Dr csizmadia l szl bevezet s az idegenforgalomba k zleked s t ma 20 11
Download
1 / 54

- PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Dr. Csizmadia László Bevezetés az idegenforgalomba közlekedés téma 20 11. A közlekedés személyek, dolgok és gondolatok (információk) sajátos technikai eszközök igénybevételével történő – tömeges, rendszeres és szervezett helyváltoztatása. Az anyagi termelés egyik igen fontos ágazata.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - benny


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dr csizmadia l szl bevezet s az idegenforgalomba k zleked s t ma 20 11
Dr. Csizmadia LászlóBevezetés az idegenforgalombaközlekedés téma2011.


Dr csizmadia l szl bevezet s az idegenforgalomba k zleked s t ma 20 11

A közlekedés személyek, dolgok és gondolatok (információk) sajátos technikai eszközök igénybevételével történő – tömeges, rendszeres és szervezett helyváltoztatása. Az anyagi termelés egyik igen fontos ágazata.


Dr csizmadia l szl bevezet s az idegenforgalomba k zleked s t ma 20 11

Az anyagi termelés egyik ága, de nem termel új anyagi javakat – a többi termelői ágtól eltérően – hanem „szállít”. Ez a sajátos „terméke”.

Ennek megvalósításához eleven és holt munkát használ fel, amely növeli a szállí-tott áruk értékét.A közlekedés tehát a termelés (újraterme-lés) folytatása a forgalmi szférákban.


Dr csizmadia l szl bevezet s az idegenforgalomba k zleked s t ma 20 11

Sajátos technikai eszközei javakat – a többi termelői ágtól eltérően – hanem „szállít”. Ez a sajátos „terméke”.: a pálya (vezetés) az állomások, a járművek és mozgató erő.

Közlekedési eszközök: mindazon mű-szaki létesítmények, berendezések, fel-szerelések, amelyek felhasználásával, ill. segítségével a közlekedés meg-valósul.


Dr csizmadia l szl bevezet s az idegenforgalomba k zleked s t ma 20 11

Közlekedési helyváltoztatások, földrajzi távolságok szerint

Interkontinentális

Kontinentális

Országok közötti

Országon belül

Elővárosi

Helyi, ill. városi


Dr csizmadia l szl bevezet s az idegenforgalomba k zleked s t ma 20 11

Közlekedési szerintágazatok

hírközlés

közút

vasút

viziút

légi

kötélpályás

csővezeték

Közhasznú – nem közhasznú


Szem lyi k zleked s

Emberek tömeges, rendszeres helyváltoz-tatása különböző technikai eszközök igénybevételével.

Ez a meghatározás a személyközlekedés körébe vonja az emberek, mint önmozgó lények mozgását, aktív közreműködését a helyváltozatás létrehozásában, lebonyolításában.

Személyi közlekedés


Az egy n r szv tele szerint
Az egyén részvétele szerint különböző technikai eszközök igénybevételével:

 • Egyéni személyi közlekedés (saját használat)

 • Tömegszerű (közhasznú) személyközlekedés


Dr csizmadia l szl bevezet s az idegenforgalomba k zleked s t ma 20 11

 • Egyéni (saját használat) személyközlekedés különböző technikai eszközök igénybevételévelalatt:

  - egyéni közlekedési eszközzel

  • helyváltoztatási útvonalat, idejét, sebességét – az adott lehetőségek keretein belül – az utas maga választja meg

   Szubjektív utazási igények kielégítésére maximálisak a lehetőségek

   Egyéni közlekedési eszközök 9 személyig

   Tulajdon kérdés lényegtelen


2 t megszer k zhaszn szem lyk zleked s alatt
2. különböző technikai eszközök igénybevételévelTömegszerű (közhasznú) személyközlekedés alatt:

 • nagyobb számú utas befogadására alkalmas járművek

 • közlekedési szervezet működteti

 • bárki igénybe veheti

 • útvonal, megállóhelyek, indulás-érkezési idők előre közölve

  Menetrendszerű – különjárat


Dr csizmadia l szl bevezet s az idegenforgalomba k zleked s t ma 20 11

Személyszállítá különböző technikai eszközök igénybevételévels olyan technikai eszközökkel létrehozott helyváltoztatás, amely közforgalmú és magán használatú járművekkel egyaránt lebonyolítható.Személyfuvarozás olyan személyszállítás, amelyet valamely közlekedési szervezet – fuvarozási szerződés alapján – (díjfizetés ellenében) közforgalmú járművel lebonyolít.A személy közlekedésének az egész társadalmat érintő formáját a tömegszerűszemélyszállításnak, ennek eszközeivel lebonyolított forgalmát személyforgalomnak nevezzük.


