Download
l t ss r lt szem lyek elemi s foglalkoz si rehabilit ci ja a v i ban n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„Látássérült személyek elemi és foglalkozási rehabilitációja a VÁI-ban " PowerPoint Presentation
Download Presentation
„Látássérült személyek elemi és foglalkozási rehabilitációja a VÁI-ban "

„Látássérült személyek elemi és foglalkozási rehabilitációja a VÁI-ban "

131 Views Download Presentation
Download Presentation

„Látássérült személyek elemi és foglalkozási rehabilitációja a VÁI-ban "

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. „Látássérültszemélyek elemi és foglalkozási rehabilitációja a VÁI-ban" Szabóné Berta Irén igazgató Vakok Állami Intézete

 2. Kezdetek • Vakok Elemi Rehabilitációs Csoportja (VERCS): 6 fővel dolgozott • Átlagosan 6-8 személy vett részt évi 3 alkalommal – csak bentlakásos formában • Hiányzott a látásnevelés, informatika korlátozott óraszámban történt • Ambuláns ellátás hiánya, minimális számú adaptációs otthontanítás • Korszerűtlen, nem akadálymentesített környezet • Korszerűtlen, hiányos eszközpark • Segédeszköz kölcsönző hiánya Vakok Állami Intézete

 3. Projekt célja • A felnőtt korban látássérülté vált személyek támogatása • Az önálló életvitelhez szükséges készségek, képességek helyreállítása • Munkavállalás elősegítése a Támogatott Foglalkoztatás eszközeivel Vakok Állami Intézete

 4. A projekt keretében nyújtott szolgáltatások I. Egészségügyi rehabilitáció: • A látószerv vizsgálata • Dietetikai szolgáltatás • Tanácsadás, egészségnevelés • Kapcsolat az egyetemi klinikákkal és a fővárosi kórházak szemészeti osztályaival Vakok Állami Intézete

 5. A projekt keretében nyújtott szolgáltatások II. Elemi rehabilitáció • Funkcionális látásvizsgálat • Funkcionális látástréning • Tájékozódás- és közlekedéstanítás • Életvitelt segítő eszközök használatának tanítása • Mindennapos tevékenység újratanítása • Braille-olvasás tanítása • Kommunikációs és számítástechnikai eszközök használatának tanítása Vakok Állami Intézete

 6. A projekt keretében nyújtott szolgáltatások III. Támogatott foglalkoztatás • Munkavállalási stratégia kidolgozása • A foglalkoztathatóság javítása • A munkavállalás elősegítése • A munkába állás támogatása • A munkában maradás segítése Vakok Állami Intézete

 7. A projekt ideje alatt megvalósult fejlesztések • A VERCS személyi, tárgyi, környezeti feltételeinek fejlesztése – infrastrukturális fejlesztés • Szakmacsoportok szervezése • FNO-n alapuló egyéni fejlesztési terv módszerének bevezetése • Foglakozási rehabilitáció elindítása • Egészségügyi szolgáltatásaink fejlesztése Vakok Állami Intézete

 8. A VERCS személyi, tárgyi, környezeti feltételeinek fejlesztése Sor került • a VERCS részleg átépítésére, felújítására, korszerűsítésére,valamint akadálymentesítésére, • segédeszköz kölcsönző kialakítására, • az eszközpark fejlesztésére, korszerűsítésére, A VERCSEN dolgozó gyógypedagógusok száma megduplázódott (11 fő) az elmúl másfél év alatt. Vakok Állami Intézete

 9. Foglalkozási rehabilitáció elindítása I. A projekt során arra törekedtünk, hogy a Salva Vita Alapítvánnyal szorosan együttműködve a VÁI szakemberei is elsajátítsák, majd elmélyítsék a Támogatott Foglalkoztatás módszerét, ezáltal tovább erősítve a látássérültek nyílt munkaerő-piaci integrációját. Vakok Állami Intézete

 10. Foglalkozási rehabilitáció elindítása II. A VÁI szakemberei: • felkutatják a látássérült emberek által betölthető integrált, nyílt munkalehetőségeket; • segítséget nyújtanak a kliensek számára a megfelelő munkahely kiválasztásában, a jelentkezés folyamatában; • segítséget nyújtanak a kliensek a munkavégzésre történő felkészülésében; • segítséget nyújtanak a látássérült emberek igényeinek megfelelő munkakörnyezet kialakításában; • figyelemmel kísérik a munkát vállaló kliensek beilleszkedését, munkahelyi megfelelését; • segítséget nyújtanak a munkahelyi konfliktusokban; • szakmai, módszertani segítséget nyújtanak a munkáltatónak a látássérült emberek igényeinek megfelelő munkakörnyezet kialakításához. Vakok Állami Intézete

 11. A VERCS új szolgáltatási rendszere • Bentlakásos tanfolyam • Bejáró tanfolyam teljes, vagy részképzéssel • Ambuláns oktatás • Otthontanítás Vakok Állami Intézete

 12. A szolgáltatás igénybevételének folyamata • Előgondozás • Egyénre szerveződő team munka • Utógondozás Vakok Állami Intézete

 13. Előgondozás • Jelentkezés – kérelem benyújtása • Helyszíni látogatás • Várakozók közé történő besorolás • Értesítés a szolgáltatás igénybe vételének időpontjáról Vakok Állami Intézete

 14. Egyénre szerveződő team munka • Egyén köré szerveződő multidiszciplinális team felállítása • Szükségletek felmérése • Egyéni fejlesztési tervek elkészítése • Rehabilitációs folyamat • Zárás, értékelés Vakok Állami Intézete

