slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Analiza ABC - racjonalne rozmieszczenie zapasów w magazynie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Analiza ABC - racjonalne rozmieszczenie zapasów w magazynie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Analiza ABC - racjonalne rozmieszczenie zapasów w magazynie - PowerPoint PPT Presentation


 • 2014 Views
 • Uploaded on

aktualizacja: 26.09.2011. Analiza ABC - racjonalne rozmieszczenie zapasów w magazynie. autor: mgr Janusz Gniewkowski recenzent: mgr inż. Adam Koliński. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. Opracowanie prezentacji współfinansowane

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Analiza ABC - racjonalne rozmieszczenie zapasów w magazynie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

aktualizacja: 26.09.2011

Analiza ABC - racjonalne rozmieszczenie zapasów w magazynie

autor: mgr Janusz Gniewkowski

recenzent: mgr inż. Adam Koliński

Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych.

Opracowanie prezentacji współfinansowane

przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

slide2

Przedsiębiorstwa zaangażowane w opracowanie prezentacji

Promag s.a.

PROMAG S.A. już od 30 lat udoskonala przestrzeń magazynową i produkcyjną swoich Klientów poprzez optymalny dobór wyposażenia magazynowego. Regały magazynowe, wózki widłowe, meble metalowe, urządzenia dźwignicowe, przeładunkowe i do pakowania to część bogatej oferty firmy.

STILLPolska Sp. z o.o.

STILL jest wiodącym dostawcą inteligentnego sterowania logistyki wewnętrznej. STILL oferuje wózki widłowe, podnośniki paletowe, gęstą sieć serwisową, rozwiązania software, usługi finansowe oraz inne rozwiązania systemowe logistyki wewnątrzzakładowej.

slide3

Analiza ABC - racjonalne rozmieszczenie zapasów w magazynie

 • Plan prezentacji
 • Zapas
 • Analiza ABC
 • Zastosowanie reguły 20/80 w biznesie i poza nim
 • Grupy według klasyfikacji ABC
 • Przykłady analizy ABC (wartości)
 • Przykłady analizy XYZ (ilości)
 • Metody i reguły zarządzania zapasami
 • Rozmieszczenie towarów w magazynie (obrót towarów)

foto: PROMAG S.A.

slide4

Analiza ABC - racjonalne rozmieszczenie zapasów w magazynie

zapas

Zapas zdefiniować można jako określoną ilość dóbr znajdujących się w przedsiębiorstwie lub łańcuchu dostaw, bieżąco nie wykorzystywanych, a przeznaczonych do późniejszego przetworzenia lub sprzedaży. Dobra te mają precyzyjnie określoną lokalizację, a wielkość ich wyrażona jest w miarach ilościowych lub wartościowych.*

*źródło: S. Krzyżaniak, P. Cyplik, „Zapasy i magazynowanie”, Tom I. Wyd. 2, Biblioteka Logistyka

foto: PROMAG S.A.

foto: STILL Polska Sp. z o.o.

slide5

Analiza ABC - racjonalne rozmieszczenie zapasów w magazynie

 • zapas
 • Zarządzanie zapasem wymaga dobrej wiedzy o nim. Zarządzający musi wiedzieć:
 • jak wygląda popyt w minionych okresach?
 • czy był ustabilizowany, a może wykazywał trend albo sezonowość?
 • czy wykazywał szybki a może wolny obrót?
 • czy wobec innych pozycji asortymentowych różni się wartością zużycia?
 • czy wpływają na niego czynniki z otoczenia…?
 • Tak duża ilość kryteriów często powoduje że, analizy mają charakter jednowymiarowy (np. tylko na popycie w minionych okresach), przez co wyniki raczej dezinformują, niż informują.

foto: PROMAG S.A.

slide6

Analiza ABC - racjonalne rozmieszczenie zapasów w magazynie

Analiza abc

Dobrym przykładem zastosowania wielu kryteriów jednocześnie jest analiza ABC. Jest to technika służąca do podziału (klasyfikacji) na grupy od 3 grup wzorcowych (np. A, B, C) do 9 grup, wobec których należy stosować odmienne polityki zarządzania (np. zapasów). Analiza ta opiera się na regule 20/80, zwanej w naukach ekonomicznych zasadą Pareto.

