situaci actual retallades en sanitat
Download
Skip this Video
Download Presentation
Situació actual. Retallades en sanitat

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Situació actual. Retallades en sanitat - PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on

Situació actual. Retallades en sanitat. D. Arribas. M. A. Félez. 2010. Despesa per habitant i any en sanitat pública en Europa (2009). Grau d’ insatisfacció amb el sistema sanitari públic. El “miracle” sanitari espanyol. Com és possible que un sistema infrafinançat

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Situació actual. Retallades en sanitat' - serena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide7
Grau d’insatisfacció amb el

sistema sanitari públic

el miracle sanitari espanyol
El “miracle” sanitari espanyol

Com és possible que un sistema infrafinançat

generi tanta eficàcia i alt grau de satisfacció en

la població?

ALT COMPROMÍS I BAIXOS SALARIS DELS PROFESSIONALS DE LA SANITAT, EN ESPECIAL DELS METGES

slide9
Atención

Atención

País

Especializada

Primaria

Suiza

128.500

106.000

Holanda

116.500

47.848

Bélgica

107.932

47.525

Irlanda

100.229

66.700

Francia

98.428

52.742

Dinamarca

94.700

49.978

Reino Unido

91.730

92.100

Luxemburgo

90.867

45.987

Noruega

85.100

48.915

Italia

84.520

46.000

Suecia

71.870

55.850

Finlandia

62.380

49.080

Portugal

61.752

39.135

Alemania

60.220

58.027

España

57.479

35.072

Eslovenia

33.000

27.000

Letonia

26.109

19.624

Rep. Checa

16.003

13.221

Polonia

6.070

4.290

Hungría

715

635

Remuneració mitja del metges europeus

Informe EuroGalenus per Medical Economics 2006

slide10
RETRIBUCIÓ HOSPITALÀRIA 2009

Metges de Catalunya. ESTUDI DESCRIPTIU I COMPARATIU. 18 de maig de 2010

reducci salarial
Reducció SALARIAL

DECRET LLEI

 • 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficitpúblic.
 • Article 24 bis

Retribucions del personal funcionari i altre personal no sotmès a la legislaciólaboral per alsmesos de juny a desembre de 2010

1. Des de l’1 de juny de 2010 fins al 31 de desembre de 2010, el conjunt de lesretribucions del personal funcionarien actiu experimenten una reducció del 5% entermes anuals respecte a les vigents a 31 de maig de 2010.

 • Article 26 bis

”Retribucions del personal laboral per alsmesos de juny a desembre de 2010

”1. Des de l’1 de juny de 2010 fins al 31 de desembre de 2010, la massa salarial del personal laboral, excloent-ne el personal laboral amb contracte d’altadirecció, experimentarà una reducciód’un 5% en relacióamb les quanties de cadascundelsconceptesretributius que l’integren i que elscorresponguipercebred’acordamb el convenicol·lectiu que li sigui aplicable, llevat de la paga extraordinària del mes de juny de 2010 que s’abonaràsense aplicar la reducció prevista en aquestarticle.

slide14
EROs i acords (DPO) de 2011
 • Hospital Plató: ERO
 • Consorci Hospitalari de Vic: acord
 • Consorci Salut Maresme i la Selva: acord
 • Consorci Sanitari de Terrassa: acord
 • Hospital de Sant Rafael: ERO + acord
 • Hospital de Puigcerdà: acord
 • Hospital Santa Maria de Lleida: acord
 • IAS: acord
 • Mútua de Terrassa: ERO
 • Parc de Salut Mar: ERO + acord
 • Pius Hospital de Valls: ERO + art 41
 • Corporació Sanitària Parc Taulí: acord
 • Hospital del Pallars: acord
 • Hospital de Granollers: acord
 • H. Sant Bernabé de Berga: acord+art. 41
 • Hospital de Figueres: acord
 • Hospital d’Igualada: acord
 • Hospital de Martorell: acord
 • Hospital de Sant Celoni: acord
 • Hospital de Mollet: negociacions
 • Hospital de Sant Pau: ERO (no aplicat)
 • H. Residència Sant Camils: art. 41
 • C. Sanitari del Garraf: ERO + art. 41
 • SEMSA: acord
 • GIPPS Tarragona: acord
 • Hospital Clínic: acord
 • Hospital de l’Esperit Sant: ERO
 • H. Comarcal de Móra d’Ebre: acord
 • H. U. Sant Joan de Reus: acord
 • Althaia: acord
 • Institut Pere Mata: acord
 • CS de Mataró: acord

