slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Moderator …………..

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

Moderator ………….. - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Moderator …………. Lublin Czechów Północny. Podsumowanie z badania. Cele i metodologia badania. Cele badania Rozpoznanie opinii, przekonań i odczuć mieszkańców i pracowników samorządowych na temat jakości życia i jakości zarządzania. Metoda

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Moderator …………..' - len-lynn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Moderator

…………..

podsumowanie z badania
Lublin Czechów Północny

Podsumowanie z badania

cele i metodologia badania
Cele i metodologia badania

Cele badania

 • Rozpoznanie opinii, przekonań i odczuć mieszkańców i pracowników samorządowych na temat jakości życia i jakości zarządzania.

Metoda

 • Badanie ankietowe przeprowadzone z mieszkańcami i pracownikami administracji samorządowej
 • Przeprowadzono n= 50 ankiet dotyczących jakości życia

Osoby badane

 • W badaniu wzięli udział mieszkańcy gminy dzielnicy Czechów Północny

Czas realizacji

 • Badania przeprowadzone w okresie maj 2014
slide6
Charakterystyka próby

Miejsce zamieszkania

Wykształcenie

slide7
Charakterystyka próby

Dzieci

Status związku

slide8
Charakterystyka próby

Miejsce zatrudnienia

slide9
Charakterystyka próby

Ocena sytuacji materialnej

slide10
Obszary badań
 • Obszar oceny – WOLNY RYNEK
 • Obszar oceny – PRACA
 • Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO
 • Obszar oceny – ZDROWIE
 • Obszar oceny – KULTURA
 • Obszar oceny – ŚRODOWISKO
 • Obszar oceny – DEMOKRACJA
 • Obszar oceny – EDUKACJA
 • Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA
 • Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ
 • Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
 • Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE
 • Obszar oceny – DOBROBYT
 • Obszar oceny – MIESZKALNICTWO
 • Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI
slide11
Wyniki badań

1. Obszar oceny –

WOLNY RYNEK

W ramach badania obszaru „wolny rynek” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń:

W mojej miejscowości nowe firmy mają szanse na rozwój. W mojej miejscowości założenie firmy jest łatwe. W mojej miejscowości samorząd jest przyjazny przedsiębiorcom. W mojej miejscowości istnieje łatwy dostęp do usług prawnych, rachunkowych i innych wspierających działalność firm. W mojej miejscowości firmy rozwijają się dzięki dotacjom unijnym.

slide12
Wyniki badań

1. Obszar oceny –

WOLNY RYNEK

 • ………
 • …..
slide13
Wyniki badań

2. Obszar oceny –

PRACA

W ramach badania obszaru „praca” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń:

W mojej miejscowości urząd pracy pomaga w przekwalifikowaniu zawodowym. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę osobom z kwalifikacjami. W moim miejscu zamieszkania nie ma problemu bezrobocia. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę osobom bez kwalifikacji. W mojej miejscowości moim dzieciom byłoby łatwo znaleźć pracę.

slide14
Wyniki badań

2. Obszar oceny –

PRACA

 • ………
 • …………..
slide15
Wyniki badań

3. Obszar oceny –

BEZPIECZEŃSTWO

W ramach badania obszaru „bezpieczeństwo” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń:

Istotne dla poprawy bezpieczeństwa w mojej miejscowości jest skuteczne egzekwowanie prawa przez policję i straż miejską. Zwiększenie patroli policyjnych lub straży miejskiej poprawiłoby stan bezpieczeństwa w mojej miejscowości. W mojej miejscowości ważnym dla bezpieczeństwa byłoby założenie kamer/monitoringu. Wpływ na poprawę bezpieczeństwa w mojej miejscowości miałoby ograniczenie prędkości pojazdów. Miejsce, w którym mieszkam jest bezpieczne. Osobom przyjeżdżającym do mojej miejscowości mogę rekomendować to miejsce jako bezpieczne. W mojej miejscowości dzieci są bezpieczne idąc do szkoły. W mojej miejscowości jest bezpiecznie pod względem wypadków drogowych. W ciągu ostatnich lat bezpieczeństwo w mojej miejscowości poprawiło się. Wyjeżdżając z mojej miejscowości czuję, że pozostawione przeze mnie mienie jest bezpieczne. Jestem przekonany, że na moje wezwania Policja/Straż Pożarna/Pogotowie zareaguje szybko i skutecznie. W mojej miejscowości dzieci są bezpieczne bawiąc się na placu zabaw. Wracając w nocy do domu nie obawiam się, że spotka mnie coś złego. W mojej miejscowości nie występuje problem chuligaństwa. W mojej miejscowości nie ma miejsc, obok których boje się przejść.