T megszer szem lysz ll t s kiterjed si ter lete szerint
Tömegszerű személyszállítás→kiterjedési területe szerint

 • távolsági

 • környéki (helyközi) kb. 50 kb. körzet

 • elővárosi 30 km sugárkör

 • városi (helyi)


Egy ni szem lyes k zleked si m dok
Egyéni személyes közlekedési módok szerint

 • Gyalogos közlekedés

 • Állati erővel történő közlekedés

 • Kerékpárral való közlekedés

 • Motorkerékpárral való közlekedés

 • Személygépkocsival való közlekedés


T megk zleked si m dozatok
Tömegközlekedési módozatok szerint

 • Autóbuszos közlekedés

 • Vasúti közlekedés

 • Hajózás

 • Légi közlekedés

 • Kötélpályás közlekedés

 • Hírközlés


K zleked s egy b k rd sei
Közlekedés egyéb kérdései szerint

 • Menetrendek - Csatlakozások

 • Díjszabások – Díjtételek

 • Helyfoglalási rendszerek

 • Kényelem

 • Higiénia

 • Étkezési lehetőségek

 • Információ ellátás

 • Szórakoztatás

 • Pihenés - Alvás

 • Személy poggyász

 • Személygépkocsi szállítás


Bevezet s az idegenforgalomba
Bevezetés az idegenforgalomba szerint

 • Fogalom fejlődése

 • WTO fogalom

 • Szociológiai fogalom

 • Hágai nyilatkozat

 • Idegenforgalom rendszere

 • Idegenforgalom formái (külső hatások és okok)


Az idegenforgalom fogalmi meghat roz sai
Az idegenforgalom fogalmi meghatározásai szerint

1939-ből Poser

„Az idegenforgalom a mindenkor átmenetileg tartózkodó idegenek egy helyen vagy egy területen való jelentkezése, amelynek tartalma az idegenek és egyrészről a helyi lakosság, másrészről a helység és környéke közötti kölcsönhatások összessége.”

Hunziker és Krapf 1954

„Az idegenforgalom mindazon kapcsolatoknak és jelenségeknek összessége, amelyek az idegenek utazásából és tartózkodásából erednek, amennyiben a tartózkodás célja nem letelepedés vagy állandó kereseti tevékenység folytatása.”


Dr csizmadia l szl bevezet s az idegenforgalomba k zleked s t ma 20 11

Bernecker professzor szerint

„Az idegenforgalom átfogja azokat a kapcsolatokat és teljesítményeket, amelyek átmeneti, fogyasztási igényű helyváltoztatásokkal kapcsolatosak és ezek kielégítéséhez szükségesek.”

Gustav Zedek

„Az idegenforgalom olyan gazdasági, társadalmi, valamint érzelmi kapcsolatoknak és jelenségeknek a fogalma, amelyeket jelentősen befolyásolnak a szabadidő eltöltési, az egészség megvédési és helyreállítási azt emberek közötti érintkezési kapcsolatok ápolási igényei. Továbbá a nem helyi lakosok kirándulással, utazással és tartózkodással kapcsolatos művelődési lehetőségeinek megvalósulásai, hacsak ezzel az illetők nem állandó vagy átmeneti kereső tevékenységet folytatnak.”


Dr csizmadia l szl bevezet s az idegenforgalomba k zleked s t ma 20 11

Kultúra szerint

Technika

Egészség

Sport

Orvostudomány

Gazdaság

Kulturális értékek

Emberek közötti kapcsolatok

Jog

Társadalom (Politika)


Dr csizmadia l szl bevezet s az idegenforgalomba k zleked s t ma 20 11

„Az idegenforgalom alatt két dolgot értünk, egy emberi magatartást, amelyet a lakóhely ideiglenes elhagyása jellemez, s amely – mint ilyen – pszichikai, fizikai hajtóerőkre hallgat, valamint az ezért létrehozott műszaki-gazdasági apparátust.”Krapf


H gai fogalom 1989

Turizmus alatt magatartást, amelyet a lakóhely ideiglenes elhagyása jellemez, s amely – mint ilyen – pszichikai, fizikai hajtóerőkre hallgat, valamint az ezért létrehozott műszaki-gazdasági apparátust.”egyrészt az ember állandó életvitelén és munkarendjén (lakásán és munkahelyén) kívüli valamennyi helyváltoztatását és tevékenységét értjük, bármi legyen azok konkrét indítéka, időtartama és célterülete.

