Om prosjektarbeid og prosjektet i kurset
Download
1 / 34

Om prosjektarbeid og prosjektet i kurset - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Om prosjektarbeid og prosjektet i kurset. Prosesser, gruppearbeid, tidsplanlegging og fallgruber Kirsten Ribu 2007. Hva skal vi gjøre?. Studere brukere og deres behov Planlegge og utforme datatekniske løsninger universelt. Først noen nettressurser.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Om prosjektarbeid og prosjektet i kurset' - lelia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Om prosjektarbeid og prosjektet i kurset

Om prosjektarbeid og prosjektet i kurset

Prosesser, gruppearbeid, tidsplanlegging og fallgruber

Kirsten Ribu 2007

Kirsten Ribu HiO 2007


Hva skal vi gj re
Hva skal vi gjøre?

 • Studere brukere og deres behov

 • Planlegge og utforme datatekniske løsninger universelt

Kirsten Ribu HiO 2007


F rst noen nettressurser
Først noen nettressurser

 • Anbefalt litteratur: Nettutgaven (Google books) av Alan Cooper 'The Inmates are Running the Asylum’

 • Anbefalt nettside: (lær god design ved å se på dårlig) www.webpagesthatsuck.com

Kirsten Ribu HiO 2007


Mystery meat navigation
Mystery meat navigation

 • http://www.webpagesthatsuck.com/mysterymeatnavigation.html

 • The typical form of MMN is represented by menus composed of unrevealing icons that are replaced with explicative text only when the mouse cursor hovers over them.

  - Wikipedia

Kirsten Ribu HiO 2007


Color contrast analyser
Color Contrast analyser

 • http://www.visionaustralia.org.au/info.aspx?page=628

 • http://www.visionaustralia.org.au/

Kirsten Ribu HiO 2007


Eksempler p datasystemer
Eksempler på datasystemer

 • Internettportaler

 • Tomra pantemaskiner

 • NSBs billettsystem

 • Lønns- og personalsystemer

 • Timeregistreringssystemer

 • Billettbestilling

 • Røntgen (MR)

Kirsten Ribu HiO 2007


I dag hva er et prosjekt
I dag: Hva er et prosjekt?

 • Planlegging, gjennomføring

 • Risikohåndtering

 • Problemer og konflikter

Kirsten Ribu HiO 2007


En engangsoppgave
En engangsoppgave

Kirsten Ribu HiO 2007


Hva er et prosjekt
Hva er et prosjekt?

 • Fra latin: ”projectus” - noe som er kastet fram

 • Et prosjekt er en arbeidsoppgave med følgende egenskaper:

  • En engangsoppgave. Noe man ikke har gjort før og ikke kommer til å gjøre igjen med det første.

  • Leder fram til et bestemt resultat

  • Er ofte tverrfaglig og berører mange i organisasjonen: krever forskjellige typer ressurser

  • Er begrenset i tid

Kirsten Ribu HiO 2007


Hva slags prosjekt skal vi gj re
Hva slags prosjekt skal vi gjøre?

 • Studere behovet for teknologiske løsninger i en bestemt brukergruppe for eksempel

 • Funksjonshemmete

 • Studenter

 • Skoleelever

 • Eldre

 • Innvandrere

Kirsten Ribu HiO 2007Hva skal vi gj re1
Hva skal vi gjøre?

 • Intervjue og observere brukere

 • Beskrive deres behov

 • Beskrive og planlegge en datateknisk løsning i samarbeid med bruker

 • Lage en prototyp

 • Alt skal være universelt utformet

Kirsten Ribu HiO 2007


Hva er en prosess
Hva er en prosess?

 • Ethvert arbeid er en prosess som består av to ting:

 • beslutninger og handlinger

  • Eks. Fylle ut selvangivelsen:

   • Beslutning: Ta avgjørelser basert på skattereglene

   • Handling: fylle ut riktige felt og gjøre beregninger

Kirsten Ribu HiO 2007


Planlegging
Planlegging

 • Ressurser:

  • mennesker (kunnskap og erfaringer)

  • tid

 • Problemdefinering

  • tolkning av oppdraget: forhandling mellom interesser

  • vurdering: kan oppdraget gjennomføres med tilgjengelige ressurser?

 • Planlegging av arbeidet

  • oppdeling i arbeidsoppgaver

  • samordning av arbeidsoppgavene

Kirsten Ribu HiO 2007


Oppdeling i arbeidsoppgaver
Oppdeling iarbeidsoppgaver

 • Hva skal gjøres?

 • Hvem skal gjøre det?

  • Samordning av arbeidsoppgavene

 • Hvordan henger del-resultatene sammen?

 • Hvordan skal ressursene fordeles?

 • Planleggingsverktøy:

  • milepælplan: resultater koblet med tid

  • ansvarskart: hvem er ansvarlig for hva

Kirsten Ribu HiO 2007


Noen ord om gruppearbeid
Noen ord om gruppearbeid

 • Vær forberedt til prosjektmøtene

 • Lytt til andre: prosjektarbeid er samarbeid.

 • Vær positiv: Unngå å kommentere negative sider ved prosjektet. Negativitet har en tendens til å spre seg.

 • Si fra: Ta opp ting som trykker/irriterer. Gi konstruktiv kritikk: Hva kan gjøres bedre og hvordan?

