انواع روشهای تحقیق
Download
1 / 23

انواع روشهای تحقیق - PowerPoint PPT Presentation


 • 194 Views
 • Uploaded on

انواع روشهای تحقیق. Moghasemi.s@gmail.com. انواع مطالعات اپیدمیولوژیک. مشاهده ای: Observational توصیفی ( Descriptive study ) تحلیلی ( Analytic study ) تجربی / مداخله ای: Experimental. همبستگی ( Correlational ) / بوم شناختی ( Ecologic ) مقطعی ( cross- Sectional ): شیوع

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' انواع روشهای تحقیق ' - lela


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

انواع مطالعات اپیدمیولوژیک

 • مشاهده ای: Observational

  • توصیفی (Descriptive study)

  • تحلیلی (Analytic study)

 • تجربی / مداخله ای: Experimental

 • همبستگی ( Correlational)/ بوم شناختی (Ecologic)

  مقطعی ( cross- Sectional): شیوع

  شاهد ـ موردی ( case-control)

  هم گروهی ( Cohort)/ پیگیری ( Follow up )

  کارآزمایی تصادفی شاهد دار ( Randomisedcontrolledtrials)

  کارآزمایی های میدانی ( trialField)

  کارآزمایی در سطح جامعه(Community trial )


  • بررسی مشکلات بر 2 اصل استوار است:

   • طرح سوال

    • مسئله چیست؟

    • ابعاد آن چقدر است؟

    • کجا اتفاق افتاده است؟

    • چه زمانی رخ داده است؟

    • چه کسانی تحت تاثیر قرار گرفته اند؟

    • چرا اتفاق افتاده است؟

   • مقایسه کردن

    • مبتلایان : غیر مبتلایان/ مواجهه : غیر مواجهه


  اصول مقایسه کردن

  قابل قیاس بودن؟

  • بذرهای سیب

  • بذر سیب و گلابی

 • تقسیم تصادفی در گروههای مورد و شاهد (Random Allocation)

 • جور کردن (matching)

 • استاندارد کردن داده ها ( در مورد برخی داده ها قابل استفاده است) • بایدهای اندازه گیری (کشورها) روشهای مشاهده و ثبت داده ها استاندارد باشد.

  • اعتبار(Validity) ( اندازه گیری آنچه مورد نظر است)

  • پایایی (Reliabity) پایدار بودن نتایج در چند بار اندازه گیری

  • صحت (accuracy)

  • حساسیت (sensitivity)

  • ویژگی (Specificity)

  • خطای اندازه گیری صفر نمی شود !!


  Case-control study (کشورها) روشهای مشاهده و ثبت داده ها استاندارد باشد.

  مطالعات مورد- شاهدی


  Source population (کشورها) روشهای مشاهده و ثبت داده ها استاندارد باشد.

  Exposed

  Unexposed


  Source population (کشورها) روشهای مشاهده و ثبت داده ها استاندارد باشد.

  Exposed

  Cases

  Unexposed


  Source population (کشورها) روشهای مشاهده و ثبت داده ها استاندارد باشد.

  Exposed

  Sample

  Cases

  Unexposed

  Controls


  Source population (کشورها) روشهای مشاهده و ثبت داده ها استاندارد باشد.

  Cases

  Exposed

  Sample

  Unexposed

  Controls =

  Sample of the denominator

  Representative with

  regard to exposure

  Controls


  Cases Controls (کشورها) روشهای مشاهده و ثبت داده ها استاندارد باشد.

  Exposed a b

  Not exposed c d

  Total a + c b + d

  % exposed a/(a+c) b/(b+d)


  Case control studies
  CASE-CONTROL STUDIES (کشورها) روشهای مشاهده و ثبت داده ها استاندارد باشد.

  Population

  Sample


  Out come factor
  Out come Factor (کشورها) روشهای مشاهده و ثبت داده ها استاندارد باشد.علت معلول


  exposure (کشورها) روشهای مشاهده و ثبت داده ها استاندارد باشد.

  Case

  un exposure

  Population

  exposureControl

  un exposure


  خصوصيات مطالعات مورد-شاهدي (کشورها) روشهای مشاهده و ثبت داده ها استاندارد باشد.

  • رخداد مواجهه و نتیجه (بیماری)، هر دو قبل از شروع مطالعه

  • جهت مطالعه از نتیجه به سوی علت

  • استفاده از گروه شاهد برای رد یا قبول استنباط


  مراحل اصلی (کشورها) روشهای مشاهده و ثبت داده ها استاندارد باشد.

  • انتخاب موردها و شاهدها

  • همسان سازی matching ( مخدوش کننده)

  • اندازه گیری مواجهه

  • تجزیه و تحلیل و تفسیر نتایج


  Confounding factors
  عوامل مخدوش کننده (کشورها) روشهای مشاهده و ثبت داده ها استاندارد باشد.Confounding Factors

  هدف محقق بررسی ارتباط الکل و سرطان مری است.

  سیگار

  الکل

  سرطان مری  مزایا بودن)و معایب مطالعات مورد شاهدی

  • اجرای نسبتاً آسان

  • سریع و ارزان

  • به تعداد نسبتاً کمی از افراد مورد مطالعه نیاز است.

  • برای بیماریهای نادر/ ناشناخته مناسب است.

  • خطری برای افراد مورد مطالعه ندارد.

  • می توان چند عامل سببی را با هم بررسی کرد. ( سیگار کشیدن، ورزش، شخصیت : بیماری قلبی)

  • خسته کننده نیست چون پیگیری افراد در آینده لازم نمی شود.

  • مشکلات اخلاقی آن خیلی کم است.


  مزایا و بودن)معایب مطالعات مورد شاهدی

  • تورش : حافظه / اسناد گذشته؟؟

  • انتخاب گروه شاهد ممکن است مشکل باشد.

  • نمی توان بروز را تعیین کرد.

  • بین عوامل علیتی و عوامل مرتبط نمی توان افتراق قائل شد.

  • برای ارزیابی درمان یا پیشگیریهای دارویی مناسب نیست.


  • مثال بودن)

  • مقایسه نتایج بارداری و زایمان در نوجوانان و جوانان شهرگرگان


  ه بودن)

  .صورت نیکو، زیبایی ظاهری است و عقل نیکو زیبایی باطنی است

  امام حسن عسگری (ع)


  ad