A turizmus másrészt az ezzel kapcsolatos igények kielégítésére létrehozott anyagi-technikai és szervezeti feltételek, valamint szolgáltatások együttese.

Két formája van: a hivatásturizmus és a szabadidő turizmus

A hivatásturizmus a foglalkozással kapcsolatos helyváltoztatások során végzett szakmai és szabadidő-tevékenységek együttese.

A szabadidő turizmus az állandó lakáson kívül szabad időben végzett és szabadon választott tevékenységek összessége, amelyeket az ember változatossági igénye motivál.

Hágai fogalom 1989.


Dr csizmadia l szl bevezet s az idegenforgalomba k zleked s t ma 20 11

magatartást, amelyet a lakóhely ideiglenes elhagyása jellemez, s amely – mint ilyen – pszichikai, fizikai hajtóerőkre hallgat, valamint az ezért létrehozott műszaki-gazdasági apparátust.”Napjaink turizmusa, vendégforgalma alatt az emberek valamennyi állandó életvitelükön és munkarendjükön kívüli helyváltoztatása és a felkeresett helyen való tartózkodása alatti olyan társadalmi, gazdasági és érzelmi kapcsolatainak megnyilvánulásait értjük, amelyek elsősorban a szabadidő eltöltése során, aktív pihenési-, egészség helyreállítási-, művelődési-, valamint az emberek közötti érintkezési igényekből fakadnak, amelyeket helyváltoztatási igények kielégítése céljából létrehozott gazdasági-műszaki és kulturális intézmények szolgáltatásai elégítenek ki.”(Sutor)


Az idegenforgalom t gabb fogalma az idegenforgalom sz kebb rtelemben turizmus a turizmus fogalma

Az idegenforgalom tágabb fogalma magatartást, amelyet a lakóhely ideiglenes elhagyása jellemez, s amely – mint ilyen – pszichikai, fizikai hajtóerőkre hallgat, valamint az ezért létrehozott műszaki-gazdasági apparátust.”(az idegenforgalom szűkebb értelemben + turizmusA turizmus fogalma


B vebben szociol giai
Bővebben magatartást, amelyet a lakóhely ideiglenes elhagyása jellemez, s amely – mint ilyen – pszichikai, fizikai hajtóerőkre hallgat, valamint az ezért létrehozott műszaki-gazdasági apparátust.”( szociológiai)

Idegenforgalom: az a társadalmi és gazdasági (al)struktúra, amelyben az emberek a szükségleteik egy részét lakóhelyükön kívül elégítik ki, piaci viszonyok szerint, kötött idő és szabadidő tevékenységek által.

Tágabb értelemben vett fogalom, amely magában foglalja a szűkebb értelemben vett idegenforgalmat (az emberek sokféle kötött tevékenysége során lakóhelyükön kívül szükségszerűen veszik igénybe a közlekedés, esetlegesen a vendéglátás és kereskedelmi szálláshely szolgáltatásait, szabadidő javakat nem fogyasztanak), valamint a szabadidejük eltöltése céljából érkezettek teljes körű fogyasztását (turizmus)


T gabb rtelembe vett idegenforgalom sz kebb rtelembe vett idegenforgalom turizmus
Tágabb értelembe vett idegenforgalom = magatartást, amelyet a lakóhely ideiglenes elhagyása jellemez, s amely – mint ilyen – pszichikai, fizikai hajtóerőkre hallgat, valamint az ezért létrehozott műszaki-gazdasági apparátust.” szűkebb értelembe vett idegenforgalom + turizmus


Sz kebb rtelembe vett idegenforgalom bels tagol sa

Foglalkozási indokok magatartást, amelyet a lakóhely ideiglenes elhagyása jellemez, s amely – mint ilyen – pszichikai, fizikai hajtóerőkre hallgat, valamint az ezért létrehozott műszaki-gazdasági apparátust.”

