Uz. Dr. A.Sevil BAKIR Gaziantep Özel Derma Dermatoloji Merkezi Dermatoloji Uzmanı - PowerPoint PPT Presentation

libitha
slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uz. Dr. A.Sevil BAKIR Gaziantep Özel Derma Dermatoloji Merkezi Dermatoloji Uzmanı PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uz. Dr. A.Sevil BAKIR Gaziantep Özel Derma Dermatoloji Merkezi Dermatoloji Uzmanı

play fullscreen
1 / 51
Download Presentation
Uz. Dr. A.Sevil BAKIR Gaziantep Özel Derma Dermatoloji Merkezi Dermatoloji Uzmanı
403 Views
Download Presentation

Uz. Dr. A.Sevil BAKIR Gaziantep Özel Derma Dermatoloji Merkezi Dermatoloji Uzmanı

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Uz. Dr. A.Sevil BAKIR Gaziantep Özel Derma Dermatoloji Merkezi Dermatoloji Uzmanı 14. Pratisyen Hekimlik Kongresi, Antalya - 2009

 2. Merinos Koyunları Anagen faz süresi: Sonsuz

 3. Saç sayısı : 100.000 – 150.000 • Saç yoğunluğu : 200/cm2 • Çapı : 0.1 mm • Her bir saç telinin aylık uzama miktarı: 1 cm • Bir günde toplam saç uzaması : 20-30 m • Günde kaybedilen toplam saç sayısı : 50 - 100

 4. Saçın ana yapı maddesi keratindir • Karbon % 45 • Oksijen % 28 • Azot % 15 • Hidrojen % 7 • Sülfür % 5

 5. Saçlar ve araba tekerleri… Dayanıklı olmalarının nedeni aynıdır: Disülfid bağları

 6. ALOPESİLER • Sikatrisiyel • Nonsikatrisiyel

 7. SİKATRİSİYEL ALOPESİ NEDENELERİ - 1 1.Gelişme defektleri ver herediter hastalıklar Aplazia kutis kongenita Epidermolizis bülloza(resesif distrofik tip) Epidermal nevüs Darier hastalığı 2. Enfeksiyonlar Fungal (kerion skarı) Viral (suçiçeği) Bakteriyel Paraziter 3. Neoplazmlar BCC SCC Metastatik tümör Lenfoma

 8. SİKATRİSİYEL ALOPESİ NEDENELERİ – 2 4. Fiziksel ve kimyasal ajanlar Mekanik travma Yanık Radyasyon Kostik ajanlar Diğer kimyasallar İlaçlar 5. Dermatozlar ve bazı sebebi bilinmeyen sendromlar DLE Psödopelad Liken planus Akne keloid Liken sklerozus et atrofikus Nekrobiozis lipoidika Dermatomiyozitis Follikülitis dekalvans Sikatrisiyel pemfigoid Saçlı derinin dissekan perifollikülit Folliküler musinozis vb.

 9. NONSİKATRİSİYEL ALOPESİ NEDENLERİ Telogen saç kaybı (Telogen effluvium) Anagen saç kaybı (Anagen effluvium) Loose anagen sendromu Trikotillomani Alopesia areata (Pelad) Androgenetik alopesi

 10. TELOGEN EFFLUVİUM Etkenden 2-3 ay sonra başlar Kadınlarda daha çok her yaşta görülür Nedenleri: Hormonal ve nutrisyonel faktörler *Hipotiroidi, *Hipertiroidi *Çinko ve demir eksikliği Emosyonel stres Yüksek ateş Doğum sonrası Kronik hastalıklar Büyük ameliyatlar İlaçlar (heparin, indometazin, nitrofurantoin, betabloker, interferon, oral kontraseptif, retinoidler, antihipertansifler, antikolesterolemikler)

