slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Warszawa, 23 listopada 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Warszawa, 23 listopada 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Warszawa, 23 listopada 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Projekty pilotażowe i powielania rynkowego Ekoinnowacje w Programie CIP EIP Katarzyna Walczyk-Matuszyk KPK PB UE. Warszawa, 23 listopada 2010. Program CIP EIP. Program CIP EIP. Eko-innowacje w Programie EIP. Eko-innowacje w Programie EIP. Projekty pilotażowe i powielania rynkowego:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Warszawa, 23 listopada 2010


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Projekty pilotażowe i powielania rynkowegoEkoinnowacje w Programie CIP EIPKatarzyna Walczyk-MatuszykKPK PB UE

Warszawa, 23 listopada 2010

eko innowacje w programie eip
Eko-innowacje w Programie EIP
 • Projekty pilotażowe i powielania rynkowego:
 • Pierwsze zastosowanie lub powielanie rynkowe ekoinnowacyjnych technik, produktów i praktyk; nie dotyczą projektów ze sfery B+R;
 • Obszary priorytetowe: recycling materiałów, budownictwo, sektor spożywczy, ekologiczny biznes i inteligentne zakupy
 • Budżet: na lata 2008-2013 budżet inicjatywy wynosi 195 mln euro
 • Zarządzanie: Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji (EACI)
eko innowacje w programie eip1
Eko-innowacje w Programie EIP
 • Obszary wsparcia (I):
 • Recycling materiałów: nowoczesne procesy sortowania odpadów, produkcja innowacyjnych materiałów z dzięki wykorzystaniu recyclingu, innowacje w biznesie uwzględniające łańcuch dostaw z wykorzystaniem recyclingu
 • Budownictwo: nowoczesne technologie i materiały uzyskane dzięki oszczędności zasobów, z wykorzystaniem materiałów odnawialnych
eko innowacje w programie eip2
Eko-innowacje w Programie EIP
 • Obszary wsparcia (II):
 • Sektor spożywczy: czyste i innowacyjne produkty, opakowania z recyclingu, technologie uwzględniające wykorzystanie odnawialnych źródeł oraz oszczędzanie zasobów; systemy oszczędzania wody;
 • Projekty miękkie: usługi ułatwiające połączenie wykorzystanie rozwiązań ekoinnowacyjnych w łańcuchu dostaw, znoszenie barier rynkowych;
eko innowacje zasady konkurs w
Kto może aplikować?

Pojedyncze małe lub średnie przedsiębiorstwo*

Konsorcjum narodoweskupiające MŚP, duże przedsiębiorstwa, klastry, jednostki badawcze, instytucje publiczne itp./ koordynator + partnerzy

Konsorcjum międzynarodoweskupiające MŚP, duże przedsiębiorstwa, klastry, jednostki badawcze, instytucje publiczne itp./ koordynator + partnerzy

Państwa biorące udział w inicjatywie: 27 Państw Członkowskich UE, Norwegia, Lichtenstein, Islandia, kraje Bałkanów Zachodnich, Turcja, Izrael;

* Europejski wymiar projektu

Eko-innowacje – zasady konkursów
eko innowacje zasady konkurs w2
Konkurs 2010:

Jeden konkurs w ciągu roku 13.04 – 09.09.2010

Budżet konkursu:35 mln euro

Dofinansowane wnioski/budżet: do 40 / 800 tys. euro

Poziom dofinansowania KE: 50%

Długość projektu: do 36 miesięcy

Zarządzanie projektami:Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji (EACI) we współpracy z DG Środowisko

Eko-innowacje – zasady konkursów
eko innowacje zasady konkurs w3
Kategorie kosztów kwalifikowanych:

Koszty osobowe – na podstawie karty pracy;

Sprzęt i infrastruktura – amortyzacja, jedynie na czas trwania projektu;

Podwykonawstwo – do 35% całkowitych kosztów kwalifikowanych; nie dotyczy zadań głównych (core task);

Spotkania i podróże – niezbędne do realizacji projektu;

Inne koszty – nie obejmują kosztów elektryczności i gazu;

Koszty pośrednie – narzut do 7% całkowitych kosztów kwalifikowanych;

Zysk obniża dotację. Projekt nie może finansować badań!

Eko-innowacje – zasady konkursów
harmonogram
Harmonogram

Konkurs 2010

Marzec 2011

9 września 2010

Implementacja projektu

Konkurs

Ocena wniosków

Negocjacje

Styczeń 2011

13 kwietnia 2010

eko innowacje zasady konkurs w4
Jak złożyć wniosek?