Analiza ABC polega na wyodrębnieniu z analizowanego zbioru elementów (np. pozycji asortymentowych) tworzących grupę 20% liczebności, która generuje 80% efektów w drugim zbiorze elementów (np. obrotów, zysków, wartości).

slide7

Analiza ABC - racjonalne rozmieszczenie zapasów w magazynie

 • Zastosowanie reguły 20/80 w biznesie i poza nim
 • 80% zysku wypracowują 20% pracowników,
 • 80% obrotu całkowitego generuje 20% naszych klientów,
 • 80% wartości zakupów będzie pochodziło od 20% dostawców,
 • 80% wypadków powoduje 20% kierowców,
 • 80% czasu nosimy 20% wszystkich naszych ubrań,
 • 80% uczniów ZSCKU im. S. Batorego w Koninie pochodzi z 20% miejscowości,
 • 80% wyników wypływa tylko z 20% przyczyn.

foto: iStockphoto.com

foto: iStockphoto.com

slide8

Analiza ABC - racjonalne rozmieszczenie zapasów w magazynie

Grupy według klasyfikacji abc

Dla całości asortymentu zależności układają się następująco:

Jak zastosować tę regułę do zarządzania zapasami? Jak odpowiednio pogrupować zgodnie z przyjętym kryterium (np. wartości obrotu, marzy, wartości zapasu), a także co istotne w magazynie – ze względu na wielkość i częstość pobrań? Przecież w tylko w jednym małym sklepie mamy np. nawet 100 tysięcy pozycji asortymentowych!

slide9

Analiza ABC - racjonalne rozmieszczenie zapasów w magazynie

Przykład analizy abc (wartości)

W przypadku zapasów prawie zawsze sprawdza się reguła 80/20. Stad też jest bardzo popularną metoda analizowania zapasów, pozwala na ustalenie wśród tysięcy pozycji zapasów tych, które wymagają szczególnej troski z uwagi na ich koszty utrzymania czy np. koszty zamrożenia środków obrotowych.

Przykład takiej analizy zawiera tabela 1. Dla uproszczenia przyjęto iż, w firmie sprzedaje się 25 różnych towarów. Do obliczeń wykorzystamy popularny arkusz kalkulacyjny EXCEL.

Tabela poniżej przedstawia alfabetyczny wykaz towarów sprzedawanych w ciągu ostatniego roku w sklepie Bibuła, w dziale z artykułami papierniczymi.

Polecenie: należy dokonać podziału asortymentu w na grupy A, B, C przyjmując kryterium wartość sprzedaży (A80%, B15%, C5%).

slide10

Analiza ABC - racjonalne rozmieszczenie zapasów w magazynie

Przykład analizy abc (wartości)

W kolumnie „Towary” zebrano w porządku alfabetycznym towary, które podamy analizie. Następne kolumny to cena jednostkowa (jest to?), ilości sprzedaży w tym okresie oraz wartość sprzedaży – kolor żółty (gdybyśmy jej nie mieli to jak można ją obliczyć ?).

Analizę ABC przeprowadzimy według kryterium wartości sprzedaży.

foto: iStockphoto.com

slide12

Analiza ABC - racjonalne rozmieszczenie zapasów w magazynie

Przykład analizy abc (wartości)

Analizę ABC przebiega według następującego schematu:

wstawiamy tabelę do Excela

porządkujemy badany zbiór pozycji asortymentu według kryterium malejącej wartości obrotu. Zaznacz całą tabelę i następnie → dane/sortuj/kolumnę E/malejąco/ok

slide13

Analiza ABC - racjonalne rozmieszczenie zapasów w magazynie

Przykład analizy abc (wartości)

W kolumnie F obliczamy wartość skumulowaną - narastające sumy obrotów.

W oknie F2 wpisz =E2 enter, a w oknie F3 wpisz =F2+E3 enter i przeciągnij w dół.

W kolumnie G obliczamy narastający udział procentowy w całkowitym obrocie.

W oknie G2 wpisz =F2/$F$26*100 enter i przeciągnij w dół.

slide14

Analiza ABC - racjonalne rozmieszczenie zapasów w magazynie

 • Przykład analizy abc (wartości)
 • W kolumnie H dokonaj podziału:
  • grupa A (A ≤ 80)
  • grupa B (80 B ≤ 95)
  • grupa C (95 < C)
slide15

Analiza ABC - racjonalne rozmieszczenie zapasów w magazynie

Przykład analizy abc (wartości)

Cały asortyment został pogrupowany na 3 podstawowe grupy A, B i C. Reguła 80/20 stanowi podstawę klasyfikacji asortymentu według wartości obrotu (zużycia) i pozwala wyodrębnić szczególnie ważne pozycje.

