foreldre som en reell ressurs l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Foreldre som en reell ressurs PowerPoint Presentation
Download Presentation
Foreldre som en reell ressurs

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Foreldre som en reell ressurs - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Foreldre som en reell ressurs. Hjem-skole-samarbeid Rollemodeller Engasjement. www.mir.org.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Foreldre som en reell ressurs' - len


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
foreldre som en reell ressurs

Foreldre som en reell ressurs

Hjem-skole-samarbeid

Rollemodeller

Engasjement

www.mir.org

slide2

Ideologi: Alle foreldre er likeverdige og en unik ressurs for sine barn. Vi ønsker å være gode rollemodeller både i skolen og i samfunnet. Vi vil aktivt støtte familier i sitt møte med den norske grunnskolen. Hjem-skole-samarbeid er noe alle foreldre er kvalifisert til og ikke kun de som kan best norsk eller har mest utdanning.

Mål:

 • Etablere nettverk av minoritetsspråklige foreldre som kan snakke direkte med andre foreldre på sitt morsmål på skolene
 • Skape debatt innad i miljøene om viktigheten av å støtte barna i skolen
 • Oppmuntre foreldre til å starte egne grupper i kommunene. Det bør være foreldrestyrte nettverk i alle kommuner/fylker
 • Utvikle modeller for at foreldre kan støtte barna i læring etter sine evner og ferdigheter
 • Utvikle modeller for hjem-skole-samarbied på foreldrenes premisser
 • Å være en tydelig stemme i samfunnsdebatten

www.mir.org

slide3

MiR-struktur

Styret - Kommer fra hele landet og jobber aktivt med strategi for utvikling av nettverket

Kommunenivå - Aktive personer i kommunene som koordinerer lokale aktiviteter og holder innlegg på møter med foreldre, lærere og politikere, skolebyråkrater osv.

Lokalt- Personer som arbeider i lokalmiljøet direkte med foreldre, skolen og egne barn

www.mir.org

metode
Metode

Top-down strategi: Politikere, kommuner, statlige inst., beslutningstakere

Kunnskap og informasjon til skolene (FUG, Nafo, forskere)

Påvirkning av skolenes fokus på samarbeidet mellom hjem og skole

Bottom-up strategi: innvandrerorg. miljøer og ressurspersjoner (MiR)

www.mir.org

minimumskrav 8 timers kurs som inkluderer
Minimumskrav: 8 timers kurs som inkluderer
 • Grunnleggende kunnskap om foreldreorganisering i Norge, forankring i tradisjon og opplæringsloven
 • Grunnleggende kunnskap om Stortingmelding 14 – om foreldremedvirkning
 • Grunnleggende kunnskap om FUG og dets formål
 • Grunnleggende kunnskap om forskning som viser hvorfor det er viktig at foreldre og lærere samarbeider
 • Grunnleggende kunnskap om barnas rettigheter og foreldres rettigheter i skolen og om hvor du henvender deg for å få hjelp
 • Grunnleggende kunnskap om hva som er bra for barnas læring, spesielt med fokus på barn som ikke har norsk som morsmål
 • Grunnleggende kunnskap om hvordan man veileder foreldre og holde innlegg på møter (presentasjonsteknikk)

www.mir.org

et annet tiltak familiel ring
Et annet tiltak: Familielæring
 • Å oppmuntre kommunikasjon mellom generasjonene
 • Å bli bevisst hvordan generasjonene kan støtte hverandre
 • Å oppmuntre til viderelæring og jobb
 • Å øke deltakernes selvtillit knyttet til læring og hvordan de kan hjelpe barna å lære
 • Man lærer om hvordan barna lærer og voksne lærer gjennom forskjellige læringsstiler
  • Visuell
  • Auditiv
 • Deltakere blir kjent med flere voksne og får et nettverk
 • Barna blir flinkere på skolen
 • Utprøving av modellen i Norge fra oktober, 15 deltakere

www.mir.org

lokal mir gruppe p linderud skole
Lokal MiR-gruppe på Linderud skole
 • Skolen har hatt møter med 7 språkgrupper og foreldrene er interessert i å være med i MiR: somalisk, urdu, arabisk, kurdisk, tamilsk, vietnamesisk og tyrkisk
 • Skolen stiller lokaler til disposisjon
 • MiR ha fremskaffet midler til leksehjelp på barnas morsmål
 • 2-4 foreldre fra hver språkgruppe koordinerer sin gruppe og en morsmålslærer på skolen holder i trådene
 • Foreldrene er opptatt av at barna skal bli flinkere på skolen, men ønsker også å bli kjent med hverandre og delta i fritidsaktiviteter
 • Kronikk-skrive-kurs og møter med skolebyråd

www.mir.org

hva f rer tiltakene til
Hva fører tiltakene til?
 • Tillit/medvirkning
  • Konferansetimer
  • Hjemmebesøk
  • Regelmessig tlf. kontakt
  • Sosiale møtearenaer
 • Bli kjent med andre foreldre
  • Foreldregrupper
  • Foreldremøter med gruppearbeid
  • Foreldrestyrte aktiviteter (turer, leksehjelp osv.)
 • Trygg foreldrerolle
  • God informasjon
  • Sosialt nettverk
  • Taes på alvor av skolen
  • Hvordan hjelpe barna?
 • Skoleresultater
  • Leksehjelp
  • Støtte barna, interesse, skape positive forventninger
  • Rutiner og grensesetting

www.mir.org