Zapoznaj się z dokumentami konkursowymi:

zaproszenie do składania wniosków (Call for Proposals), model umowy (Model Grant Agreement), przewodnik dla beneficjenta (Guide for Proposers), przewodnik po systemie EPSS (EPSS user guide), formularze wniosku (Application Form) oraz FAQ

2. Elektroniczne składanie wniosków w systemie EPSS (Electronic Proposal Sumbission Service)

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/index_en.htm

Eko-innowacje – zasady konkursów
slide15
Zakończony etap badań

Gotowość do wejścia na rynek

Komercjalizacja

Potencjał do powielania

Europejska Wartość Dodana

Badania podstawowe

Badania stosowane

Prototyp

Demonstracja technologii

Gromadzenie wiedzy

Pomysł na projekt…

15

slide16
Pierwsza aplikacja

Zintegrowane podejście uwzględniające różne aspekty środowiskowe (efektywność zasobóww tym wykorzystaniewody, energii, materiałów…)

Zachowany cykl życia produktu (life cycle approach)

Cel: MŚP, sektor prywatny

Komercjalizacja

Promocja i rozpowszechnianie rozwiązań efektywnych energetycznie

Energia: efektywność energetyczna & odnawialne źródła energii, w tym transport

Poprawa funkcjonowania rynku:procedury administracyjne szkolenia, podnoszenie świadomości, analizy, studia…

Brak komponentu inwestycyjnego, brak badań

Pomysł na projekt…

16

slide17
Priorytet dla sektora prywatnego

Zorientowanie na rynek, konkurencyjność rozwiązania

Potencjał do powielania

Zintegrowany wpływ na środowisko naturalne (np.:zużycie wody jednym z aspektów)

Priorytet dla sektora publicznego

Rozwój polityk, implementacja legislacji

Rozpowszechnianie, podnoszenie świadomości

Planowanie przestrzenne, zarządzanie zasobami np. woda

Rozwiązania przyjazne dla środowiska – rynek nie jest priorytetem

Pomysł na projekt…

17

slide18

Pomysł na projekt… - Ćwiczenie

 • Przedsiębiorstwo w konsorcjum międzynarodowym wraz z 2 innymiprzedsiębiorstwami chce opracować technologię spalania opon jakoalternatywę dla tradycyjnego składowania opon.
 • Instytut Badawczy działając w konsorcjum międzynarodowym chceopracować system wykorzystania biomasy jako odnawialnego źródłaenergii na poziomie lokalnym. Efektem projektu mają być rekomendacjedla władz lokalnych.
 • Jednostka samorządu terytorialnego chce opracować podręcznik budowymiasta przyjaznego środowisku naturalnemu (Eko-Miasto)

18

eip gdzie szuka informacji
EIP – gdzie szukać informacji?
 • Polska oficjalna strona poświęcona 7 Programowi Ramowemu:
 • www.kpk.gov.pl
 • Polska oficjalna strona poświęcona Programowi CIP EIP Instrumenty Pozafinansowe:
 • http://www.cip.gov.pl/eip-kpkippt
 • Europejska oficjalna strona Programu CIP EIP:
 • http://ec.europa.eu/cip/eip_en.htm
 • Ekoinnowacje – projekty pilotażowe i powielania rynkowego:
 • http://ec.europa.eu/ecoinnovation
 • Kontakt z ekspertami Krajowego Punktu Kontaktowego CIP EIP:
 • Tel.: 0 22 828 74 83
 • E-mail: cip.eip@kpk.gov.pl
slide20

Osoby do kontaktu: Katarzyna Walczyk - Matuszykkatarzyna.walczyk@kpk.gov.plMałgorzata Snarska – Świderskamalgorzata.snarska@kpk.gov.plAneta Maszewskaaneta.maszewska@kpk.gov.pl

 • Dziękuję za uwagę

Krajowy Punkt Kontaktowy

Programów Badawczych UE

Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Żwirki i Wigury 81

02-091 Warszawa

tel: 0 22 828 74 83

fax: 0 22 828 53 70

e-mail: kpk@kpk.gov.pl

Prezentacja ta ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie zastępuje oficjalnych informacjizamieszczonych przez Komisję Europejską na oficjalnych stronach internetowych Programu CIP.