slide16
Wyniki badań

3. Obszar oceny –

BEZPIECZEŃSTWO

 • ………
slide17
Wyniki badań

3. Obszar oceny –

BEZPIECZEŃSTWO

 • ……
slide18
Wyniki badań

3. Obszar oceny –

BEZPIECZEŃSTWO

 • …….
slide19
Wyniki badań

4. Obszar oceny –

ZDROWIE

W ramach badania obszaru „zdrowie” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń:

W mojej miejscowości dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej jest zadawalający. W mojej miejscowości dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej jest zadawalający. Posiadam wystarczająco dużo informacji na temat zdrowotnych programów profilaktycznych, realizowanych w mojej miejscowości. W przedszkolach, szkołach w mojej miejscowości dużo mówi się o profilaktyce zdrowotnej i zagrożeniach. W mojej miejscowości jest wystarczająca ilość placówek opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi oraz żłobków.

slide20
Wyniki badań

4. Obszar oceny –

ZDROWIE

 • …….
 • ……..
slide21
Wyniki badań

5. Obszar oceny –

KULTURA

W ramach badania obszaru „kultura” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń:

W mojej miejscowości są miejsca gdzie mogę spotykać się ze znajomymi. Biorę udział w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych w mojej okolicy. W miejscu mojego zamieszkania mam wiele możliwości spędzania wolnego czasu. W moim miejscu zamieszkania mam możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Dom kultury w mojej okolicy organizuje dużo atrakcji, każdy znajdzie coś dla siebie.

slide22
Wyniki badań

5. Obszar oceny –

KULTURA

 • ………………
 • ……………….
slide23
Wyniki badań

6. Obszar oceny –

ŚRODOWISKO

W ramach badania obszaru „środowisko” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń:

W mojej miejscowości jest kanalizacja wodno – ściekowej. W mojej miejscowości jest wystarczająco dużo zieleni. W mojej miejscowości nie ma problemu bezdomnych zwierząt. W mojeje okolicy na ulicach, chodnikach i przystankach jest czysto. W mojej miejscowości zbiorniki na odpady komunalne są opróżniane regularnie i na czas. W mojej miejscowości organizowane są zbiórki elektro-śmieci oraz śmieci wielkogabarytowych. W mojej miejscowości mam możliwość segregacji odpadów. Na terenie mojego miejsca zamieszkania wdrażane są projekty służące ochronie środowiska np. ekrany chroniące przed hałasem, selektywna zbiórka śmieci. W mojeje okolicy na placach i terenach otwartych jest czysto. W mojej okolicy nie ma problemu dzikich wysypisk lub „podrzucania” śmieci. W mojej okolicy nie ma problemu z uciążliwym hałasem/zanieczyszczonym powietrzem. W mojej miejscowości samorząd należycie dba o zieleń publiczną. Wiem do kogo zgłosić skargę w sprawie nieprawidłowości w zakresie ochrony środowiska. W mojej miejscowości samorząd prowadzi akcje promocyjno-informacyjne w zakresie ochrony środowiska. W mojej miejscowości samorząd konsultuje z mieszkańcami zmiany dotyczące środowiska w planie zagospodarowania przestrzennego.

slide24
Wyniki badań

6. Obszar oceny –

ŚRODOWISKO

 • …………..
 • …………..
slide25
Wyniki badań

6. Obszar oceny –

ŚRODOWISKO

 • …….
 • …….
slide26
Wyniki badań

6. Obszar oceny –

ŚRODOWISKO

 • ………………..
 • ………………
slide27
Wyniki badań

7. Obszar oceny –

DEMOKRACJA

W ramach badania obszaru „demokracja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń:

Mam łatwy dostęp do informacji o aktualnych wydarzeniach w mojej okolicy. W moim miejscu zamieszkania istnieje dużo organizacji pozarządowych. Jeżeli mam jakiś problem wiem gdzie, z kim i w jaki sposób się skontaktować, aby go rozwiązać. Gdybym chciał wyrazić swoją opinię w sprawie decyzji władz lokalnych, wiedziałbym gdzie się zwrócić aby dotarła do adresata. W mojej miejscowości wszystkie kluczowe decyzje podejmują urzędnicy po konsultacjach społecznych.

