K atcer ties aminosk bju kodus
Download
1 / 24

Kā atcerēties aminoskābju kodus? - PowerPoint PPT Presentation


 • 207 Views
 • Uploaded on

Kā atcerēties aminoskābju kodus?. Iepriekšējās lekcijas saturs. 20 a -aminoskābes veido proteīnus Aminoskābēm var būt hidrofobas, polāras vai lādētas sānu ķēdes Aminoskābes, reaģējot viena ar otru veido peptīda saiti Polipeptīda galveno ķēdi raksturo 3 torsijas leņķi phi, psi un omega

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kā atcerēties aminoskābju kodus?' - leone


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Iepriek j s lekcijas saturs
Iepriekšējās lekcijas saturs

 • 20 a-aminoskābes veido proteīnus

 • Aminoskābēm var būt hidrofobas, polāras vai lādētas sānu ķēdes

 • Aminoskābes, reaģējot viena ar otru veido peptīda saiti

 • Polipeptīda galveno ķēdi raksturo 3 torsijas leņķi phi, psi un omega

 • Omega gandrīz vienmēr ir 180o, ir atļautas tikai dažas phi-psi kombinācijas

 • Proteīna hidrofobo kodolu veido pārsvarā hidrofobas aminoskābes, bet polārās un lādētās aminoskābes atrodas uz proteīna virsmas

 • Proteīnu galvenā ķēde var veidot otrējo struktūru - a spirāles un b virknes

 • Otrējās struktūras elementus savieno cilpas

 • Vienkāršas a spirāļu un/vai b virkņu kombinācijas veido motīvus

 • Vairāki motīvi kopā ar vēl papildus a spirālēm/ b virknēm un cilpām veido trešējo struktūru

 • Domēns ir proteīna daļa, kura spēj veidot stabilu trešējo struktūru ar savu hidrofobo kodolu. Proteīniem var būt no viena līdz pat vairāk kā desmit domēniem

 • Vairākas proteīnu molekulas var veidot ceturtējo struktūru, kura bieži ir simetriskaViendom na un daudzdom nu prote ni
Viendomēna un daudzdomēnu proteīni

 • Tā kā daudzdomēnu proteīnos katra domēna struktūra var būt radikāli atšķirīga, parasti strukturāli klasificē individuālus domēnus


Prote nu dom ni
Proteīnu domēni

b plāksnes saturošie

a spirāles saturošie

a/b jauktie • a spirāles ir ļoti bieži sastopamas proteīnos

 • Vai a spirāle var pastāvēt viena pati?

Hidrofobais kodols

Izolētai a spirālei nav hidrofobā kodola, tāpēc šķīdumā tā būtu ļoti nestabila

Divas (vai 3,4, utt) spirāles var pakoties kopā un veidot hidrofobo kodolu


Sav t spir le leic na r v jsl dzis
Savītā spirāle (“leicīna rāvējslēdzis”)

 • Vienkāršākais veids, kā savienot 2 a spirāles

 • Fibrillārajos proteīnos savītās spirāles var būt simtiem aminoskābju garas

 • Globulārajos proteīnos savītās spirāles ir daudz īsākas (~10-30 atlikumu)


Hept des atk rtojumi
Heptādes atkārtojumi

 • d: Parasti Leu

 • a: hidrofoba aminoskābe

 • e, g: bieži lādēta aminoskābe

 • b,c,f: lādēta vai polāra

1

8

15

22

2x3.5=7 (heptāde...)

Leu rāvējslēdzī a spirālē ir 3.5 (nevis 3.6) atlikumi uz vienu apgrizienu


Leu pakojas pret leu
Leu pakojas pret Leu

Eksperimentāli noteiktā struktūra

Oriģinālais Leu rāvējslēdža konceps (nepareizs!)


Mijiedarb bas sav taj spir l
Mijiedarbības savītajā spirālē

 • Hidrofobajā kodolā mijiedarbojas leicīni un citi hidrofobi atlikumi

 • Spirāļu sānus savieno pretēji lādēti atlikumi

 • Uz ārpusi ir vērsti polāri un lādēti atlikumi


Etru spir u sai is
Četru spirāļu saišķis

 • Visizplatītākais a spirāļu pakošanās veids globulārajos proteīnosDivi leic na r v jsl d i var veidot 4 spir u sai i
Divi leicīna rāvējslēdži var veidot 4 spirāļu saišķi

 • 2x2 spirāles veido 2 Leu rāvējslēdžus

 • 2 rāvēsjlēdži pakojas viens pret otru

 • Parasti 4 spirāļu saišķi neveido 2 Leu rāvējslēdži, samērā netipisks gadījums

Leu rāvējslēdzis


A spir u dom ni var b t lieli un komplic ti
a saišķi spirāļu domēni var būt lieli un komplicēti


Glob na folds
Globīna folds saišķi

 • Viena no vissvarīgākajām a struktūrām

 • Atrodas daudzos neradniecīgos proteīnos

 • Cilvēkiem: mioglobīns & hemoglobīns

 • Aļģēm: gaismas savākšanas komplekss

 • Satur 8 a spirāles, kuras veido aktīvā centra kabatu


Mioglob ns
Mioglobīns saišķi


Hemoglob ns
Hemoglobīns saišķi

 • Mioglobīns ir atrodams muskuļos kā skābekļa glabātuve

 • Hemoglobīns transportē kābekli no plaušām uz pārējo organismu

 • Mioglobīns ir monomērs

 • Hemoglobīns satur 4 monomērus: 2xa un 2x b

 • a un b ķēdes ir strukturāli līdzīgas un tām ir globīna folds


Hemoglob ns1
Hemoglobīns saišķi


Sirpjveida an mija molekul ra slim ba
Sirpjveida anēmija: molekulāra slimība saišķi

 • Veidojas, ja Glu 6 b ķēdē mutējas par Val


Hemoglob na molekulu polimeriz cija sirpjveida an mij
Hemoglobīna molekulu polimerizācija sirpjveida anēmijā saišķi

 • Mutētais valīns ievietojas citas hemoglobīna molekulas hidrofobajā kabatāK p c glu 6 mut cija evol cijas laik nav elimin ta
Kāpēc Glu 6 mutācija evolūcijas laikā nav eliminēta? saišķi

 • Mutācija pārsvarā satopama Āfrikā

 • Homozigotiem indivīdiem ir nodrošināta aizsardzību pret malāriju

 • Heterozigoti indivīdi ir asimptomātiski un viņiem malārija ir vieglā formā


Malārijas vēsturiskā izplatība saišķi

Sirpjveida anēmijas izplatība Āfrikā

Malārijas patreizējā izplatība


ad