 • Kulturelle forskjeller: Prøv å forstå bakgrunnen for uttalelser og holdninger

Kirsten Ribu HiO 2007


Prosjektarbeid
Prosjektarbeid

 • Fordel roller med tilhørende oppgaver

 • Organiser arbeidet

 • Lag regler for hvordan arbeidet skal utføres

 • Lag tidsplan

Kirsten Ribu HiO 2007


Administrative oppgaver
Administrative oppgaver:

 • Møteledelse

 • Referat

 • Oppfølging og kontroll av vedtak

 • Ledelse av oppgaveløsning

 • Timeføring

 • Skriving av rapport

Kirsten Ribu HiO 2007


Roller og regler
Roller og regler

 • Én person kan gjerne ha flere roller. Rollene kan gjerne byttes eller omdefineres i løpet av prosjektperioden.

 • Forslag til roller med oppgaver:

  • Prosjektleder: Ansvar for møteledelse, oversikt, oppfølging og kontroll av vedtak

  • Webansavarlig: Ansvar for HTML og CSS

  • Kontaktperson: kontakt og avtaler med omgivelsene: prosjektsted, brukere, kursansvarlig

  • Skrive-ansvarlig: fordeling og oppfølging av skrivejobber

Kirsten Ribu HiO 2007


Flere roller
Flere roller:

 • Redaktør: Ansvar for at frister overholdes, overordnet ansvar for innhold og utforming

 • Utvikler: Ansvar for utvikling av prototyp

 • Tester: Ansvar for at sidene validerer og er tilgjengengelige og nyttige

 • Innholdsansvarlig: Ansvar for tekst, både innhold og presentasjon

 • Designer: Ansvar for visuell utforming, valg av utseende på tekst og lenker, farge og presentasjon

Kirsten Ribu HiO 2007


Det b r v re regler for
Det bør være regler for

 • møter: tidspunkt, varighet, taletid

 • beslutninger: beslutningsdyktighet, dokumentasjon, ansvar

 • referat: ansvar, omfang

 • forføyninger: reaksjoner ved regelbrudd

Kirsten Ribu HiO 2007


Vanlige problemer i gruppearbeid
Vanlige problemer i gruppearbeid:

 • Ujevn arbeidsinnsats

 • blindpassasjerer

 • ildsjeler

 • ulikt ambisjonsnivå

 • de som bare vil bestå

 • de som har høye ambisjoner

 • ulikt kunnskapsnivå

 • ”verdensmestere”

 • de som ”eier” prosjektet

 • ulik tolkning av oppgaven

Kirsten Ribu HiO 2007


Hvordan finne balanse
Hvordan finne balanse

 • mellom at

  • alle skal lære det de ikke kan

  • alle skal lære mest mulig

  • alle gjør det de kan og liker best

   ?

Kirsten Ribu HiO 2007


L sninger
Løsninger

For å unngå konflikter:

 • gjør avtaler om ansvarsfordelingen

 • dokumenter alle beslutninger (skriv referat med beslutninger)

 • kommuniser også skriftlig (e-post)

 • Bruk gjerne msn og skype til kommunikasjon

  • (dvs: Det er ingen unnskyldning for ikke å delta eller skaffe seg informasjon om det som skjer i gruppa)

 • meld fra i god tid dersom du må bryte en avtale

Kirsten Ribu HiO 2007


L sninger1
Løsninger

Ved konflikter:

 • ta tak i konflikten før den er stor

 • prøv først å løse den selv

 • ta opp problemet med de(n) det gjelder

 • bli enig om løsning: måte og tidsfrist

 • søk hjelp hos lærer dersom konflikten synes uløselig

Kirsten Ribu HiO 2007


Prosjektplanlegging
Prosjektplanlegging

Prosjektplanlegging

Kirsten Ribu HiO 2007


Sammenheng prosess prosjekt
Sammenheng prosess – prosjekt

 • Faser i prosjektet blir til ” milepæler” i en prosjektplanen

 • Innhold i fasene blir til leveranser, beskrivelser, dokumentasjon.

Kirsten Ribu HiO 2007


Tidsplanlegging
Tidsplanlegging

Kirsten Ribu HiO 2007


Avhengigheter
Avhengigheter

 • Det er avhengigheter mellom enkeltaktiviteter eller større deler av et prosjekt

 • En aktivitet = et avgrenset stykke arbeid (for eksempel: utarbeide spørreskjema, intervjue mennesker)

  • Har et antatt tidsforbruk

  • Kan ikke starte før en eller flere andre aktiviteter er avsluttet

Kirsten Ribu HiO 2007


Risikostyring
Risikostyring

 • Identisfisere

 • Analysere

 • Planlegge

 • Overvåke

Kirsten Ribu HiO 2007


Identifiser risiki
Identifiser risiki

 • Hva kan skje i gruppen?

 • Hvilke tiltak skal vi sette inn om dette inntreffer?

  = Risikostyring!

Kirsten Ribu HiO 2007


Velse
Øvelse

 • Sitt sammen og tenk over hva som kan skje i din gruppe, skrive det ned, tenk på tiltak.

 • Sett opp en tabell:

Kirsten Ribu HiO 2007


Eksempel p risikoplanlegging
Eksempel på risikoplanlegging

Kirsten Ribu HiO 2007


Neste uke
Neste uke

 • Selvstendig arbeid med prosjektoppgaven. Innleveringsfrist: Mandag 10. september.

 • Uke 37:

  • Tirsdag 11. september: Haakon Asplund fra Deltasenteret i Sosial og helsedirektoratet foreleser (?)

  • Torsdag 13. september: Use case modellering. Hvordan bruke use case og scenarier i planlegging og oppbygging av nettsteder (eller omvendt)

 • Uke 38 – Gjesteforelesninger:

  Morten Tollefsen (MediaLT) og Kristin Meyer Kristiansen (Unified Consulting/ Telenor)

Kirsten Ribu HiO 2007