positional release techniques prt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Positional Release Techniques - PRT PowerPoint Presentation
Download Presentation
Positional Release Techniques - PRT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 70

Positional Release Techniques - PRT - PowerPoint PPT Presentation


 • 401 Views
 • Uploaded on

Positional Release Techniques - PRT. Jan Lasota / MT lasota@sfim.dk. PRT hvornår ?. Hvis bløddelene er spændte, hårde, hypertoniske, forkortet eller kontraheret.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Positional Release Techniques - PRT


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
positional release techniques prt

Positional Release Techniques - PRT

Jan Lasota / MT

lasota@sfim.dk

Skolen for Idrætmassage

prt hvorn r
PRT hvornår ?
 • Hvis bløddelene er spændte, hårde, hypertoniske, forkortet eller kontraheret.
 • Hvis man normal terapi udløser smerte, spasme, inflammation eller hvis der er et forholdsvis nyt traume eller der udløses utilpashed.

Skolen for Idrætmassage

prt hvad er det
PRT hvad er det ?
 • En klynge af forskellige terapier, hvor man bl.a. involverer at ændre patientpositionen eller en del af et område.
 • Dette kan give signifikant fysiokalsk respons, som kan ophæve den muskuskelletale dysfunktion.
 • Disse fordelagtige ændringer som er en kombination af neurologiske og cirkulatoriske forandringer, som finder sted ved at placerer pt. i den mest smertefrie position.

Skolen for Idrætmassage

jones 1981 forskning
Jones (1981) forskning

Jones var første der opdagede en virkningsfuld behandling til en pt. med anspændthed der ikke reagerede på behandling.

Pt. kunne ikke sove for smerter.

Jones forsøgte at finde den bedst mulige komfortable position når han skulle sove. Efter 20 min. med forsøg og fejl, fandt man endelig en position hvor smerterne var aftagende.

Han forlod pt. for en kort tid i denne position, og var derefter forbløffet over pt.´s smerter var væsentlig aftagende, da han kom ud af positionen.

Lettelsen var vedvarende og pt. var i konstant bedring uden behandling.

Skolen for Idrætmassage

dynamisk neutral
Dynamisk neutral
 • Når der er en begrænset ROM, hvad enten den er articulært eller muskulært betinget, vil der opstå et nyt midtpunkt. Typisk ligger dette punkt mellem den nye restriktion og den modsatte fysiologiske barriere.
 • Punktet kaldes dynamisk neutral.
 • Er et vigtigt indgangspunkt i PRT

Skolen for Idrætmassage

led dysfunktion stram l s
Led dysfunktion (stram/løs)

Skolen for Idrætmassage

mt diagnosticering
MT diagnosticering

Stilles ud fra en BTS, smerteskematisering og 5 pkt. palpationstest.

0 = fri bevægelighed

I = Let hæmmet bevægelighed

II = Meget hæmmet bevægelighed

III = Ophævet bevægelighed

Skolen for Idrætmassage

hvilke mt diagnoser findes der
Hvilke MT diagnoser findes der ?

E = Ekstension.

F = Fleksion.

S = Sidebøjning

R = Rotation

r = Right / højre

l = Left / venstre.

Skolen for Idrætmassage

ers l
ERS-l
 • Hæmmet i sidefleksion, rotation og meget hæmmet i fleksion.

Skolen for Idrætmassage

krav for effektiv prt
Krav for effektiv PRT
 • Der må ikke opstå ekstra smerter uanset hvilket område der behandles;
 • ”behandler-punktet” aftager i ømhed med mindst 70 %;
 • ingen ny eller ekstra smerter opstår, efter behandlingen.

Skolen for Idrætmassage

smerteniveau
Smerteniveau
 • Smerteniveau registreres under tryk, og gives niveau 10 (fra 0-10).
 • Der skal søges efter et smertereducerende punkt, sv.t. under 70 %. Tilfredsstillende hvis pt. angiver fra 0-3.
 • Positionen holdes i 90 sek.
 • Smerteniveau registreres.

Skolen for Idrætmassage

direkte teknik columna marsh morrison 1969
Direkte teknik (columna).(Marsh Morrison (1969))
 • Man palperer efter Tender Points (ømme punkter), ikke nødvendigvis triggerpunkter.
 • Lokaliseret langs spidsen af proc. transversi.
 • Med let træk, mærkes der efter om huden ”sæbes efter sig” som en slags modstand. Normalvis vil der her være et Tender Point.
 • Der kan også anvendes, hudfold rulning.