- üzleti tárgyalások

- diplomáciai tárgyalások

- szakmai kapcsolatok ápolása

- hivatásos és igazolt sportolók

- hivatásos művészek

- egyéb munkavégzés

2. Oktatási, továbbképzési

- kongresszusok, konferenciák

- iskolarendszeren kívüli tanfolyam

- szakmai tapasztalatcsere

- iskolák tanulmányi kirándulásai

Szűkebb értelembe vett idegenforgalom belső tagolása:


3 k zigazgat si idegenforgalom hat s gi gyek int z se egy b hivatalos gyek int z se
3. Közigazgatási idegenforgalom magatartást, amelyet a lakóhely ideiglenes elhagyása jellemez, s amely – mint ilyen – pszichikai, fizikai hajtóerőkre hallgat, valamint az ezért létrehozott műszaki-gazdasági apparátust.” - hatósági ügyek intézése - egyéb hivatalos ügyek intézése

4. Bevásárló idegenforgalom

5. Gyógy idegenforgalom

6. Látogató idegenforgalom

7. Vallási idegenforgalom


A turizmus bels tagol sa
A turizmus belső tagolása magatartást, amelyet a lakóhely ideiglenes elhagyása jellemez, s amely – mint ilyen – pszichikai, fizikai hajtóerőkre hallgat, valamint az ezért létrehozott műszaki-gazdasági apparátust.”

 • agro-turizmus

 • bor és gasztronómia turizmus

 • falusi turizmus

 • gyógyturizmus wellness

 • hobby turizmus - lovas turizmus

 • horgász turizmus - motoros turizmus

 • kemping turizmus - rekreációs turizmus

 • kerékpáros turizmus - sport turizmus

 • kulturális turizmus - természetjáró

 • városi turizmus turizmus

  - vadász turizmus - wellnes turizmus

 • vízi turizmus


Dr csizmadia l szl bevezet s az idegenforgalomba k zleked s t ma 20 11

Azt is mondhatjuk, hogy magatartást, amelyet a lakóhely ideiglenes elhagyása jellemez, s amely – mint ilyen – pszichikai, fizikai hajtóerőkre hallgat, valamint az ezért létrehozott műszaki-gazdasági apparátust.”a turizmus egyszerűen egyszabadidő tevékenység, azzal a megkötéssel, hogy azt az állandó lakásán és munkahelyén kívül végzi az ember.

A turizmus az emberi viselkedés egyik formája, az ideiglenes és önkéntes helyváltoztatás jelensége, amelynek során az egyén (turista) kilép a mindennapi életritmusából és személyes kapcsolatba kerül a felkeresett hely természeti, társadalmi és kulturális környezetével.

A turizmus az élet maga, a maga sokszínűségében és teljességében azzal a megkötéssel, hogy szabadidőhöz és helyváltoztatáshoz kötődik.


Dr csizmadia l szl bevezet s az idegenforgalomba k zleked s t ma 20 11

Falusi turizmus fogalma magatartást, amelyet a lakóhely ideiglenes elhagyása jellemez, s amely – mint ilyen – pszichikai, fizikai hajtóerőkre hallgat, valamint az ezért létrehozott műszaki-gazdasági apparátust.”A városon kívül, helyi és regionális vonzerőkkel rendelkező, gondozott, vidéki környezetben, a belföldi és külföldi vendégek szabadidő-eltöltési szükségleteinek széles körű, kereskedelmi alapokon történő kielégítése, és az ezt szervező helyi intézmények és szolgáltatók együttműködése. Aszabadidő eltöltésének az a módja, amely kizárólag a falusi turisztikai javainak igénybevételére, ill. ezek hasznosítására épül.

Agroturizmus fogalma

A szabadidő eltöltésének az a módja, amely elsősorban a mezőgazdaságba tartozó növénytermesztés, állattenyésztés, élelmiszer feldolgozás, erdőgazdaság, vadgazdálkodás, halgazdálkodás körébe tartozó turisztikai javak igénybevételére, ill. azok hasznosítására épül.


