Download
1 / 29

Ing. Josef Babák duben 2004 - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

Prezentace pro studenty PEF MZLU. Ing. Josef Babák duben 2004. Společnost Vema, a. s. Společnost Vema, a. s. je dodavatelem ucelených řešení v oblasti informačních systémů pro řízení lidských zdrojů , ekonomik y a logistik y ve státních i privátních organizacích v ČR a SR.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ing. Josef Babák duben 2004' - lev


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Prezentace pro studenty PEF MZLU

Ing. Josef Babák

duben 2004


Spole nost vema a s
Společnost Vema, a. s.

Společnost Vema, a. s. je dodavatelem ucelených řešení v oblasti informačních systémů pro řízení lidských zdrojů, ekonomiky a logistikyve státních i privátních organizacích v ČR a SR


Organiza n struktura
Organizační struktura

 • Vema, a. s.

 • Od roku 1990 vývoj aplikací pro oblast lidských zdrojů

 • sídlo v Brně, pobočky v Praze a Olomouci

 • VEMA Bratislava s. r. o. na Slovensku

 • 2900 zákazníků v ČR, 1300 v SR

 • 91 pracovníků

 • 30 obchodních partnerů (prodejní, implementační, konzultační)


Obsah prezentace
Obsah prezentace

 • Představení Ekonomického informačního systému

  • Obecné vlastnosti ekonomických aplikací

  • Představení konkrétních vlastností systému Ekos

 • Praktické ukázky práce s EIS

 • Krátké seznámení s vazbami EIS na personální informační systémy


Obecn vlastnosti ekonomick ch aplikac
Obecné vlastnosti ekonomických aplikací

 • Modulárnost řešení

 • Architektura řešení

  • Jednovrstvá

  • Vícevrstvá

 • Síťové zpracování

  • Lokální

  • V místní síti

  • Ve vzdálené síti


Obecn vlastnosti ekonomick ch aplikac1
Obecné vlastnosti ekonomických aplikací

 • Možnost uživatelského přizpůsobení vzhledu aplikace a ergonomie práce s aplikací

 • Možnosti práce s daty (součty, třídění, zúžení, spojování, vyhledávání)

 • Možnost vytváření uživatelských výstupů

 • Možnost nastavení úrovní oprávnění

 • Možnosti komunikace s kanc. Aplikacemi (MS Office), export dat do databázových formátů


Aplikace ekos
Aplikace EKOS

 • Evidence majetku a skladů

 • Soupis

 • Operativní evidence

Účetnictví

Banka

 • Účetní deník, hlavní kniha

 • Rozpočet a jeho sledování

 • Požadované výstupy

  • Výkazy

  • Sestavy

 • Fakturace

 • Pohledávky

 • Závazky

Okolní svět

MS Excel, CSV

Pokladna

Finanční analýza

Režie

Personální informační systém (PIS)


Fakturace
Fakturace

 • Evidence pohledávek a závazků

 • Možné typy dokladů

  • Faktury běžné, zálohové a vyúčtovací, proforma faktury, dobropisy, JCD

 • Automatické párování s platbami banky a pokladny

  • Možnost nastavení parametrů a počtu kroků párování

  • Pozastavení platby, ke které není faktura

 • Zahraniční faktury v cizí měně

 • Generování převodních příkazů, upomínek, penále


Banka
Banka

 • Data směrem do Banky

  • Zpracování požadavků na platby z fakturace a z mezd

  • Generování převodních příkazů

  • Možnost pozdržení platby

 • Zpracování výpisů

  • Sledování několika účtů

  • Vedení devizových účtů

  • Párování plateb s fakturami a přenos do účetnictví

 • Automatický bankovní styk


Pokladna
Pokladna

 • Pořizování dokladů:

  • Příjmové a výdajové pokladní doklady

  • Doklady o výměně peněz (valut)

 • Automatické vyúčtování záloh, přehled za firmy i pracovníky

 • Valutová pokladna

  • Možnost vedení více měn v jedné valutové pokladně


Evidence majetku
Evidence majetku

 • Evidence dlouhodobého majetku na kartách majetku

 • Výpočet odpisů účetních i daňových

 • Možnost sledování historie všech pohybů a změn majetku

 • Operativní evidence drobného majetku

 • Evidence příslušenství majetku

 • Evidence oprav a údržby majetku

 • Využití čárových kódů při inventarizacích majetku


Skladov evidence
Skladová evidence

 • Příjmové a výdejové doklady materiálu

 • Evidence aktuálního stavu zásob na skladě

 • Podrobné přehledy o obrátkovosti zásob

 • Odhad budoucí spotřeby a limity minimálních stavů

 • Velmi obsáhlá další agenda


Za tov n doklad
Zaúčtování dokladů

 • Příjem prvotních dokladů z:

