cytoskelet fibril rne komponenty n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
cytoskelet, fibrilárne komponenty PowerPoint Presentation
Download Presentation
cytoskelet, fibrilárne komponenty

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

cytoskelet, fibrilárne komponenty - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

cytoskelet, fibrilárne komponenty. existencia rôznych pohybov špeciálne zariadenia špeciálne svalové bunky rôzne metódy stanovenia (elektrónová mikroskopia, imunofluorescencia) cytoskleletárne toxíny (kolchicín, vinblastín,oryzalín) zložky (podľa hrúbky): mikrofilamenty, 4-7 nm

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'cytoskelet, fibrilárne komponenty' - lee-sears


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cytoskelet fibril rne komponenty
cytoskelet, fibrilárne komponenty

existencia rôznych pohybov

špeciálne zariadenia

špeciálne svalové bunky

rôzne metódy stanovenia (elektrónová mikroskopia,

imunofluorescencia)

cytoskleletárne toxíny (kolchicín, vinblastín,oryzalín)

zložky (podľa hrúbky):

mikrofilamenty, 4-7 nm

mikrotubuly, 15-25 nm

intermediárne filamenty,8-10 nm

mikrotrabekuly, 15 nm

cytoskelet fibril rne komponenty1
cytoskelet, fibrilárne komponenty
 • mikrotubuly (1963, telofáza mitózy)

rastl. aj živoč. bunky, ale nie prokaryotické

 • bielkovina tubulín (2 podjednotky, v cytoplazme je v depolymerizovanej podobe)

syntéza počas bunkového cyklu, koncom S- fázy až do G2-fázy)

spontánna polymerizácia (potreba GTP, teplota, pH, Mg2+);

na presných miestach (v živoč. bunkách aj pri nižších rastlinách:

centrozómy, centrioly, bazálne telieska, kinetochor)

asociované proteíny (dyneín, myozín, kinesín) zvyšujú odolnosť,

regulujú polymerizáciu, energiu získavajú z ATP

diméry tvoria rúrky zo 6 – 13 subfibríl, špirálovite usp.

 • 3 typy MT:

MT predprofázneho pásu (v ekvatoriálnej rovine, po cytokinéze mizne)

MT kortikálne (na konci mitózy, vzťah k ukladaniu celulózy)

MT deliaceho aparátu

– chromozómové (ťažné), interpolárne, centriolové, fragmoplastové

cytoskelet fibril rne komponenty2

epitelová bunka:

mikrotubuly s mikrofilamentami

v apikálnej časti bunky

centriol

mikrotubuly

jadro

cytoskelet, fibrilárne komponenty

funkcie MT:

tok tekutín, váčkov a organel v cytoplazme

transport elektrolytov

rozdelenie a orientácia organel

tvar bunky (neuróny, erytrocyty, trombocyty)

rakovinové bunky – aneuploidné

(taxol- zabraňuje depolymerizácii, kolchicín – zabraňuje polymerizácii)

cytoskelet fibril rne komponenty3

alfaaktínová

platnička

aktínové

mikrofilamenty

myozínové

mikrofilamenty

cytoskelet, fibrilárne komponenty
 • mikrofilamenty

F-aktín (glob. G-aktín), polymerizáciu kontroluje jadro (potreba ATP) ; vo zväzkoch pod cytopl. membr., v mikroklkoch, pseudopódiách

nesvalový myozín

hlavne v pohyblivých bunkách (makrofágy, trombocyty)

funkcie:

pohyb cytoplazmy, vezikúl, organel, pohyb bielych krviniek, améb,

stabilizujú plazmalemu, spájanie transmembránových proteínov s cytoplazmatickými proteínmi

cytokinéza živoč. buniek

cytoskelet fibril rne komponenty4

spojenie pomocou dezmozómov

hrubé zväzky tonofilamentov v cytopl. výbežkoch

jemné zväzky

v tele bunky

cytoskelet, fibrilárne komponenty
 • intermediárne filamenty

mnoho typov bielkovín:

keratín, cytokeratín, dezmín

sú nekontraktilné, mechanická pevnosť,

odolnosť na tlak a ťah

okolo jadra alebo v periférnej oblasti

typy:

 • tonofilamenty (epitel. bunky, prekeratín)
 • keratínové (epitelové bunky, vlasy, nechty)
 • vimentínové (endotelové b. ciev, fibroblasty)
 • dezmínové (svalové b.)
 • neurofilamenty (axóny nerv. buniek, dendrity); 10 nm
 • gliové filamenty (nervové tkanivo, astrocyty); 9 nm
 • lamíny (vnútorná jadrová membrána)
cytoskelet fibril rne komponenty5
cytoskelet, fibrilárne komponenty
 • mikrotrabekuly (kostra bunky)

15 nm; priestorová sieť cytoskeletu

spájajú rozličné bunkové štruktúry, niekde aj účasť na vnútrobunkovom transporte

centroz m bi ky riasinky
centrozóm, bičíky, riasinky
 • centrozóm = centriol, astrosféra, centrosféra

centrosféra – beztvará oblasť okolo centriolu pri delní bunky

astrosféra – lúčovito usporiadané mikrotubuly medzi centriolmi

centriol (živoč. bunky a nižšie rastliny), v blízkosti jadra, účasť na mitóze (tvorba deliaceho vretienka, mikrotubulov)

autoreplikácia na konci interfázy

stavba:

dĺžka 400 nm, šírka 150 nm

okolo 9 mikrotubulárnych trojíc + ramienka na tub. A

(tubulus A má13 podjednotiek, B, C iba 11 podjed.)

stred tvorí zrnitý materiál podobný cytoplazme

na periférii sú centriolárne satelity + tyčinkové štruktúry do stredu centriolu

obs. DNA, centriolárny cyklus (G1, S – zdvojenie, G2 – vznik mitotických MT

centriol – procentriol – bazálne teliesko

centroz m bi ky riasinky1

plazmalema

periférne duplety

centrálny duplet

bazálne

teliesko

kotviaca

nožička

centrozóm, bičíky, riasinky
 • riasinky, kinocílie (dĺžka5 – 10 μm), obaľuje ich CM, vnútorný skelet – axonéma
  • vyrastajú z procentriolov resp. z bazálneho telieska (mikrotubuly ako v centriole), je pohybovým centrom riasinky
  • vo vyčnievajúcej časti:

stred – centrálny pár mikrotubulov + dreňová pošva (z nej výbežky k periférnym tubulom)

okolo – 9 dvojíc mikrotubulov (tub. A 13 podjednot, tub. B 10 podjed.), dvojice sú spojené bielkovinou – nexínom

tub. A má dve ramienka smerom k susednej dvojici – bielkovina dyneín (štiepi ATP = ohýbanie cílií – len jedným smerom), potreba Mg2+

výskyt v epiteloch (dýchacie cesty, vajcovod, zmyslové bunky)

 • bičíky (podobná stavba ako riasinky), dĺžka 100 – 120 μm
  • pohyb je však vlnovitý a krúživý, potreba ďalších zariadení (denzné telieska, mitochodriálna pošva apod.)
cytoskelet fibril rne komponenty6
cytoskelet, fibrilárne komponenty

Funkcie cytoskeletu:

 • biologické pohyby (améby, cytoplazma, bičíky, riasinky)
 • lokomočné pohyby
 • vláknité výbežky
 • dynamická kostra
 • tvar bunky
 • chemická energia na kinetickú
 • ukladanie celulózových mikrofibríl do BS
 • polarita bunky (cez vplyv na polaritu jadra)
 • rovina delenia buniek (karyokinéza a cytokinéza)