Equilibri pressupostari

reducci salarial1
Reducció SALARIAL

Proposta de MESURES empleats públics de l’administració de la GENERALITAT de Catalunya

30 nov de 2011

Mesures temporals:

1. Revisió de les plantilles ocupades per personal interí en serveis no finalistes ni essencials, amb l’objectiu de mantenir el màxim de llocs de treball possible i, per tant, proposant i debatent mesures d’abast més general d’acord amb les propostes que presentin els agents socials.2. Reducció de l’import del complement específic o equivalent preferentment a les dues pagues addicionals dels mesos de juny i desembre del 2012. Aquesta mesura s’aplicaria tant al personal funcionari, com al laboral i estatutari.3. Suspensió del Fons d’Acció Social.4. Suspensió de l’abonament del complement de productivitat.

5. Reducció del 50% dels imports màxims a percebre durant el 2012 en concepte de Direcció per Objectius (DPO) del Personal Estatutari de l’ICS

reducci salarial2
Reducció SALARIAL

6. Suspensió de l’aportació al pla de pensions. 7. No aprovació de nova oferta d’ocupació pública per al 2012 i suspensió de l’execució de les ofertes públiques aprovades i no convocades.

8. Establiment d’una excedència voluntària amb reserva del lloc de treball: Es proposa una excedència d’un termini mínim d’1 any i màxim de 3 anys amb reserva del lloc de treball, còmput de triennis i drets de previsió social.

9. Revisió del tiquet menjador i establiment de mesures de flexibilitat de l’horari.

10. Supressió de les millores per Incapacitat temporal (IT)11. Modificació de la retribució durant el primer any de reducció de jornada per tenir cura de fill.12. Deducció proporcional de retribucions per absències injustificades.13. Modificació dels dies d’assumptes personals.

reducci salarial3
Reducció SALARIAL

14. Supressió dels dies addicionals de vacances (premis per antiguitat).

15. Modificació dels complements per estadis, nivells de carrera o trams docents.

16. Supressió dels fons de tecnificació.17. Supressió dels complements de presència efectiva i de normalització dels horaris (PIPE i PINHO).

18. Regulació del complement per nombre d’assegurats del personal de contingent i zona de l’ICS.

19. Supressió de les subvencions sindicals i suspensió de pactes, acords o convenis en allò referent a l’increment del nombre d’hores de crèdit horari sindical per sobre del previst a la normativa (Llei orgànica de llibertat sindical, Estatut dels Treballadors i Estatut Bàsic de l’Empleat Públic) i en allò referent als alliberaments institucionals.

altres mesures per assolir l equilibri pressupostari
Altres mesures per assolir l’equilibri pressupostari

Tancament de sales d’hospitalització i quiròfans.

Increment del ràtio metge/pacient com conseqüència del EROs/

canvi de carregues.

Noves contractacions: Contractes de 25-30-35 h/setmanals (NO plus

de jornada partida, NO modificació agenda de treball).

Contractes mes a mes . Incertesa total de seguir contractat.

No incorporació de les places assignades a les últimes ofertes

ocupació pública i missatge de no generar noves ofertes de places.

altres mesures per assolir l equilibri pressupostari1
Altres mesures per assolir l’equilibri pressupostari

Contingent/APD: El Reial Decret llei 16/2012

Substitucions: No tenim substituts per cobrir permisos de lliure

disposició, baixes, etc.

Amortització de les jubilacions, segons professional 2/1 o 3/1.

Eliminació de la activitat suplementària de tardes

Modificacions del mòduls de guardià (depenent de cada centre).