slide28
Wyniki badań

7. Obszar oceny –

DEMOKRACJA

 • ……..
 • …………..
slide29
Wyniki badań

8. Obszar oceny –

EDUKACJA

W ramach badania obszaru „edukacja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń:

Niedaleko mojego miejsca zamieszkania znajduje się przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum. Mam dostęp do Internetu. Uczelnie wyższe zapewniają uzyskanie dobrego zawodu. Aby móc się kształcić w celu uzyskania dobrego zawodu, nie muszę wyjeżdżać do innego regionu kraju. W mojej okolicy osoby niepełnosprawne mają łatwy dostęp do nauki i rozwoju.

slide30
Wyniki badań

8. Obszar oceny –

EDUKACJA

 • …………..
 • ……………
slide31
Wyniki badań

9. Obszar oceny –

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

W ramach badania obszaru „transport i komunikacja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń:

W mojej miejscowości jest komunikacja publiczna. Wybierając się w dalsze podróże mogę skorzystać z komunikacji publicznej. W mojej miejscowości są chodniki dla pieszych. Przystanki komunikacji publicznej są dobrze oznakowane i zawierają informacje o rozkładzie jazdy. W niebezpiecznych miejscach w mojej miejscowości jest sygnalizacja świetlna. W mojej miejscowości dla rowerzystów wytyczono ścieżki rowerowe. Przystanki w mojej okolicy są czyste i zadaszone. Komunikacja publiczna w mojej miejscowości jest dobrze zorganizowana. W mojej miejscowości drogi są oświetlone w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Droga którą jeżdżę jest bezpieczna. Mam łatwy dojazd do pracy. Przez ostatnie lata stan dróg w mojej miejscowości uległ poprawie Nie mam problemów ze znalezieniem miejsca parkingowego w mojej miejscowości. Stan dróg w mojej miejscowości jest właściwy. Zimą drogi w mojej miejscowości są właściwie utrzymywane.

slide32
Wyniki badań

9. Obszar oceny –

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

 • ………………
 • ……………….
slide33
Wyniki badań

9. Obszar oceny –

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

 • ………..
 • ………….
slide34
Wyniki badań

9. Obszar oceny –

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

 • …………….
 • ……………
slide35
Wyniki badań

10. Obszar oceny –

DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ

W ramach badania obszaru „dostęp do usług i sieci handlowej” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń:

W mojej okolicy jest wystarczająco dużo sklepów, centrów handlowych. W sklepach w mojej miejscowości wybór towarów jest duży. W mojej okolicy mogę korzystać z wszelkich potrzebnych mi usług (fryzjer, szewc itp.). Sprzedawcy przestrzegają zasad higieny, wywieszają ceny, uwzględniają reklamacje. Personel w sklepach w mojej miejscowości jest kompetentny i uprzejmy.

slide36
Wyniki badań

10. Obszar oceny –

DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ

 • ………..
 • ………..
slide37
Wyniki badań

11. Obszar oceny –

DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

W ramach badania obszaru „dostęp do infrastruktury sportowej” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń:

Czas wolny spędzam poza domem, uprawiając sport. Publiczne obiekty sportowe są dla mnie dostępne. W mojej okolicy znajdują się dobrze wyposażone obiekty sportowe (boiska, basen, itp.). Stać mnie na korzystanie z publicznych obiektów sportowych. Samorząd pozyskuje środki m.in. z UE na rozwój infrastruktury sportowej i turystycznej.

slide38
Wyniki badań

11. Obszar oceny –

DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

 • …………..
 • ………………
slide39
Wyniki badań

12. Obszar oceny –

WSPARCIE SPOŁECZNE

W ramach badania obszaru „wsparcie społeczne” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń:

Posiadam dostateczne informacje dotyczące instytucji wsparcia społecznego (MOPR, OPS, itp.), które funkcjonują w mojej miejscowości. W mojej miejscowości infrastruktura dla osób niepełnosprawnych ułatwia im funkcjonowanie. W mojej miejscowości jest wystarczająca liczba świetlic dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym (z rodzin patologicznych, itp.). Instytucje samorządowe w mojej miejscowości efektywnie pracują na rzecz osób wymagających wsparcia społecznego. W mojej miejscowości problemy społeczne są rozwiązywane w sposób prawidłowy.

slide40
Wyniki badań

12. Obszar oceny –

WSPARCIE SPOŁECZNE

 • ………………..
 • ………………..
slide41
Wyniki badań

13. Obszar oceny –

DOBROBYT

W ramach badania obszaru „dobrobyt” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń:

