Undervisnings o bservation
Download
1 / 20

Undervisnings o bservation - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Undervisnings o bservation. - som læringsmulighed. Observation af undervisning vs. ”se på undervisning” (reprise af mandagspointer). Popper!. OBSERVE! Principielle vanskeligheder: Undervisning er multifacetteret og kompleks Forforståelser styrer, hvad man ser

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Undervisnings o bservation' - libba


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Undervisnings o bservation
Undervisningsobservation

- som læringsmulighed


Observation af undervisning vs se p undervisning reprise af mandagspointer
Observation af undervisning vs.”se på undervisning” (reprise af mandagspointer)

Popper!

 • OBSERVE!

  Principielle vanskeligheder:

 • Undervisning er multifacetteret og kompleks

 • Forforståelser styrer, hvad man ser

  • Med mindre andet tilstræbes: subjektivt og ofte implicit

   Nødvendige kvalificeringer:

 • Fokusering – styret opmærksomhed

  • gerne evidensbaseret og eksplicit

 • Systematisk & struktureret registrering og fastholdelse


Erfaringer ift undervisningsobservation
Erfaringer ift. undervisningsobservation

 • Hvor mange har tidligere selv lavet undervisningsobservation?

 • Hvor mange har tidligere prøvet at blive observeret, mens de selv underviste?


Et kig ind i et autentisk klasserum
Et kig ind i et autentisk klasserum

 • Video-clip fra HF-undervisning i kemi

 • En rutineret lærer

 • HVAD SER I HER?

 • Skriv stikord (= ”field notes light”)


Opsamling
Opsamling

 • Diskuter lige et par minutter med sidem/k’en: Hvad har I set og hæftet Jer ved?

 • Et antal bidrag til plenum

  • Elever, læreradfærd, interaktion?

  • Observerbar adfærd – eller tolkning?

 • Hvilke refleksioner knytter der sig til?

  • Hvilke pædagogisk-didaktiske tematiseringer og diskussionsmuligheder?

   • Især med udgangspunkt i formidlingskurset, so far?


Generelle tematikker inputs fra kurset so far
Generelle tematikker & inputs fra kurset so far

 • Sekvensering (1. kursusgang)

 • Progression – typisk efter taxonomi (1. kursusgang)

  • Bloom

  • SOLO

 • Spørgeteknik & håndtering af svar (1. kursusgang)

 • Kropsprog og retoriske aspekter (2. kursusgang)

 • Elevaktivering (2. kursusgang)


Specifikke teoretiske optikker p l rerens sp rgeteknik og dialog
Specifikke teoretiske optikker på lærerens spørgeteknik og dialog

 • Åbne og/eller lukkede spørgsmål

 • Det taxonomiske niveau af spørgsmålene

  • Simpel version: Hvor-Hvem-hvad-hvordan-hvorfor?

 • Wait-time – tiden fra spørgsmålets slut til en elev harpuneres

 • Den kommunikative struktur: Input-Response-Evaluation (IRE, ”inkvisition”)

  • Værdsætning, optag…

 • Kommunikativ tilgang: autoritativ diskurs vs. flerstemmighed, monologisk vs. dialogisk/interaktiv

Vælg én eller et par af disse som observations-fokus for et gensyn med videoen


Gensyn med video clippet
Gensyn med video- og dialogclippet

Nu som observationsopgave:

 • Skriv ”Field-note” (kort noteform, stikord)

 • som fastholder key events, kritiske træk og refleksioner knyttet til de(t) valgte fokus.


Kort opsamling
Kort opsamling og dialog

 • Del kort dine observationer med naboen?

 • Diskutér dernæst, hvorvidt den fokuserede, teori-drevne observation har et nyt syn på, hvad der sker

 • Diskuter også anvendeligheden af det omdelte Observationsskema omkring spørgeteknik ift. seneste observation

 • Få & kortere tilkendegivelser i plenum


Eksempel p struktureret observationsskema
Eksempel på og dialogstruktureret observationsskema


Flere observationsskemaer m m k an tilg s
Flere observationsskemaer m.m. og dialogkan tilgås …

http://owww.phys.au.dk/holbech/gym-praktik_Sciencedidaktik/


Anbefalinger for observation i
Anbefalinger for observation (I) og dialog

 • Opmærksomhed: Fra Åben til Fokuseret?

 • Prøv forskellige foci:

  • Lærer: oplæg, spørgeteknik, classroom management, feedback og relationsarbejde, fleksibilitet ift. lektionsplan……

  • Elever: læring, motivation, hvad sker der i gruppearbejde/eksperimentelt arbejde etc.?, hvor forskelligt opfører target-elever sig i forskellige fag?...

  • … (implicit ligger heri også muligheden for at kigge på interaktioner).

 • Brug gerne forskellige fastholdelsesformater

  • Field noter/observationslog, skemaer/checklists , interaktionsmapping eller lignende.


Anbefalinger knyttet til indramningen af observationen
Anbefalinger knyttet til indramningen af observationen og dialog

 • Forud: Forsøg at få lærerens plan & mål for timen forud - på skrift eller mere uformelt

 • Umiddelbart efter: afklarende, refleksive dialoger

  Fx med læreren:

  • Afklaring af hændelsesforløbet/det deskriptive: oplevede du dem som engagerede/støjende?

  • Refleksion og fortolkning: Er du tilfreds med den måde det forløb på? Ift. planen – hvorfor evt. afvigelser? Hvad tænkte du om..? Kunne du have gjort noget anderledes?...

   Eller elever – hvis de har været genstand for observationen

Åbne & ikke-dømmende spørgsmål!!


N r du selv bliver observeret
Når du selv bliver observeret og dialog

 • Involvér læreren i din time-plan på forhånd

  • NB: timeplanen er ikke kun et indhold!!

 • Fortæl læreren, hvad du er særlig gerne (men ikke udelukkende) vil have tilbagemelding på.

  • Dermed er du med til at definere lærerens fokus

 • Kæmp for at få feedback fra både lærer og elever – og fasthold denne.


Observation som l ringsv rkt j i l reruddannelse og efteruddannelse
Observation som læringsværktøj i læreruddannelse og efteruddannelse

Vigtigste bidrag til professionel udvikling:

 • ”Professional vision” (Stipek, 1998)

 • “Propositionally interpreted practical knowledge” (Thiessen, 2000)

 • Adgang til erfaringer, dialoger og feedback ifm undervisning

 • Selvtillid gennem andenhåndserfaringer

  Hyppige formater:

 • Supervision (fx vejleder/kollega-)

 • Lessonstudy, video-clubs m.m.


Observationens rolle ift jeres gymnasiepraktikrapporter
Observationens rolle ift. Jeres gymnasiepraktikrapporter efteruddannelse

 • Observation = dominerende praktikaktivitet!!

 • Eksplicitte krav, jf. læringsmål:

  • Observere og dokumentere væsentlige træk ved undervisningen og gymnasieelever

  • Reflektere disse træk i lyset af formålene med gymnasiet og undervisningen, samt inputs fra forudgående teoretiske kurser

  • Dokumentere, begrunde og evaluere (eventuelle) egne undervisningsbidrag i praktikperioden

Anbring direkte observationer i bilag.

Sørg for at reflektere vigtige træk i hovedteksten!


Undervisnings o bservation

SPØRGSMÅL? efteruddannelse


Kursuslitteratur knyttet til indslaget
Kursuslitteratur efteruddannelseknyttet til indslaget :

 • Jack Richards: Classroom Observation in TeachingPractice, in Richards & Farrell: Practice Teaching – A Reflective Approach, pp. 90-105. Cambridge University Press, 2011