kartelov dohody uchaze o ve ejn zak zky bid rigging n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kartelové dohody uchazečů o veřejné zakázky Bid Rigging

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Kartelové dohody uchazečů o veřejné zakázky Bid Rigging - PowerPoint PPT Presentation


 • 207 Views
 • Uploaded on

Kartelové dohody uchazečů o veřejné zakázky Bid Rigging. Tomáš Kubeša - Igor Pospíšil Odbor kartelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Struktura prezentace. Bid rigging a výběrová řízení Formy bid rigging II. Důsledky a rizika Prevence Jak získat indicie o bid rigging Co dělat?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kartelové dohody uchazečů o veřejné zakázky Bid Rigging' - lefty


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kartelov dohody uchaze o ve ejn zak zky bid rigging

Kartelové dohody uchazečů o veřejné zakázkyBid Rigging

Tomáš Kubeša - Igor Pospíšil

Odbor kartelů

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

struktura prezentace
Struktura prezentace
 • Bid rigging a výběrová řízení
 • Formy bid rigging

II. Důsledky a rizika

 • Prevence
 • Jak získat indicie o bid rigging
 • Co dělat?
 • Kam se obrátit?
 • Praxe a budoucnost
i bid rigging a v b rov zen
I. Bid rigging a výběrová řízení
 • Soutěž je nejefektivnější způsob výběru (poměr kvalita / cena)
 • Bid rigging =tajná dohoda mezi uchazeči o veřejnou zakázku
  • Nelegální praktika podle českého soutěžního práva
  • Cílem je ovlivnění výsledku výběrového řízení
  • Organizované jednání, často korupční jednání
slide5
Kartelová dohoda (cílem je narušení soutěže; cena, dělení trhu)
 • Potenciál ÚOHS X Zdroje (role prevence)
 • Snaha OECD i ÚOHS
  • zlepšit monitoring k odhalení a postižení této nelegální praktiky
  • aktivně přispět ke zvýšení konkurence v oblasti zadávání veřejných zakázek
slide6
Dohoda
 • Písemná zřídka
 • Postačí vzájemná shoda
 • Nemusí splňovat žádné náležitosti uzavírání smluv (jednání za společnost, forma atd.)
ii formy bid rigging
II. Formy bid rigging
 • Dělení trhu či kompenzace, příp. kombinace
 • Veřejné i privátní zakázky
 • Stejné i různé trhy
 • Čím sofistikovanější, tím zranitelnější (komunikace, sankce, kontrola, notáři…)
slide8
Dohoda o tom, kdo v dané soutěži předloží cenově „nejvýhodnější“ nabídku; případná rotace uchazečů (krycí nabídky; odstupování).
 • Dohoda o tom, že se soutěže zúčastní jen omezený počet uchazečů a další možní uchazeči do nich své nabídky nepřihlásí (utlumení nabídek).
 • Dohody mezi uchazeči o protiplnění a vzájemné kompenzaci (subdodávky, často jen formální).
 • Dohody o rozdělení trhu (různé klíče).
iii d sledky a rizika
III. Důsledky a rizika
 • Důsledky:
  • Plýtvání penězi z veřejných rozpočtů (kvalifikované odhady mezi 10 – 50%)
 • Rizika a sankce:
  • Trestněprávní (§ 248/2; § 255,-6,-7 TZ)
  • Administrativněprávní (z. 143/2001 Sb.)
  • Občanskoprávní (OZ, OBZ, ZP)
nahr v n kartelu
Nahrávání kartelu
 • Potřeba utratit prostředky do konce roku
 • Obava před protahováním VŘ, námitkami a přezkumem
 • Nedostatečná kontrola
 • Neznalost příslušného trhu
 • První či jen občasné zadávání, nezkušenost
sektory a trhy n chyln ke kartelu
Sektory a trhy náchylné ke kartelu
 • Malý počet soutěžitelů
 • Omezené či žádné vstupy na trh
 • Neměnný proud poptávky a nabídky
 • Průmyslová sdružení
 • Opakovanost nabízení
 • Identické či jednoduché produkty
 • Málo alternativ či žádné
 • Malá či žádná technologická změna
iv prevence
IV. Prevence
 • Role veřejných zadavatelů – musí být aktivní
 • V čem:
  • Maximální informovanost před vyhlášením zadávacího řízení (trh, zboží, firmy, podobná VŘ)
  • Nastavit podmínky zadávacího řízení pro maximální účast uchazečů (neomezovat regionálně, obratem, referencemi; malé podniky)
  • Transparentnost: nastavit výběrové řízení tak, aby došlo k efektivnímu snížení komunikace mezi uchazeči (nejistota o tom, kdo vše se uchází)
slide13
Pečlivě volit kritéria hodnocení výsledků soutěže
 • Informovat zaměstnance zadavatele o rizicích spojených s těmito tajnými dohodami
 • Otevřená řízení preferovat před uzavřenými
 • Ať uchazeči předem definují subdodavatele
 • Preferovat cíl nikoli cestu
 • Role compliance programů
v jak z skat indicie o bid rigging
V. Jak získat indicie o bid rigging
 • Bid rigging dohody – utajované dohody
 • Indicie:
  • Nepodání nabídky dodavatelem, který se běžně podobných výběrových řízení účastnil
  • Neobvykle malý počet uchazečů o zakázku
  • Neočekávané odstupování ze soutěže případně odstoupení vítěze, který se poté stane subdodavatelem
  • Vzájemné kontakty konkurentů
slide15
- Vzájemná podobnost nabídek