Dr csizmadia l szl bevezet s az idegenforgalomba k zleked s t ma 20 11

Ökoturizmus fogalmai magatartást, amelyet a lakóhely ideiglenes elhagyása jellemez, s amely – mint ilyen – pszichikai, fizikai hajtóerőkre hallgat, valamint az ezért létrehozott műszaki-gazdasági apparátust.”Olyan területeken, amelyeken a kínálat tervezésénél nem engedik meg a környezet gátlástalan rongálását, hanem védik azt, anélkül, hogy az idegenforgalmat leépítenék; az ökológiai szempontoknak megfelelően építik fel már eleve a turistákat fogadó bázisokat és határt szabnak előre a fejlesztés terjedelmének.


Koturizmus rtelmez sei

Tágan értelmezve: magatartást, amelyet a lakóhely ideiglenes elhagyása jellemez, s amely – mint ilyen – pszichikai, fizikai hajtóerőkre hallgat, valamint az ezért létrehozott műszaki-gazdasági apparátust.”

A helyi és a régió természeti adottságira épített idegenforgalmi programok, szolgáltatások élményt és informális tanulást jelentő igénybevételének kereskedelmi alapokon való biztosítása, a természet egyidejű megóvása és fejlesztési lehetőségeinek megteremtése mellett.

Szűken értelmezve:Védett természeti környezetben található flóráról, faunáról és tájról szerezhető összbenyomások érzékelését, informális tanulás élményét biztosító sajátos idegenforgalmi programok kereskedelmi alapokon való szervezése, a védett adottságok megóvása és fejlesztése mellett.

Ökoturizmus értelmezései


Manilai nyilatkozat a vil gturizmusr l 1980 szeptember 27
Manilai nyilatkozat a világturizmusról 1980 szeptember 27.

1. T. alapvető tevékenység lett a nemzetek életében

2. Szükséges lett a T. fejlődésének áttekintése

3. Turisztikai Világszervezet nyújtson segítséget

4. Emberi Jogok Nyilatkozata – pihenéshez való jog

5. T. fejlődési kötöttségeinek felszámolására törekvés

6 A T. a világgazdaság egyik fő tényezőjévé válik

7. A T szerepe a nemzeti jövedelem újraelosztásában

8. A T. fejlesztésében nemcsak a gazdaságosság a szemp.

9. A T. az életszínvonal egyre lényegesebb eleme

10. A szociálturizmus megteremtése fontos társ. Cél

11. Üdülés, utazás kedvező hatása az emberre

12. Sokrétű, változatos turisztikai szolgáltatások kellenek


Dr csizmadia l szl bevezet s az idegenforgalomba k zleked s t ma 20 11

13. T a népek közötti tisztelet, bizalom forrása 27.

14. A T társadalmi stabilitásban játszott szerepe jelentős

15 Az ifjúsági turizmus fejlesztésének fontossága

16.T szerepe az új nemzetközi gazdasági rend alakításába

17. T jobb munkafeltételek kialakítása, szakmai szakszerv.

18. T. erőforrások megőrzésének fontossága

19. A WTO szerepe az együttműködési koncepcióban

20. Két- és sokoldalú műszaki és pénzügyi együttműködés

21. Anyagiaknál fontosabb:

Az emberek önmegvalósítása, kiteljesedése,

Állandó bővülő művelődési lehetőség

Ember felszabadítása,méltóságának tiszteletbetartása

Népek szellemi örökségének tiszteletbetartása

22. Turizmusra való felkészítés és az oktatási rendszerek

23. Elemzésekben ki kell térni a belföldi és nemzetközi T-ra

24. A Konferencia ajánlásait vegyék figyelembe

25. WTO szerepe az alapelvek végrehajtásában


H gai nyilatkozat
HÁGAI NYILATKOZAT 27.

 • A turizmus több százmillió ember mindennapi életének kísérő jelenségévé vált.

 • A turizmus gazdasági-társadalmi fejlődésének hathatós mozgatóerejévé válhat

 • A turizmus alapfeltétele a sértetlen, természeti, kulturális és emberi környezet

 • Mindig figyelembe kell venni a turisták sajátos problémáit

 • A pihenéshez és a szórakozáshoz való jog biztosítása, a munkaidő ésszerű csökkentése

 • Utazások megkönnyítése

 • A turisták biztonsága, védelme, emberi méltóságuk tiszteletben tartása

 • A terrorizmus tényleges veszélyt jelent a turizmusra

 • A turizmus minősége az emberek közötti különböző szolgáltatások minőségétől függ.

