E
Download
1 / 18

?E? - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

ŘEČ. ŘEČ. Řeč je proces, který slouží lidem k vzájemnému dorozumívání – ke komunikaci, myšlení, působení na druhé lidi i na sebe sama Řečí si sdělujeme své poznatky, city, vyjadřujeme radost, bolest. Myšlenky napadají člověka zpravidla rychleji, než je stačí vyjádřit slovy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?E?' - len-higgins


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

E
ŘEČ

 • Řeč je proces, který slouží lidem k vzájemnému dorozumívání – ke komunikaci, myšlení, působení na druhé lidi i na sebe sama

 • Řečí si sdělujeme své poznatky, city, vyjadřujeme radost, bolest


E


Druhy e i
Druhy řeči stačí vyjádřit slovy

 • Řeč vnitřní – promlouváme sami k sobě, plánujeme, povzbuzujeme, řešíme problém…

 • Řeč vnější – obracíme se k lidem, k okolí

 • Řeč vnější je mluvená a psaná


Vnit n e
Vnitřní řeč stačí vyjádřit slovy

 • Řeč pro sebe

 • Vnitřní řeč je zkrácená a zjednodušená

 • Často v ní něco chybí, protože člověk si nemusí vyslovit všechno sám pro sebe

 • Člověk si vnitřní řečí ujasňuje své záměry, řešení problémů


Mluven e
Mluvená řeč stačí vyjádřit slovy

 • Je nejčastější formou komunikace

 • Má stránku obsahovou a formální

 • Obsah – to co chceme sdělit, má být výstižný a srozumitelný

 • Forma řeči – vyjádřena hlasitostí, výslovností, zabarvením hlasu, rychlostí a plynulostí řeči

 • Obsah je stejný, ale forma je různá


E


D tsk e
Dětská řeč proto má také jinou barvu hlasu. Podle barvy hlasu poznáme, kdo z našich přátel mluví

 • Dětská řeč se rozvíjí při hře, při kontaktu s dětmi a rodinou

 • Než si dítě osvojí slovník dospělých, přizpůsobuje si řeč po svém

 • Mluvní vzor – rodiče

 • „Au, já jsem si zadveřil ruku!“

 • „Odskořápkuj mi vajíčko!“

 • „Maminka sýkorka a tatínek je sýkor.“


Psan e
Psaná řeč proto má také jinou barvu hlasu. Podle barvy hlasu poznáme, kdo z našich přátel mluví

 • Učíme se ji později než psanou, užíváme ji méně

 • Klade na nás větší požadavky než mluvená (pravopis, písmo, stylizace)


Mimoslovn sd len
Mimoslovní sdělení proto má také jinou barvu hlasu. Podle barvy hlasu poznáme, kdo z našich přátel mluví

 • Výraz tváře – mimika

 • Pohyb rukou – gestika

 • Držení těla, držení hlavy

 • Vzdálenost jednoho člověka od druhého


E symbol a obr zkov ch znak
Řeč symbolů a obrázkových znaků proto má také jinou barvu hlasu. Podle barvy hlasu poznáme, kdo z našich přátel mluví

 • Piktogramy – dopravní značky, turistické mapy


Cvi en
Cvičení proto má také jinou barvu hlasu. Podle barvy hlasu poznáme, kdo z našich přátel mluví

 • Pokuste se vyjádřit pouze mimoslovním sdělením:

 • Neplač, maminka brzy přijde.

 • To nesmíš dělat!

 • Neslyším vás dobře!

 • Vezměte si tento lék a zapijte jej čajem.


Poruchy e i
PORUCHY ŘEČI proto má také jinou barvu hlasu. Podle barvy hlasu poznáme, kdo z našich přátel mluví

 • Logopedie – zabývá se poruchami řeči

 • Odchylky v řečovém projevu – vedou k omezené komunikaci, pocitu méněcennosti, překážka ve volbě povolání apod.


Vady e i u d t
Vady řeči u dětí proto má také jinou barvu hlasu. Podle barvy hlasu poznáme, kdo z našich přátel mluví

 • Opožděný vývoj řeči – až ve 3 letech nebo i později

 • Omezený vývoj – u lidí s mentálním postižením

 • Mluvní negativismus – nechce komunikovat, ale umí mluvit, většinou má psychický blok

 • Breptavost – mluví strašně rychle a přitom polyká slabiky


E


Vady e i u dosp l ch
Vady řeči u dospělých nosní přepážky

 • = poruchy fatické

 • Vznikají při poruše CNS

 • Afázie – úplná nebo částečná ztráta schopnosti rozumět řeči nebo artikulovat

 • Afázie může být provázena poruchami psaní, čtení, počítání


Zdroj
Zdroj nosní přepážky

 • PAULÍKOVÁ, Phdr. Lea. Psychologie pro tebe. Praha: Informatorium Praha, 1998, ISBN 80-85427-30-0.

 • ČECHOVÁ, Phdr.věra; ROZSYPALOVÁ, Phdr. Marie. Obecná psychologie pro střední zdravotnické školy. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Brno, 1992, ISBN 80-862-92.

 • ROZSYPALOVÁ, Phdr. Marie; ČECHOVÁ, Phdr. Věra; MELLANOVÁ CSC., Phdr. Alena.Psychologie a pedagogika 1. Praha: Informatorium Praha, 2003, ISBN 80-7333-014-8.

 • VENGLÁŘOVÁ, Phdr. Martina; MAHROVÁ, Mgr. Gabriela. Komunikace pro zdravotní sestry. Praha: GradaPublishing, 2006, ISBN 80-247-1262-8.

 • KUČEROVÁ, Mgr.hana; ČECHOVÁ, Phdr. Věra; MELLANOVÁ CSC., Phdr. Alena.Psychologie a pedagogika 2. Praha: Informatorium Praha, 2004, ISBN 80-7333-028-8.


ad