A dajka szakmai kompetenci ja a gyermek rzelmi nevel se s a szocializ ci biztos t sa ter let n
Download
1 / 30

- PowerPoint PPT Presentation


 • 250 Views
 • Uploaded on

A KATOLIKUS ÓVODÁKBAN DOLGOZÓ DAJKÁK V. TALÁLKOZÓJA 2010. november 5. A dajka szakmai kompetenciája a gyermek érzelmi nevelése és a szocializáció biztosítása területén. Szásziné Sustyák Anna óvodavezető Svetits Katolikus Óvoda, Debrecen. Ez én vagyok…. Előadás előtt Előadás után.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - leonard-hunt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A dajka szakmai kompetenci ja a gyermek rzelmi nevel se s a szocializ ci biztos t sa ter let n

A KATOLIKUS ÓVODÁKBAN DOLGOZÓ DAJKÁK

V. TALÁLKOZÓJA

2010. november 5.

A dajka szakmai kompetenciája a gyermek érzelmi nevelése és a szocializáció biztosítása területén

Szásziné Sustyák Anna

óvodavezető

Svetits Katolikus Óvoda, Debrecen


Ez n vagyok
Ez én vagyok…

Előadás előtt

Előadás után
Az el ad s tartalma
Az előadás tartalma

 • Tevékenység, elvárás, feladatkör

 • Az érzelmi nevelés és a szocializáció értelmezése

 • Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása


A dajka mint az vodapedag gus seg t t rsa a gyermekek gondoz ja
A dajka, mint az óvodapedagógus segítőtársa, a gyermekek gondozója

 • közvetlen segítői szerepkör

 • testi- lelki- szociális gondoskodás

 • a csoportban zajló történések, folyamatok résztvevője


Szerepv lt s a dajkai munk ban
Szerepváltás a dajkai munkában

 • szakképzettség

 • nevelőpartneri rang

 • együttműködés a nevelésben

 • szakmai kompetenciák és határaik (tevékenységi körök) tisztázása

 • kapcsolattartás kiépítése


Elv r sok t rsadalmi pedag giai partneri
Elvárások (társadalmi, pedagógiai, partneri)

 • 1989-1996-2009 törvényi változások

 • értékmegőrzés- értékteremtés

 • új hangsúlyok, fogalmak, tartalmak

 • integráció, inkluzív pedagógia

 • kompetencia fejlesztés


Tov bbl p s lehet s gei
Továbblépés lehetőségei

 • személyiségük fejlesztése, ismeretek bővítése

 • szociális kapcsolatok kialakítása

 • kooperáció fejlesztése

 • kommunikációs kultúra alakítása


A szakmai kompetencia fejleszt se
A szakmai kompetencia fejlesztése

 • a nevelésért vállalt felelősségérzet

 • a döntésképesség

 • az emocionális érzékenység

 • az intellektuális ismertek, képességek, jártasságok, készségek


A dajka kompetens szerepk rt t lt be
A dajka kompetens szerepkört tölt be

 • az óvoda óvó-védő funkciójának teljesítése során

 • saját szak-és önképzésében

 • megszerzett ismeret-és tudásanyagának a gyakorlati munkájába való beépítésében

 • munkakapcsolatainak kiépítésében, ápolásában

 • saját élményű tapasztalatainak átadásában

 • saját elfogadó, befogadó attitűdjének kiépítésében

 • lelki egészségének védelmében


A dajka seg t szerepk rt t lt be
A dajka segítő szerepkört tölt be

 • az óvoda alap-és kiegészítő feladatainak teljesítésében

 • az óvoda nevelő – személyiségfejlesztő funkciójának betöltése során

 • az óvoda által kitűzött minőségcélok elérésében

 • a gyermekek hátránykompenzálásának folyamatában

 • a gyermekek egyéni bánásmódot igénylő feladatellátása során

 • a szülőkkel való együttműködés továbblépésében


Tendenci k
Tendenciák

 • a környezeti kihívások

 • a „minden nem biztos” korában élünk

 • ökológiai változások

 • társadalmi –kulturális sokrétűség


Rvek az rzelmi nevel s sz ks gess g r l
Érvek az érzelmi nevelés szükségességéről

 • érzelmi intelligencia

 • érzelmek nyelve a művészet

 • Engedjétek játszani a gyermekeket!


