slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk PowerPoint Presentation
Download Presentation
PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk - PowerPoint PPT Presentation


 • 291 Views
 • Uploaded on

PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk. Guľové zrkadlá: sú zrkadlá, ktorých zrkadliacu plochu tvorí časť povrchu gule ( guľový vrchlík ) . Duté guľové zrkadlo: svetlo odráža vnútorná plocha gule. Vypuklé guľové zrkadlo: svetlo odráža vonkajšia plocha gule. Duté guľové zrkadlo

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PaedDr. Jozef Beňuška

jbenuska@nextra.sk

slide2

Guľové zrkadlá:

 • sú zrkadlá, ktorých zrkadliacu plochu tvorí časť
 • povrchu gule (guľový vrchlík).
 • Duté guľové zrkadlo:
 • svetlo odráža vnútorná plocha gule.
 • Vypuklé guľové zrkadlo:
 • svetlo odráža vonkajšia plocha gule.
slide3

Duté guľové zrkadlo

Základné pojmy

C - stred optickej plochy

o - optická os zrkadla

V - vrchol zrkadla

r - polomer krivosti zrkadla

slide4

Duté guľové zrkadlo

Základné pojmy

 • Paraxiálny priestor
 • je priestor v blízkosti optickej osi zrkadla.
slide5

Duté guľové zrkadlo

Základné pojmy

 • Paraxiálne lúče
 • sú lúče v blízkosti optickej osi zrkadla.
slide6

Duté guľové zrkadlo

Význačné smery paraxiálnych lúčov

 • Lúče rovnobežné s optickou osou
 • sa po odraze pretínajú v bode na optickej osi.
 • Tento bod sa nazýva ohniskoF.
slide7

Duté guľové zrkadlo

Význačné smery paraxiálnych lúčov

 • Lúče prechádzajúce ohniskom
 • po odraze sa šíria rovnobežne s optickou osou.
slide8

Duté guľové zrkadlo

Význačné smery paraxiálnych lúčov

 • Lúče prechádzajúce stredom optickej plochy C
 • po odraze sa šíria práve v opačnom smere.
slide9

Duté guľové zrkadlo

Geometrická konštrukcia obrazu predmetu

Vlastnosti obrazu predmetu:

- obraz je prevrátený, zmenšený, skutočný.

slide10

Duté guľové zrkadlo

Geometrická konštrukcia obrazu predmetu

 • Vlastnosti obrazu predmetu:
 • obraz je prevrátený, rovnako veľký ako predmet,
 • skutočný.
slide11

Duté guľové zrkadlo

Geometrická konštrukcia obrazu predmetu

 • Vlastnosti obrazu predmetu:
 • obraz je prevrátený, zväčšený, skutočný.
slide12

Duté guľové zrkadlo

Geometrická konštrukcia obrazu predmetu

 • Vlastnosti obrazu predmetu:
 • leží v nekonečne pred zrkadlom.
slide13

Duté guľové zrkadlo

Geometrická konštrukcia obrazu predmetu

 • Vlastnosti obrazu predmetu:
 • obraz leží za zrkadlom,
 • obraz je neskutočný, priamy a zväčšený.
slide14

Duté guľové zrkadlo

Zobrazovacia rovnica guľového zrkadla

a - predmetová vzdialenosť

a/ - obrazová vzdialenosť

f - ohnisková vzdialenosť

slide15

Duté guľové zrkadlo

Zobrazovacia rovnica guľového zrkadla

Súčet prevrátených hodnôt predmetovej a obrazovej

vzdialenosti sa rovná prevrátenej hodnote ohniskovej

vzdialenosti.

slide16

Duté guľové zrkadlo

Zobrazovacia rovnica guľového zrkadla

Znamienková konvencia:

- a, a/, r, f pred zrkadlom majú kladnú hodnotu,

- a/, r, f za zrkadlom majú zápornú hodnotu.

Pre duté guľové zrkadlo r > 0, f > 0.

slide17

Duté guľové zrkadlo

Priečne zväčšenie

- je pomer výšky obrazu y/ a predmetu y.