Skolen for Idrætmassage

fremgangsm de
Fremgangsmåde
 • Tender Point findes.
 • Der trykkes ned, til der mærkes ømhed, med ene tommel.
 • Anden hånds tenar, trykker proc. spinosus over mod Tender Point.
 • Der skal opnås mindst 70 % reduktion i ømhed. (hvis der ikke opnås ømhed, gribes der om pkt.).
 • Trykket holdes i 20 sek.
 • Næste punkt findes.

Skolen for Idrætmassage

funktionel teknik
Funktionel teknik
 • Pt.`s dynamisk neutral findes.
 • Asymmetrien lokaliseres.
 • Hypertonus findes og Tender Point eller Triggerpunkt lokaliseres.
 • Der bevæges til den mest smertefrie barriere, altid den som er i hypertonus.
 • Positionen holdes i 90 sekunder.
 • Der bevæges tilbage til ny dynamisk neutral (ikke aktivt).

Skolen for Idrætmassage

proprioceptiv tapening
Proprioceptiv tapening
 • Sammen med behandling for mm. asymmetri af især columna dysfunktioner, har det vist sig, at behandling med tape henover den hypertoniserede muskel er særdeles effektiv.
 • De eksakte mekanismer og deres virkning er ikke dokumenteret.
 • Lægges inde for det smerte frie ROM.
 • Menes via priprioceptorene, at nedsætte hypertonus og derved smerter og genoprettelse af symmetrien.

Skolen for Idrætmassage

pubo dysfunktion og terapi
Pubo dysfunktion og terapi
 • Punktet lokaliseres (ca. 1 cm fra symfysis pubica) og smerteniveau registreres under tryk.
 • Med anden hånd laves der på syge side, knæ og hoftefleksion, hofte kompres og lille adduktion.
 • Positionen holdes i 90 sek.

Skolen for Idrætmassage

gluteus medius terapi
Gluteus medius terapi
 • Pt. ligger på ryggen.
 • Tender point findes; ligger ved SIPS, lidt lateralt og smerteniveau registreres under tryk.
 • Med anden hånd gribes der om knæet og tp. laver en ekstension, abduktion og lille lateralrotation.
 • Positionen holdes i 90 sek.

Skolen for Idrætmassage

subscapularis terapi
Subscapularis terapi
 • Pt. er liggende på ryggen.
 • Tender point findes; ligger ved anterior laterale grænse på scapula, og smerteniveau registreres under tryk.
 • Armen bevæges i forskellige retninger og derefter i medialrotation.
 • Positionen holdes i 90 sek.

Skolen for Idrætmassage

pectroralis major terapi
Pectroralis major terapi
 • Pt. er liggende på ryggen.
 • Tender point findes; ligger ved den anterior axillinie ud for brystet, og smerteniveau registreres under tryk.
 • Armen roteres medialt og adduceres under forskellige niveauer, indtil smerterne er reduceret.
 • Positionen holdes i 90 sek.

Skolen for Idrætmassage

vre trapezius terapi
Øvre trapezius terapi
 • Pt. er liggende på ryggen.
 • Tender point findes; ligger anteriort eller posteriort ved pars decendes vinklen, og smerteniveau registreres under tryk.
 • Pt.`s hoved drejes til samme side.
 • Overarmen løftes op og forkorter derved musklen.
 • Der kan evt. trykkes ind ved extremitas proximale humerus.
 • Positionen holdes i 90 sek.

Skolen for Idrætmassage

sacral dysfunktion terapi
Sacral dysfunktion terapi
 • Den sacrale base og margo findes (tegn).
 • Tender point findes og mærkes.
 • Husk at markerer forskellen mellem foramen og knoglepunkter, da de behandles forskelligt.
 • Knoglepunkter: smerteniveau registreres under tryk.
 • Der trykkes på modsatte hjørne af sacrale basis, og vinklen ændres indtil smerteniveauet er acceptabelt.
 • Positionen holdes i 90 sek.

Skolen for Idrætmassage

sacral dysfunktion terapi foramen punkter
Sacral dysfunktion terapi, foramen punkter
 • Smerteniveau registreres under tryk.
 • Samme sides ben flekteres og femur lateralroteres.
 • Der trykkes inferior for crista iliaca, og trykket skal bevæges i en medial og superior retning.
 • Positionen holdes i 90 sek.

