Bureau voor ruimtelijke economie en vastgoedadvisering
Download
1 / 77

Bureau voor ruimtelijke economie en vastgoedadvisering - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Bureau voor ruimtelijke economie en vastgoedadvisering. Presentatie Detailhandelsstructuurvisie Millingen aan de Rijn. Aanleiding detailhandelsstructuurvisie. Diverse ontwikkelingslocaties in het centrum Welke invulling is mogelijk? Detailhandel?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bureau voor ruimtelijke economie en vastgoedadvisering' - len-vincent


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

PresentatieDetailhandelsstructuurvisieMillingen aan de Rijn


Aanleiding detailhandelsstructuurvisie

 • Diverse ontwikkelingslocaties in het centrum

 • Welke invulling is mogelijk? Detailhandel?

 • Wat zijn de gevolgen voor de huidige detailhandelsstructuur/ centrumstructuur?

 • Visie op de toekomstige detailhandelsstructuur gewenst


Vraagstelling

 • Hoe functioneren de centrumvoorzieningen in Millingen momenteel?

 • Wat zijn de draagvlakmogelijkheden voor de detailhandel op brancheniveau?

 • Wat is de gewenste omvang van het winkelgebied en de meest optimale detailhandelsstructuur?

 • Welke maatregelen moeten worden genomen om de optimale structuur te bereiken?


Begeleidingscommissie

 • Gemeente Millingen aan de Rijn

 • Millingse Ondernemers Vereniging

 • Volkshuisvesting Millingen aan de Rijn

 • Rabobank Groesbeek-Millingen

 • De Groene Landen Projectontwikkeling

 • Kamer van Koophandel Centraal Gelderland

 • Mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Stichting ABAVO


Onderzoeksopzet

 • Ruimtelijk-economisch onderzoek ter onderbouwing van de detailhandelsstructuurvisie

 • Kwantitatief onderzoeksdeel: inzicht in draagvlakmogelijkheden en optimale omvang winkelgebied

 • Kwalitatief onderzoeksdeel: ligging winkels, deelgebieden en functies ten opzichte van elkaar

 • Detailhandelsstructuurvisie

 • Wààr de draagvlakmogelijkheden invullen?

 • In welke richting moet de detailhandelsstructuur zich ontwikkelen?


Onderzoeksmodules

 • Onderzoeksmodules

 • Ondernemersonderzoek (schriftelijke enquête en panelgesprekken)

 • Telefonisch consumentenonderzoek

 • Draagvlakanalyse

 • Analyse ruimtelijke en fysieke structuurOndernemersonderzoek

 • Zeer hoge respons (82%)

 • Voornamelijk zelfstandige ondernemers met 1 vestiging

 • 61% al meer dan 10 jaar in Millingen gevestigd

 • 39% is ouder dan 50 jaar


Ondernemersonderzoek

 • Omzetherkomst

 • Millingen 61%

 • Kekerdom 6%

 • Leuth 5%

 • Ooij 4%

 • Beek-Ubbergen 2%

 • Nijmegen 2%

 • Overige Nederlandse plaatsen 4%

 • Duitsland 10%

 • Toeristen 6%


Ondernemersonderzoek

Omzetontwikkeling afgelopen drie jaar


Ondernemersonderzoek

Omzetverwachting komende drie jaar


Ondernemersonderzoek

 • 26% heeft de afgelopen drie jaar geïnvesteerd in zijn pand

 • 21% heeft concrete plannen om de komende drie jaar veranderingen door te voeren

 • 92% is tevreden met zijn huidige locatie

 • 82% is tevreden met de huidige omvang

 • Bij 21% speelt de komende vijf jaar bedrijfsoverdracht; vaak nog niet geregeld


Ondernemersonderzoek

 • Knelpunten in de bedrijfsvoering

 • Parkeermogelijkheden 23%

 • Aantrekkelijkheid winkelgebied 18%

 • Uitbreidingsmogelijkheden 10%

 • Inrichting winkelgebied 10%


Ondernemersonderzoek

 • Waardering winkelaspecten

  • MillingenGem.

 • Parkeren doordeweeks 7,9 7,0

 • Parkeren zaterdag 7,0 5,9

 • Parkeren koopavond 7,9 6,7

 • Bereikbaarheid klanten 8,1 7,2

 • Bereikbaarheid bevoorrading 8,0 7,0


 • Ondernemersonderzoek

  • Waardering winkelaspecten

   • MillingenGem.

 • Branchepatroon 6,9 6,5

 • Keuzemogelijkheden 6,8 6,5

 • Winkelsfeer 6,4 6,2

 • Gezamenlijke reclame 5,3 5,1

 • Activiteiten winkeliers 6,5 5,6

 • Openingstijden 7,3 6,6

 • Presentatie winkelvoorzieningen 6,3 6,1 • Consumentenonderzoek

  • Koopkrachtbinding food non-food

  • Millingen 74% 38%

  • Leuth/Ooij 2% 1%

  • Beek-Ubbergen 4% 1%

  • Nijmegen 6% 46%

  • Groesbeek 2% 2%

  • Arnhem 0% 3%

  • Overig Nederlandse plaatsen 1% 4%

  • Kleve 8% 4%

  • Overige Duitse plaatsen 3% 1%


  Consumentenonderzoek

  Koopgedrag afgelopen twee jaar


  Consumentenonderzoek

  • Waarderingscijfers

   • MillingenGem.

