chov n v mimo dn ch situac ch
Download
Skip this Video
Download Presentation
CHOVÁNÍ V MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

CHOVÁNÍ V MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH - PowerPoint PPT Presentation


 • 59 Views
 • Uploaded on

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. CHOVÁNÍ V MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CHOVÁNÍ V MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH' - lenore-holder


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
chov n v mimo dn ch situac ch
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025

Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

CHOVÁNÍ V MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH

Pří_006_Člověk a jeho zdraví_Chování v mimořádných situacích

Autor: Mgr. Zdeňka Bartlová

Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

anotace

Anotace:

 • Digitální učební materiál je určen pro procvičování tematického okruhu Člověk a jeho zdraví, učiva Chování v mimořádných událostech.
 • Materiál procvičuje chování v mimořádných událostech.
 • Je určen pro předmět Přírodověda 5. ročník.
 • Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici: MATYÁŠEK, Jiří, Věra ŠTIKOVÁ a Josef TRNA. PŘÍRODOVĚDA 5: Učebnice pro 5. ročník základní školy, Člověk a jeho svět. Brno: Nová škola, s.r.o., 2011. ISBN 978-80-7289-301-0.
slide3
CHOVÁNÍ

V MIMOŘÁDNÝCH

SITUACÍCH

slide4
Mimořádná událost je …

škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka,

přírodními vlivy, havárie, které ohrožují život, zdraví,

majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení

záchranných a likvidačních prací.

slide5
DRUHY

MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

 • vyvolané přírodními jevy
 • povodeň, požár, zemětřesení,vichřice, tornádo,
 • sopka,…

b) vyvolané lidským činitelem

havárie, sabotáž, terorismus, válka, vojenské

napadení státu, nepokoje, sociální či ekonomické

příčiny

slide6
POVODEŇ

rozvodněná Berounka v r. 2002

slide7
ZEMĚTŘESENÍ

San Francisco v r. 1906

slide9
TERORISMUS

útok teroristů

New York

11. září 2001

slide10
VÁLKA

městské boje

za 2. světové

války

slide11
Nepřetržitou pohotovost pro příjem

ohlášení vzniku mimořádných událostí

zajišťují základní složky IZS:

Hasičský záchranný sbor

Zdravotní záchranná služba

Policie ČR

slide12
KONTAKTY

112

jednotné evropské číslo tísňového volání

hasiči

150

záchranná zdravotnická služba

155

156

městská policie

policie ČR

158

slide13
JAK SPRÁVNĚ

VOLAT TÍSŇOVOU LINKU?

 • popis události, co je ohroženo nebo

zasaženo

 • adresa, obec, ulice, číslo popisné,

v neznámé krajině styčný bod

 • své jméno, číslo telefonu
 • odpovědi na otázky operátorovi
 • nezavěšovat, počkat na pokyn operátora
slide14
CO DĚLAT PŘI POŽÁRU?
 • co nejrychleji volat 150 nebo 112, ohlásit

požár

 • varovat ostatní, třeba voláním „hoří“
 • prověřit, zda se v ohroženém prostředí nenacházejí

jiné osoby, pokud ano, snažit se je zachránit, pokud

to nejde, ohlásit polohu hasičům

 • chránit si tělo namočením oděvu, dýchací cesty

ručníkem

 • pokusit se uhasit požár dostupnými prostředky,

vypnout plyn, zavřít dveře, odnést hořlavé látky,

neodvětrávat prostory, kde hoří

slide15
CO DĚLAT PŘI OHROŽENÍ?
 • získat informace z televize, rozhlasu, internetu
 • pokud to jde, varovat osoby ve svém okolí
 • pomáhat sousedům, zejména starým, nemocným

nebo nemohoucím

 • poslouchat a respektovat pokyny pracovníků IZS
slide16
JAK MÁ SPRÁVNĚ

PROBÍHAT EVAKUACE?

 • uhasit oheň, vypnout elektrické spotřebiče, uzavřít

přívod plynu a vody

 • dětem dát do kapsy jmenovku s adresou
 • psy a kočky vzít s sebou
 • vzít evakuační zavazadlo, uzamknout byt a jít na

evakuační místo

slide17
CO BY MĚLO

OBSAHOVAT EVAKUAČNÍ

ZAVAZADLO?

 • jmenovka s adresou
 • léky pro každodenní potřebu
 • základní trvanlivé potraviny
 • osobní věci denní potřeby ( doklady, peníze, baterka,

toaletní a hygienické potřeby, náhradní prádlo, pláštěnka,

spací pytel, kapesní nůž, zápalky,…)

slide18
OPAKOVÁNÍ
 • Mimořádná událost způsobená
 • přírodou je např. …..

povodeň, požár, vichřice,

tornádo, zemětřesení,

sopka,…

slide19
OPAKOVÁNÍ

2. Mimořádná událost způsobená

člověkem je např. …..

havárie, sabotáž, terorismus,

válka, vojenské napadení

státu, nepokoje,…

slide20
OPAKOVÁNÍ

3. Složky IZS (integrovaného

záchranného systému) tvoří…

hasiči, policie, záchranka

slide21
OPAKOVÁNÍ

4. Důležitá telefonní čísla: hasiči,

policie ČR, záchranka, tísňová

linka…..

hasiči 150, policie ČR 158,

záchranka 155, tísňová linka 112

slide22
OPAKOVÁNÍ

5. Co oznámím na tísňovou linku?

Popis události,adresu, v neznámé

krajině styčný bod, své jméno a

telefonní číslo, vyčkám na pokyny

operátora.

slide23
OPAKOVÁNÍ

6. Odkud získám informace při

stavu ohrožení?

Z televize, rozhlasu, internetu.

slide24
OPAKOVÁNÍ

7. Co má obsahovat evakuační

zavazadlo?

Jmenovku s adresou, léky, doklady,

peníze, trvanlivé potraviny, toaletní

a hygienické potřeby, prádlo, spací

pytel, nůž, zápalky,… .

pou it zdroje
Použité zdroje:
 • Soubor:Povoden 2002 hlasna treban.jpg. In: CHE. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 21. 9. 2007 [cit. 2013-07-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Povoden_2002_hlasna_treban.jpg
 • Soubor:Sanfranciscoearthquake1906.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 5. 3. 2005 [cit. 2013-07-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sanfranciscoearthquake1906.jpg
 • Soubor:FirePhotography.jpg. In: SYLVAIN PEDNEAULT. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 27. 2. 2008 [cit. 2013-07-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:FirePhotography.jpg
 • Soubor:National Park Service 9-11 Statue of Liberty and WTC.jpg. In: US NATIONAL PARK SERVICE EMLOYEE. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 26. 8. 2008 [cit. 2013-07-17]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:National_Park_Service_9-11_Statue_of_Liberty_and_WTC.jpg
 • Soubor:Battle of Brittany - Brest 02.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 5. 1. 2006 [cit. 2013-07-17]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Battle_of_Brittany_-_Brest_02.jpg
 • Mimořádná událost. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 14. 6. 2013 [cit. 2013-07-18]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A1_ud%C3%A1lost
 • www.office.microsoft.com
ad