slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
InTeKo Sp. z o.o. Katowice 25 lipca 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

InTeKo Sp. z o.o. Katowice 25 lipca 2013 - PowerPoint PPT Presentation


  • 129 Views
  • Uploaded on

InTeKo Sp. z o.o. Katowice 25 lipca 2013. Umowa o zawarciu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą InTeKo Sp. z o.o. Akt notarialny podpisany 12 maja 2012r. Podstawowy cel powołania spółki:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'InTeKo Sp. z o.o. Katowice 25 lipca 2013' - lexi


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

InTeKo Sp. z o.o.

Katowice 25 lipca 2013

slide2

Umowa o zawarciu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą InTeKo Sp. z o.o.

Akt notarialny podpisany 12 maja 2012r.

Podstawowy cel powołania spółki:

„kreowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie infrastruktury i technologii kolejowych, w tym zwłaszcza koordynację Klastra Innowacyjnych Technologii Kolejowych Południowej Polski”.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Katowice, 2013r.

inteko sp z o o
InTeKo Sp. z o.o.

Rejestracja Spółki: 28.06.2012r., nr KSR 0000425506

Kapitał zakładowy 50 000 zł, 500 udziałów

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Katowice, 2013r.

organy sp ki
Organy Spółki

Prezes – Witold Wywrot

Rada Nadzorcza (od 29.09.2012r.):

Artur Prymicz - przewodniczący

Maciej Łapka

Michał Telma

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Katowice, 2013r.

zmiany udzia owc w zmiany w kapitale zak adowym
Zmiany udziałowców, zmiany w kapitale zakładowym

Od dnia 4 października 2012r. Uchwała NZW:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Katowice, 2013r.

zmiany udzia owc w zmiany w kapitale zak adowym1
Zmiany udziałowców, zmiany w kapitale zakładowym

Od dnia 8 lipca 2013r. Uchwała NZW:

Zmiany udziałowców z dnia 8 lipca 2013r. nie zostały jeszcze uwzględnione w KRS

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Katowice, 2013r.

kszta towanie si zmian udzia w kolei l skich sp z o o w sp ce inteko
Kształtowanie się zmian udziałów Kolei Śląskich Sp. z o.o. w Spółce InTeKo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Katowice, 2013r.

zmiany tre ci umowy sp ki
Zmiany treści umowy Spółki

W dniu 04 października 2012r. NZW InTeKo Sp. z o.o. dokonało zmian:

  • w § 21 zwiększono kwalifikowaną większość głosów Zgromadzenia Wspólników z 51% na 71%.
  • w § 44.1 zmieniono kworum na Zgromadzeniu Wspólników z 51% do 71%.
  • podwyższony został kapitał zakładowy do 83 000 zł.

W dniu 08 lipca 2013r. NZW InTeKo Sp. z o.o. dokonało zmian:

  • w § 21 zmniejszono kwalifikowaną większość głosów Zgromadzenia Wspólników z 71% na 51%.
  • w § 44.1 zmieniono kworum na Zgromadzeniu Wspólników z 71% do 51%.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Katowice, 2013r.

emisje obligacji przez sp k inteko
Emisje obligacji przez Spółkę InTeKo

Koleje Śląskie Sp. z o.o.: objęły 3 emisje obligacji (od października do listopada 2012r.), o wartości łącznej 6 mln zł.

Po dniu 13 grudnia 2012r. Zarząd Kolei Śląskich ponownie objął obligacje za 6 mln zł zabezpieczonetaborem kolejowym. „Stare obligacje” zostały spłacone przez InTeKo.

W dniu 21 marca 2013r. odzyskano środki za obligacje 6 mln zł przez rozliczenie wierzytelności ze spółką Sigma Tabor.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Katowice, 2013r.

emisje obligacji przez sp k inteko1
Emisje obligacji przez Spółkę InTeKo

GPW S.A.: objęła 4 emisje obligacji (od października do listopada 2012r.)o wartości łącznej 20 mln zł.

