Positional Release Techniques - PRT - PowerPoint PPT Presentation

liam
positional release techniques prt n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Positional Release Techniques - PRT PowerPoint Presentation
Download Presentation
Positional Release Techniques - PRT

play fullscreen
1 / 70
Download Presentation
Positional Release Techniques - PRT
409 Views
Download Presentation

Positional Release Techniques - PRT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Positional Release Techniques - PRT Jan Lasota / MT lasota@sfim.dk Skolen for Idrætmassage

 2. PRT hvornår ? • Hvis bløddelene er spændte, hårde, hypertoniske, forkortet eller kontraheret. • Hvis man normal terapi udløser smerte, spasme, inflammation eller hvis der er et forholdsvis nyt traume eller der udløses utilpashed. Skolen for Idrætmassage

 3. PRT hvad er det ? • En klynge af forskellige terapier, hvor man bl.a. involverer at ændre patientpositionen eller en del af et område. • Dette kan give signifikant fysiokalsk respons, som kan ophæve den muskuskelletale dysfunktion. • Disse fordelagtige ændringer som er en kombination af neurologiske og cirkulatoriske forandringer, som finder sted ved at placerer pt. i den mest smertefrie position. Skolen for Idrætmassage

 4. Jones (1981) forskning Jones var første der opdagede en virkningsfuld behandling til en pt. med anspændthed der ikke reagerede på behandling. Pt. kunne ikke sove for smerter. Jones forsøgte at finde den bedst mulige komfortable position når han skulle sove. Efter 20 min. med forsøg og fejl, fandt man endelig en position hvor smerterne var aftagende. Han forlod pt. for en kort tid i denne position, og var derefter forbløffet over pt.´s smerter var væsentlig aftagende, da han kom ud af positionen. Lettelsen var vedvarende og pt. var i konstant bedring uden behandling. Skolen for Idrætmassage

 5. Dynamisk neutral • Når der er en begrænset ROM, hvad enten den er articulært eller muskulært betinget, vil der opstå et nyt midtpunkt. Typisk ligger dette punkt mellem den nye restriktion og den modsatte fysiologiske barriere. • Punktet kaldes dynamisk neutral. • Er et vigtigt indgangspunkt i PRT Skolen for Idrætmassage

 6. Led dysfunktion (stram/løs) Skolen for Idrætmassage

 7. MT diagnosticering Stilles ud fra en BTS, smerteskematisering og 5 pkt. palpationstest. 0 = fri bevægelighed I = Let hæmmet bevægelighed II = Meget hæmmet bevægelighed III = Ophævet bevægelighed Skolen for Idrætmassage

 8. Hvilke MT diagnoser findes der ? E = Ekstension. F = Fleksion. S = Sidebøjning R = Rotation r = Right / højre l = Left / venstre. Skolen for Idrætmassage

 9. ERS-l • Hæmmet i sidefleksion, rotation og meget hæmmet i fleksion. Skolen for Idrætmassage

 10. Krav for effektiv PRT • Der må ikke opstå ekstra smerter uanset hvilket område der behandles; • ”behandler-punktet” aftager i ømhed med mindst 70 %; • ingen ny eller ekstra smerter opstår, efter behandlingen. Skolen for Idrætmassage

 11. Smerteniveau • Smerteniveau registreres under tryk, og gives niveau 10 (fra 0-10). • Der skal søges efter et smertereducerende punkt, sv.t. under 70 %. Tilfredsstillende hvis pt. angiver fra 0-3. • Positionen holdes i 90 sek. • Smerteniveau registreres. Skolen for Idrætmassage

 12. Direkte teknik (columna).(Marsh Morrison (1969)) • Man palperer efter Tender Points (ømme punkter), ikke nødvendigvis triggerpunkter. • Lokaliseret langs spidsen af proc. transversi. • Med let træk, mærkes der efter om huden ”sæbes efter sig” som en slags modstand. Normalvis vil der her være et Tender Point. • Der kan også anvendes, hudfold rulning. Skolen for Idrætmassage

 13. Fremgangsmåde • Tender Point findes. • Der trykkes ned, til der mærkes ømhed, med ene tommel. • Anden hånds tenar, trykker proc. spinosus over mod Tender Point. • Der skal opnås mindst 70 % reduktion i ømhed. (hvis der ikke opnås ømhed, gribes der om pkt.). • Trykket holdes i 20 sek. • Næste punkt findes. Skolen for Idrætmassage

