A szaktan csad seg t szerepe
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

A szaktanácsadó segítő szerepe. XIV. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia Hajdúszoboszló, 2012. október 10. Miről lesz szó?. Változások Előzmények Iskolafejlesztési tapasztalatok Jogszabályi háttér Szakmai elképzelések. Változások. Az ismeretek megduplázódásának gyorsulása

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lenci


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A szaktan csad seg t szerepe

A szaktanácsadó segítő szerepe

XIV. Országos Közoktatási

Szakértői Konferencia

Hajdúszoboszló,

2012. október 10.


Mir l lesz sz
Miről lesz szó?

 • Változások

 • Előzmények

 • Iskolafejlesztési tapasztalatok

 • Jogszabályi háttér

 • Szakmai elképzelések


V ltoz sok
Változások

 • Az ismeretek megduplázódásának gyorsulása

 • A tanulásról való tudás átalakulása

 • Technológiai fejlődés – új szakmák

 • Egész életen át tartó tanulás – folyamatos szakmai fejlődés

 • Tanulásközpontú iskola

 • Pedagóguskép - a diákok tanulásának szervezése

 • Szűkülő források – bővülő elvárások


El zm nyek
Előzmények

 • A szakfelügyelet átalakulása 1985 után

 • 2002-től: Kompetencia alapú oktatás

 • Országos köznevelés-fejlesztési pályázatokhoz kapcsolódó szaktanácsadás (kosar.educatio.hu)

 • Pedagógusok intézményi értékelése

 • Területi együttműködések- hálózati tanulás

 • Iskolafejlesztési tapasztalatok (MAG, Dobbantó)

 • Az intézményi változást támogató szakemberháttér biztosítása (TÁMOP 3.1.1./6.5.1)


Iskolafejleszt si tapasztalatok
Iskolafejlesztési tapasztalatok

 • Az iskolafejlesztés a nevelés és oktatás folyamatainak és az e folyamatokat támogató környezetnek a tanulói eredmények javítása érdekében történő megváltoztatása; az iskolának a változás kezelésére való képességének fejlődése mellett. (D. Hopkins)

 • Az oktatás egy komplex rendszer, amelyben bonyolult kapcsolatok és kölcsönhatások működnek.

 • Az oktatás eredményessége szempontjából meghatározó szerepük van a pedagógusoknak. (McKinsey 1 és 2, TALIS)

 • Az intézményvezetésnek közvetett hatása van a tanulási eredményességre. (OECD, ISL)
Kih v sok
Kihívások

 • A változás és a folyamatos szakmai fejlődés szükségességének elfogadása

 • „A mai gyerekek mások”

 • A megváltozott pedagógus szerep megvalósítása

 • Szakmai tevékenység dokumentálása, pedagógus portfólió készítése

 • Együttműködés a szülőkkel a diákok tanulásfejlesztésének irányításában

 • A külső értékelés és a fejlesztő tanácsadás elfogadása (assessment as learning és assessment for learning)


Lehets ges c lok
Lehetséges célok

Átfogó cél: Minden egyes tanuló tanulási eredményességének növelése

Hosszú távú célok:

- Sikeres továbbtanulás/elhelyezkedés

- Megfelelés a következő iskolafokban/munkahelyen

- Elégedett partnerek

- Piacképes tudás

- Mentálisan és fizikailag egészséges diákok

Rövid távú célok:

- Jobb eredmények (egyéni fejlődés) a kompetenciaméréseken

- Magasabb tanulmányi átlag – kisebb különbségek

- Több résztvevő és eredmény a versenyeken

- Tanulásközpontú tanulási környezet

- IKT-val segített tanulás bővülése

- stb.


A pedag gusok t mogat sa
A pedagógusok támogatása

 • Horizontális tanulás (hálózat, regionális találkozók)

 • Az egyéni szakmai fejlődés támogatása (továbbképzés, rendszeres reflektivitás, feedback, portfolió)

 • Team munka (programok, segédanyagok fejlesztése, új módszerek kipróbálása)

 • Egymástól tanulás, peer coaching

 • A fizikai környezet fejlesztése

 • Módszertani, tanítási és tanulási eszközök, segédanyagok megosztása

 • Jó gyakorlatok megerősítése (bemutató óra, hírlevél)

 • Az eredmények megünneplése (konferenciák, díjak, ünnepek)

 • Regionális és nemzetközi együttműködések

 • Az eredmények publikálása (honlap, hírlevél, kiadványok)


Jogszab lyi h tt r
Jogszabályi háttér

Nkt 61.§: A szaktanácsadó feladata a pedagógusok munkájának szakirányú (tantárgyi vagy sajátos pedagógiai területen igényelt) segítése, véleményezése, konzultációk, továbbképzések, szakmai fórumok szervezése.

Nkt 19. § Pedagógiai-szakmai szolgáltatás

 • a) a pedagógiai értékelés,

 • b) a szaktanácsadás, tantárgygondozás,

 • c) a pedagógiai tájékoztatás,

 • d) a tanügy-igazgatási szolgáltatás,

 • e) a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése,

 • f) a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása,

 • g) tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat.


Jogszab lyi h tt r1
Jogszabályi háttér

10/1994 (V.13.) MKM rendelet 8. §

A szaktanácsadás ellátásának eszközei és módszerei különösen:

a) pedagógiai programok, helyi tantervek, házirendek és más dokumentumok elemzése, elkészítésének és alkalmazásának segítése,

b) pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzése, értékelése, segítése,

c) tankönyv és taneszközök készítésének, kiválasztásának segítése,

d) pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése,

e) egyéni szakmai tanácsadás.


Szaktan csad i tev kenys gek terv
Szaktanácsadói tevékenységek - terv

A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének támogatása

 • A személyre szabott tanulást támogató (tantárgyaktól független) módszerek, eljárások megismertetése

 • A megvalósítás támogatása (tapasztalatcsere, reflektív beszélgetés, visszajelzés)

 • A pedagógus-portfólió összeállításának támogatása

 • Tantárgygondozás (tantárgyi pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése)

 • A célok megvalósítását támogató szervezeti magatartás fejlesztésének támogatása


A szaktan csad s ter letei terv
A szaktanácsadás területei - terv

Lehetséges tartalmak

Intézményvezetés

Intézményfejlesztés

IKT által támogatott tanulás

Személyre szabott tanulás támogatása

Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztése

SNI gyerekek fejlesztése

Tehetséggondozás

Konfliktuskezelés

Mérés-értékelés

Műveltségterületek, tantárgyak

Kollégiumi nevelés

Pedagógus munkakörök

 • Tanító

 • Tanár

 • Kollégiumi nevelő

 • Szakoktató

 • Stb.


Szaktan csad k karrier tja terv
Szaktanácsadók „karrierútja” - terv

 • Jelentkezés

 • Kiválasztás

 • Képzés

 • Nyilvántartás

 • Folyamatos szakmai fejlődés

 • Szintek:

  • „Kezdő – tapasztalt – mester”


K sz n m a figyelmet szabo maria@ofi hu
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! szabo.maria@ofi.hu