engelsk for dyslektikere l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Engelsk for dyslektikere PowerPoint Presentation
Download Presentation
Engelsk for dyslektikere

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Engelsk for dyslektikere - PowerPoint PPT Presentation


 • 490 Views
 • Uploaded on

Engelsk for dyslektikere. 4.Februar 2008 Sogndal. Være talespråkbasert Ha innhold fra hverdagen Ha mye billedstøtte Ha korte sekvenser Bygge på overinnlæring og gjentagelse. Lytte før vi snakker Imitasjon før produksjon Snakke før vi leser Lese før vi skriver

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Engelsk for dyslektikere' - lefty


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
engelsk for dyslektikere

Engelsk for dyslektikere

4.Februar 2008

Sogndal

begynneroppl ringen
Være talespråkbasert

Ha innhold fra hverdagen

Ha mye billedstøtte

Ha korte sekvenser

Bygge på overinnlæring og gjentagelse

Lytte før vi snakker

Imitasjon før produksjon

Snakke før vi leser

Lese før vi skriver

Bygge på læring av grammatikk i bruk (funksjonell grammatikk)

Begynneropplæringen
erfaringer fra kurs i england
Erfaringer fra kurs i England
 • Intensivt skrivekurs over 5 dager
 • 6 timer pr dag
 • Grupper på12-3 fra 12 ½ til 17 ½
 • To engelske lærere som ikke kunne norsk
timeplan
Timeplan
 • Læringsstiler
 • Avslapningsøvelser
 • Hjernegymnastikk
 • Grammatikk
 • Staving
 • Skriving
 • Lesing av bok
l ringsstiler
Læringsstiler
 • Det ble foretatt en enkel kartlegging av elevenes læringsstil
 • Formålet med kartleggingen var å bevisstgjøre elevene på hvilken måte de lærte
 • Elevene fikk beskjed om både å benytte seg av sine sterke sider og å jobbe med de læringsstilene som var vanskelige
motivasjon for bruke flere innl ringskanaler
Motivasjon for å bruke flere innlæringskanaler
 • Vi husker
 • 20% av hva vi leser
 • 30% av hva vi hører
 • 40% av hva vi ser
 • 50 % av hva vi sier
 • 60% av hva vi gjør
 • Og 90% av hva vi ser, hører, sier og gjør!!
hvorfor er det fornuftig l re seg avslapnings velser
Hvorfor er det fornuftig å lære seg avslapningsøvelser?
 • Første dagen ble elevene forklart hvordan stress og angst hindrer læring
 • Elevene ble vist bilder av aktiviteten i ulike deler av hjernen under stress og under læring
 • Elevene øvet en ny avslapningsøvelse hver dag
hjernegym
Hjernegym
 • Hver dag trente elevene en hjernegymøvelse
 • Bakgrunnen for øvelsene er en teori om at visse fysiske øvelser gjør hjernen mer mottagelig for læring
dyslektikere har nytte av l re seg oppbyggingen av spr ket i
Dyslektikere har nytte av å lære seg oppbyggingen av språket I
 • NB! Dysleksi er en språkvanske. Hvis elevene ikke har fått med seg sentrale begreper når det gjelder språk må læreren drive begrepsinnlæring på nytt.
 • Eleven blir hengende etter i engelsk hvis han ikke har fått med seg grunnleggende grammatikk fra norsken.
 • Legge nivået opp i stedet for ned når vi driver med grammatikkinnlæring
dyslektikere har nytte av l re seg oppbyggingen av spr ket ii
Dyslektikere har nytte av å lære seg oppbyggingen av språket II
 • Grammatikkundervisningen settes i en sammenheng
 • Hvilken funksjon har et substantiv i en setning. Hva kan jeg uttrykke ved å bruke substantiv?
 • Adjektivets plass i setningen – bruke adjektiv til å spisse den informasjonen jeg ønsker å gi
grammatikk
Grammatikk
 • Flere av elevene hadde store hull i grammatikkkunskapene
 • En økt med grunnleggende grammatikk hver dag
 • Substantiv – verb – adverb – adjektiv
 • All innlæring ble gjort for å forbrede til skriving
eksempel med substantiv
Eksempel med substantiv
 • Vi kan få skrivingen vår til å bli levende og presis når vi velger det riktige substantivet
 • storm – tempest- gale –downpour-

thunderstorm-cloudburst-hailstorm-monsoon-hurricane

Alt går ut på å få eleven til å se hvilke muligheter språket har til formidling

staving
Staving
 • Vanskelige ord:
 • Aktiv bruk av ulike innlæringsmåter
 • Ulik farge på ulike lyder i ordet
 • Tegne ordet som en form
 • Visualisere ordet
vakt metoden som grunnlag for l re staving
VAKT-metoden som grunnlag for å lære staving
 • Læreren skriver ordet og leser det høyt
 • Eleven ser nøye på ordet og uttaler det
 • Eleven sier lydene på bokstavene mens han føler formen til hver bokstav
 • Papiret snus og eleven skriver ordet
 • Eleven leser ordet på nytt
 • Eleven bruker det n
 • Nylærte ordet i en setning
staving16
Staving