Korzystam z prywatnej służby zdrowia. Co roku wyjeżdżam na wakacje. W ciągu ostatnich dwóch lat nabyłam/łem dobra materialne trwałego użytku (np. nowy samochód, działkę, telewizor, kino domowe). Sytuacja materialna i zawodowa (moja/mojej rodziny) zapewnia mi poczucie bezpieczeństwa. W ciągu ostatnich dwóch lat moja sytuacja materialna poprawiła się.

slide42
Wyniki badań

13. Obszar oceny –

DOBROBYT

 • ………………
 • ………………..
slide43
Wyniki badań

14. Obszar oceny –

MIESZKALNICTWO

W ramach badania obszaru „mieszkalnictwo” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń:

W mojej miejscowości łatwo jest wynająć lokal na biuro lub placówkę handlową. W mojej miejscowości łatwo jest wynająć mieszkanie. W mojej miejscowości łatwo jest zbudować dom. Samorząd dba o rozwój placów zabaw dla dzieci. W mojej okolicy istnieją tereny inwestycyjne pod budownictwo mieszkaniowe. Samorząd w mojej miejscowości opracowuje plany zmierzające do zapewnienia racjonalnego wykorzystania przestrzeni publicznej dla funkcjonowania obiektów użytkowych (przedszkola, sklepy, zakłady usługowe, itp.). Samorząd realizuje program budownictwa społecznego (TBS-y). Samorząd podejmuje działania na rzecz rozwoju budownictwa jednorodzinnego. Samorząd racjonalnie wykorzystuje mieszkalne obiekty komunalne, dba o ich stan techniczny. W mojej miejscowości ceny mieszkań są niskie. Koszty wynajmu mieszkań w mojej miejscowości są niższe niż średnia w regionie. Uważam, że moje dzieci nie będą miały problemów z zakupem mieszkania. Procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę są przeprowadzane sprawnie. W mojej miejscowości łatwo jest kupić mieszkanie. W mojej miejscowości łatwo jest sprzedać mieszkanie.

slide44
Wyniki badań

14. Obszar oceny –

MIESZKALNICTWO

 • ………………
 • ……………..
slide45
Wyniki badań

14. Obszar oceny –

MIESZKALNICTWO

 • ………………
 • ……………..
slide46
Wyniki badań

14. Obszar oceny –

MIESZKALNICTWO

 • ………………
 • ……………..
slide47
Wyniki badań

15. Obszar oceny –

JAKOŚĆ ADMINISTRACJI

W ramach badania obszaru „jakość administracji” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń:

Wiem w jakich godzinach pracuje miejscowy urząd. Urzędnicy nie uważają, że dzięki temu, że podejmują decyzje administracyjne mają władze. Dzięki prasie i Internetowi mam dostęp do wszelkich interesujących mnie informacji o procedurach i działaniach władz mojej miejscowości. Wójt/burmistrz/prezydent mojej miejscowości cieszy się autorytetem mieszkańców. Jakość obsługi w samorządach w mojej okolicy wypada dobrze w porównaniu z bankiem, pocztą, ZUS, US.Mój urząd udostępnia wzory dokumentów w Internecie. Gdy ostatni raz załatwiałem sprawę w urzędzie, odniosłem wrażenie, że urzędnicy w mojej gminie są kompetentni i profesjonalni w kontaktach. Urzędnicy w mojej gminie podejmują decyzje administracyjne obiektywnie. Gdy ostatni raz załatwiałem sprawę w urzędzie, odniosłem wrażenie, że urzędy dotrzymują terminów. Wiem jak i gdzie załatwić sprawy, które mam do urzędu gminy. Godziny pracy mojego urzędu są dostosowane do potrzeb mieszkańców. Mogę telefonicznie umówić wizytę w moim urzędzie. Mogę za pomocą Internetu umówić wizytę w moim urzędzie. Urzędnicy w mojej miejscowości odpowiadają na e-maile do nich kierowane. Nie mam problemu z dodzwonieniem się do właściwego urzędnika.

slide48
Wyniki badań

15. Obszar oceny –

JAKOŚĆ ADMINISTRACJI

 • …………….
 • …………….
slide49
Wyniki badań

15. Obszar oceny –

JAKOŚĆ ADMINISTRACJI

 • …………….
 • …………….
slide50
Wyniki badań

15. Obszar oceny –

JAKOŚĆ ADMINISTRACJI

 • …………….
 • …………….
ad