Wartościowo: 20% liczebności towarów z Grupy A generuje 80% wartości

Rentownościowo: 20% liczebności towarów z Grupy A generuje 80% zysku

slide16

Analiza ABC - racjonalne rozmieszczenie zapasów w magazynie

 • Przykład analizy abc (wartości)
 • Uzasadnione będzie więc odmienne traktowanie każdej z trzech wydzielonych grup:
 • Grupę A (materiały o wysokiej wartości i/lub dużym udziale w kosztach materiałowych ogółem) należy traktować ze szczególną uwaga w zakresie:
  • analizy struktury kosztów, cenowej i rynkowej,
  • przygotowania szczegółowych procedur doboru dostawców,
  • właściwego zarządzania poziomami zapasów,
  • precyzyjnego ustalania zapasów bezpieczeństwa.
 • Dla materiałów z grupy B (materiały o średniej wartości i średnim udziale w ogólnych kosztach materiałowych) w grę wchodzi droga pośrednia między działaniami właściwymi dla grupy A i grupy C.
 • Dla artykułów z grupy C (materiały o niskiej wartości i/lub małym udziale w ogólnych kosztach materiałowych) obowiązują następujące zasady:
  • maksymalnej redukcji nakładów oraz stosowania prostych procedur,
  • dążeniu do obniżenia kosztów dostaw i zamówień handlowych działania operacyjne powinny koncen­trować się na uproszczeniu procedur dyspozycyjnych i rutynowym składaniu zamówień u stałych dostawców.*
  • *źródło: M. Gubała, „Wiele aspektów jednej metody – ABC w praktyce”
slide17

Analiza ABC - racjonalne rozmieszczenie zapasów w magazynie

Przykład analizy XYZ (ilości)

Podział całego asortymentu zgodnie z zasadą ABC jest z reguły niewystarczająca dla podejmowania optymalnej decyzji związanych z utrzymaniem zapasów.

Drugim kryterium obok wartości sprzedaży, powinno być podziału materiałów i towarów według kryterium ilości sprzedaży. Podział do grupy według tego kryterium ilości sprzedaży nazywany jest Analizą XYZ (X-80%, Y-15%, Z-5%). W praktyce zastosowanie podziału XYZ ma sens w połączeniu z klasyfikacją ABC. Dokonujemy podziału na 9 grup relacyjnych.

Sposób przeprowadzenia analizy XYZ jest podobny do analizy ABC (potrzebna jest kolumna D – sprzedaż ilościowa).

slide21

Analiza ABC - racjonalne rozmieszczenie zapasów w magazynie

Rozmieszczenie towarów w magazynie

Możemy też mówić o interpretacji analizy ABC w skali mikro np. w ramach magazynu. Istnieje możliwość zastosowania metody ABC do określenia koncepcji racjonalnego rozmieszczenia zapasu towarów w strefach składowania lub w strefach kompletacji. W przypadku tego rodzaju zastosowań konieczne jest bowiem uwzględnienie dwóch wymiarów przestrzennego rozplanowania ośrodków składowania horyzontalnego (w poziomie) – przyjmujemy podział według częstości wydań oraz wertykalnego (w pionie) – przyjmując podział według wielkości wydań.

W procesie horyzontalnego (poziomego) rozmieszczania materiałów decydującym czynnikiem jest częstotliwość pobrań (zamówień) w danym okresie. Materiały najczęściej zamawiane powinny być zlokalizowane możliwie blisko punktu wydawania i/lub pakowania, gdyż wtedy suma czynności manipulacyjno-transportowych ulega minimalizacji. W konsekwencji maleje pracochłonność tych czynności, co jest równoznaczne ze wzrostem efektywności funkcjonowania ośrodka składowania.

slide22

Analiza ABC - racjonalne rozmieszczenie zapasów w magazynie

Rozmieszczenie towarów w magazynie

Rozmieszczenie grup towarów w poziomie w magazynie o układzie technologicznym przelotowym pokazano poniżej. Towary z grupy A, które są najczęściej popierane, umieszczane są możliwie blisko drogi. Grupa B jest lokowana w środkowej części strefy składowania, a towary zaliczane do grupy C najdalej wyjścia. Dzięki temu skraca się pokonywaną drogę, jak i czas potrzebny do przemieszczania jednostek ładunkowych .

slide24

Analiza ABC - racjonalne rozmieszczenie zapasów w magazynie

Rozmieszczeni towarów w magazynie

W rozmieszczenie towarów w układzie wertykalnym (pionowym) na plan pierwszy wysuwa się wielkość ich wydań (czyli ilość zamawiana w danym okresie) .