Skolen for Idrætmassage

costovertebral dysfunktion
Costovertebral dysfunktion
 • Pt. er siddende på lejet, og terapeuten palperer det dysfungerende costavertebralled.
 • Pt. ligger sig ned med begge hofter og knæ flekteret, og smerteniveau registreres under tryk.
 • Pt. vipper begge knæ, først den ene vej og derefter den anden, og holdes i den mest smertefrie position.
 • Hovedet roteres, først den ene vej og derefter den anden, og holdes i den mest smertefrie position.
 • Armen løftes i den sygeside op over hovedet, og holdes i den mest smertefrie position.
 • Positionen holdes i 90 sek.

Skolen for Idrætmassage

nakkeproblemer der er for rsaget af ndedr ts dysfunktion
Nakkeproblemer der er forårsaget af åndedræts dysfunktion.
 • Pt. åndedræts funktion registreres.
 • Et normalt åndedræt skal udvide thorax og ikke markant løfte sig.
 • Ved nogle, kan der ses en markant kløft mellem clavicula og trapezius, som forøges under inhalation. Dette tyder på diagphrama inhibition, som derved overbelaster mm. splenius. Disse vil kompensatorisk indgå som åndedrætsmuskler.

Skolen for Idrætmassage

behandling af ndedr ts dysfunktion
Behandling af åndedræts dysfunktion
 • Pt. sidder på lejekanten, og Tp. står bagved.
 • Tp. lægger sin medialflade af håndkanten under nederste costae bilateralt. Og drejer hånden ind i abdomen, indtil Tender point findes, og smerteniveau registreres under tryk.
 • Pt. thorax skubbes i fleksion og abdomen vippes nedad.
 • Positionen holdes i 90 sek.

Skolen for Idrætmassage

lavt cervical og h jt thoracal ekstensions sp ndinger
Lavt cervical og højt thoracal ekstensions spændinger.
 • Pt. er rygliggende, og Tp. siddende for enden af lejet.
 • Tender point findes; ligger ved langs spidsen af proc. transversus, og smerteniveau registreres under tryk.
 • Pt. bringes til ekstension, og derefter sidebøjning, rotation og kompression indtil den mest smertefri position findes.
 • Positionen holdes i 90 sek.

Skolen for Idrætmassage

thoracal ekstensions sp ndinger
Thoracal ekstensions spændinger.
 • Pt. er rygliggende, og Tp. siddende for enden af lejet.
 • Tender point findes; ligger ved langs spidsen af proc. transversus, og smerteniveau registreres under tryk.
 • Pt. drejer hovedet modsat og nakken bøjes over mod punktet, der kan laves en let kompression, indtil den mest smertefri position findes.
 • Positionen holdes i 90 sek.

Skolen for Idrætmassage

lumbal og lav thoracal ekstensions sp ndinger
Lumbal og lav thoracal ekstensions spændinger.
 • Pt. er liggende på maven, og Tender point findes; ligger ved langs spidsen af proc. transversus, og smerteniveau registreres under tryk.
 • Pt.´s ben løftes (knæet er bøjet) og bringes til abduktion indtil den mest smertefrie position findes.
 • Positionen holdes i 90 sek.

Skolen for Idrætmassage

medial hamstring terapi
Medial hamstring terapi
 • Pt. ligger på ryggen og Tp. siddende ved siden af lejet.
 • Tender point findes og smerteniveau registreres under tryk.
 • Benet flyttes ud over lejekanten, og er dermed flekteret, og en smule abduceret. Der laves en medialrotation og supination i foden.
 • Positionen holdes i 90 sek.

Skolen for Idrætmassage

lateral hamstring terapi
Lateral hamstring terapi
 • Pt. ligger på ryggen og Tp. siddende ved siden af lejet.
 • Tender point findes og smerteniveau registreres under tryk.
 • Benet flyttes ud over lejekanten, og er dermed flekteret, og en smule abduceret. Der laves en lateralrotation og pronation i foden.
 • Positionen holdes i 90 sek.

Skolen for Idrætmassage

de 6 store muskelk der
De 6 store muskelkæder
 • Den bagerste superficielle linie.
 • Den forreste linie.
 • Den laterale linie
 • Spirallinien.
 • Bagerste armlinie.
 • Forreste armlinie.