- chyby, vady, vynechané přílohy

- známky, odesílací zařízení, stejná

osoba přinese na podatelnu

- vlastnosti dokumentu word

- indexace položek

- formulace, hlavičky, subdodavatelé

vi co d lat
VI. Co dělat?
 • Pokud má zadavatel podezření nebo dokonce jistotu, že došlo k uzavření tajné kartelové dohody mezi uchazeči o zakázku, měl by učinit následující:
  • nekonzultovat své podezření s uchazeči, ale ani s běžnými zaměstnanci zadavatele
  • nezveřejňovat svá zjištění a podezření
  • zajistit maximum důkazů, které podvodné jednání dokládají (nabídkové dokumenty, korespondence, obálky...)
  • vést detailní záznamy veškerého podezřelého chování a podezřelých prohlášení včetně údajů o tom, koho se týkalo, kdo jiný byl přítomen a co přesně se stalo a bylo řečeno
  • kontaktovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který je v případě potřeby schopen zajistit anonymitu (viz dále Kam se obrátit)
  • po konzultaci zvážit, zda je vhodné ve výběrovém řízení pokračovat.
vii kam se obr tit
VII. Kam se obrátit?

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

třída Kapitána Jaroše 7

604 55 Brno

Tel.: +420 542 167 /216 /308 /284

E-mail: kartely@compet.cz

V případě potřeby Vám bude zaručena anonymita.

viii praxe a budoucnost
VIII. Praxe a budoucnost

Mezinárodní případ (2007)

 • Kartel výrobců tzv. PISU
 • Sofistikované dohody o cenách
 • Díky tzv. leniency programu prominuta pokuta společnosti ABB
 • Zcela vyloučena HS v období let 1991 - 2004
 • Sankce – téměř 1 mld. pro 16 společností, zrušena krajským soudem
slide19
První úspěšný tuzemský případ (2010)
 • Provozování ubytoven – vojenská ubytovací správa Litoměřice
 • Organizátor HOKRA Spedition
 • Důkazy – e mail korespondence
 • Sankce 4,9 mil. pro 5 účastníků kartelu (jednání ve vzájemné shodě)
 • 4. případ od roku 2007
slide20
2010 - 2013 zahájena další spr. řízení ve věci BR

2011 spuštěn Program Úřadu (OECD)

Osvěta a transparentnost veřejných zadavatelů

Manuál (3 části)

2011 návrh rozsáhlé novely ZOHS

2012 účinnost novely 1.12. – z. č. 360/2012 Sb.

2012 pokuta 97 mil. za bid rigging „Odpady“

(právní moc 6.12.2012)

novela zohs exkurz
Novela ZOHS – exkurz

Bid Rigging

 • Za dohodu v oblasti zakázek a koncesí vedle pokuty zákaz plnění veřejných zakázek / koncesní smlouvyna 3 roky
 • S výjimkou leniency a narovnání
slide22
Leniency
 • V zákoně jen nejzákladnější kriteria
 • Leniency I.: upuštění od potrestání
 • Leniency II.: snížení pokuty až o 50 %
 • Nástroj odhalování kartelů
slide23
Narovnání
 • Není dohodou s účastníkem, ale polehčující okolností (uznání právní kvalifikace a nenavrhování dalších úkonů)
 • „Narovnat se“ je možné až po sdělení výhrad
 • Není nástrojem vyšetřovacím: 20 % snížení pokuty (zjednodušení řízení)
slide24
Pokuty
 • nově se přihlíží k
  • jednání v průběhu řízení
  • snaze odstranit škodlivé následky deliktu

Prioritizace

Ust. § 19a - narušení HS orgány veřejné správy; sankce až 10 mil. Kč

slide25

Děkuji Vám za pozornost.tomas.kubesa@compet.cz - 542 167 767igor.pospisil@compet.cz - 542 167 216www.compet.cz