Educaci infantil 0 6 anys
Download
1 / 11

- PowerPoint PPT Presentation


  • 62 Views
  • Uploaded on

Educació Infantil (0-6 anys )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - leena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Educaci infantil 0 6 anys

Educació Infantil (0-6 anys)

Acompanyemalsnostrespetits en elsseusprimerspassos, tenintpresents les sevesnecessitats i possibilitats. El període 0-6 anysésmoltimportant en el desenvolupament de l’ésserhumà, ja que ésdurantaquestsanysquan es produeix la majorpermeabilitat.

Programes La Salle aplicats a esta etapa educativa: Ulises, Crea, Irati, Hara

EducacióPrimària (6-12 anys)

Entre els 6 i els 12 anysgaudimd’unsanys en que elsnins i ninestenen el desenvolupamentinternsuficientcom per anarcreixent “cap a fora”: sónmoments en que comprenen, expressen, retenen, participen, i “volen saber” d’una manera gratificant per a l’adult.

Programes La Salle aplicatsa esta etapa educativa:Lectura Eficaz, Crea, Ulises, Irati, Optimis, Hara

EducacióSecundària(12-16 anys)

Arriba el moment de posar en pràcticatotallòaprèsfins ara: elsrequisits i habilitats de diferentordretreballadesfins al moment posen alsnostresalumnes/es en disposiciód’augmentar, ampliar elsseusconeixements en les diferents disciplines: idiomes, ciències, matemàtiques, informàtica , entorn, religió, artística, física ...

Programeas La Salle: Crea, Irati, Crisol, Hara

Batxillerat (16-18 anys)

L’ensenyamentestàbasat en la participació directa de l’alumne, que ésl’autèntic protagonista de la sevaformació.

Formació Profesional- Cicles de Grau Mitjà

- Cicles de Grau Superior

- Provesd’accés a Cicle

Aquests cicles aporten, a mésd’unaqualificaciótècnica en el domini de les noves eines, capacitats per assumirresponsabilitats de planificació, coordinació i gestió del treball.

Elsnostresprojectes:Crea ciclos, Cisco, SS Calidad, Certificados, Riesgos Laborales, Hara


Educaci infantil 0 6 anys

Projecte Obert

El centre d’acollida de menors Comunitat Projecte Obert és un servei social especialitzat en l’àrea d’atenció a la Infància i joventut que depèn de l’Institut dels Germans de les Escoles Cristianes-La Salle i que està concertat amb la Conselleria de Benestar Social de la Comunitat Valenciana

XarxaFinDe

La Xarxa FinDe és un grup de suport de per caps de setmana, creada dins de la Comunitat Projecte Obert, orientat a nins o joves amb risc d’exclusió social. Les persones que formen part de la xarxa, en la mesura de les seves possibilitats i atenent a la crida d’aquest observatori posen a disposició d’aquests nins seu saber, i la seva implicació va més enllà, ha d’haver tal proximitat que permeti sentir al jove, l’afecte i la simpatia que ens desperta.

Pisos d’emancipació

Aquest projecte vol ser un camí per als joves entre 18 i 23 anys que s’han vist privats d’atenció familiar i social adequades. Davant aquesta situació la Comunitat de Sant Benildo (Paterna) juntament amb la “Comunitat Projecte Obert” i la Xarxa FinDe de voluntaris els ofereix una alternativa socioeducativa d’allotjament i convivència, que possibiliti als joves, a través d’un acompanyament educatiu, la seva emancipació.

Aula ADINCRE

L’Aula ADINCRE, neix després d’un llarg procés de recerca per donar resposta als alumnes amb més dificultats emparat per la prioritat de treballar per “els més necessitats”, i com una manera més de practicar l’atenció a la diversitat pròpia dels nostres centres. És per això que, el Col•legi i l’Escola Professional La Salle de Paterna juntament amb el Centre d’Acollida “Projecte Obert”, decideixen iniciar un projecte d’aquestes característiques.


Educaci infantil 0 6 anys

S’inicia en la formació continua del professorat

Per a això, es realitzenanualment en el nostre sector entre 40 i 50 accionsformativesadreçadesalseducadorsdelsnostres centres, personal d’administració i serveis. Es distribueixen en tres àmbits: institucional, pastoral i pedagògic.

