metsa hoiu laenu histu metsa hl n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Metsa Hoiu-Laenuühistu (Metsa HLÜ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Metsa Hoiu-Laenuühistu (Metsa HLÜ)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22
lemuel

Metsa Hoiu-Laenuühistu (Metsa HLÜ) - PowerPoint PPT Presentation

1 Views
Download Presentation
Metsa Hoiu-Laenuühistu (Metsa HLÜ)
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Metsa Hoiu-Laenuühistu (Metsa HLÜ) Sven Köster Juhatuse esimees 18.12.2009 KULLAMAA

 2. Hoiu-laenuühistu(HLÜ) eelised (1) • Toob rahaasutuse metsaomanikele ja maaelanikele lähemale • Võimaldab erametsaomanikel, metsaühistutel ja kohalikel LEADER gruppidel lahendada krediteerimisprobleeme kiiremini ja väiksema ajakuluga • Võimaldab maal teenitud raha jätmist maale • Lisandväärtus jääb Eestisse • Ei pea omanikele suuri kasumeid teenima • Igal liikmel üks hääl sõltumata osamakse suurusest

 3. Hoiu-laenuühistu eelised (2) • Võimalus pakkuda personaalpangandust ehk lähenemist kliendile paindlikult ja vastavuses tema soovidega • Paremad võimalused riskide hindamisel, sest laene antakse ainult oma liikmetele ja tuntakse laenusaajat ning teatakse tema võimalusi

 4. Metsa HLÜ • Asutamisleping sai allkirjad 18.12.2008 • Äriregistris registreeritud 06.03.2009 • Osakapital 599 000 krooni • Liikmeid 45 • Osamaksud 5000-70000 • Saadud hoiuseid 200 000 krooni • Antud laene 770 000 krooni • Bilansimaht 1,3 miljonit krooni • Tegevuspiirkonnaks 116 omavalitsust ja nendega piirnevad omavalitsused

 5. Metsa HLÜ tehingud • Raha hoiustamiseks vastuvõtmine oma liikmetelt • Laenude andmine oma liikmetele • Ülekannete ja väljamaksete sooritamine HLÜ-s peetavatelt hoiukontodelt • Hoiukontodele tulevate sissemaksete ja ülekannete vastuvõtmine • Laenuressursi vahendamine • Klientide nõustamine majandustegevust puudutavates küsimustes

 6. Metsa HLÜ liikmed ja maksud • 14 juriidilist isikut • 31 füüsilist isikut • Sisseastumismaks füüsilisel isikul 500 krooni, juriidilisel 1000 krooni • Minimaalne osamakse füüsilisel isikul 5000 krooni, juriidilisel 10000 krooni

 7. Metsa HLÜ töö põhimõte • Laenu antakse ja hoiuseid võetakse vastu ainult oma liikmetelt • Igal liikmel on üks hääl • Dividendide jagamisel saab määravaks osamakse suurus

 8. Metsa HLÜ laenude andmine • Tähtaeg kuni 3 aastat (sihtotstarbelise laenuressursi korral pikem) • Ühele liikmele antud laen kuni 10X suurem tema osamaksest ega ei tohi ületada 20% HLÜ osakapitalist • Laenu otsustab 3 liikmeline laenukomitee (Aira Toss, Einar Pärnpuu, Üllar Aruksaar) • HLÜ antavad laenud peavad olema tagatistega (hüpoteek,käendus jne.)

 9. Metsa HLÜ laenud • Arvelduslaen • Intress 24% aastas • Käibekapitalilaen • Intress 16% aastas • Investeerimislaen • Intress 12% aastas • Lepingutasu 1% laenusummast min 1000 krooni

 10. Metsa HLÜ tagatised • Tagatisteks sobib nii metsa- kui põllumaa • Isiklik käendus • PRIA või Erametsakeskuse toetuse määramise kiri • Sobivad ka kõik teised kinnisvaratagatised

 11. Metsa HLÜ hoiused • Säästuhoius Saab teha täiendavaid sissemakseid • Tähtajaline hoius • Kasutushoius • Intressid saab igakuuliselt pangaarvele • Intress kõigil hoiustel EEK 6% ja EUR 5%

 12. Metsa HLÜ juhtimine • Nõukogus on 3 liiget (Taavi Ehrpais, Taimo Türnpu, Tarmo Läll) • Juhatuses on 3 liiget (Einar Pärnpuu, Sven Köster, Agur Alev) • Igas õigustoimingus võivad HLÜ-d esindada koos vähemalt 2 liiget

 13. Metsa HLÜ tegevuse kontrollimine • HLÜ-l on kolmeliikmeline revisjonikomisjon (Eha Valeikiene, Uno Kiisholts, Arto Kari Antero Matikainen) • Komisjoni liikmel peab olema majanduslane või juriidiline haridus või vähemalt 3 aastane töökogemus raamatupidamisega või rahandusega või äriühingute revideerimisega seotud ametikohal • HLÜ-l on audiitor (Ene Makus) • HLÜ on aruandekohuslane Eesti Panga ees

 14. Metsa HLÜ probleemid • Odava laenuressursi puudus • MESA-l on laen hoiu-laenuühistute tegevuse arendamiseks • Intress on MESA-l praeguseks sõlmitud lepingutel 3,5% • Praegu on rahastamine peatatud halduslepingu aegumise tõttu Põllumajandusministeeriumiga

 15. Metsa HLÜ plaanid 3 järgneva aasta jooksul • Kodulehe valmistamine 2009.a. lõpuks • Kasvada bilansimahuni 10-12 mln krooni • Odava laenuressursi kaasamine • Pikajaliste laenude väljastamie (10 aastat) • Liikmete arvu kasvatamine

 16. Värsked uudised • Swedbank tegi otsuse rahastada HLÜ taotlust laenuraha saamiseks 3 mln krooni ulatuses tähtajaga 10 aastat. • Swedbangale tagatiseks MES-i tagatis 80% ulatuses, deposiit 20% ulatuses ja juhatuse liikmete solidaarne käendus 10% ulatuses. • Vabad vahendid 2,4 mln krooni alates jaanuar 2010 • Max laenu suurus 250000 EEK • Max laenu pikkus kuni 8 aastat

 17. Laen maa ostuks • Minimaalne tähtaeg 5 aastat, maksimaalne 8 aastat • Laenusumma minimaalselt 50000 • Intress 9,95% aastas maksmata laenusummalt • Tagatiseks hüpoteek • Ennetähtaegsel tagastamisel 3 kuu intress lisaks

 18. Värsked uudised(2) • Koduleht www.metsaraha.ee • Jaotused:avalik, liikmed, juhtimine • Liikmed peaksid ennast registreerima kodulehel • Haldaja teeb jaotuse, millisele infole ligi saab • Vajadusel täiendatakse liikmete ettepanekul

 19. HOIU-LAENUÜHISTUTE Arvelduskeskus

 20. Projekti osad • Luua Eesti Pangaga liidestatud HLÜ arvelduskeskus; • Luua Ühistu hoiuste ja laenude haldamise süsteem; • Luua Ühistu kliendile mõeldud internetipanga liides;

 21. OLETE OODATUD LIIKMEKS, HOIUSTAMA JA LAENAMA

 22. Tänan! Metsa HLÜ Tallinna mnt 4 Risti alevik Läänemaa 90901 Tel 56 694 989 sven.koster@erametsaliit.ee