Skolen for Idrætmassage

den bagerste sup linie
Den bagerste sup. linie.
 • Den plantar fascia, kæder plantar overflader af tæerne sammen med calcaneus.
 • gastrocnemius, kæder calcaneus til femur condylerne.
 • hamstrings, kæder femur condylerne til tuber ischiadicum.
 • sacrotuberous ligament, kæder tuber ischiadicum.
 • til os sacrum.
 • Fascia lumbodorsalis, erector spina og lig. nuchae, kæder os sacrum til occiput.
 • Fascia scalpen, kæder occiput til pandekanten.

Skolen for Idrætmassage

den bagerste sup linie1
Den bagerste sup. linie.

Skolen for Idrætmassage

forreste linie
Forreste linie
 • Det forreste compartment og tibia, kæder den dorsale overflade af tæerne til tuberossitas tibia.
 • Rectus femoris, kæder tuberossitas tibia til spine iliaca anterior inferior and os pubis.
 • Rectus abdominis og ligeledes pectoralis and sternale fascia, kæder spine iliaca anterior inferior and os pubis til manubrium.
 • Sternocleidomastoideus, kæder manubrium med processus mastoideus.

Skolen for Idrætmassage

forreste linie1
Forreste linie

Skolen for Idrætmassage

laterale linie
Laterale linie
 • Mm. peroneus, kæder kæder den første og femte metatarsus til caput fibula.
 • Tractus iliotibialis, tensor fascia latae and gluteus maximus, kæder caput fibula med crista iliaca.
 • External obliques, internal obliques and (dybere) quadratus lumborum, kæder crista iliaca med de lavere ribben.
 • External intercostals and internal intercostals, kæder de lavere ribben med resten af ribbende.
 • Splenius cervicis, iliocostalis cervicis, sternocleidomastoideus og (dybere) scalener, kæder ribbende med processus mastoideus.

Skolen for Idrætmassage

laterale linie1
Laterale linie

Skolen for Idrætmassage

spirallinien
Spirallinien.
 • Splenius capitis, som via hinanden krydser modsat, kæder occipital kanten (f.eks. højre) med processes spinous af de nedre cervicale og øvre thoracale proc. spinosus på venstre side.
 • Forsat i denne retning rhomboideus (venstre) kæder via den mediale kant af scapula med serratus anterior og ribben (stadig venstre), drejet rundt om truncus via external obliquus og den abdominale aponeurosis på venstre side, og forbundet til internal obliquus på højre side, og videre til et stærkt punkt på spine iliaca anterior superior (højre side).

Skolen for Idrætmassage

spirallinien1
Spirallinien.
 • Fra SIAS, tensor fascia latae og tractus iliotibialis kædes til den laterale tibia condyl.
 • Tibialis anterior kæder den laterale tibia condyl med den første metatarsus og cuneiforme.
 • Fra dette endepunkt, kædes der videre via peroneus longus til caput fibula.
 • Biceps femoris kæder caput fibula til tuber ischiadicum.
 • Lig sacrotuberale kæder tuber ischiadicum til sacrum.
 • Den sacrale fascia og erektor spina kæder sacrum til den occipitale kant.

Skolen for Idrætmassage

spirallinien2
Spirallinien.

Skolen for Idrætmassage

bagerste armlinie
Bagerste armlinie.
 • Et bredt strøg fra trapezius kæder occipital kanten og de cervicale processus spinous til ryggen, scapula og clavicula.
 • M. deltoideus, sammen med den laterale intermusculære septum, forbinder scapula og cavicula med den laterale epicondyle.
 • Den laterale epicondyle er forbundet med hånden og fingrene ved tendo commune extensor.
 • Et andet spor fra bagerste armlinie starter rhomboideus, som kæder de thoracale processus transversi to ttil den mediale kant af scapula.

Skolen for Idrætmassage

bagerste armlinie1
Bagerste armlinie
 • Scapula er kædet til olecranon via infraspinatus og triceps.
 • Olecranon er kædet lillefingerene periosten fra ulna.
 • En ”stabilisator” i bagerste armlinie involverer latissimus dorsi og thoracolumbar fasfascia lumbodorsalis, som forbinder arm med processus spinosui, og via fasciaen til gluteus maximus, hvilket fæstner på skaftet af femur
 • Vastus lateralis kæder skaftet af femus til tuberossitas tibia.