Az vod skori rzelem fejl d s nek jellemz i
Az óvodáskori érzelem fejlődésének jellemzői

 • a gyermek észlelését, gondolkodását áthatják az érzelmek

 • sokszínűvé válnak az érzelmek

 • jellemző a változékonyság, a szélsőségesség


Rzelmi nevel s szocializ ci az alapprogram t kr ben
Érzelmi nevelés – szocializáció az Alapprogram tükrében

 • a családi –óvodai környezet ösztönző hatása

 • az érzelmek dominanciája

 • érzelemformáló személyi kapcsolatok jelentősége, meghatározó szerepe


Sz szin susty k anna vodavezet svetits katolikus voda debrecen

Személyiség központúság tükrében

Kifejezi, hogy ismerjük a gyermeket a maga

testi – lelki – szellemi változásaiban

Optimalizált környezeti ingermintázat

Biológiai alapok

Pedagógiai tudatosság

Alkalmazott módszerek

Szeretet kommunikáció


Rzelmi nevel s s szocializ ci
Érzelmi nevelés és szocializáció tükrében

 • erkölcsi –szociális érzelmek

 • esztétikai érzelmek

 • intellektuális érzelmek

 • közösségi nevelés, társas kapcsolatok

 • a keresztény közösség fontossága a felebaráti szeretet megtapasztalásában


Hangs lyok
Hangsúlyok tükrében

 • a szeretet és kötődés képességének fejlesztése

 • a mások iránti tisztelet, megbecsülés érzésének fejlesztése

 • az élménybefogadás képességének fejlesztése

 • a érzelmek kifejező képességének fejlesztése

 • az ösztönök és érzelem irányításának fejlesztése

 • az érzelmi zavarok tompítása, leépítése


M dszer eszk z szervezeti keret
Módszer, eszköz, szervezeti keret tükrében

 • az érzelmi biztonság megteremtése

 • az érzelmi alapigények biztosítása

 • a valláserkölcs normáihoz igazodó pozitív tapasztalatok, élmények megerősítése

 • kooperációs képesség fejlesztése

 • kommunikációs képesség fejlesztése


M dszer eszk z szervezeti keret1
Módszer, eszköz, szervezeti keret tükrében

 • a beszoktatás, közös programok a szülőkkel

 • a társas kapcsolatok fejlesztése, erősítése az óvodában

 • a gyermekek motiválása, cselekvésre késztetése

 • az óvodában elforduló jellegzetes nevelési hibák, a gyermek érzelmi életének zavarai, okai

 • konfliktuskezelés az óvodában, konfliktuskezelési technikák


Akkor lehet sikeres az rzelmi nevel s s a szocializ ci ha
Akkor lehet sikeres az érzelmi nevelés és a szocializáció ha…

 • otthonos körülmények vannak a csoportszobában.

 • lehetőségek vannak a közös élmények, tapasztalatok szerzésére.

 • az egyéni és a közösségi tulajdonságokat formáljuk.

 • az óvoda felnőtt közösségének modellnyújtása példaértékű.

 • a gyermek – család megismerése a fejlesztés alapja (kapcsolatfelvétel, a gyermek befogadása gondosan megtörténik).

 • az egyéni szükségletekhez igazodik az összehangolt fejlesztés.

 • csoportszervezési formák, fejlesztő módszerek, eszközök célirányosak.


A befogad kompetens dajka szem lyis ge
A befogadó kompetens dajka személyisége szocializáció ha…

 • gyermekközpontú (elfogadó, segítő, támogató)

 • hiteles (emberi-szakmai)

 • empatikus, önfeláldozó


A dajka kommunik ci s mint ja
A dajka kommunikációs mintája szocializáció ha…

 • beszéddel kapcsolatos kívánalmak

 • metakommunikációval kapcsolatos kívánalmak


Zenet
Üzenet szocializáció ha…

„ A gyermek minden érzelmi hatásra rendkívül fogékony, harmóniát kíván, azt, hogy minden felnőtt énjének legjobb részét fordítsa felé. „

/Szabó Magda/


Aj nd k
Ajándék szocializáció ha…

„Képzeld el, hogy az élet egy játék, amiben öt labdával zsonglőrködsz.

A labdák neve: munka, család, egészség, barátok és tisztesség.

Mindegyiküket a levegőben tartod. Ám egy nap megérted, hogy a munka gumilabda. Ha leejted, felugrik.

A többi – a család, az egészség, a barátok és a tisztesség – üvegből van.

Ha az egyik lepottyan, megmásíthatatlanul megkarcolódik, megreped vagy akár ezernyi darabra is törhet.

Csak akkor kezdheted megteremteni az egyensúlyt az életedben, ha valóban megérted az öt labda leckéjét.”

/James Patterson/


Sz szin susty k anna vodavezet svetits katolikus voda debrecen

Köszönöm megtisztelő figyelmét! szocializáció ha…

Szásziné Sustyák Anna

susiani@vipmail.hu

30/598-3336