Primària : Menys punts d’atenció continuada, reducció de l’horari de

guàrdies ( inici 21:00 finalització 8:00). Desplaçaments a major

distancia per fer la domiciliaria urgent .

.

contingent
CONTINGENT

El Reial Decret llei 16/2012, publicat el 24 d’abril al BOE, preveu la integració obligatòria dels metges de contingent als sistemes de salut autonòmics, mentre que per al cos mèdic d’APD deixa dues opcions: la incorporació com a personal estatutari o el trasllat a un òrgan administratiu no sanitari. La norma fixa el 31 de desembre de 2013 com a data màxima per a l’execució d’ambdós processos.

altres mesures per assolir l equilibri pressupostari2
Altres mesures per assolir l’equilibri pressupostari

Contingent/APD: El Reial Decret llei 16/2012

Substitucions: No tenim substituts per cobrir permisos de lliure

disposició, baixes, etc.

Amortització de les jubilacions, segons professional 2/1 o 3/1.

Eliminació de la activitat suplementària de tardes

Modificacions del mòduls de guardià (depenent de cada centre).

Primària : Menys punts d’atenció continuada, reducció de l’horari de

guàrdies ( inici 21:00 finalització 8:00). Desplaçaments a major

distancia per fer la domiciliaria urgent .

.

punts atenci continuada
PUNTS Atenció Continuada

REORDENACIÓ DELS CENTRES D’ATENCIÓ CONTINUADA

(Font: CatSalut - octubre 2011)

 • Núm. total de centres que disposen d’atenció continuada a Catalunya = 185
 • 96 centres han modificat el seu horari, dels quals 58 tanquen a la nit.
 • 85 centres mantenen l’atenció continuada (atenció de 24 hores)
 • 4 centres han tancat definitivament:
  • Urgències del c/ València (Barcelona)
  • CAP Gavà Mar
  • CAP Garraf
  • CAP Riera Miró (Reus)
i per 2012
I per 2012 .....

Increment del IRPF.

Nova disminució del pressupost de salut (-4.7%).

Disminució d’un 5% del salari dels funcionaris.

Disminució de 7.000 milions d’€ del pressupost de Sanitat Espanyola.

Intervenció del estat espanyol per la UE i el FMI.

Possible pujada del IVA.

Possible jubilació al 67 a partir d’ara.

I .........

slide24
MIR
 • Canvis en la formació, al baixar els procesos assistencials poden fer seguiment de menys prodeciments controlats. Disminució de cirurgia, menys llits disponibles
 • Plantilles més baixes pel que el grau de tutelació / acompanyament és menor .
 • Reducció hores de guàrdia i professionals que hi treballant , passant a fer d’ adjunts de forma precoç.
 • Incertesa laboral (FUTUR)
riscos psicosocials
RISCOS PSICOSOCIALS

BURNOUT

La síndrome d´esgotament professional o síndrome de burnout és un conjunt de símptomes que

apareixen davant d’ una resposta continuada d’estrès laboral. Aquest síndrome es caracteritza

per :

1. Cansament emocional

2. Despersonalizació

3. Baixa realització personal.

Predomina entre els treballadors del serctor serveis: professionals sanitaris, docents….

Factors de risc

1. Augment de demandes: Elevades demandes emocionals. Sobrecàrrega de demandes laborals.

2. Baixes compensacions: Manca de reconeixement social. Autopercepció de baixa remuneració econòmica . Escassa incentivació .

3. Poc suport social: sistema de supervisió inadequat. Disfuncions en l’ acompliment del rol4. Baix control sobre el treball

crisi1
CRISI
 • L’esperança de vida dels residents en Espanya ha caigut lleugerament entre juliol de 2010 i juny de 2011, segons l’INE. Se sitúa en 78,87 anys per als homes i 84,82 per a les dones (81,87 de mitjana per ambdos sexes, vuit centèssimes menys que en 2010). Encara que es tracta d’unes centèssimes, els demògrafs consultats fan una crida d’atenció: suposa un gir respecte els últims anys en la millora d’un indicador de benestar com és l’expectativa de longevitat.
ad