 11. ANAGEN EFFLUVİUM Akut saç kaybı Nedenleri : Kemoterapi İyonize radyasyon Kolşisin Ağır metal intoksikasyonu (civa, arsenik, bakır, talyum)

 12. ALOPESİA AREATA(Pelad) En çok saçlı deri, kaşlar, kirpikler, sakal tutulur Organ spesifik otoimmün bir hastalıktır Emosyonel stres Otoimmün tiroid hastalıkları Pernisiyöz anemi Vitiligo Diabet Tırnak bozukluğu (pitting) ile birlikte bulunabilir. Alopesia totalis : Tüm saç ve kirpiklerin kaybı Alopesia universalis : Tüm vücut kıllarının kaybı “Exclamation mark” : Kılların distal ucu daha kalın

 13. Alopesia Areata’da Prognozun kötü olduğu durumlar: Tekrarlayan durumlarda Aile hikayesi olanlarda Genç yaşta başlayanlarda Atopi ile birlikte olanlarda Tırnak distrofisi bulunanlarda Parietotemporooksipital bölgeyi tutanlarda(ofiyazis) Alopesia totaliste Alopesia universaliste

 14. Alopesia Areata’da Tedavi - 1 Hasta 10 yaşından küçükse % 5 minoksidil solüsyon Topikal kortikosteroid Antralin Hasta 10 yaşından büyük, saçlı deri tutulumu % 50’den az % 5 minoksidil Topikal kortikosteroid Antralin İntralezyonel kortikosteroid

 15. Alopesia Areata’da Tedavi - 2 Hasta 10 yaşından büyük, saçlı deri tutulumu % 50’den fazla ; % 5 minoksidil Topikal kortikosteroid Antralin Topikal immünoterapi PUVA Sistemik steroid Siklosporin

 16. ANDROGENETİK ALOPESİ Genetik yatkınlık Androjenlerin aktivasyonu ile puberteden sonra terminal kıllar vellüse dönüşür. Androjenler sakal ve vücut kıllarını arttırır, saçlarda dökülmeye neden olur. Dökülme, kadın ve erkeklerde farklıdır

 17. Dünya’nın en uzun ve en güzel kıllarına sahip atı…

 18. Balinaların da saçı vardır, fakat ağızlarında… “Baleen”

 19. Androgenetik Alopeside Tedavi : 1. Minoksidil %2 ve %5 2. Minoksidil + Topikal tretinoin 3. Finasterid : 5-alfa redüktaz inhibitörü (Testosteronun dihidrotestosterona dönüşümünü engeller) 4. Antiandrojenler : Kadınlarda kullanılır Sprinolakton Siproteron asetat + Etinil estradiol Flutamid Flutamid + Oral kontraseptif 5. Topikal estradiol 6. Takrolimus 7. Siklosporin 8. Deksametazon 9. Sistemik ketokonazol 10.Simetidin

 20. Saçınızı yiyebilir misiniz? “Trikofaji”

 21. Son söz yerine… • ÖYKÜ • Kılların çekmekle ele gelmesi veya kırılması. • Dökülme veya incelmenin artması. • İlaçlar. • Mensturasyon, gebelik, menapoz. • Geçirilmiş hastalıklar. • Saç bakımı, saç kozmetikleri. • Diyet; yeterli protein.

 22. KLİNİK MUAYENE • Kıl yapısı, kıl boyu ve kalınlığı. • Saç kaybının şekli. • Kıl çekme testi. • Kıl uçlarında inceleme, kopma. • Saçlı deri. • Diğer bölgelerdeki kıllanma durumu • Akne, virilizasyon.

 23. LABORATUVAR TETKİKLERİ • Tam kan sayımı. • T3, T4, TSH • VDRL • Serum demiri • Testosteron, DHEA sülfat, prolaktin • Otoantikorlar

 24. BİYOPSİ • Sikatrisli alopesi tespitinde • Trikotillomani • Alopesia areata • Androgenetik alopeside • faydalı olabilir.