 • Az állami és magánszektor között egyeztetett, átfogó és összefüggő tervezés és működtetés


Dr csizmadia l szl bevezet s az idegenforgalomba k zleked s t ma 20 11

Az idegenforgalom rendszerének felépítése 27.

közgazdasági környezet

társadalmi környezet

fölérendelt rendszerek

idegenforgalomrendszere

alrendszer idegenforgalom alanya

idegenforgalmi település

idegenforgalom tárgya: intézményi alrendszerek

idegenforgalmi üzemek, vállalkozások

idegenforgalmi szervezetek

technológiai környezet

politikai környezet

ökológiai környezet


A turizmus mindig valamely ter lethez kapcsol dik
A turizmus mindig valamely területhez kapcsolódik 27.

Sajátos területek:

 • üdülőhely

 • gyógyhely

 • nemzeti park

 • arborétumok

 • környezetvédelmi terület

 • tájvédelmi körzetek


Dr csizmadia l szl bevezet s az idegenforgalomba k zleked s t ma 20 11

 • Települések: 27.

  • tanya

  • község - kicsi

 • - közepes

 • - nagy

  • város - mező

   • ipari

 • - nagy

 • - világváros (főváros)

 • - világörökségek

  • régió (idegenforgalmi szempontból összefüggő tájegység,

  • amelynek területén turizmus fogadására alkalmas

  • települések vannak)

  • Dunakanyar – Balaton

  • Riviera – Magas-Tátra

   • Kárpát-medence

   • Észak-Amerika – Európa


 • A turizmus l trej tt nek helyi felt telei adotts gai
  A turizmus létrejöttének helyi feltételei (adottságai) 27.

  Adottságok: a turisztikai fogadóhelyen meglévő olyan sajátos természeti, kulturális, történelmi, igazgatási, gazdasági, szórakozási és egyéb feltételek (körülmények), amelyek az ezt igénylő emberek (turisták) tartózkodását (időtöltését), kikapcsolódását intezívé és hasznossá teszik.


  Dr csizmadia l szl bevezet s az idegenforgalomba k zleked s t ma 20 11

  Természeti adottságok 27.:

  - földrajzi és idegenforgalmi fekvés

  - éghajlat-időjárási viszonyok

  - vízrajz-domborzat

  - különleges természeti adottságok

  Kulturális adottságok:

  - történelmi emlékhelyek

  - műemlékek-történelmi városmag

  - múzeumok, képtárak, gyűjtemények

  - tudományos intézmények, egyetemek

  - néprajzi sajátosságok

  - színház és hangverseny termek


  Dr csizmadia l szl bevezet s az idegenforgalomba k zleked s t ma 20 11

  Államigazgatási és gazdasági adottságok 27.:

  - a település közigazgatási rangja

  - a település gazdasági jelentősége (ipari és kereskedelmi stb.)

  - kereskedelmi és szolgáltató üzlethálózat

  Szórakozási lehetőségek:

  - fesztiválok

  - zenei hetek

  - rendszeresen visszatérő rendezvények

  - színielőadások

  - táncházak

  - hangversenyek

  - mozielőadások

  - sportrendezvények

  - vidámpark / Luna-park stb.

  - könnyűzenei előadások

  - táncos-zenés szórakozóhelyek


  A helyi adotts gok sszess ge jelenti a vonzer t
  A helyi adottságok összessége jelenti a vonzerőt 27.

  Vonzerő: a turisztikai fogadóhelyen meglévő kedvező helyi adottságok (feltételek) alapján valójában vagy potenciálisan jelentkező szívóhatás, amelynek intenzitása, az adottságok szubjektív értékelésétől, a propagandától, információtól és az üzleti munkától függően alakul ki.

  E hatás lehet:

  - helyi

  - regionális

  - országos

  - ország csoportra vagy

  - világra szóló.


  Dr csizmadia l szl bevezet s az idegenforgalomba k zleked s t ma 20 11

  Alapvető infrastruktúra: 27.Olyan általános gazdasági feltételek (úthálózat közleke-dés, közművek, hírközlés stb.) gyűjtőneve, amelyek köz-vetve befolyásolják a gazdasági élet és a turizmus fejlesz-tésének lehetőségeit.

