slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ŘEČ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ŘEČ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

ŘEČ - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

ŘEČ. ŘEČ. Řeč je proces, který slouží lidem k vzájemnému dorozumívání – ke komunikaci, myšlení, působení na druhé lidi i na sebe sama Řečí si sdělujeme své poznatky, city, vyjadřujeme radost, bolest. Myšlenky napadají člověka zpravidla rychleji, než je stačí vyjádřit slovy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ŘEČ' - len-higgins


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3
ŘEČ
 • Řeč je proces, který slouží lidem k vzájemnému dorozumívání – ke komunikaci, myšlení, působení na druhé lidi i na sebe sama
 • Řečí si sdělujeme své poznatky, city, vyjadřujeme radost, bolest
slide4

Myšlenky napadají člověka zpravidla rychleji, než je stačí vyjádřit slovy

 • Řečí upravujeme a formulujeme myšlenky do té podoby, která je okolí srozumitelná
 • Někdy můžeme něco jiného říkat a něco jiného si myslet
druhy e i
Druhy řeči
 • Řeč vnitřní – promlouváme sami k sobě, plánujeme, povzbuzujeme, řešíme problém…
 • Řeč vnější – obracíme se k lidem, k okolí
 • Řeč vnější je mluvená a psaná
vnit n e
Vnitřní řeč
 • Řeč pro sebe
 • Vnitřní řeč je zkrácená a zjednodušená
 • Často v ní něco chybí, protože člověk si nemusí vyslovit všechno sám pro sebe
 • Člověk si vnitřní řečí ujasňuje své záměry, řešení problémů
mluven e
Mluvená řeč
 • Je nejčastější formou komunikace
 • Má stránku obsahovou a formální
 • Obsah – to co chceme sdělit, má být výstižný a srozumitelný
 • Forma řeči – vyjádřena hlasitostí, výslovností, zabarvením hlasu, rychlostí a plynulostí řeči
 • Obsah je stejný, ale forma je různá
slide8

Každý člověk má jinak utvářené orgány řeči, a proto má také jinou barvu hlasu. Podle barvy hlasu poznáme, kdo z našich přátel mluví

 • Zabarvení a sílu hlasu můžeme měnit
d tsk e
Dětská řeč
 • Dětská řeč se rozvíjí při hře, při kontaktu s dětmi a rodinou
 • Než si dítě osvojí slovník dospělých, přizpůsobuje si řeč po svém
 • Mluvní vzor – rodiče
 • „Au, já jsem si zadveřil ruku!“
 • „Odskořápkuj mi vajíčko!“
 • „Maminka sýkorka a tatínek je sýkor.“
psan e
Psaná řeč
 • Učíme se ji později než psanou, užíváme ji méně
 • Klade na nás větší požadavky než mluvená (pravopis, písmo, stylizace)
mimoslovn sd len
Mimoslovní sdělení
 • Výraz tváře – mimika
 • Pohyb rukou – gestika
 • Držení těla, držení hlavy
 • Vzdálenost jednoho člověka od druhého
e symbol a obr zkov ch znak
Řeč symbolů a obrázkových znaků
 • Piktogramy – dopravní značky, turistické mapy
cvi en
Cvičení
 • Pokuste se vyjádřit pouze mimoslovním sdělením:
 • Neplač, maminka brzy přijde.
 • To nesmíš dělat!
 • Neslyším vás dobře!
 • Vezměte si tento lék a zapijte jej čajem.
poruchy e i
PORUCHY ŘEČI
 • Logopedie – zabývá se poruchami řeči
 • Odchylky v řečovém projevu – vedou k omezené komunikaci, pocitu méněcennosti, překážka ve volbě povolání apod.
vady e i u d t
Vady řeči u dětí
 • Opožděný vývoj řeči – až ve 3 letech nebo i později
 • Omezený vývoj – u lidí s mentálním postižením
 • Mluvní negativismus – nechce komunikovat, ale umí mluvit, většinou má psychický blok
 • Breptavost – mluví strašně rychle a přitom polyká slabiky
slide16

Huhňavost = nosová řeč. Příčinou bývá deformace nosní přepážky

 • Dětská patlavost – ráčkování, sykavky
 • Koktavost – např. přecvičený levák
 • Mutismus – dítě, které umí mluvit, mluvit přestává
 • U všech vad – péče logopeda, někde psychologa
vady e i u dosp l ch
Vady řeči u dospělých
 • = poruchy fatické
 • Vznikají při poruše CNS
 • Afázie – úplná nebo částečná ztráta schopnosti rozumět řeči nebo artikulovat
 • Afázie může být provázena poruchami psaní, čtení, počítání
zdroj
Zdroj
 • PAULÍKOVÁ, Phdr. Lea. Psychologie pro tebe. Praha: Informatorium Praha, 1998, ISBN 80-85427-30-0.
 • ČECHOVÁ, Phdr.věra; ROZSYPALOVÁ, Phdr. Marie. Obecná psychologie pro střední zdravotnické školy. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Brno, 1992, ISBN 80-862-92.
 • ROZSYPALOVÁ, Phdr. Marie; ČECHOVÁ, Phdr. Věra; MELLANOVÁ CSC., Phdr. Alena.Psychologie a pedagogika 1. Praha: Informatorium Praha, 2003, ISBN 80-7333-014-8.
 • VENGLÁŘOVÁ, Phdr. Martina; MAHROVÁ, Mgr. Gabriela. Komunikace pro zdravotní sestry. Praha: GradaPublishing, 2006, ISBN 80-247-1262-8.
 • KUČEROVÁ, Mgr.hana; ČECHOVÁ, Phdr. Věra; MELLANOVÁ CSC., Phdr. Alena.Psychologie a pedagogika 2. Praha: Informatorium Praha, 2004, ISBN 80-7333-028-8.