Disposem de la nostrapròpia estructura d’aprenentatge:

Elsnostres programes:

-Ulises

-Irati

-Crea

-Lectura eficaç

-Crisol

-Hara

L’Estructura Cooperativa de l’Aprenentatgeintegra totsels programes que enssón propis. Tenencom a objectius:

- Desenvolupar les intel•ligènciesmúltiplesdelsnostresalumnes

- Adquirir una sèrie de competènciesnecessàries en la societat actual i futura

- Potenciar l’adhesiódelseducadors a un projectecomú

- Interioritzarelstretsdistintius de l’oferta educativa La Salle

- Donar continuïtat i renovar la tradiciólasaliana basada en la innovaciópedagògicaconstant.


Educaci infantil 0 6 anys

Ulises

Programa d’Estimulació primerenca en diferents àmbits del desenvolupament

Irati

El programa Irati, que s’imparteix des d’Infantil a Secundària, està dirigit a la Gestió del Coneixement: es tracta d’ensenyar als alumnes diferents eines per al tractament de la informació, en definitiva, perquè aprenguin a sintetitzar.

Crea

Aquest programa ha estat concebut per al desenvolupament de la creativitat. Pretén dotar l’alumnat d’estratègies del pensament lateral i habilitats emocionals que permeten un plantejament creatiu de resolució de problemes.

Lectura eficaç

Les innovacions lingüístiques pretenen formar lectors i escriptors actius, ben entrenats i madurs: saben donar a cada tipus de text la lectura que requereix, amb una bona velocitat i, per descomptat, amb una excel•lent comprensió.

Crisol

El programa CRISOL ha estat dissenyat per integrar en Educació Secundària, des d’una filosofia cooperativa, tots els procediments, estratègies i capacitats que han desenvolupat els nostres alumnes en les etapes d’Infantil i Primària seguint els diversos programes La Salle.

Hara

Aquest programa, que s’imparteix des de 3r d’Educació Infantil fins a Batxillerat, està orientat a educar en la competència d’aprendre a ser.


Educaci infantil 0 6 anys

Proyde - Proideba

Proyde (Promoció i Desenvolupament) Levanteruel és una ONGD (Organització no Governamental per el Desenvolupament) sense afany de lucre, amb un objectiu social prioritari: la promoció i el desenvolupament de les persones als països del Tercer Món, mitjançant la realització de projectes de diferent índole.

Proideba és una fundació amb el nom de FUNDACIÓ PRIVADA PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT ILLES BALEARS L’àmbit d’actuació són les Illes Balears.

Salle Jove

Salle Joven és una associació juvenil legalment constituïda. Vol ser com un gran paraigua capaç d’acollir a qualsevol jove lassal•lià que desitja refugiar-se sota el mateix, perquè té la inquietud de viure amb els altres i pels altres. Salle Joven intenta ésser aquest paraigua que aglutina joves de diferents grups, perquè tot i la diversitat, tots tenen consciència de sentir-se lassal•lians.

Voluntariat

El voluntariat lassal•lià ofereix l’oportunitat al jove i l’adult de viure el servei educatiu des de la perspectiva dels nins i joves més necessitats. La vivència comunitària és part integrant del voluntariat.

Activitats esportives

Els esports són una activitat fonamental per a la formació humana. Cada escola és l’encarregada de coordinar les activitats esportives i la participació dels alumnes/es en les lligues externes i internes que es realitzen al llarg del curs.


Educaci infantil 0 6 anys

Famílies

La família i l’escola comparteixen un objectiu comú: la formació integral i harmònica de l’infant al llarg dels diferents períodes del desenvolupament humà i del procés educatiu.

Associacions d'Antics Alumnes

Les Associacions d’Antics Alumnes de La Salle exerceixen un paper fonamental en el sector dinamitzant a totes les generacions que han passat per les nostres aules. Mantenen viu l’esperit de pertinença lasal•liana i mantenen un esperit compromès amb l’entorn en el qual estan situats.