 14. Funktionel teknik • Pt.`s dynamisk neutral findes. • Asymmetrien lokaliseres. • Hypertonus findes og Tender Point eller Triggerpunkt lokaliseres. • Der bevæges til den mest smertefrie barriere, altid den som er i hypertonus. • Positionen holdes i 90 sekunder. • Der bevæges tilbage til ny dynamisk neutral (ikke aktivt). Skolen for Idrætmassage

 15. Proprioceptiv tapening • Sammen med behandling for mm. asymmetri af især columna dysfunktioner, har det vist sig, at behandling med tape henover den hypertoniserede muskel er særdeles effektiv. • De eksakte mekanismer og deres virkning er ikke dokumenteret. • Lægges inde for det smerte frie ROM. • Menes via priprioceptorene, at nedsætte hypertonus og derved smerter og genoprettelse af symmetrien. Skolen for Idrætmassage

 16. Pubo dysfunktion og terapi • Punktet lokaliseres (ca. 1 cm fra symfysis pubica) og smerteniveau registreres under tryk. • Med anden hånd laves der på syge side, knæ og hoftefleksion, hofte kompres og lille adduktion. • Positionen holdes i 90 sek. Skolen for Idrætmassage

 17. Skolen for Idrætmassage

 18. Skolen for Idrætmassage

 19. Gluteus medius terapi • Pt. ligger på ryggen. • Tender point findes; ligger ved SIPS, lidt lateralt og smerteniveau registreres under tryk. • Med anden hånd gribes der om knæet og tp. laver en ekstension, abduktion og lille lateralrotation. • Positionen holdes i 90 sek. Skolen for Idrætmassage

 20. Skolen for Idrætmassage

 21. Skolen for Idrætmassage

 22. Subscapularis terapi • Pt. er liggende på ryggen. • Tender point findes; ligger ved anterior laterale grænse på scapula, og smerteniveau registreres under tryk. • Armen bevæges i forskellige retninger og derefter i medialrotation. • Positionen holdes i 90 sek. Skolen for Idrætmassage

 23. Skolen for Idrætmassage

 24. Skolen for Idrætmassage

 25. Pectroralis major terapi • Pt. er liggende på ryggen. • Tender point findes; ligger ved den anterior axillinie ud for brystet, og smerteniveau registreres under tryk. • Armen roteres medialt og adduceres under forskellige niveauer, indtil smerterne er reduceret. • Positionen holdes i 90 sek. Skolen for Idrætmassage

 26. Skolen for Idrætmassage

 27. Skolen for Idrætmassage

 28. Øvre trapezius terapi • Pt. er liggende på ryggen. • Tender point findes; ligger anteriort eller posteriort ved pars decendes vinklen, og smerteniveau registreres under tryk. • Pt.`s hoved drejes til samme side. • Overarmen løftes op og forkorter derved musklen. • Der kan evt. trykkes ind ved extremitas proximale humerus. • Positionen holdes i 90 sek. Skolen for Idrætmassage

 29. Skolen for Idrætmassage

 30. Skolen for Idrætmassage

 31. Sacral dysfunktion terapi • Den sacrale base og margo findes (tegn). • Tender point findes og mærkes. • Husk at markerer forskellen mellem foramen og knoglepunkter, da de behandles forskelligt. • Knoglepunkter: smerteniveau registreres under tryk. • Der trykkes på modsatte hjørne af sacrale basis, og vinklen ændres indtil smerteniveauet er acceptabelt. • Positionen holdes i 90 sek. Skolen for Idrætmassage

 32. Sacral dysfunktion terapi, foramen punkter • Smerteniveau registreres under tryk. • Samme sides ben flekteres og femur lateralroteres. • Der trykkes inferior for crista iliaca, og trykket skal bevæges i en medial og superior retning. • Positionen holdes i 90 sek. Skolen for Idrætmassage

 33. Costovertebral dysfunktion • Pt. er siddende på lejet, og terapeuten palperer det dysfungerende costavertebralled. • Pt. ligger sig ned med begge hofter og knæ flekteret, og smerteniveau registreres under tryk. • Pt. vipper begge knæ, først den ene vej og derefter den anden, og holdes i den mest smertefrie position. • Hovedet roteres, først den ene vej og derefter den anden, og holdes i den mest smertefrie position. • Armen løftes i den sygeside op over hovedet, og holdes i den mest smertefrie position. • Positionen holdes i 90 sek. Skolen for Idrætmassage

 34. Nakkeproblemer der er forårsaget af åndedræts dysfunktion. • Pt. åndedræts funktion registreres. • Et normalt åndedræt skal udvide thorax og ikke markant løfte sig. • Ved nogle, kan der ses en markant kløft mellem clavicula og trapezius, som forøges under inhalation. Dette tyder på diagphrama inhibition, som derved overbelaster mm. splenius. Disse vil kompensatorisk indgå som åndedrætsmuskler. Skolen for Idrætmassage