  Turisztikai felkészültség: azoknak a tárgyi, szervezeti és társadalmi körülményeknek az összessége, amelyek a turisták adott helyen való tartózkodásának zavartalanságát és kulturális formáit biztosítják.Adottságok és az infrastruktúra megléte esetén kiépítendő a fogadóképesség: turisztikailag vonzó adottságokkal rendelkező helyi tárgyi felkészültsége, meghatározott nagyságrendű tömeg (turista) elszállásolására és ellátására, ill. kirándulók és átutazók kiegészítő ellátására

  .


  Az idegenforgalmi felk sz lts g t rgyi elemei idegenforgalmi infrastrukt ra
  Az idegenforgalmi felkészültség tárgyi elemei: 27.(idegenforgalmi infrastruktúra)

  Szálláslehetőségek

  • szálloda

  • panzió-fogadó

  • motel

  • camping

  • sátortábor / ifj.

  • fizetővendéglátás / falusi vendégfogadó

  • társas- és magánüdülő

  • kollégiumok


  Dr csizmadia l szl bevezet s az idegenforgalomba k zleked s t ma 20 11

  Vendéglátás 27.

  • étterem – vendéglő – önkiszolgáló étterem

  • csárda

  • borozó – söröző

  • bistró – kifőzde

  • ételbár – büfé – falatozó

  • drink-bár – presszó

  • cukrászda – fagylaltozó

  • borkóstoló

  • táncos szórakozóhely / bár


  Szabadid elt lt s re szolg l int zm nyek ill v llalkoz sok
  Szabadidő eltöltésére szolgáló intézmények, ill. vállalkozások

  • strandok – fitness clubok – uszodák, szaunák

  • thermál- és gyógyfürdők

  • bowling pályák

  • tenisz és golfpályák

  • sí és korcsolyapályák

  • vizisí – evezés – motorcsónak és vitorlázás lehetősége

  • lovasiskola – tereplovaglás – fogathajtás

  • ejtőernyős időtöltés lehetősége

  • sárkányrepülés lehetősége

  • kézműiparos műhelyek

  • festőiskola

  • nyári nyelviskolák – nyári egyetemek stb.

  • nyári amatőr sportversenyek


  Gazdas gi tev kenys ghez sz ks ges elemek

  kongresszus/konferencia termek /központok/ vállalkozások

  tanfolyami lehetőségek

  bevásárlási lehetőségek

  Turisztikai közlekedési létesítmények:

  drótkötélpálya

  sífelvonók

  drótkötélvasút

  fogaskerekű vasút

  Gazdasági tevékenységhez szükséges elemek


  Dr csizmadia l szl bevezet s az idegenforgalomba k zleked s t ma 20 11

  Idegenforgalmi vállalkozások vállalkozások

  primér, közvetlen turisztikai szolgáltatást nyújtók (szállodák, motelek, vendéglátó vállalkozások, utazási iroda)

  másodlagos, közvetett szolgáltatási területeken (mindazok amelyek nem turisztikai célból jöttek létre)

  Szakmai érdekképviseletek – szövetségek – kamarák (MUISZ,

  MSZSZ, FATOSZ, stb.)

  Az Idegenforgalmi felkészültség szervezeti elemei: - Közérdekű idegenforgalmi szervezetek (OIH, OIB, RIB) - Megyei Önkormányzatok - Helyi önkormányzatok Információs Irodái (Tourinform) - Helyi idegenforgalmi Egyesületek


  Dr csizmadia l szl bevezet s az idegenforgalomba k zleked s t ma 20 11

  Az önkormányzat, mint a helyi közhatalom és népképviselet szerve:

  A helyi közügyek, közösségi érdekek demokratikus intézése. Az önkormányzatifeladat- és hatáskörök a képviselő testületet illetik meg.

