Ty uria pidennett v alkup st nuorisotakuu todella voimaan
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Työuria pidennettävä alkupäästä - Nuorisotakuu todella voimaan. Puheenjohtaja Olli Luukkainen EMBARGO 19.2.2013 klo 10. Koulutus liittyy keskeisesti henkilön terveyteen ja hyvinvointiin sekä aikuisuudessa taloudelliseen toimeentuloon (THL 2013). Lasten huostaanotot kasvaneet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - leanna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ty uria pidennett v alkup st nuorisotakuu todella voimaan

Työuria pidennettävä alkupäästä- Nuorisotakuu todella voimaan

Puheenjohtaja Olli Luukkainen

EMBARGO 19.2.2013 klo 10


Ty uria pidennett v alkup st nuorisotakuu todella voimaan
Koulutus liittyy keskeisesti henkilön terveyteen ja hyvinvointiin sekä aikuisuudessa taloudelliseen toimeentuloon (THL 2013).


Lasten huostaanotot kasvaneet
Lasten huostaanotot kasvaneet hyvinvointiin sekä aikuisuudessa taloudelliseen

*Sama lapsi voi sisältyä sekä kiireellisiin sijoituksiin että huostassa olleiden lukumääriin.

Lähde: Lastensuojelu 2010 − Barnskydd 2010 − Child welfare 2010. Tilastoraportti 29/2011, 20.10.2011


Esimerkkeja koulutuksen m r rahaleikkauksista t m n hetkisen tiedon mukaan
Esimerkkeja koulutuksen määrärahaleikkauksista hyvinvointiin sekä aikuisuudessa taloudelliseen tämän hetkisen tiedon mukaan

*) sisältää indeksijäädytyksen vain vuoden 2013 osalta

**) sisältää kuntaosuuden ja indeksijäädytyksen


Varhaislapsuudessa on tehokkainta ehk ist syrj ytymist
Varhaislapsuudessa on tehokkainta ehkäistä syrjäytymistä hyvinvointiin sekä aikuisuudessa taloudelliseen

THL:ntuore tutkimus (2.1.2013):

"Syrjäytymisen ehkäisy aloitetaan usein liian myöhään. Hyvinvoinnin tukeminen on aloitettava varhain ja siihen on satsattava aidosti. Lasten tilanne pitäisi ottaa huomioon aina, jos vanhemmilla on ongelmia. Koska hyvinvointi rakentuu arjessa, on oleellista, että eri kehitysympäristöt kuten päivähoito, koulu ja harrastukset tukevat lasten ja nuorten hyvinvointia ja vahvistavat suojaavia tekijöitä."

Suomessa vain 70 % 3-6 vuotiaista osallistuu varhaiskasvatuspalveluihin, kun muissa Pohjoismaissa luku on lähes 100 %.


Faktoja
FAKTOJA hyvinvointiin sekä aikuisuudessa taloudelliseen

Toisen asteen tutkintoa vailla olevan työura on tällä hetkellä keskimäärin 25,7 vuotta, kun keskimääräinen työuran pituus on noin 34 vuotta.

Pelkän perusasteen koulutuksen saaneiden työllisyysaste on noin 20 prosenttiyksikköä heikompi kuin toisen tai korkean asteen tutkinnon suorittaneilla.

Jokaisesta ikäluokasta noin 15 prosenttia nuorista jää lopulta peruskoulun jälkeen vaille toisen asteen tutkintoa.


Faktoja1
FAKTOJA hyvinvointiin sekä aikuisuudessa taloudelliseen

Kaikista alle 30-vuotiaista lähes 120 000 on pelkän perusasteen koulutuksen varassa. Heistä noin 40 000 on työn ja koulutuksen ulkopuolella. Näistä noin 5000 arvioidaan olevan työkyvyttömiä esimerkiksi vamman tai mielenterveysongelmien vuoksi.

Yhteiskunnalle nuorten syrjäytymisen kustannukset ovat vuositasolla noin 300 miljoonaa euroa. Yhden syrjäytyneen henkilön kustannukset ennen kuin hän täyttää 60 vuotta on runsaat miljoona euroa.


Oppisopimuskoulutus
Oppisopimuskoulutus hyvinvointiin sekä aikuisuudessa taloudelliseen

 • Opiskelunsa aloittaneista oppisopimusopiskelijoista suurimmalla osalla (80 %) oli jo valmiina työpaikka, johon oppisopimus solmittiin.

 • Opiskelijoilla oli työkokemusta opiskeltavalta alalta useita vuosia ja vain 9 prosentilla ei ollut työkokemusta lainkaan.

 • Oppisopimusta käyttävät jo työssä olevat ihmiset.