Pre priečne zväčšenie platí:

Z<0, obraz je prevrátený

Z>0, obraz je priamy

|Z |>1, obraz je zväčšený

|Z |<1, obraz je zmenšený

|Z |=1, obraz je rovnako veľký ako predmet

slide18

Duté guľové zrkadlo

Guľová chyba zrkadla

Lúče rovnobežné s optickou osou mimo paraxiálneho

priestoru sa nepretínajú v ohnisku (obraz je neostrý).

Parabolické zrkadlo odstraňuje guľovú chybu.

slide19

Parabolické zrkadlo

Parabolické zrkadlo odstraňuje guľovú chybu.

slide20

Vypuklé guľové zrkadlo

Význačné smery paraxiálnych lúčov

 • Lúče rovnobežné s optickou osou
 • po odraze sa po predĺžení v opačnom smere pretínajú
 • v bode na optickej osi. Bod je neskutočnéohniskoF.
slide21

Vypuklé guľové zrkadlo

Význačné smery paraxiálnych lúčov

 • Lúče smerujúce do ohniska
 • po odraze sa šíria rovnobežne s optickou osou.
slide22

Vypuklé guľové zrkadlo

Význačné smery paraxiálnych lúčov

 • Lúče smerujúce do stredu optickej plochy C
 • po odraze sa šíria práve v opačnom smere.
slide23

Vypuklé guľové zrkadlo

Geometrická konštrukcia obrazu predmetu

 • Vlastnosti obrazu predmetu:
 • obraz leží za zrkadlom,
 • obraz je neskutočný, priamy a zmenšený.
slide24

Využitie zrkadiel:

1. Duté guľové zrkadlá:

- v osvetľovacej technike (reflektory),

slide25

Využitie zrkadiel:

1. Duté guľové zrkadlá:

- v osvetľovacej technike (reflektory),

- svetlomety automobilov.

slide26

Využitie zrkadiel:

1. Duté guľové zrkadlá:

- v osvetľovacej technike (reflektory),

- svetlomety automobilov.

2. Vypuklé guľové:

- na neprehľadných zákrutách,

slide27

Využitie zrkadiel:

1. Duté guľové zrkadlá:

- v osvetľovacej technike (reflektory),

- svetlomety automobilov.

2. Vypuklé guľové:

- na neprehľadných zákrutách,

- spätné zrkadlá v aute,

slide28

Využitie zrkadiel:

1. Duté guľové zrkadlá:

- v osvetľovacej technike (reflektory),

- svetlomety automobilov.

2. Vypuklé guľové:

- na neprehľadných zákrutách,

- spätné zrkadlá v aute,

- v ďalekohľadoch.

slide29

Prezrite si pozorne obrázok…

Vysvetlite, čo je zobrazené na obrázkoch.

slide30

Prezrite si pozorne obrázok…

Vysvetlite, čo je zobrazené na obrázkoch.

slide31

Riešte úlohu:

 • Predmet vysoký 2 cm stojí kolmo na optickú os vo
 • vzdialenosti 12 cm vrcholu guľového zrkadla s po-
 • lomerom krivosti 16 cm.
 • Určte polohu a vlastnosti obrazu, ak je zrkadlo:
 • duté.
 • vypuklé.
slide32

Test

 • Ak a>r obraz vytvorený dutým guľovým zrkadlom
 • je:
 • priamy, zmenšený, skutočný,
 • b) prevrátený, zmenšený, skutočný,
 • c) priamy, zväčšený, neskutočný,
 • d) prevrátený, zväčšený, neskutočný.

1

slide33

Test

 • Ak a=r obraz vytvorený dutým guľovým zrkadlom
 • je:
 • priamy, zmenšený, skutočný,
 • b) priamy, skutočný, rovnako veľký ako predmet,
 • c) priamy, zväčšený, neskutočný,
 • d) prevrátený, skutočný, rovnako veľký ako predmet.

2

slide34

Test

 • Ak a<f obraz vytvorený dutým guľovým zrkadlom
 • je:
 • priamy, zväčšený, neskutočný,
 • b) prevrátený, zmenšený, skutočný,
 • c) priamy, zväčšený, skutočný,
 • d) prevrátený, zväčšený, neskutočný.

3

slide35

Test

 • Obraz vytvorený vypuklým guľovým zrkadlom je:
 • priamy, zväčšený, neskutočný,
 • b) prevrátený, zmenšený, neskutočný,
 • c) priamy, zmenšený, neskutočný,
 • d) prevrátený, zväčšený, neskutočný.

4