1 / 8

Ieteikumi ideju autoriem IDEJU KAUSS 2011

Ieteikumi ideju autoriem IDEJU KAUSS 2011. Vieta idejām!. Ideju vērtēšana. Objektivitātei - vērtēšanas kritēriji: Administratīvie Kvalitatīvie. Tipiskākās kļūdas. Kur ir bizness? Tirgus un konkurentu izpēte Pārāk liels optimisms Trūkst novitātes Kas to darīs?. Kādēļ kļūt par uzņēmēju?.

leena
Download Presentation

Ieteikumi ideju autoriem IDEJU KAUSS 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Ieteikumi ideju autoriemIDEJU KAUSS 2011 Vieta idejām!

  2. Ideju vērtēšana Objektivitātei - vērtēšanas kritēriji: • Administratīvie • Kvalitatīvie

  3. Tipiskākās kļūdas • Kur ir bizness? • Tirgus un konkurentu izpēte • Pārāk liels optimisms • Trūkst novitātes • Kas to darīs?

  4. Kādēļ kļūt par uzņēmēju? • Iespēja izpausties un darīt to, kas Tev patīk • Strādāt noteikti būs aizraujoši, aizmirsti par noteiktu darba laiku • Aizmirsti garlaicību. Iespēja realizēt savas idejas, noteikti tevi aizraus • Kļūsi pašpārliecinātāks. Kad būsi izveidojis savu biznesu, celsies arī tava pašapziņa • Spēsi dot sabiedrībai

  5. Kas ir nepieciešams, lai sāktu biznesu? • Ideja • Nauda • Zināšanas un prasmes • Klienti • Gatavība uzņemties risku

  6. Ieteikumi jaunajiem uzņēmējiem • Būt gataviem strādāt vairāk nekā līdz šim • Izvēlēties uzņēmējdarbības sfēru, kur ir pieredze un zināšanas, plānojot savu darbību ilgtermiņā (nevis pievērsties tam, kas šobrīd ir aktuāls un/vai ar ko nodarbojas visi) • Pievērst uzmanību klientu meklēšanai jau savlaicīgi • Rēķināties ar to, ka uzņēmējdarbības sākumā izdevumi var daudzkārt pārsniegt ieņēmumus • Aktīvi pārvarēt šķēršļus un nepadodoties pirmajām grūtībām • Reaģēt uz izmaiņām ekonomiskajā un tirgus situācijā

  7. 3 padomi biznesa uzsācējiem • Pārbaudi sevi iepriekš (Pajautā sev - Vai es spēšu uzņemties atbildību par saviem lēmumiem? Vai cilvēki man tic, kad es viņus cenšos par kaut ko pārliecināt? Vai es protu risināt sarežģītas situācijas? Vai es esmu pārliecināts par savu biznesa ideju?) • Atrodi labu partneri (ģimene vai draugs?) • Mēģini sākt visu bez naudas

  8. TICIET SAVAI IDEJAI UN DARIET TO, KAS JUMS PATĪK

More Related