 • Parkeergelegenheid 6,1 6,4

 • Verkeerssituatie 6,4 6,0

 • Bereikbaarheid 7,1 7,0

 • Sfeer en gezelligheid 6,9 6,8

 • Activiteiten winkeliers 6,8 6,7

 • Service en bediening 7,4 7,3

 • Uiterlijk van de winkels 6,9 6,9

 • Keuze levensmiddelenwinkels 5,3 7,4

 • Keuze overige winkels 6,1 6,4

 • Veiligheid 7,1 6,9


 • Consumentenonderzoek

  • Gemiste winkels

  • Schoenen/lederwaren 46%

  • Supermarkt 43%

  • Kleding 37%

  • Goedkope supermarkt 15%

  • Gewenste maatregelen

  • Meer winkels 29%

  • Meer variatie aan winkels 12%

  • Betere parkeervoorziening 9%  Food Non-food

  Besteding per hoofd € 2.038,- € 2.784,-

  Koopkrachtbinding 74% 38%

  Koopkrachttoevloeiing 20% 40%

  Potentieel aanwezige omzet € 11,1 mln. € 10,4 mln.

  Gem. omzet per m² vvo € 6.400,- € 2.100,-

  Haalbaar vvo 1.700 m² 5.000 m²

  Huidig vvo 1.185 m² 4.070 m²

  Draagvlakanalyse


  Draagvlakanalyse

  • Analyse op brancheniveau

  • Foodsector: uitbreiding met name in de supermarktbranche

  • Toevoeging discounter mogelijk; positief voor koopkrachtbinding en distributieve mogelijkheden

  • Non-foodsector: wisselend beeld per branche

  • Diverse branches ontbreken; invulling twijfelachtig gezien draagvlak

  • Kwaliteit van de ondernemer zeker zo belangrijk als kwantitatieve mogelijkheden  Conclusies veldwerk

  • Dreigend beeld voor detailhandel in Millingen

  • Omzetten blijven achter, consumenten zijn minder gaan kopen

  • De geconstateerde uitbreidingsmogelijkheden worden niet ingevuld

  • Ondernemers toch tevreden

  • Weinig dynamiek

  • Is er sprake van gelatenheid?


  Analyse ruimtelijke en

  fysieke structuur


  Ruimtelijke structuur

  • Vier hoofdpunten

  • Verspreide bewinkeling

  • Geen dorpshart

  • Verkeerssituatie en parkeren onoverzichtelijk

  • Onduidelijk totaalbeeld  Fysieke structuur

  • Veel winkels hebben weinig commerciële uitstraling

  • In het verleden veel winkels in woonhuizen gevestigd op enige afstand van de weg

  • Weinig herkenbaarheid

  • Contrasten in uitstraling groot

  • Nieuwe bestrating positief

  • Scherp contrast met kwaliteiten in de omgeving!


  Ruimtelijke structuur

  Een rommelig straatbeeld

  Verduidelijkt aan de hand van een wandeling door Millingen


  Ruimtelijke en fysieke structuur

  • Conclusie

  • Een onduidelijk en diffuus totaalbeeld

  • De kwaliteit is te weinig zichtbaar

  • De samenhang in het centrum ontbreekt  Aanbevelingen

  • Twee scenario’s

  • Doorgaan op dezelfde voet

  • Collectieve visie en hoger ambitieniveau


  Aanbevelingen

  • Scenario 1

  • Ongewijzigd beleid, beperkte mate van ingrijpen, huidige herontwikkelingen gaan wel door

  • Ad hoc ontwikkelingen

  • Toevoegingen zullen positief uitpakken voor consumenten, maar zittende ondernemers zullen er niet of nauwelijks van profiteren

  • Nog steeds geen duidelijke detailhandelsstructuur

  • Geen nieuw elan, opvolging zal moeilijk blijven

  • Op termijn verdere achteruitgang winkelbestand en minder variatie


  Aanbevelingen

  • Scenario 2

  • Kiezen voor een duidelijke afbakening van het kernwinkelgebied – een visie voor de toekomstige winkelvestigingen

  • Nieuwe supermarkt en locatie ‘centrumplan’ c.q. ‘t Stupke als begrenzing

  • Zoeken naar versterkingsmogelijkheden binnen dit kernwinkelgebied

  • Zorg voor goede invulling locatie ‘centrumplan’

  • Uitplaatsing autobedrijf en herontwikkeling


  Aanbevelingen

  Invoegen kaart p. 33 rapport


  Aanbevelingen

  • Scenario 2

  • (Lopende) plannen en duidelijke visie moeten zorgen voor nieuw elan, kwaliteitsverbetering, vliegwieleffect

  • Enthousiasmeren huidige ondernemers en andere investeerders

  • Horeca onlosmakelijk onderdeel van kwaliteitsverbetering

  • Investeringen in openbare ruimte op de visie afstemmen

  • De groene omgeving en de authentieke dorpselementen moeten de referentie vormen


  Aanbevelingen

  • Nieuw elan

  • Om meer te halen uit het eigen verzorgingsgebied en het toerisme is een completer, compacter en comfortabeler winkelgebied nodig

  • Scenario 2 speelt hier op in

  • Het authentieke karakter en de groene omgeving vormen aanknopingspunten

  • Een gezamenlijke ambitieverhoging van gemeente, ondernemers (detailhandel èn horeca) en overige betrokkenen is hiervoor noodzakelijk

  • Nieuw elan biedt perspectief voor het centrum van Millingen


  Aanbevelingen

  • Vervolgstappen

  • Standpuntbepaling en vaststellen uitgangspunten door ondernemersvereniging

  • Standpuntbepaling en vaststellen uitgangspunten door college van B&W en gemeenteraad

  • Aan de slag!

  ad