  (FM Olavi Leinon erityispedagogiikan alaan kuuluva väitöskirja ”Oppisopimusopiskelijan oppimisen henkilökohtaistaminen ja oppimismahdollisuudet työpaikalla” v. 2011)


Ty uria pidennett v alkup st nuorisotakuu todella voimaan
Ammatillisen toisen asteen koulutus hyvinvointiin sekä aikuisuudessa taloudelliseen joka vuosi jää 4 000 - 5 000 peruskoulun päättänyttä ilman opiskelupaikkaa

2012: paikkoja n. 50 000, hakijoita 69 000

esim. Lahdessa 19 % keväällä hakeneista jäi ilman opiskelupaikkaa

esim. Pohjois-Karjalassa hakijoita oli 1,6 koulutuspaikkaa kohden mutta OKM:n ehdotuksessa opiskelijapaikkoja leikataan 22 prosentilla

välivuosi perusopetuksen jälkeen suuri riski syrjäytymiselle: vain 40 % jatkaa myöhemmin tutkintoon johtavia opintoja

2012

2013 -

 • opiskelijapaikkoja supistetaan yli

  7 000:lla

 • Lähiopetusta on tarjolla (16 -17 –vuotiaille) 22 - 32 tuntia viikossa

 • joka kolmas oppilaitos leikkaamassa lähiopetusta keskimäärin 1 – 2 tuntia

 • Ryhmäkoot kasvamassa, ääripään ollessa 32


Ty uria pidennett v alkup st nuorisotakuu todella voimaan

HUOM! Pirkanmaalla nuoria alle 30 – hyvinvointiin sekä aikuisuudessa taloudelliseen vuotiaita vain peruskoulun suorittaneita 10 168.


Ty uria pidennett v alkup st nuorisotakuu todella voimaan

HUOM! Pohjois-Karjalassa nuoria alle 30 – hyvinvointiin sekä aikuisuudessa taloudelliseen vuotiaita vain peruskoulun suorittaneita 2 545.


Ty uria pidennett v alkup st nuorisotakuu todella voimaan

Koulutustasomittari, mitä vaaleampi väri sitä vähemmän koulutusta

Lähde: Aluehallintovirastojen keskeiset

arviot peruspalvelujen tilasta 2011. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja.

07

05


Ty uria pidennett v alkup st nuorisotakuu todella voimaan

Enintään 10 kilometrin koulutustaetäisyydellä ammatillisen koulutuksen opetuspisteestä

asuvien 16-vuotiaiden osuus

(%) ikäluokasta vuonna 2011.

”Kartassa oli 109 kuntaa,

joissa yhdelläkään 16-vuotiaasta ei ollut alle 10 kilometrin

etäisyydellä ammatillisen koulutuksen opetuspisteitä… Koko maassa vain 32 kunnassa oli yli 90 prosentilla

16-vuotiaista hyvät valintamahdollisuudet ammatillisessa

koulutuksessa.”

%-osuus ikäluokasta

50 – 100 (53)

30 – 89,9 (112)

10 – 29,9 (19)

1 – 9,9 (24)

0 – 0 (109)

Lähde: Aluehallintovirastojen keskeiset

arviot peruspalvelujen tilasta 2011. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja.

07

05


Ty uria pidennett v alkup st nuorisotakuu todella voimaan

Enintään 10 kilometrin koulutustaetäisyydellä ammatillisen koulutuksen opetuspisteestä

asuvien 16-vuotiaiden osuus

(%) ikäluokasta vuonna 2011

ja koulutustasomittarin yhdistelmä.

Keltaisella etäisyys pitkä ja alhainen koulutustaso.

Koulutustasomittari alle 2,5 vuotta perusasteen jälkeistä koulutusta

Lähde: Aluehallintovirastojen keskeiset

arviot peruspalvelujen tilasta 2011. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja.

07

05


Oaj ehdottaa
OAJ ehdottaa koulutusta

 • Perutaan ammatillisen koulutuksen opiskelijapaikkoihin kohdistuvat leikkaukset (tai vähintään siirto vuoteen 2016).

 • Ammattistarttikoulutuksen säätely puretaan esim. 5 vuoden määräajaksi.

 • Peruskoulunsa päättävien tukeminen opiskelijavalinnoissa on hyvä ratkaisu, samoin toisen asteen koulutuspaikkaa vaille jääneiden pakollinen lisävuosi (vrt. tasa-arvo-ohjelmaluonnos).

 • OAJ on myös valmis siihen, että selvitettäisiin oppilaan velvollisuutta osallistua koulutukseen tai koulutukseen valmentavaan toimintaan 18-ikävuoteen asti.


Oaj ehdottaa nykyisen oppilaitostoiminnan ja opintojen ohjauksen vahvistamista
OAJ ehdottaa nykyisen oppilaitostoiminnan ja opintojen ohjauksen vahvistamista

 • Säädetään perusopetuksen ryhmäkoosta (budjettilakina VTAE 2014)

 • Säädetään lähiopetuksen minimimäärästä (esim. 32/vk) ammatillisessa koulutuksessa ja ohjatun opiskelun vähimmäisoikeudesta lukiokoulutuksessa.

 • Säädetään oppilaille oikeus saada tarpeidensa mukaisesti henkilökohtaista ohjausta opintoihinsa kaikilla asteilla.

 • Säädetään, että oppilaiden määrä opinto-ohjaajaa kohden voi olla korkeintaan 200.