  Önkormányzat feladatai:

  alapvetőek (közszolgáltatási)

  önként vállalt feladatai (a helyi életminőség javítása érdekében)

  Az idegenforgalmi felkészültség társadalmi elemei: - szakmai felkészültség-idegenforgalmi szemlélet - iskolázottság – műveltség - kultúráltság - nyelvtudás - vallás – vallási szokások - hagyományok – népszokások - mentalitás – vendégszeretet


  Az idegenforgalom form i k ls okok s hat sok szerinti csoportos t sban
  Az idegenforgalom formái külső okok és hatások szerinti csoportosításban

  • Eredet

   - belföldi turizmus

   - külföldi turizmus

  • Az idegenforgalomban résztvevők száma

   - egyéni turizmus (az utazás és a tartózkodás egyéni kialakítása)

   - kollektív turizmus

   • csoportos vagy társasági turizmus (az utazás és/vagy tartózkodás közös lebonyolítása)

   • klubturizmus (az utazás túlnyomórészt, a tartózkodás teljes közös, miközben tudatosan elősegítik az üdülővendégek egy üdülőcsoporttá való integrálódását)

    - tömegturizmus (turisták tömeges megjelenése, ahol a jelleg és a

    környezet szerint negatív kísérőjelenségek már kevés vagy csak

    sok turista megjelenése esetén felléphetnek)

    - családi turizmus


  Dr csizmadia l szl bevezet s az idegenforgalomba k zleked s t ma 20 11

  • Az idegenforgalomban résztvevők életkora csoportosításban

   - ifjúsági turizmus (a 15-24 évesek idegenforgalma, akik már

   nem a szüleikkel és még nem a saját, megalapítandó

   családjukkal utaznak szabadságra)

   - senior turizmus (a 60-65 év feletti, nyugdíjas már nem aktív

   keresők idegenforgalma)

  • Tartózkodás időtartama

   - rövid idejű idegenforgalom (turizmus)

   • átutazó- vagy tranzitturizmus (tartózkodási helyre való visszatérés nélkül)

   • tulajdonképpeni rövid idejű turizmus, főleg hétközbeni üzleti turizmus

   • egynapos kiránduló turizmus (szállás nélkül)

   • hétvégi turizmus (1-3 szálláséjszakával)

    - hosszú idejű idegenforgalom /turizmus

   • nyaralási (szabadság) turizmus négynél több szálláséjszakával

   • gyógyturizmus (orvosi tapasztalatok szerint leginkább három hét)


  Dr csizmadia l szl bevezet s az idegenforgalomba k zleked s t ma 20 11

  • Évszakok csoportosításban

   • Nyári turizmus

   • Téli turizmus

   • főszezoni turizmus

   • Szezonon kívüli turizmus

  • Szállásforma

   • Szállodai turizmus

   • Szállodán kívüli turizmus

    • bungalow – vagy appartment turizmus

    • hétvégi ház turizmus

    • Kemping- vagy lakókocsi turizmus

  • Igénybe vett közlekedési eszközök

   • vasúti turizmus

   • autós turizmus

   • hajó turizmus

   • repülős turizmus


  Dr csizmadia l szl bevezet s az idegenforgalomba k zleked s t ma 20 11

  • Hatások a fizetési mérlegre csoportosításban

   • aktív idegenforgalom (bejövő turizmus, külföldiek turizmusa belföldön)

   • passzív idegenforgalom (kimenő turizmus, a belföldiek idegenforgalma külföldön)

  • Finanszírozás módja

   • szociálturizmus (gyenge fizetőképességgel rendelkező lakossági rétegek részvétele a turizmusban, miközben ezt külön intézkedésekkel teszik lehetővé vagy könnyítik meg.)

   • idegenforgalom elő- és utófinanszírozással (hitelkártya)


  Dr csizmadia l szl bevezet s az idegenforgalomba k zleked s t ma 20 11

  • Szociológiai tartalom csoportosításban

   • luxus és exkluzív turizmus

   • hagyományos idegenforgalom (az egyéni utak és szállodai tartózkodások turisztikai jellegének hangsúlyozása a modern turizmus kezdeti éveiben)

   • ifjúsági turizmus

   • felnőtt turizmus

   • szociál turizmus

   • szelíd turizmus

 • Utazási forma (az utazás szervezésének módja)

  • egyéni turizmus (utazási iroda igénybevételével és anélkül)

  • átlagáras turizmus (az utazásszervező által kínált csomag, ami átalányáron tartalmazza a z utazással és tartózkodással kapcsolatos szolgáltatásokat: teljes vagy részleges átalánydíjas utak, illetve rendező által szervezett utak)

 • Utazási magatartás

  • intelligens turizmus