slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRODUKCJA ROŚLINNA NA CELE ENERGETYCZNE A RACJONALNE WYKORZYSTANIE ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRODUKCJA ROŚLINNA NA CELE ENERGETYCZNE A RACJONALNE WYKORZYSTANIE ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

PRODUKCJA ROŚLINNA NA CELE ENERGETYCZNE A RACJONALNE WYKORZYSTANIE ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ - PowerPoint PPT Presentation


 • 276 Views
 • Uploaded on

PRODUKCJA ROŚLINNA NA CELE ENERGETYCZNE A RACJONALNE WYKORZYSTANIE ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ . Jan Kuś, Antoni Faber Puławy, 2009. Podstawy polityki energetycznej UE. Komisja Europejska 10 stycznia 2008 przedstawiła pakiet działań w obszarze energii i zmian klimatu dla UE do 2020 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PRODUKCJA ROŚLINNA NA CELE ENERGETYCZNE A RACJONALNE WYKORZYSTANIE ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ' - leon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PRODUKCJA ROŚLINNA NA CELE ENERGETYCZNE A RACJONALNE WYKORZYSTANIE ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ

Jan Kuś, Antoni Faber

Puławy, 2009

podstawy polityki energetycznej ue
Podstawy polityki energetycznej UE

Komisja Europejska 10 stycznia 2008 przedstawiła pakiet działań w obszarze energii i zmian klimatu dla UE do 2020 r.

Główne założenia to:

 • 20% udział energii odnawialnej;
 • 20% redukcja emisji gazów cieplarnianych;
 • 20% zmniejszenie zużycia energii;
 • 10% udział biopaliw płynnych.
czynniki limituj ce area uprawy rzepaku ozimego w polsce
Czynniki limitujące areał uprawy rzepaku ozimego w Polsce
 • Jakość gleb.
 • Udział rzepaku w strukturze zasiewów.
 • Struktura obszarowa gospodarstw.
slide7

Udział gleb b. dobrych i dobrych (%)

Udział rzepaku (%) w powierzchni gleb b. dobrych i dobrych (2008)

slide11

Redukcja emisji GHG wskutek wykorzystywania biopaliw w stosunku do benzyny i oleju napędowego (IEA i EMPA, 2005,)

rozw j biogazowni w polsce do 2020 r
Rozwój biogazowni w Polsce do 2020 r.

Założenia Programu MRiRW (02.2009)

2013 – 1 mld m3 biogazu;

2020 - 2 mld m3 biogazu.

slide15

Zbiór i rozdysponowanie słomy (zbóż, rzepaku i kukurydzy) średnio za lata 2004-2008 w mln ton (Opracowanie własne na podstawie danych GUS)

gatunki ro lin potencjalnie przydatne do uprawy na cele energetyczne
Gatunki roślin potencjalnie przydatne do uprawy na cele energetyczne

Krzewy i drzewa szybko rosnące: Wierzba wiciowa, Topola i Robinia akacjowa.

Byliny: Ślazowiec pensylwański, Topinambur.

Wieloletnie trawy o szlaku fotosyntezy: C4 - Miskant, Proso rózgowate, Spartina preriowa, Palczatka Gerarda i C3 – Mozga trzcinowata.

slide19

Roczne zużycie wody przez wybrane uprawy (wierzba 550-650 mm, miskant 510-600 mmw okresie wegetacji) (Hess i Knox, 2001)

lokalizacja plantacji wieloletnich ro lin energetycznych
Lokalizacja plantacji wieloletnich roślin energetycznych

Plantacji nie powinno się lokalizować na glebach dobrych i średnich (kompleksy 1-5, łącznie około 9,4 mln ha), które należy przeznaczyć pod produkcję żywności i pasz.

Pod plantacje należy przeznaczać gleby o ograniczonej przydatności rolniczej (głównie kompleksy – 8, 9 i 6), położone:

na obszarach o rocznej sumie opadów powyżej 550mm;

poza obszarami cennymi przyrodniczo (Natura 2000).

W sumie w kraju jest około 0,9 mln ha takich gruntów.

slide23

Gleby dopuszczone do lokalizacji wieloletnich roślin energetycznych (kolor czerwony) oraz rejony, w których plantacji nie należy lokalizować(kolor pomarańczowy i zielony)

slide24

Gminy o warunkach szczególnie korzystnych do zakładania wieloletnich plantacji roślin energetycznych oraz szacunki łącznej produkcji biomasy dla wierzby, miskanta i ślazowca(kolorem czerwonym zaznaczono położenie największych polskich elektrowni)

slide25

Z uwagi na małą gęstość i niską wartość opałową biomasa powinna być wykorzystywana w energetyce rozproszonej (koszty logistyki - 30 - 50% jej ceny).

Opłacalność produkcji biomasy po cenach oferowanych przez energetykę (za 1 GJ energii w biomasie) jest niska, niekonkurencyjna do uprawy roślin rolniczych. Dodatkowo koszty założenia plantacji - to 10 - 20 tys. zł./ha.

Jeśli odbiorcy biomasy nie stworzą odpowiedniego systemu kontraktacji, indeksacji cen oraz pomocy technicznej przy zbiorze i logistyce biomasy, to ten kierunek produkcji nie będzie się rozwijał !!!

Aktualnie powierzchnia wieloletnich plantacji roślin energetycznych nie przekracza 10 tys. ha i maleje.

slide28

Powierzchnia gruntów (mln ha) dostępnych do uprawy roślin na cele energetyczne ( Wiesenthal i in., 2006)

Symulacje wg. modelu CAPSIM, F i N model HEKTOR Symulacje wg. Refuel na 2030 r.: 7,6 mln. ha UR na cele żywnościowe i produkcję pasz, 6,8 mln. na biopaliwa, 0,4 mln. pod budownictwo.

slide29

Podsumowanie

 • Priorytetowym zadaniem rolnictwa jest zapewnienie samowystarczalności i bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Z tego powodu na gruntach o wyższej przydatności rolniczej nie powinny być lokalizowane plantacje wieloletnich roślin energetycznych.
 • Przeznaczenie w perspektywie 2020 r. około 1,6 mln ha gruntów pod produkcję na substytucję paliwową musi być skompensowane wzrostem plonów upraw rolniczych przynajmniej o 1,5% rocznie, co jest trudne do osiągnięcia.
 • Warunkiem rozwoju produkcji rolniczej na cele energetyczne jest zapewnienie nie mniejszej jej opłacalności od typowej produkcji rolniczej.

29

slide30

Podsumowanie

 • Ocena produkcji rolniczej na cele energetyczne musi uwzględniać efektywność energetyczną, ekonomiczną i spełnienie wymogów środowiskowych (bilanse wodne, bilans gazów cieplarnianych, bioróżnorodność itp.)
 • Realizacja istniejącego prawodawstwa i strategii promujących OZE tak w skali narodowej, jak również unijnej nie jest możliwa bez skoordynowanych programów działań.

30

slide31

PRODUKCJA ROŚLINNA NA CELE ENERGETYCZNE A RACJONALNE WYKORZYSTANIE ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ

Jan Kuś, Antoni Faber

DZIĘKUJEMY

ZA UWAGĘ