 35. Behandling af åndedræts dysfunktion • Pt. sidder på lejekanten, og Tp. står bagved. • Tp. lægger sin medialflade af håndkanten under nederste costae bilateralt. Og drejer hånden ind i abdomen, indtil Tender point findes, og smerteniveau registreres under tryk. • Pt. thorax skubbes i fleksion og abdomen vippes nedad. • Positionen holdes i 90 sek. Skolen for Idrætmassage

 36. Lavt cervical og højt thoracal ekstensions spændinger. • Pt. er rygliggende, og Tp. siddende for enden af lejet. • Tender point findes; ligger ved langs spidsen af proc. transversus, og smerteniveau registreres under tryk. • Pt. bringes til ekstension, og derefter sidebøjning, rotation og kompression indtil den mest smertefri position findes. • Positionen holdes i 90 sek. Skolen for Idrætmassage

 37. Thoracal ekstensions spændinger. • Pt. er rygliggende, og Tp. siddende for enden af lejet. • Tender point findes; ligger ved langs spidsen af proc. transversus, og smerteniveau registreres under tryk. • Pt. drejer hovedet modsat og nakken bøjes over mod punktet, der kan laves en let kompression, indtil den mest smertefri position findes. • Positionen holdes i 90 sek. Skolen for Idrætmassage

 38. Lumbal og lav thoracal ekstensions spændinger. • Pt. er liggende på maven, og Tender point findes; ligger ved langs spidsen af proc. transversus, og smerteniveau registreres under tryk. • Pt.´s ben løftes (knæet er bøjet) og bringes til abduktion indtil den mest smertefrie position findes. • Positionen holdes i 90 sek. Skolen for Idrætmassage

 39. Medial hamstring terapi • Pt. ligger på ryggen og Tp. siddende ved siden af lejet. • Tender point findes og smerteniveau registreres under tryk. • Benet flyttes ud over lejekanten, og er dermed flekteret, og en smule abduceret. Der laves en medialrotation og supination i foden. • Positionen holdes i 90 sek. Skolen for Idrætmassage

 40. Skolen for Idrætmassage

 41. Skolen for Idrætmassage

 42. Lateral hamstring terapi • Pt. ligger på ryggen og Tp. siddende ved siden af lejet. • Tender point findes og smerteniveau registreres under tryk. • Benet flyttes ud over lejekanten, og er dermed flekteret, og en smule abduceret. Der laves en lateralrotation og pronation i foden. • Positionen holdes i 90 sek. Skolen for Idrætmassage

 43. Skolen for Idrætmassage

 44. Skolen for Idrætmassage

 45. De 6 store muskelkæder • Den bagerste superficielle linie. • Den forreste linie. • Den laterale linie • Spirallinien. • Bagerste armlinie. • Forreste armlinie. Skolen for Idrætmassage

 46. Den bagerste sup. linie. • Den plantar fascia, kæder plantar overflader af tæerne sammen med calcaneus. • gastrocnemius, kæder calcaneus til femur condylerne. • hamstrings, kæder femur condylerne til tuber ischiadicum. • sacrotuberous ligament, kæder tuber ischiadicum. • til os sacrum. • Fascia lumbodorsalis, erector spina og lig. nuchae, kæder os sacrum til occiput. • Fascia scalpen, kæder occiput til pandekanten. Skolen for Idrætmassage

 47. Den bagerste sup. linie. Skolen for Idrætmassage

 48. Forreste linie • Det forreste compartment og tibia, kæder den dorsale overflade af tæerne til tuberossitas tibia. • Rectus femoris, kæder tuberossitas tibia til spine iliaca anterior inferior and os pubis. • Rectus abdominis og ligeledes pectoralis and sternale fascia, kæder spine iliaca anterior inferior and os pubis til manubrium. • Sternocleidomastoideus, kæder manubrium med processus mastoideus. Skolen for Idrætmassage

 49. Forreste linie Skolen for Idrætmassage

 50. Laterale linie • Mm. peroneus, kæder kæder den første og femte metatarsus til caput fibula. • Tractus iliotibialis, tensor fascia latae and gluteus maximus, kæder caput fibula med crista iliaca. • External obliques, internal obliques and (dybere) quadratus lumborum, kæder crista iliaca med de lavere ribben. • External intercostals and internal intercostals, kæder de lavere ribben med resten af ribbende. • Splenius cervicis, iliocostalis cervicis, sternocleidomastoideus og (dybere) scalener, kæder ribbende med processus mastoideus. Skolen for Idrætmassage