Przedmioty zamawiane w największych ilościach powinny być składowane w obszarze normalnego zasięgu ruchu rąk pracownika magazynowego.

Miejsce składowania, wymagające od pracownika pochylenia się lub sięgnięcia w górę, powinny być zarezerwowane dla przedmiotów zamawianych w małych ilościach. Podejmowanie przez pracownika magazynowego przedmiotów z miejsc trudniej dostępnych wymaga bowiem zwiększonego wydatku energetycznego i jest na ogół niekorzystne z punktu widzenia ergonomicznego.

slide25

Analiza ABC - racjonalne rozmieszczenie zapasów w magazynie

 • Rozmieszczenie towarów w magazynie
 • Wyniki analizy ABC według wielkości wydań wykorzystywane są przy określeniu rodzaju i wielkości lokalizacji, z której prowadzona jest kompletacja (np. pole odkładcze, kanał regału przepływowego, półka). Inne zasady stosowanie przy rozmieszczeniu towarów to:
 • umieszczenie lżejszych jednostek ładunkowych nad cięższymi,
 • składowanie towarów płynnych pod suchymi,
 • wypełnianie regałów od dołu do góry.*
 • To od nas zależy, ile zastosowań (interpretacji) będzie miało dane narzędzie oraz jakie korzyści nam przyniesie. Omówiona analiza ABC pozwala na:
 • zarządzać przez odpowiednie grupowanie, klasyfikacje dóbr w licznych zbiorach,
 • zarządzać zapasem w rozległych i wielopoziomowych sieciach dystrybucyjnych,
 • zarządzaniem lokalizacją pozycji w centrach logistycznych czy magazynach,
 • optymalizacje kosztu zamrożenia kapitału,
 • utrzymanie odpowiednich dostępności co wpływa na poziom obsługi klienta,
 • dywersyfikację portfela dostawców,
 • dywersyfikację portfela klientów.**
 • * źródło: A. Niemczyk, „Zapasy i magazynowanie”, Tom II. Magazynowanie, Wyd. 2, Biblioteka Logistyka
 • ** źródło: M. Gubała, „Wiele aspektów jednej metody - ABC w praktyce”
slide26

Analiza ABC - racjonalne rozmieszczenie zapasów w magazynie

literatura

S. Krzyżaniak, P. Cyplik, „Zapasy i magazynowanie”, Tom I. Zapasy, Wyd. 2, Biblioteka Logistyka

M. Gubała, „Wiele aspektów jednej metody – ABC w praktyce”

A. Niemczyk, „Zapasy i magazynowanie”, Tom II. Magazynowanie, Wyd. 2, Biblioteka Logistyka

slide27

Analiza ABC - racjonalne rozmieszczenie zapasów w magazynie

Wyższa Szkoła Logistyki

Wyższa Szkoła Logistyki jest pierwszą w Polsce uczelnią logistyczną, utworzoną w 2001 roku z inicjatywy Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz Centrum Edukacji Logistycznej. Kadra uczelni składa się z wybitnych specjalistów z zakresu logistyki i praktyków gospodarczych. Doceniając wagę doświadczenia jakiego wymaga się dzisiaj od absolwentów uczelni wyższych, WSL umożliwia również odbywanie praktyk i staży w wiodących firmach logistycznych będących partnerami uczelni. Dzięki umowom bilateralnym podpisanym z uczelniami z krajów europejskich studenci WSL korzystający z programu Erasmus wyjeżdżają na studia za granicę. W ramach współpracy z uczelniami z Niemiec i Wielkiej Brytanii mają także możliwość zdobywania podwójnych dyplomów z zakresu logistyki.

Wyższa Szkoła Logistyki przejęła rolę patrona edukacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach: technik logistyk i technik spedytor w zakresie nowoczesnego kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku. Uczelnia realizuje unikatowy w skali kraju program współpracy z ponad 200 szkołami ponadgimnazjalnymi.

Niniejsza prezentacja została opracowana w ramach projektu "Wielkopolska musi wiedzieć" - partnerstwo szkolnictwa zawodowego i rynku pracy kluczem do podniesienia atrakcyjności zawodów technik logistyk i technik spedytor w województwie wielkopolskim (projekt numer: POKL.09.02.00-30-077/09) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.