Bankovní úvěrové analýzy Banky, úvěrové produkty - PowerPoint PPT Presentation

bankovn v rov anal zy banky v rov produkty n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bankovní úvěrové analýzy Banky, úvěrové produkty PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bankovní úvěrové analýzy Banky, úvěrové produkty

play fullscreen
1 / 12
Bankovní úvěrové analýzy Banky, úvěrové produkty
113 Views
Download Presentation
leland
Download Presentation

Bankovní úvěrové analýzy Banky, úvěrové produkty

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bankovní úvěrové analýzyBanky, úvěrové produkty Průběžný test 24.11.2011 1

 2. 1. Selhání partnera v úvěrovém vztahu se nazývá • defraud • default • detain

 3. 2. EL znamená • Očekávaná ztráta • Střední hodnota ztráty • Externí zdroje likvidity

 4. 3. Pro zjištění EL platí vzorec: /doplňte / • EL = PD EAD LGD

 5. 4. PD znamená : • Pravděpodobnost úvěrového selhání • Pravděpodobnost že protistrana provede platby či operace sjednané ve smlouvě

 6. 5. EAD znamená : • Expozice z hlediska splátek • Expozice při selhání • Aktuální výši expozice v okamžiku selhání

 7. 6. LGD znamená : • Ztráta při selhání • Liqiditygivendemand • Ztráta z úvěru při selhání dlužníka opravená o vymahatelné náhrady

 8. 7. Hlavní součásti úvěrové analýzy • Analýza………………….., ve kterém firma podniká, • Posouzení kvality ……………a ………………..firmy, • Analýza dosavadních ………………..s klientem, • ……………… analýza firmy, • Analýza ……………firmy a ………………vývoje.

 9. 8. K posouzení dostatečnosti příjmů klienta jako zdroje ke splácení spotřebitelských úvěrů používají banky ukazatele, DIR celkové splatné ……………..za měsíc • DIR = —--------------------------------------------------- hrubý měsíční ………………

 10. 9. Systémy úvěrových analýz spotřebitelských úvěrů jsou založeny na : • …………. úvěrové analýzy (……………. creditanalysis) • …………..úvěrové analýzy (…………… creditanalysis) označované jako creditscoring

 11. 10. Banky mohou o svých klientech získat informace o výši současných (ale i minulých) úvěrů, době jejich splatnosti, a informace o případných potížích klienta se splácením úvěru od: (1bod) • policie ČR • jiných bank • ČNB • Bankovní asociace • Burzy cenných papírů • Bankovního registru klientských informací,

 12. 11. Princip metody creditscoring spočívá v : • metodě empirické posuzovací analýzy • bodového ohodnocení klientů podle jejich platební morálky • metodě posuzovací analýzy • oddělení dobrých a špatných klientů