Skolen for Idrætmassage

bagerste armlinie2
Bagerste armlinie.

Skolen for Idrætmassage

forreste armlinie
Forreste armlinie
 • Latissimus dorsi, teres major og pectoralis major fæstner på humerus tæt på den mediale intramusculære septum, og via denne forbundet til bagerste del af truncus.
 • Den mediale intramusculære septum forbinder humerus med den mediale epicondyle hvilket er forbundet i håndfladen og fingrene tendo commune flexor.

Skolen for Idrætmassage

forreste armlinie1
Forreste armlinie.
 • En alternativ linie fra forreste armline involverer pectoralis minor, ligament costocoracoideus, det neurovasculære brachiale bundt og fascia clavipectoralis, hvilket fæstner i processus coracoideus.
 • Processus coracoideus er også udspring for biceps brachii (eller brachialis) kæder radius og tommel via flexor compartmentet.
 • En ”stabiliserende” linie på forreste armlinie involverer pectoralis major der inserer på ribbende, ligesom obliques externus, som løber ned til pubis.
 • Herfra udspringer adductor longus, gracilis, til pes anserinus, den mediale tibiacondyl.

Skolen for Idrætmassage

forreste armlinie2
Forreste armlinie.

Skolen for Idrætmassage

art vre teknik 1
ART - øvre teknik 1:
 • Pt. liggende på ryggen og abducerer alle fingre på den hæmmede side.
 • Tp. samler fingrene mens pt. faciliterer (laver bløddelsmodstand).
 • Teknikken laves 10-15 gange.

Skolen for Idrætmassage

art vre teknik 2
ART - øvre teknik 2:
 • Pt. liggende på ryggen og abducerer alle fingre på den hæmmede side.
 • Tp. fører tommelfingeren ind i håndfladen, derefter fingre og hånd i fleksion. Pt. faciliterer.
 • Teknikken laves 10-15 gange.

Skolen for Idrætmassage

art vre teknik 3
ART - øvre teknik 3:
 • Pt. liggende på ryggen og supinerer albuen på den hæmmede side.
 • Tp. pronerer mens pt. faciliterer.
 • Teknikken laves 10-15 gange.

Skolen for Idrætmassage

art vre teknik 4
ART - øvre teknik 4:
 • Pt. liggende på ryggen og supinerer albuen, abducerer 90º og maksimal lateralt i skulderen på den hæmmede side.
 • Tp. medialroterer mens pt. faciliterer.
 • Teknikken laves 10-15 gange.

Skolen for Idrætmassage

art vre teknik 5
ART - øvre teknik 5:
 • Pt. liggende på ryggen og abducerer fingrene, supinerer albuen, abducerer 90º og maksimal lateralt i skulderen på den hæmmede side.
 • Tp. adducerer fingrene, flekterer hånden,pronerer albuen og medialroterer og adducerer i skulderen.
 • Pt. faciliterer i alle bevægelser.
 • Teknikken laves 10-15 gange.

Skolen for Idrætmassage

passiv sblt
Passiv SBLT
 • Hvis der er en asymmetrisk hæmning i UE, kan denne mærkes ved at lave en passiv SBLT.
 • Er der hæmning, kan dette mærkes som en viskoelastisk resistance.

Skolen for Idrætmassage

art nedre teknik 1
ART - nedre teknik 1:
 • Pt. dorsalflekterer, everer i ankelleddet og ekstenderer i tæerne.
 • Tp. flekterer i tæerne og planterflekterer, inerverer i ankelledet mens pt. faciliterer.
 • Teknikken gentages 10-15 gange.

Skolen for Idrætmassage

art nedre teknik 2
ART - nedre teknik 2:
 • Pt. abducerer begge ben strakt.
 • Tp. står for lejeenden og adducerer begge ben mens pt. faciliterer.
 • Teknikken laves 10-15 gange.

Skolen for Idrætmassage

art nedre teknik 3
ART - nedre teknik 3:
 • Pt. flekterer knæ, hofte og samler fødderne.
 • Pt. abducerer knæene.
 • Tp. står ved lejesiden og aducerer pt.´s knæ, mens pt. faciliterer.
 • Teknikken laves 10-15 gange.

Skolen for Idrætmassage

eventuel
Eventuel
 • MT behandlingsforslag
 • Spørgsmål
 • Afrunding / opsummering

Skolen for Idrætmassage