mini trant vo ve kono nom obdob v klad liturgick ho asu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Miništrant vo Veľkonočnom období Výklad liturgického času PowerPoint Presentation
Download Presentation
Miništrant vo Veľkonočnom období Výklad liturgického času

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Miništrant vo Veľkonočnom období Výklad liturgického času - PowerPoint PPT Presentation


  • 108 Views
  • Uploaded on

Miništrant vo Veľkonočnom období Výklad liturgického času. Aleluja!. Veľkonočné obdobie trvá 50 dní.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Miništrant vo Veľkonočnom období Výklad liturgického času


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Aleluja!

Veľkonočné obdobie trvá 50 dní.

Začína sa na Bielu sobotu večer (v noci) a končí sa večer na sviatok Zoslania Ducha Svätého (Turíce). Prežívame ho v radosti a plesaní. V týchto dňoch sa spieva radostnéAleluja.

slide3

Prvý týždeň po Veľkej noci slávime ako jeden sviatočný deň, ako jednu veľkú nedeľu.

Je to 8-dňová oktáva Kristovho zmŕtvychvstania,

ktorá sa končí Nedeľou Božieho milosrdenstva

(2. veľkonočná nedeľa).

slide4

Veľkonočná

nedeľa

Veľkonočná

nedeľa

Veľkonočná

nedeľa

Veľkonočná

nedeľa

Veľkonočná

nedeľa

Veľkonočná

nedeľa

Veľkonočná

nedeľa

slide5

Tretia nedeľa sa u nás slávi ako Biblická nedeľa.

Štvrtá veľkonočná nedeľa je Nedeľa Dobrého Pastiera- týždeň modlitieb za duchovné povolania.

slide6

Liturgickou farbou pre veľkonočné obdobie je farba BIELA.

Veľkonočné kresťanské symboly:

najmä baránok a svieca.

Štyridsiaty deň po Veľkej noci je slávnosť Nanebovstúpenie Pána, ktorá pripomína Ježišov výstup do neba a jeho oslávenie u Otca.

symbol bar nka

Nachádza sa už

v predkresťanských

tradíciách.

V židovskej tradícii

Symbol baránka

sa používal ako obetné zviera za hriechy. Zároveň Židia na sviatok Paschy jedia baránka ako pripomienku vyslobodenia z Egypta. V kresťanstve je baránok jedným zo symbolov Ježiša Krista, lebo on je Baránok obetovaný za spásu sveta.

svieca

Svieca

Je chápaná ako znamenie života. Veľkonočná svieca (paškál) symbolizuje vzkrieseného Krista. Zapaľuje sa od veľkonočného ohňa na začiatku veľkonočnej vigílie. Je ozdobená znamením kríža a symbolmi  a , t. j. začiatku a konca vekov, ktorým je Kristus. Táto svieca sa potom zapaľuje počas veľkonočného obdobia až do Turíc a pri každom krste a kresťanskom pohrebe.

rados rozd van m rastie

Radosť rozdávaním rastie

Miništranti sa vedia dobre zabávať, žiaľ, niekedy aj počas sv. omše.

Ježiš chce, aby v nás bola jeho radosť a aby naša radosť bola úplná. Duša plná radosti ukazuje ľuďom, čo dáva Boh svojim verným.

(JosefHlouch).

slide11

Keď skáčete od radosti, dávajte pozor na to, aby pod vašimi nohami niekto nebol.

(StanisławJerzyLec).

Miništrant, ktorý je napojený na lásku

vzkrieseného Ježiša, hľadá opravdivú

radosť: „Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti,

za čím túži tvoje srdce“ (Ž 37, 4).

mini trant ktor je nosite om kristovej radosti

Miništrant, ktorý je nositeľom Kristovej radosti

- je vďačný;

- pozná svoju hodnotu, prijíma samého seba;

- poznáva aj hodnotu blížneho a prijíma ho takého, aký je;

je si istý Božou láskou;

- prijíma aj ťažké situácie a nachádza v nich zmysel;

- nestráca nádej, aj keď sa mu niečo nepodarí;

- vie ostatných ľudí povzbudiť – aj k oslave Boha.

slide13

Aleluja!!!

„Teraz vás teda, bratia, povzbudzujeme, aby ste oslavovali Boha. A to je to, čo si všetci hovoríme, keď spievame: "Aleluja". Chváľte Pána, hovoríš ty druhému a on hovorí tebe. A keď sa všetci povzbudzujú, všetci už robia to, do čoho sa povzbudzujú. Chváľte však z celej svojej bytosti, čiže aby nechválil Boha iba váš jazyk a váš hlas, ale aj vaše svedomie, váš život, vaše skutky“

(Výklad žalmov od svätého Augustína;

Ps. 148, 1-2: CCL 40, 2165-2166).

cvi enie na ve kono n obdobie

Cvičenie na Veľkonočné obdobie:

učiť sa radostne chváliť Pána za všetko, najmä ak moja modlitba je iba prosebná: Pane, daj....

Veď: „Aleluja“ = chváľte Pána!