  • Pokladny

  • Banky

  • Evidence pohledávek a závazků

  • Evidence majetku

  • Skladové evidence

  • PAM – zaúčtování mezd

  • Ruční pořízení dokladů

 • Přímý nebo dávkový zápis do účetnictví

 • Účtování hromadné i jednotlivých dokladů

 • Vnitřní účetní doklady


Etnictv
Účetnictví

 • Koloběh dokladů

  • Předkontace v prvotních evidencích

  • Zaúčtování dokladů volitelným způsobem i nedostupná pracoviště

  • Kontrola obratů a zůstatků, opravy

  • Uzamčení dokladu

 • Široké spektrum výstupů v tiskové i elektronické podobě, automatická tvorba výkazů dle legislativy

 • Pobočkové účetnictví, konsolidované závěrky


Zn zorn n dokladov ho toku v etnictv

KONTACE

Znázornění dokladového toku v účetnictví

 • DENÍK

 • Zaúčtování prvotních dokladů

 • Vnitřní účetní doklady

 • HLAVNÍ KNIHA

 • Inventury účtů

 • Počáteční stavy, obraty MD a Dal

 • Pohled na zaúčtování dokladů, které se týkají daného účtu

 • KONTACE

 • Skupinově

  • Za určité období

  • Za skupinu dokladů

 • Po jednotlivých dokladech


Kontrola a mo nosti oprav
Kontrola a možnosti oprav

 • Kontrola pomocí tiskových sestav

 • Opravy přímo v prvotních dokladech nebo až v účetnictví

  • Odúčtování dokladu

  • Oprava údaje

  • Zaúčtování opravy

 • „Kontace“ – aktualizace obratů na účtech a uzamčení dokladu


Sestavy komunikace s okoln m sv tem
Sestavy, komunikace s okolním světem

 • Standardní sestavy, uživatelsky volitelný tvar

 • Široké možnosti výběru

  • Období

  • Účtů

  • Nastavení časových intervalů

  • Rozmezí pro požadované doklady

  • Filtrování podle libovolného příznaku z dat

  • Uložení uživatelských nastavení pro sestavy

 • Výstupy do Excelu, do formátu CSV a další


Rozpo et specifikum oss
Rozpočet – specifikum OSS

 • Stanovení rozpočtu po položkách, na jednotlivých organizačních střediscích a účtech

 • Jednoduché pořízení rozpočtové skladby s provázáním na nejčastěji používané položky

 • Umožňujeme zakódování rozpočtové skladby u faktur, v pokladně a mzdách

  • Položky se automaticky doplní poté, co byla provedena platba z účtu, ke kterému se váže rozpočtová skladba

 • Sledování aktuálního stavu pomocí sestav


V kazy
Výkazy

 • Statistické výkazy

  • Rozvaha

  • Výsledovka

  • Podklady pro přílohu

  • Cash Flow

  • Výkaz Fin 2-04 U - OSS

 • Aktualizace výkazů dle legislativy

 • Uživatelsky modifikované generování výkazů

 • Možnost oprav chyb ve výkazech před tiskem


Aplika n architektura

VZD

PER

Kmenová data

ECL

S T M

H R A

D C H

P A M

Aplikační architektura


Per personalistika
PER - Personalistika

 • Evidence personálních údajů

 • Poskytuje přehledy o personálních údajích zaměstnanců


Pam pr ce a mzdy
PAM - Práce a mzdy

 • Komplexní výpočet a zpracování mezd

 • Více souběžných pracovněprávních vztahů

 • Zpětné přepočty

 • Otevřená definice všech parametrů zpracování

 • Platná legislativa v časové řadě


Pam vazba na okol
PAM - vazba na okolí

 • Podklady pro účetnictví, rozbory

 • Státní a rezortní statistické výkazy

 • Podklady pro kontrolní orgány: VZP, OSSZ, FÚ

 • Banky, spořitelna, pošta, penzijní fondy, ISP, stravování


Vzd vzd l v n
VZD - Vzdělávání

 • Sleduje úroveň vzdělání a znalostí zaměstnanců

 • Evidence vzdělávacích akcích

 • Analýza nákladů na vzdělávací proces

 • Řízení vzdělávání

 • Plánování a analýza vzdělávání


Stm systemizace
STM - Systemizace

 • Definice organizační struktury

 • Zobrazení organizačních schémat

 • Popis systemizovaných míst

 • Rozbory a plánování pracovních míst

 • Vyhodnocení rozdílů mezi plánovanými a skutečnými požadavky na pracovní místa


Doch zka
Docházka

 • Komplexní řešení docházky

  • včetně HW

 • Evidence průchodů

 • Výpočet fondu pracovní doby

 • Vazba na mzdy

 • Sledování přítomnosti

 • Přístup dle organizační struktury


Realizace u z kazn ka
Realizace u zákazníka

 • Řízená implementace dle dohodnutého harmonogramu

 • Školení

 • Instalace, naplnění číselníků a tabulek

 • Zavedení dat a ověřovací zpracování

 • Ostrý provoz


Konec prezentace
Konec prezentace

 • Dotazy

 • ftp://ftp.vema.cz/pub/dokumenty/mzlu.ppt


ad