Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sanitat als Estats Units PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sanitat als Estats Units

Sanitat als Estats Units

139 Views Download Presentation
Download Presentation

Sanitat als Estats Units

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sanitat als Estats Units

  2. Introducció En EUA, l'Estat no cobreix les assegurances mèdiques, sinó que cada persona ha d'escollir el que més li convingui. L'assegurança mèdica és obligatòria per a estudiar i viure allí. S'han de contractar a empreses privades nord-americanes. Has de triar el tipus de segur en funció de la durada de la teva estada i de les teves possibilitats econòmiques, ja que solen ser molt cares i no totes les despeses mèdiques estan cobertes, com en el cas dels medicaments. La cobertura sanitària de la major part de la població la realitzen les pròpies empreses a través d'una assegurança col·lectiva que cobreix, aproximadament, al 60% de la població. Un 14% restant també està cobert per una assegurança privada encara que no col·lectiu. Si bé aquesta prestació és voluntària, resulta fiscalment beneficiosa per a les companyies ja que aquestes cotitzacions substituïen parcialment als salaris, amb l'avantatge que no estan subjectes als imposts de societats ni el de la seguretat social. D'altra banda, existeix un alt percentatge de la població que gaudeix d'assistència mèdica privada i pública.

  3. Estats Units és el país que més diners destina a l'assistència sanitària. No obstant això, existeix un important sector de la població, que no es troba assegurat..

  4. Article a favor El sistema de salut nord-americà dista ser una fórmula perfecta, segueix sent encara el més eficient del planeta. Fins que l'intervencionisme del Gran Govern no ho acabi d'espatllar, Estats Units tanca en si la mateix la millor infraestructura hospitalària del món, els últims avenços terapèutics i els més eficients equips de tecnologia mèdica i innovació investigadora. I tot això, a més, en mans dels millors professionals de la medicina i d'investigadors reconeguts i premiats per la seva labor en les més altes esferes de la investigació mèdica. Com centre mundial en serveis quirúrgics, tractaments de càncer i tot tipus de patologies i malalties, els nord-americans contem amb serveis capdavanters en el món i amb fons i fundacions privades que, amb milions de dòlars, es dediquen a investigar com prevenir malalties i com millorar la salut del ser humà. Alberto Acereda

  5. Article en contra Impressionant article econòmic sobre el sistema sanitari dels Estats Units. La privatització provoca que una operació d'apendicitis et pot costar 40.000 euros de la teva butxaca. I una altra dada molt preocupant, als Estats Units hi ha més d'un 11% dels menors d'edat que no tenen cobertura sanitària. Xifres impressionants, i més si les comparem amb la depesa en armament que té la gran potència nord-americana. Aquestes xifres ens han de fer reflexionar sobre les conseqüències que té el capitalisme ultraliberal si no li aturem els peus des de el sector públic. Afortunats som els europeus de tenir el sistema sanitari que tenim.

  6. Trailer del documental “Sicko” http://www.youtube.com/watch?v=BXFZ5apg1dU Sistema sanitari EUA http://www.youtube.com/watch?v=TyMCvpDcaps

  7. Creieu que es lògic que un país com Estats Units tingui el sistema sanitari que té?