben nu al een plaats in de hemelse gewesten (Ef. 2:6)

 • Door Christus uitgekozen en aangewezen om voor Hem vrucht te dragen (Joh. 15:16)

Ambassadeurs van de Koning


Ambassadeurs van de koning

Visie tiener- en jeugdwerk Jozua 2008/2009

Elke jongere ontdekt (zijn of haar positie binnen) Gods Koninkrijk

Ambassadeurs van de Koning


Ambassadeurs van de koning

Gods Koninkrijk

Matt. 17:20-21

‘En op de vraag der Farizeeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, antwoordde Hij hun en zeide: Het Koninkrijk Gods komt niet zó, dat het te berekenen is; ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar! Want zie het Koninkrijk Gods is bij u’

Ambassadeurs van de Koning


Ambassadeurs van de koning

Gods Koninkrijk

- Gods Koninkrijk in het grieks Basileia

- Betekend: Koninkrijk en Koningschap

- Koninkrijk is een rijk van rechtvaardigheid, vrede, blijdschap door de H.G. en kracht 1Cor.4:20/ Rom. 14:17

Ambassadeurs van de Koning


Ambassadeurs van de koning

Wij zijn ambassadeurs

Ambassadeur

Wij als Gods ambassadeur

Wij zijn in Christus uitgekozen Ef. 1:4

Kan het niet worden, je krijgt het

Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden…’ 1Petr.2:21

Zet een beeld van zijn Koninkrijk

Ambassadeurs van de Koning


Ambassadeurs van de koning

Wij zijn ambassadeurs

Ambassadeur

Wij als Gods ambassadeur

Wij zijn dus gezanten van Christus 2 Cor. 5:20

Vertegenwoordigd de Koning

Vieren duidelijk Zijn verjaardag zodat iedereen ziet en weet dat het een belangrijke dag is

Op de NL- ambassade viert de ambassadeur de verjaardag van de Koning(in)

Als wij niet uit contact met de Koning spreken prikken mensen erdoorheen

Verteld nooit zijn mening, anders verliest hij gezag

Ambassadeurs van de Koning


Ambassadeurs van de koning

Wij zijn ambassadeurs

Ambassadeur

Wij als Gods ambassadeur

De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn. Ex.14:14

Aanval op hem, is hetzelfde als op de Koning

Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus als verlosser verwachten… Filp. 3:20

Zal nooit een burger van het land zijn

Ook ons leven in zijn hand…

Kan alleen door de Koning terug geroepen worden

Ambassadeurs van de Koning


Ambassadeurs van de koning

Wij zijn ambassadeurs

Ambassadeur

Wij als Gods ambassadeur

Mijn God zal in al uw behoeften naar Zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Filp.4:19

Alle wordt betaald

Ambassadeurs van de Koning


Ambassadeurs van de koning

Boodschap als ambassadeurs

‘Dordrecht stad voor Koning Jezus’

Dan vertellen we over Jezus:

Hij die als Koning werd geboren Matt.2:2

Hij die als Koning stierf Matt.27:37

Hij die het Koningschap zal aanvaarden Openb.11:15

Hij die nu al regeert in de Hemel en daar waar wij zeggen: ‘Jezus U bent Koning, U bent Heer.’

Ambassadeurs van de Koning