sdru en soukrom ch kol ech moravy a slezska n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Soukromé školy rozdělení. Soukromé střední školy. Střední soukromé školy se samy optimalizují. Počet žáků za poslední čtyři roky klesl o 25%. Soukromé školy musí rychleji reagovat na trh práce, demografický vývoj, kvalitu vzdělání.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska' - leia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
soukrom st edn koly
Soukromé střední školy
 • Střední soukromé školy se samy optimalizují. Počet žáků za poslední čtyři roky klesl o 25%. Soukromé školy musí rychleji reagovat na trh práce, demografický vývoj, kvalitu vzdělání.
 • Soukromé střední školy v letošním roce navštěvuje 58 717 studentů tj. 10% z celkového počtu studentů.
 • Z celkového počtu soukromých středních škol je 78 % odborných škol a učilišť. Pouze 22% tvoří žáci gymnázií.
soukrom gymn zia
Soukromá gymnázia
 • V roce 2012/2013 je celkem 369 gymnázií, z toho 69 gymnázií je soukromých.
 • 7 % žáků je na soukromých gymnázií
 • Za poslední 4 roky ubylo 9 gymnázií.
st tn dotace na ka koln
Státní dotace na žáka, školné
 • až 90% normativu neinvestičních výdajů na žáka srovnatelného typu školy krajské
 • Normativ na žáka GJS nižší stupeň 37 786 Kč
 • Normativ na žáka GJS vyšší stupeň 42 276 Kč
 • Školné/šk. rok, GJS 1. – 6. roč. 36 000 Kč
 • Školné/šk. rok, GJS 7. - 8. roč. 40 000 Kč

(bloková výuka – velmi malé skupiny)

optimalizace soukrom ch kol n egativn vlivy
Optimalizace soukromých školnegativní vlivy
 • Výběr školného je hlavní nekonkurenční prvek na vzdělávacím trhu.
 • Kvalita vzdělávacího procesu je až druhořadá při výběru rodiči školy, převažuje ekonomické kritérium a státní jistota.
 • Společenský názor a povědomí o soukromé škole je dán dlouhodobým negativním postojem politiků a novinářů:
  • jsou to podvodníci,
  • koupím si vzdělání za školné,
  • ať si podnikají, ale za své a ne za peníze státu,
  • jsou jen pro bohaté,
  • majitelé si rozdělují zisk ze školného i dotací do svých kapes.
legislativn normy upravuj c podm nky innosti soukrom ch kol
Legislativní normy upravující podmínky činnosti soukromých škol
 • Stanovení principu financování školství v ČR je garantováno Ústavou ČR v čl. 33, kde občanovi-žáku počátečního vzdělávání vzniká nárok na rovnoprávné užití veřejné služby.
 • Podepsaná Úmluva OSN o právech dítěte, Listina základních práv EU čl. 24, kde každému dítěti je z veřejných zdrojů určen shodný objem finančních prostředků.
 • Soukromé školy od svého vzniku prosazují ve vztahu státu k dítěti, žáku i studentovi rovnost přístupu a respektování jeho práv a svobod.
z kon o poskytov n dotac soukrom m kol m 306 1999 sb
Zákon o poskytování dotací soukromým školám č.306/1999 Sb.
 • V současné době nejefektivnější způsob financování ve školství garantuje zákon č. 306/1999 Sb., v pozdějším znění.
 • Je oborovým normativním financováním, které je adresné, přímé, časově určené komplexní dotace na jednoho žáka u všech oborů vč. školských služeb.
 • Respektuje i specifiky speciálního školství, kde je třeba jen dořešit financování asistentů pedagoga pro postižené děti.
 • Zabezpečuje financování v čase, upřesňuje počet žáků v měsíci a tím nedochází k duplicitnímu financování školy za žáky, kteří přestoupili na jinou školu, v průběhu roku.
 • Výsledkem je to, že soukromé školy jsou levnější pro stát o 37% (zpráva OECD 2011).
kolsk z kon 591 2004 sb
Školský zákon č.591/2004 Sb.,
 • § 2 Zásady a cíle vzdělávání

Vzdělávání je založeno na zásadách:

a) Rovného přístupu každého státního občana

ČR i EU ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace.

b) Zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce.

c) Vzdělávání je veřejnou službou.

 • § 3 Systém vzdělávacích programů:

a) RVP obsahují státem stanovený povinný

obsah a rámec vzdělávání.

b) RVP mají být závazným kritériem při stanovení

výše finančních prostředků od státu pro školy.

slide16

Děkuji za Vaši pozornost.

Mgr. Michal Musil

m.musil@gymjs.cz

608 701 730