Bokstavenes egenskaper

 • Navn ”a”
 • Lyd /a/ som i ”ant ”
 • en form (symbol) A,a
 • En følelse av hvordan vi skriver A,a

Elevene må lære seg alle egenskapene

alfabetet vokaler og konsonanter
Alfabetet +Vokaler og konsonanter
 • Det er 26 bokstaver i alfabetet
 • Det er 44 lyder
 • A, e, i, o ,u er vokale + y er noen ganger en vokal og andre ganger et konsonant.
 • Korte vokaler sier lyden sin
 • Apple, elephant, indian,orange, umbrella
 • Lange vokaler sier navnet sitt
 • Acorn,emu, iron,open, uniform
vi skaffer oss oversikt
Vi skaffer oss oversikt
 • En undersøkelse av 17000 engelske ord, viste at 84% av ordene ble stavet etter regulær stavemåte.
 • Lær elevene hovedreglene først
 • Words with a short wovel ending in f,l,s or z double the final konsonant.
eksempler p nyttige staveregler
Eksempler på nyttige staveregler
 • When two vowels are out walking the first one does the talking
 • No words in english ends with v exept spiv. There is always an e after v at the end of the word.
 • When e is added at the end of the word it makes the directly preceding vowel into a long wovel which says its name.
 • Can – cane cod – code
bruk mnemonics til vanskelige ord
Bruk mnemonics til vanskelige ord
 • Are : Are rhinos elegant?
 • Because: Baby eats cake and uncle sells eggs.
 • Come: Come on my elephants!
 • Should: Should old uncle lay down?
staving ved hjelp av stavelser
Staving ved hjelp av stavelser
 • Motiverende – når vi brekker ned ordet til stavelser – hver stavelse er overkommelig å stave.
 • Lære eleven stavelsesdeling
 • En stavelse er et ord eller en del av et ord
 • Alle stavelser må inneholde en vokal
mer om stavelser
Mer om stavelser
 • Vi har åpen og lukkede stavelser.
 • Åpne stavelser ender på en konsonant og gjemmer bokstavnavnet inne i seg, det er bokstavlyden kort vokal som høres
 • ship, hip, cat, mac,
 • Åpne stavelser ender på en vokal og vokalen er lang.
 • go, so,hi,
 • Jobbe med stavelser: com-bat
hjelp jeg m skrive
Hjelp jeg må skrive
 • Essayplanlegging f.eks
 • Mind maps, linjær plan, the ”wh” plan
 • Starthjelp til første ordet
 • Ordbanker på ulike felt
there are other ways of saying then
Presently

Shortly afterwards

As it happened

On the way to

From that moment

At once

Suddenly

Out of nowhere

Before I knew it

In a flash

Finally

Next

After

Afterwords

A second later

Instantly

Later

When

As soon as

It wasn`t long before

At the sound of

That evening

The next day

Before long

There are other ways of saying ” then”

Summer School 2006 Helen Arkell Dyslexia Centre

skriving
Skriving
 • Bygg opp teksten ved å svare på noen grunnleggende spørsmål
 • Hvor ?
 • Når?
 • Hvem?
 • Hva?
 • Hvorfor?
 • Hvordan ?
 • Svar på disse spørsmålene i hele setninger så er du i gang med skrivingen
lesing av bok som aktiv skrivest tte
Lesing av bok som aktiv skrivestøtte
 • Elevene leste Boka ”The Shadow on the Stairs”
 • Elevene gjenfortalte etter hvert avsnitt med egne ord
 • Elevene ble gjort oppmerksom på forfatterens bruk av språket og oppbygning av teksten. Sammenheng mellom kappitteloverskrifter og tekst osv.
 • Variasjon substantiv, adjektiv, adverb
suksessfaktorer
Suksessfaktorer
 • Struktur – struktur - struktur
 • Kunnskap om dysleksi
 • Gi elevene hjelpemidler som staveregler, ulike ordbanker, skriveresepter, synonymordbøker, stavekontroller, pc osv.
 • Tro på at eleven kan lære seg engelsk!