html5-img
1 / 8

Sada č. XI Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA XI_F, DUM č. 7

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Sada č. XI Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA XI_F, DUM č. 7 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika.

liang
Download Presentation

Sada č. XI Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA XI_F, DUM č. 7

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Sada č. XI Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA XI_F, DUM č. 7 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ivana Nejedlá

  2. Název: Magnety IV – indukční čáry magnetickho poleAutor: Ivana NejedláStručná anotace: Prezentace slouží k vyvození základních pojmů – indukční čáry magnetického pole a je doplněna prací pro skupiny a pracovním listem pro žáka.Metodické zhodnocení: Odučeno 1.3.2012 ve třídě 6.C. Žákům byly magnetické indukční čáry magnetického pole tyčového magnetu demonstrovány zapomoci zpětného projektoru. Po té žáci ve skupinách plnili úkoly - pracovní list slouží jako zápis z hodiny. Prezentace byla využita na závěr ke shrnutí poznatků Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ivana Nejedlá

  3. INDUKČNÍ ČÁRY MAGNETICKÉHO POLE • Na magnet položíme plastovou podložku • Podložku posypeme ocelovými pilinami • Každá pilina se stává dočasným magnetem • Piliny se natáčejí svými nesouhlasnými póly k pólu magnetu • Piliny se navzájem uspořádají – co nejvíce se k sobě přiblíží nesouhlasnými póly – vytvoří řetězce Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ivana Nejedlá

  4. INDUKČNÍ ČÁRY MAGNETICKÉHO POLE indukční čáry magnetického pole čáry proložené řetězci ocelových pilin v okolí magnetu myšlené čáry znázorňují silové působení magnetického pole ve všech následujících pokusech znázorňujeme pouze indukční čáry magnetického pole v rovině plastové podložky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ivana Nejedlá

  5. INDUKČNÍ ČÁRY MAGNETICKÉHO POLE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ivana Nejedlá

  6. INDUKČNÍ ČÁRY MAGNETICKÉHO POLE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ivana Nejedlá

  7. INDUKČNÍ ČÁRY MAGNETICKÉHO POLE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ivana Nejedlá

  8. Použitá literatura: KOLÁŘOVÁ, Růžena; BOHUŇEK, Jiří. Fyzika pro 6. ročník základní školy. Dotisk 1. vydání. Praha: Prométheus, 1999. Obrázky: [cit. 2012- 30-01]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Magnet0873.png http://commons.wikimedia.org/wiki/File:VFPt_cylindrical_magnet_big.svg Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ivana Nejedlá

More Related