slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vzdělávání sester v Čechách PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vzdělávání sester v Čechách

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Vzdělávání sester v Čechách - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

Vzdělávání sester v Čechách. Mgr. Pavla Hrubá. Osnova . Druhá polovina 19. stol Ženský výrobní spolek český První ošetřovatelská škola Další vzdělávání Počátek 20. století První česká ošetřovatelská škola První polovina 20. stol Spolek absolventek ošetřovatelské školy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Vzdělávání sester v Čechách


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
osnova
Osnova
 • Druhá polovina 19. stol
 • Ženský výrobní spolek český
 • První ošetřovatelská škola
 • Další vzdělávání
 • Počátek 20. století
 • První česká ošetřovatelská škola
 • První polovina 20. stol
 • Spolek absolventek ošetřovatelské školy
 • Vzdělávání sester po 2. světové válce
 • Citace
druh polovina 19 stol
Druhá polovina 19. stol
 • 1862 byl založen Spolek lékařů českých

- předsedal J. E. Purkyně

- začal vycházet Časopis lékařů českých

 • 1872 založily bojovnice za ženská práva, české spisovatelky Eliška Krásnohorská a Karolína Světlá Ženský výrobní spolek český
ensk v robn spolek esk
Ženský výrobní spolek český
 • hlavním posláním byla výchova žen k určitému povolání
 • spolek organizoval kurzy ručních prací, šití prádla a vyšívání
 • vydával vlastní časopis- Ženské listy.
 • v roce 1874 byla v Praze otevřena první ošetřovatelská škola, která byla v té době jediná v Rakousku (podílel se na tom Ženský spolek a Spolek lékařů českých)
prvn o et ovatelsk kola
První ošetřovatelská škola
 • organizovaná odborná výuku podle učebního plánu a osnov ve formě krátkodobých kurzů.
 • bezplatně zde přednášeli i lékaři
 • teorii doplňovala praktická část, jejíž výcvik probíhal na Karlově v městském chudobinci
 • základní učebnicí byla “Kniha o ošetřovaní nemocných” od Florence Nightingalové
 • po sedmi letech trvání byla tato škola zrušena
dal vzd l v n
Další vzdělávání
 • pokračovalo řízené vzdělávání ošetřovatelů a ošetřovatelek jen u členů katolických řeholí a jiných náboženských seskupení
 • příprava byla také zajišťována formou určitého zacvičení
 • čeští lékaři byli nespokojení s kvalitou oše. péče - uplatňovali svůj vliv k pozvednutí společenského významu oše. profese i její odborné úrovně
 • lékaři pořádali přednášky, organizovali kurzy, psali učebnice
po tek 20 stolet
Počátek 20. století
 • Zdravotní výbor ústředního spolku českých žen se v roce 1904 ustanovil jako Spolek pro povznesení stavu ošetřovatelek nemocných (plně věnoval odborné průpravě žen pro ošetřovatelství)
 • pořádal teoretické kurzy, které vedly české lékařky MUDr. Anna Honzáková (první žena lékařka, která promovala na české univerzitě) a MUDr. Růžena Machová
 • k prohloubení přípravy ošetřovatelek došlo až v roce 1913, kdy na teorii navazovala praktika na pražských klinikách
slide9

v roce 1914 vyšlo nařízení od rakouského ministra vnitra o ošetřování nemocných

- odborná průprava ošetřovatelek má být prováděna ve dvouletých ošetřovatelských školách zřizovaných při nemocnicích (praktický výcvik ve všech oborech nemocniční péče)

- ukončení školy - diplomovou zkouškou a nabytí titulu: diplomovaná ošetřovatelka a nosit odznak

- za určitých podmínek mohou studovat i muži

slide10

v roce 1914 byla v Praze založena první česká ošetřovatelská škola při všeobecné nemocnici v Ječné ulici - doba studia 2 roky

- byl zde i školní internát

- škola byla otevřena až v květnu v roce 1916

 • současně s touto školou otevřena v Praze německá ošetřovatelská škola
 • absolventky obou škol měly vysokou odbornou i společenskou úroveň
 • pracovaly jako vrchní i a hlavní sestry (existovali i zahraniční stáže)
prvn esk o et ovatelsk kola
První česká ošetřovatelská škola
 • Každý rok mohlo být na školu přijato pouze 15 žákyň

Podmínky pro přijetí byly:

 • rakouské státní občanství
 • absolvování alespoň měšťanské školy
 • stáří od 18 do 30 let
 • dokonalé zdraví, mravní bezúhonnost
 • opravdový zájem o ošetřovatelské povolání
 • doklad, že nepečuji o nezletilé dítě, nebo, že nevedou vlastní domácnost.
prvn polovina 20 stol
První polovina 20. stol
 • po roce 1919 lékaři požadjí pokrokovější vzdělávání ošet. Personálu
 • Rakouská koncepce zdravotnictví nahrazena sociálně zdravotní linií, podporovaná presidentem T.G.M. a jeho dcerou Alicí, která zaujímala funkci předsedkyně ČSČK
 • Na žádost předsedkyně ČSL Červeného kříže k nám vyslal americký červený kříž několik svých ošetřovatelek, aby svými dosavadními zkušenostmi zvedly úroveň ošetřovatelství i u nás
 • Řízením školy byla v roce 1920 pověřena Američanka MarionParsons
slide13

Americké sestry výrazně zvýšily úroveň výuky

 • do teoretických předmětů zařadily “ historii ošetřovatelství” a “ etiku”
 • při praktickém vyučování kladly velký důraz na individuální péči o nemocného
 • v roce 1923 jmenována ředitelkou Sylva Macharová
slide14

zřídila na různých klinikách nové školní stanice

 • S. Macharová kladla velký význam i v sebevzdělávání, a proto žákyně každý týden navštěvovaly divadelní představení nebo koncerty.
 • v roce 1923 Sylva Macharová opustila školu a ošetřovatelská škola byla převedena do státní správy
 • ředitelkou se stala Emílie RuthTobolářová, která pak školu vedla i během protektorátu
spolek absolventek o et ovatelsk koly
Spolek absolventek ošetřovatelské školy
 • v roce 1921 založen Spolek absolventek ošetřovatelské školy, který se v roce 1928 přejmenoval na spolek diplomovaných sester

cíle spolku: zlepšení soc. úrovně, úprava pracovní doby, ubytovna pro sestry, …

 • Spolek vydával vlastní časopis Diplomovaná sestra
 • během 2. sv. války byly dvouleté školy zrušeny. Obnoveny v roce 1945
 • ošetřovatelství podporovaly také např. Alice Masaryková, Hana Benešová
vzd l v n sester po 2 sv tov v lce
Vzdělávání sester po 2. světové válce
 • 1946 byla v Praze otevřena Vyšší ošetřovatelská škola
 • vzdělání pro vrchní sestry, učitelky ošet., sestry pro terénní péči
 • 1948 ošetřovatelské školy sloučeny - Vyšší sociálně zdravotní školy
 • 1954 Střední zdravotnické školy - připravovaly všechny kategorie středního zdrav. personálu
slide17

1960 otevřen Institut pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků v Brně - 2004 přejmenován na Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCONZO)

 • 1960 - FFUK -studium ošetřovatelství
citace
Citace
 • ROZSYPALOVÁ, M a ŠAFRÁNKOVÁ, A. Ošetřovatelství I., II.. 1.Praha : Informatorium, 2002. 239 s. ISBN 80-86073-97-1.
 • KAFKOVÁ, Vlastimila. Z historie ošetřovatelství. Brno: IDVPZ, 1992, ISBN 80-7013-123-3.