 15. szociális munkás rehab. tanárok pszichológus optometrista KLIENS foglalkoztató orvosok gyógytornász Vakok Állami Intézete

 16. Komplex rehabilitáció elemei a VÁI-ban Gyógypedagógiai Szociális Foglalkozási Egészségügyi Pszichés szükségletek Vakok Állami Intézete

 17. Utógondozás • Kapcsolattartó a szociális munkás • Bekapcsolódik a VANOCS családsegítő szolgálata Vakok Állami Intézete

 18. VERCS bentlakók statisztikája I.2007/III (2007. szept. 17 – dec. 14)Kliensek létszáma: 5 fő Vakok Állami Intézete

 19. VERCS bentlakók statisztikája II. 2008 január – 2008. decemberKliensek létszáma: 32 fő Vakok Állami Intézete

 20. VERCS ambulánsok statisztikája I.2007. szept. 21 – dec. 20 ellátott kliensek létszáma: 15 fő Vakok Állami Intézete

 21. VERCS ambulánsok statisztikája II.2008. január – 2008. 12. 08.ellátott kliensek létszáma: 42 fő Vakok Állami Intézete

 22. A projekt számszerűsíthető eredményei • A program nyújtotta lehetőségekről közvetlenül 145 látássérült személyt tájékoztattunk • A projekt során összesen 121 munkáltatóval vettük fel a kapcsolatot • A programba (az elemi és foglakozási rehabilitációba) összesen 37 látássérült személyt vontunk be • A program során összesen 5 klienst sikerült a nyílt munkaerő-piacon elhelyezni Vakok Állami Intézete

 23. Bentlakásos szolgáltatás előnyei • szakszerűen kialakított terápiás és lakókörnyezet • szakirányú képzettséggel rendelkező munkatársak tervszerű pedagógiai munkája révén valósul meg • kiscsoportos foglalkozásokon a kliensek tevékenysége egymást motiválja, ezáltal a pedagógiai munka hatékonysága emelkedik. • a foglalkozásokat követően a szabadidős tevékenységek során alkalom nyílik a közös gyakorlásra, a szerzett ismeretek elmélyítésére Vakok Állami Intézete

 24. Bentlakásos szolgáltatás hátrányai • a kliens kiszakad eredeti családi környezetéből • az intézményes körülmények a kliens számára idealizáltak Vakok Állami Intézete

 25. Bejáró rendszerű képzés előnyei • naponként találkozik családja tagjaival • nem szakad ki megszokott otthoni környezetből • a megváltozott helyzetből adódó konfliktusok kezelésében részt vesz az intézmény szakember-gárdája Vakok Állami Intézete

 26. Bejáró rendszerű képzés hátrányai • fizikailag megterhelő a naponkénti utazás, csökkenti a hatékonyságot • a gyakorlás nem védett, biztonságos környezetben történik • a kliens nélkülözi a csoportban megélhető elrejtettséget, a csoportdinamika serkentő hatásait Vakok Állami Intézete

 27. Az ambuláns ellátás előnyei • nincs szállás igény • a munkába járó kliensek munkaviszonya folyamatos • néhány órás szolgáltatásként is igénybe vehető • szükség esetén a szolgáltatás ismételhető Vakok Állami Intézete

 28. Az ambuláns ellátás hátrányai • fizikailag megterhelő a naponkénti utazás, csökkenti a hatékonyságot • a gyakorlás nem védett, biztonságos környezetben történik • a kliens nélkülözi a csoportban megélhető elrejtettséget és a csoporttöbblet hatásait • az egyéni képzések során a szakemberek leterheltsége nő, költséges Vakok Állami Intézete

 29. Otthontanítás előnyei • a képzés a kliens saját környezetében történik • idős, vagy kevésbé jó fizikai állapotú személyek is igénybe vehetik Vakok Állami Intézete

 30. Otthontanítás hátrányai • elszigeteltség • ismeretlen marad számos rehabilitációs irány • nem ismeri meg a kliens a további eszközöket, lehetőségeket • nincs csoporthatás, ami a hatékonyság alacsonyabb fokát jelenti Vakok Állami Intézete

 31. Kulcsfontosságú körülmények • a kliens életkora • vaksági életkor (mennyi ideje látássérült) • nem • látássérülés mértéke és kórélettani jellegzetességei • esetleges járulékos vagy társsérülés, társbetegség • szociális helyzete; családi állapota, családi körülményei • lakókörnyezet Vakok Állami Intézete

 32. A projekt során felmerülő nehézségeink Kliensek halmozottan hátrányos helyzetéből fakadó nehézségek: • alacsony iskolai végzettség, • szakképzetlenség hiánya • munkatapasztalat hiánya, • látássérülés feldolgozatlansága, • motiválatlanság, • túl féltő család. Vakok Állami Intézete

 33. Távlati terveink • A foglalkozási rehabilitáció erősítése • További infrastrukturális fejlesztések megvalósítása • A VÁI akadálymentesítése • Jelenlegi szolgáltatások színvonalának emelése • A férőhelyeknek - a célcsoport szükségleteinek és a szakmai elvárásoknak megfelelő -átszervezése • Az egyéni igények középpontba állításával rugalmas, nappali rendszerű rehabilitációs ellátás biztosítása Vakok Állami Intézete

 34. Megtisztelő figyelmüket köszönöm Vakok Állami Intézete

 35. Vakok Állami Intézete