Obligacje zostały całkowicie spłacone przez Spółkę od stycznia do lutego 2013r.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Katowice, 2013r.

emisje obligacji przez sp k inteko2
Emisje obligacji przez Spółkę InTeKo

Fundusz Górnośląski S.A. objął 4 emisje obligacji od stycznia do lutego 2013r., o wartości 20 mln zł.

Wszystkie obligacje zostały zabezpieczone przez GPW S.A. w formie poręczenia.

Poręczenie GPW S.A. zostało zabezpieczone w postaci ustanowienia zastawu rejestrowego na spalinowych zespołach trakcyjnych (SZT), a na okres do momentu ustanowienia zastawu w formie przewłaszczenia na zabezpieczenie SZT o łącznej wartości według wyceny 27 860 000 zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Katowice, 2013r.

emisje obligacji przez sp k inteko3
Emisje obligacji przez Spółkę InTeKo

Obligacje za kwotę 10 mln zł nie zostały wykupione przez InTeKo w terminie (28.06.2013r).

01 lipca 2013r. Fundusz Górnośląski S.A. wezwał InTeKo do zapłaty kwoty wykupu obligacji o wartości 10 mln zł w terminie do 3 dni.

05 lipca 2013r. Fundusz Górnośląski S.A. wezwał GPW S.A. do zapłaty kwoty wykupu obligacji o wartości 10 mln zł z tytułu udzielonego poręczenia, w terminie do 7 dni.

19 lipca 2013r. GPW S.A. wpłaciło kwotę 10 mln zł na rachunek bankowy Funduszu Górnośląskiego S.A.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Katowice, 2013r.

dzia ania gpw s a w zwi zku z udzielonym por czeniem sp aty obligacji
Działania GPW S.A. w związku z udzielonym poręczeniem spłaty obligacji

I. W dniu 17 lipca 2013r. GPW S.A. wezwało InTeKo Sp. z o.o. do wydania SZT - 3 szt. oraz wszelkich dokumentów dotyczących tych rzeczy, z tytułu zapłaty należności wynikających z umów poręczenia. Zarząd GPW S.A. podjął działania zmierzające do przejęcia i do zbycia zabezpieczonego taboru.

II. W dniu 17 lipca GPW S.A. poinformowało Zarząd WŚl. o zawartej w dniu 30.01.2013r. umowie cesji wierzytelności przysługującej Kolejom Śląskim od WŚl. z tytułu umowy z dnia 15.01.2013r. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu publicznego, wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na terenie województwa śląskiego, w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. na zabezpieczenie wierzytelności wobec InTeKo Sp. z o.o.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Katowice, 2013r.

dzia ania gpw s a w zwi zku z udzielonym por czeniem sp aty obligacji1
Działania GPW S.A. w związku z udzielonym poręczeniem spłaty obligacji

III. W dniach 18 i 19 lipca 2013r. GPW S.A. wpłaciło środki finansowe.

IV. W dniu 23 lipca 2013r. Komisja GPW S.A. dokonała oznaczenia przedmiotu wydania przez umieszczenie tablic identyfikujących GPW S.A. jako właściciela SZT DH2 (1 szt.) oraz SZT typu VT 614 (2 szt.).

IV. Procedury odbioru SZT - 3 szt. i wszelkich dokumentów dotyczących tych rzeczy od InTeKo są kontynuowane przez Komisję GPW S.A.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Katowice, 2013r.

wyniki finansowe inteko sp z o o za rok obrotowy od 28 06 2012r do 31 12 2012r
Wyniki finansowe InTeKo Sp. z o.o. za rok obrotowy od 28.06.2012r. do 31.12.2012r.

Bilans po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 45 041 872,96 zł.

Rachunek zysków i strat wykazuje stratęw wysokości 927 577,61 zł.

Sprawozdanie finansowe InTeKo zostało sprawdzone przez biegłego rewidenta bez zastrzeżeń z uwagami (art. 233 ksh).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Katowice, 2013r.

ad